Ustawienie rozpoznawania Hitachi 37ld8d20e

Hitachi 37LD8D20E to inteligentne ustawienie rozpoznawania charakterystyki twarzy, które umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie twarzy w sieci. Ustawienie to umożliwia połączenie do sieci bezprzewodowej, a nawet monitorowanie aktywności twarzy w czasie rzeczywistym. Technologia rozpoznawania twarzy Hitachi 37LD8D20E wykorzystuje wiele cech twarzy, w tym wiek, płeć, kolor skóry i inne, aby zidentyfikować osobę. Ustawienie to jest bardzo skuteczne i może rozpoznać twarz z dużą dokładnością. Umożliwia również wyszukiwanie wielu twarzy w jednym obrazie i wyświetlanie rezultatów w czasie rzeczywistym. Technologia rozpoznawania twarzy Hitachi 37LD8D20E pozwala również na łatwe tworzenie i przeglądanie baz danych twarzy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą monitorować i zarządzać twarzami w sieci.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie rozpoznawania Hitachi 37ld8d20e

Konfiguruj mikrofon

Przed skonfigurowaniem funkcji rozpoznawania mowy upewnij się, że jest ustawiony mikrofon.

 1. Wybierz pozycję (Start)> Ustawienia > Time & language > Speech.

 2. W obszarze Mikrofon naciśnij przycisk Rozpocznij.

  Zostanie otwarte okno Kreatora mowy, a konfiguracja zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli kreator wykryje problemy z mikrofonem, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym kreatora. W oknie dialogowym możesz wybrać opcje, aby określić problem i pomóc kreatorowi go rozwiązać.

Pomóż komputerowi rozpoznawać Twój głos

Możesz nauczyć Windows 11 rozpoznawania Twojego głosu. Aby skonfigurować tę funkcję:

Naciśnij Windows logo+ Ctrl+S. Zostanie otwarte okno kreatora Konfigurowanie rozpoznawania mowy ze wprowadzeniem na stronie Witamy w rozpoznaniu mowy.

Porada: Jeśli rozpoznawanie mowy zostało już przez Ciebie ustawione, naciśnięcie klawisza logo Windows+Ctrl+S spowoduje otwarcie funkcji rozpoznawania mowy i będzie ona gotowa do użycia. Jeśli chcesz ponownie przyćmić komputer, aby rozpoznać głos, naciśnij klawisz logo Windows, wpisz Panel sterowaniai wybierz pozycję Panel sterowania na liście wyników. W Panelu sterowaniawybierz pozycję Ułatwienia dostępu i > rozpoznawanie mowy> przeszkolić komputer, aby lepiej Cię zrozumieć.

Wybierz pozycję Dalej. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby skonfigurować rozpoznawanie mowy. Kreator przeprowadzi Cię przez kolejne kroki konfiguracji.

Po zakończeniu konfigurowania możesz skorzystać z samouczka, aby dowiedzieć się więcej na temat rozpoznawania mowy. Aby skorzystać z samouczka, wybierz pozycję Rozpocznij samouczek w oknie kreatora. Aby pominąć samouczek, wybierz pozycję Pomiń samouczek.  Teraz możesz rozpocząć korzystanie z rozpoznawania mowy.

Zobacz też:

Polecenia dotyczące rozpoznawania mowy Windows

Konfiguruj mikrofon

Przed skonfigurowaniem rozpoznawania głosu upewnij się, że masz skonfigurowany mikrofon.

Wybierz przycisk Start , a następnie kolejno opcje Ustawienia  > Czas i język > Mowa.

W obszarze Mikrofon naciśnij przycisk Rozpocznij. net/pl-pl/media/5a96062e-a451-4e32-b965-cbac4905028d. png" alt="tekst alternatywny" loading="lazy"/>

Pomóż komputerowi rozpoznawać Twój głos

Możesz nauczyć system Windows 10 rozpoznawać Twój głos. Aby skonfigurować tę funkcję:

W polu wyszukiwania na pasku narzędzi wpisz rozpoznawanie mowy, a następnie z listy wyników wybierz opcję Rozpoznawanie mowy Windows.

Jeśli nie wyświetli się okno dialogowe „Welcome to Speech Recognition Voice Training”, to w polu wyszukiwania na pasku narzędzi wpisz Panel sterowania i z listy wyników wybierz opcję Panel sterowania. Następnie wybierz pozycję Ułatwienia dostępu > Rozpoznawanie mowy > Przeszkol komputer, aby Cię lepiej rozumiał.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować funkcję rozpoznawania mowy.

Zobacz też:

Polecenia dotyczące rozpoznawania mowy Windows

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Dlatego właśnie dajemy Ci kontrolę nad ustawieniami prywatności w zakresie rozpoznawania mowy online oraz personalizacji funkcji pisania odręcznego i wpisywania tekstu z klawiatury w systemie Windows. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, przeczytaj poniższe sekcje.

Mowa

Firma Microsoft oferuje funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniach oraz opartą na chmurze (online). 

Włączenie ustawienia rozpoznawania mowy online umożliwia aplikacjom korzystanie z chmurowego rozpoznawania mowy firmy Microsoft. Ponadto w Windows 10 ustawienie Rozpoznawanie mowy online umożliwia korzystanie z funkcji dyktowania w systemie Windows.

Włączenie funkcji mowy podczas konfigurowania urządzenia HoloLens lub instalowania Windows Mixed Reality umożliwia używanie głosu do obsługi poleceń, dyktowania i interakcji z aplikacjami. Zostaną włączone zarówno ustawienia rozpoznawania mowy działające na urządzeniu, jak i online. Gdy oba te ustawienia są włączone, a zestaw słuchawkowy jest włączony, urządzenie zawsze będzie nasłuchiwać poleceń głosowych i przesyłać dane głosowe do chmurowych technologii rozpoznawania mowy firmy Microsoft. Możesz wyłączyć te ustawienia w dowolnej chwili, przechodząc do pozycji Start > Ustawienia > Prywatność > Mowa na urządzeniu HoloLens lub Start > Ustawienia > Rzeczywistość mieszana > Dźwięk i mowa w przypadku korzystania z rzeczywistości mieszanej na urządzeniu z systemem Windows. Dowiedz się więcej o mowie w funkcji Windows Mixed Reality.

W przypadku korzystania z chmurowych technologii rozpoznawania mowy firmy Microsoft — niezależnie od tego, czy są włączone przez ustawienie rozpoznawania mowy online, czy podczas interakcji z urządzeniem HoloLens lub funkcją wpisywania głosowego — firma Microsoft zbiera i używa twoich nagrań głosowych, aby świadczyć usługę transkrypcji wypowiedzianych słów w danych głosowych. Firma Microsoft nie będzie bez Twojej zgody przechowywać ani odsłuchiwać nagrań głosowych oraz pobierać ich próbek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz W jaki sposób firma Microsoft chroni moją prywatność podczas ulepszania technologii rozpoznawania mowy?  

Funkcji rozpoznawania mowy działającej na urządzeniu można używać bez wysyłania swoich danych o głosie do firmy Microsoft. Technologia rozpoznawania mowy firmy Microsoft oparta na chmurze jest jednak bardziej dokładna niż funkcja rozpoznawania mowy działająca na urządzeniu. Jeśli ustawienie Rozpoznawania mowy online jest wyłączone, usługi mowy, które nie korzystają z chmury i używają jedynie funkcji rozpoznawania mowy dostępnej w urządzeniu, takie jak aplikacja Narrator lub Rozpoznawanie mowy Windows, nadal działają, ale firma Microsoft nie zbiera żadnych danych głosowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat danych dotyczących mowy zbieranych podczas korzystania z Cortany, zobacz Cortana a prywatność.

Gdy zbieramy dane, nawet gdy służą usprawnieniu pracy Twojego urządzenia, chcemy mieć pewność, że dysponujesz informacjami niezbędnymi do podjęcia decyzji, jak i kiedy te dane zostaną wykorzystane. Poniżej przedstawiono kroki, które można wykonać, aby zarządzać ustawieniami rozpoznawania mowy.

Aby kontrolować rozpoznawanie mowy online

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność > Mowa.

   W systemie Windows 11 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  >Prywatność i zabezpieczenia > Mowa.

  Zmień ustawienie Rozpoznawanie mowy online na Włączone lub Wyłączone.

Aby określić, czy klipy głosowe będą przesyłane w celu ulepszania funkcji rozpoznawania mowy online w systemie Windows 10

Przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność > Mowa.

W obszarze Pomóż ulepszać rozpoznawanie mowy online wybierz jedną z następujących opcji:

Przesyłaj moje klipy głosowe

Nie przesyłaj moich klipów głosowych

Uwaga: Ustawienie nie jest dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows 10. Jeśli to ustawienie nie jest dostępne, Twoje klipy głosowe nie będą przesyłane w celu poprawienia funkcji rozpoznawania mowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat przekazywania klipów głosowych, zobacz, Jak firma Microsoft chroni moją prywatność podczas ulepszania funkcji rozpoznawania mowy?

Aby kontrolować rozpoznawanie mowy w urządzeniu HoloLens

Przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność  > Mowa.

W obszarze Rozpoznawanie mowy przełącz ustawienie na Włącz lub Wyłącz.

Aby sterować rozpoznawaniem mowy funkcji rzeczywistości mieszanej

Przejdź do opcji Start > Ustawienia > Rzeczywistość mieszana > Audio i mowa.

W obszarze Mowa zmień ustawienie Korzystanie z rozpoznawania mowy.

Wpisywanie głosowe

W systemie Windows 11 funkcja dyktowania została zaktualizowana i zmieniono jej nazwę na wpisywanie głosowe. Podobnie jak dyktowanie, wpisywanie głosowe używa technologii rozpoznawania mowy online do obsługi transkrypcji mowy na tekst. Nie musisz już włączać ustawienia rozpoznawania mowy online, aby korzystać z funkcji wpisywania głosowego. Możesz również przesyłać klipy głosowe, aby pomóc w ulepszaniu funkcji wpisywania głosowego. Jeśli nie chcesz przesyłać klipów głosowych, nadal możesz korzystać z funkcji wpisywania głosowego. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach funkcji wpisywania głosowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dowiedz się więcej o firmie Microsoft i swoich danych głosowych.

Aby rozpocząć używanie funkcji wpisywania głosowego

Naciśnij klawisz logo Windows + H lub wybierz przycisk mikrofonu na klawiaturze dotykowej.

Wybierz przycisk mikrofonu .

Aby określić, czy klipy głosowe używane przez funkcję wpisywania głosowego będą przesyłane w celu ulepszania funkcji rozpoznawania mowy online w systemie Windows 11

Jeśli używasz klawiatury standardowej

Otwórz wpisywanie głosowe, naciskając klawisz z logo systemu Windows + H.

Wybierz pozycję Ustawienia i wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby rozpocząć przesyłanie klipów głosowych, wybierz pozycję Dowiedz się, jak zacząć udostępniać klipy głosowe

Aby zatrzymać przesyłanie klipów głosowych, wybierz pozycję Dowiedz się, jak przestać udostępniać klipy głosowe

Jeśli używasz klawiatury dotykowej

Otwórz wpisywanie głosowe, wybierając przycisk mikrofonu na klawiaturze dotykowej.

Aby rozpocząć przesyłanie klipów głosowych, wskaż pozycję Pomóż nam ulepszać wpisywanie głosowe, a następnie wybierz pozycję Dowiedz się, jak zacząć udostępniać klipy głosowe

Aby wstrzymać przesyłanie klipów głosowych, wskaż pozycję Udostępniasz klipy głosowe, a następnie wybierz pozycję Dowiedz się, jak przestać udostępniać klipy głosowe

Uwaga: Jeśli używasz konta służbowego, możliwość udostępniania danych głosowych jest niedostępna, ale nadal możesz korzystać z funkcji wpisywania głosowego.

Aktywacja głosowa

System Windows zapewnia obsługiwanym aplikacjom możliwość odpowiadania i podejmowania akcji na podstawie głosowych słów kluczowych przypisanych konkretnym aplikacjom — na przykład umożliwiając Cortanie nasłuchiwanie i odpowiadanie na słowa „Cortana”.

Jeśli udzielono aplikacji uprawnień do nasłuchiwania głosowych słów kluczowych, system Windows będzie aktywnie nasłuchiwać tych słów kluczowych z mikrofonu. Po rozpoznaniu słowa kluczowego aplikacja będzie miała dostęp do nagrania głosu użytkownika, a także będzie mogła przetworzyć nagranie, podjąć akcję i odpowiedzieć, na przykład głosowo. Aplikacja może przesłać nagranie głosu do własnych usług w chmurze w celu przetworzenia poleceń. Każda aplikacja powinna zapytać użytkownika o zgodę przed uzyskaniem dostępu do mikrofonu. Aplikacja asystent może przesłać nagranie głosu do własnych usług i gromadzić nagrania do innych celów, takich jak ulepszanie usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oświadczenie o ochronie prywatności aplikacji asystent. Firma Microsoft nie gromadzi nagrań głosu na potrzeby żadnych aplikacji innych firm, którym użytkownik udzielił zezwolenia aktywowania głosem.

Gdy asystent głosowy aplikacji jest gotowy do uruchomienia za pomocą wypowiadanego słowa kluczowego, na pasku zadań pojawi się ikona mikrofonu. W systemie Windows 11 wygląda to następująco:

Gdy asystent głosowy aplikacji został aktywowany i aktywnie nasłuchuje w celu udzielenia odpowiedzi, informacje na pasku zadań zmienią się i będą wyglądały jak na poniższym wycinku ekranu dla systemu Windows 11, który w tym przypadku pokazuje, że Cortana została aktywowana:

Aktywację głosem można również włączyć, gdy urządzenie jest zablokowane, a ekran wyłączony. Po aktywowaniu aplikacji za pomocą słowa kluczowego, będzie kontynuować nasłuchiwanie z użyciem mikrofonu. Nawet jeśli urządzenie jest zablokowane, a Twój ekran jest wyłączony, aplikacja może zostać aktywowana dla każdej osoby, mówiącej w pobliżu tego urządzenia i dysponującej tymi samymi możliwościami i informacjami, co w przypadku, gdy urządzenie jest odblokowane.

Asystent głosowy działa inaczej w zależności od ustawień uśpienia urządzenia lub typu używanego urządzenia. 

Jeśli korzystasz z laptopa lub tabletuDostępność aktywacji głosowejZachowanie asystenta głosowego

Przejdź w tryb uśpienia po określonym czasie

Gdy ekran jest włączony (domyślnie)

Asystent poczty głosowej nie odpowiada, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia

Nigdy nie przechodź w tryb uśpienia

Gdy urządzenie jest podłączone

Asystent głosowy będzie zawsze odpowiadać, jeśli urządzenie jest podłączone

Ustawienia uśpienia

Jeśli masz urządzenie all-in-one

Gdy ekran jest włączony

Asystent głosowy nie odpowiada, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia

Gdy urządzenie jest podłączone (domyślnie)

Istnieje kilka wyjątków od opisanego powyżej zachowania:

Jeśli używasz komputera przenośnego lub tabletu, a urządzenie jest w trybie oszczędzania baterii, asystent głosowy nie będzie w stanie odpowiadać.

Jeśli masz laptopa lub tablet z wbudowanym wirtualnym asystentem, który obsługuje sprzętowe wykrywanie słów kluczowych — takim jak Alexa lub Cortana — asystent głosowy zawsze odpowie, a nawet wybudzi urządzenie, gdy jest w trybie uśpienia i zasilania z baterii.

Uwagi: 

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia uśpienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  >System  > Zasilanie i uśpienie.

W Windows 11 przejdź do menu Start > Ustawienia > Bateria > zasilania &.

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia aktywacji głosowej, wykonaj jedną z następujących czynności:

W Windows 10 przejdź do menu Start ustawienia > > Prywatność > Aktywacja głosowa. 

W Windows 11 przejdź do pozycji Uruchom ustawienia > > zabezpieczenia & prywatności > Aktywacja głosowa.

Aby sprawdzić, jakie uprawnienia zostały przyznane aplikacji (dostępne po zablokowaniu urządzenia), wykonaj jedną z następujących czynności:

W Windows 10 przejdź do menu Start > Ustawienia > Prywatność i sprawdź różne ustawienia na stronach Uprawnienia aplikacji.

W Windows 11 przejdź do menu Start ustawienia > > zabezpieczenia & prywatności i sprawdź różne ustawienia na stronach Uprawnienia aplikacji.

Aby określić, czy aplikacje wymienione na stronie ustawień można aktywować za pomocą głosowego słowa kluczowego 

Przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność  > Aktywacja głosowa.

Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej na wartość Włącz lub Wyłącz.

Aby określić, czy aplikacje wymienione na stronie ustawień mogą używać aktywacji głosowej, kiedy urządzenie jest zablokowane 

Przejdź do obszaru Start > Ustawienia   > Prywatność  > Aktywacja głosowa.

Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej, gdy to urządzenie jest zablokowane na wartość Włącz lub Wyłącz.

Aby określić, czy poszczególne aplikacje można aktywować za pomocą głosowego słowa kluczowego 

Włącz lub wyłącz każdą aplikację w obszarze Określ, które aplikacje mogą używać aktywacji głosowej. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej jest wyłączona dla Twojego konta użytkownika, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy zmienić ustawienie tej opcji na włączone.

W obszarze Określ, które aplikacje mogą używać aktywacji głosowej wybierz aplikację i przełącz ustawienie umożliwiające aplikacji odpowiadanie na słowa kluczowe na Wyłącz.

Aby określić, czy konkretna aplikacja może korzystać z aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane 

Włącz lub wyłącz każdą z aplikacji w obszarze Określ, które aplikacje mogą używać aktywacji głosowej. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej, gdy to urządzenie jest zablokowane jest wyłączona dla Twojego konta użytkownika, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy zmienić ustawienie tej opcji na włączone

Przejdź do obszaru Start > Ustawienia   > Prywatność i zabezpieczenia > Aktywacja głosowa.

Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej na włączone lub wyłączone.

Rozwiń ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej.

Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane na włączone lub wyłączone. Jeśli ustawienieZezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej jest wyłączone, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy włączyćtę funkcję. 

Aby określić, czy poszczególne aplikacje można aktywować za pomocą głosowego słowa kluczowego 

Włącz lub wyłącz każdą aplikację w obszarze Aplikacje, które zażądały dostępu do aktywacji głosowej. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej jest wyłączona dla Twojego konta użytkownika, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy zmienić ustawienie tej opcji na włączone.

W obszarze Aplikacje, które zażądały dostępu do aktywacji głosowej wybierz aplikację i przełącz ustawienie umożliwiające aplikacji reagowanie na słowa kluczowe na Włączone lub Wyłączone.

Aby określić, czy konkretna aplikacja może korzystać z aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane 

Rozwiń aplikację w obszarze Aplikacje, które zażądały dostępu do aktywacji głosowej.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Używaj, nawet gdy moje urządzenie jest zablokowane dla aplikacji. Aby można było zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, należy zmienić ustawienie aplikacji na Włączone.

Personalizacja pisania odręcznego i wpisywania tekstu

W ramach pisania odręcznego i wpisywania tekstu na urządzeniu system Windows zbiera unikatowe wyrazy, takie jak imiona i nazwiska, zapisane na niestandardowej liście wyrazów zapisanej na koncie, co ułatwia dokładniejsze wpisywanie tekstu i pisma odręcznego. Ta lista wyrazów jest dostępna dla Ciebie w innych produktach firmy Microsoft po zalogowaniu się.

Aby wyłączyć personalizację pisania odręcznego i wpisywania tekstu oraz wyczyścić niestandardową listę wyrazów

W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność > Personalizacja pisania odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze i w obszarze Informacje o Tobie przełącz ustawienie na Wyłączone. 

W Windows 11 przejdź do obszaru Start ustawienia > > prywatność & zabezpieczeń > funkcji pisania odręcznego & personalizacji wpisywania tekstu, a następnie przełącz ustawienie Niestandardowe pisanie odręczne i wpisywanie tekstu na Wyłączone.

 • Elektronika dysku HITACHI hds722516vlat80, a hdt722516dlat80

  Rozwijam....Data produkcji dysku. Jak pisałem kilkukrotnie trafiały się identyczne na pozór dyski, wyprodukowane w jakimś tam odstępie czasu i co? i nieznacznie się różniły (inne wsady, inne elementy), owszem można to obejść ale nie "suchą" podmianą elektroniki.

  Naprawa nośników i odzysk danych 22 Paź 2007 15:10Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1688

 • uszkodzona elektronika dysku HITACHI HTS542525K9SA00

  WitamPróbuje odzyskać dane z uszkodzonego HTS542525K9SA00. Najbardziej prawdopodobna przyczyna awarii to obrócony molex w przejściówce zasilania na SATA. Dysk do niedawana działał bez zarzutu. Obecnie nie jest wykrywany przez system po uruchomieniu komputera nie słychać charakterystycznego "rozruchu"...

  17 Sty 2013 20:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1884

  [Kupię] elektronika dysku Hitachi Dekstar HDP725050GLA360

  sprzedam dysk Hitachi 500GB używany model hdp725050gla360 cena 100zł

  Komputery Bazar 12 Paź 2012 13:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1005

  [Kupię] Elektronika dysków Hitachi

  Poszukuję elektroniki do dysków Hitachi a dokładnie do:- Hitachi hdt721064sla360 640GB- Hitachi hdt721032sla380 320GBJeżeli ktoś ma takowe na zbyciu proszę o informacje.

  06 Lip 2013 22:38Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1251

  Dysk Hitachi nie działa 7K320-320 / model: HTS723232L91360

  Nie nie widziany. Właściwie testuje go cały czas no i żadne oprogramowanie go nie wykrywa. Kable są sprawdzone, testowałem na napędzie. Jeżeli chodzi o sam dysk to czuć, że działa on, jednak zero reakcji. Pomysły? Może to elektronika?

  05 Gru 2013 17:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1719

  Identyfikacja oryginalnego PCB dysku Hitachi

  Cześć.Mam pytanie nawiązując do mojego tematu sprzed laty, tj. : 10552646486), który ma podobne parametry do tego mojego - możecie spojrzeć?Ten sam model, ten sam MLC, ten sam P/N. Ale dziwi fakt, ponieważ jeden z komentatorów w starym temacie napisał, iż MLC musi się w oryginale zgadzać z...

  29 Lis 2021 11:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 165

  Bios nie wykrywa dysku Hitachi HTS424040M9AT00.

  Witam. Posiadam dysk twardy do laptopa 2. 5” Hitachi HTS424040M9AT00 o pojemności 40 GB i BIOS w ogóle go nie wykrywa. Próbowałem też pokombinować coś programem MHDD, ale on również nie wykrywa dysku. Laptop to ARISTO 2600F 2. 8 GHz, 512 Ram. Dysk pracował bez zastrzeżeń, aż pewnego dnia się nie...

  24 Wrz 2012 11:30Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3523

  Wysypała się elektronika w Hitachi 80GB 7200 SATA

  Witam,Wysypała się elektronika w żony dyskuZ góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam[/img]

  14 Gru 2010 21:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 636

  Kupie!! elektronike do Dysku Hitachi Deskstar HDS728080PLAT20

  Witam od kilku tygodni poszukuje elektroniki do Dysku Hitachi Deskstar HDS728080PLAT20 80GB ATA/IDE. lub osoby która potrafi go naprawic tzn uszkodzienie to brak jednego pinu. dysk ten był w serwisie wylutowali mi 2 takie jakby ściezki od tych pinów i powiedzieli ze nie potrafią tego naprawc i ze...

  08 Lut 2008 23:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 804

  Potrzebna elektronika do Hitachi Ultrastar A7K1000 500 gb

  model HUA721050KLA330.Dysk jest niewidoczny ani przez system, ani prze bios, silnik się nie kręci.Na dysku są min. zdjęcia, które chciałbym odzyskać...Ze znanego portalu aukcyjnego, po wygranej aukcji ( naprawa dysków) gość, przed wysyłką napisał " tanio to robię ". Po wysłaniu dysku, poinformował...

  06 Lis 2009 15:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 855

  Hitachi - Trzy dyski Hitachi 320 i 250 GB - Jak z trzech naprawić choć jeden

  Posiadam trzy dyski HitachiDwa nie kręcą się i nie są widoczne w biosieTrzeci kręci się i klika głowicami również nie widoczny w biosieChciał bym z tych trzech dysków zrobić choć jeden dobryDo tej pory udało mi się sprawdzić wszystkie części zaznaczone prostokątami na zdjęciu...

  23 Paź 2015 16:30Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 855

  Dysk HITACHI HDP 725050GLA360 odzyskanie danych.

  Witam, mam problem z dyskiem Hitachi - dysk nie kręci i nie ma go w biosie, kolega podpowiedział że może pomóc wymiana elektroniki, i już raz była przekładana płytka i dysk zaczął kręcić ale w biosie dalej go nie wykrywa:(powiedzcie mi czy jest sens dalej kombinować z przekładaniem płytek i liczyć na to...

  20 Paź 2011 12:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1203

  HITACHI 5K750-750 - dysk hitachi 2. 5 przestał kręcić

  drodzy Panowie. Chętnie bym odpowiedział na wasze pytania. Problem w tym że nie mam pojęcia co dalej zrobić, lub gdzie się udać. Właśnie dlatego założyłem tutaj konto, aby otrzymać jakąś pomoc. Dalej niestety nie jestem w stanie zrobić nic, jedynie kolega co ma serwis z tel. kom. mówi że może mi przelutować...

  26 Maj 2015 19:26Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 1932

  [Kupię]Elektronike dysku Hitachi 80G ATA 4200rpm 2, 5

  Poszukuję Elektroniki to takiego dysku Hitachi 80G ATA 4200rpm 2, 5

  23 Paź 2015 08:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 546

  Dysk Hitachi - Nowy dysk "terkocze" i zacina się podczas przegrywania

  Spróbuje skanu tym programem ale dopiero jutro raczej. Ten dysk chodzi bardzo głośno, coś w nim "terkocze" i "przeskakuje" aż szczerze mówiąc boje się go podłączać.jest jeszcze jedna kwestia... na laminacie dysku jest rysa która była od momentu rozpakowania przeze mnie dysku:Może mieć to...

  Komputery Hardware 02 Gru 2020 19:19Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 651

  Padnięty dysk Hitachi 120GB HTS541612J9SA00

  Dysk działał normalnie w komputerze, dawał się formatować, był na nim windows, czasem tylko zwieszało się na tym pierwszym logo windows'a, trzeba było od nowa komputer uruchamiać, aby załadować system.Dysk w końcu padł, nie daje oznak życia, nie widać go w biosie, nie boot'uje, nie słychać go, sprawdzany...

  25 Kwi 2012 22:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1404

  Podmiana elektroniki dysku, inna pojemność

  Witam!Padła elektronika w dysku hitachi 2, 5 cala (HTS725050a9a364)Po odpaleniu głowica tylko tyka.Aktualnie na alledrogo jest sprawny dysk z tej samej serii z tym, że jest mniejszy (250GB).Teraz pytanie: Czy wystarczy jak przelutuje eprom do sprawnej elektroniki i czy jest jakaś szansa, że to...

  09 Sty 2013 12:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1242

  [Kupię] Elektronikę do dysku Hitachi HDP725050GLA360

  Jak w temacie, potrzebna sprawna elektronika do Hitachi HDP725050GLA360 500GB.

  14 Maj 2014 22:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 555

  Dysk Hitachi - C7 Interface CRC Error Count - rośnie

  Ok właśnie kupiłem już normalny kabelek sata taki czerwony i dysk jest już na swoim miejscu. Teraz kabelek lepiej trzyma się dysku i płyty (lepiej "siedzi").A co do temperatury to wiem z jakiego to powodu są takie a nie inne. Bo dysk leży na dwóch kawałkach rozciętej gąbki tak jak to widać na zdjęciu,...

  18 Lut 2017 16:33Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 3297

  Dysk Hitachi 320g - Niewykrywany przez system

  Witaj.Skoro rozmiar dysku jest rozpoznawany to jest praktycznie zerowa szansa, że elektronika jest uszkodzona. na razie bym się nią nie zajmował. Czy zaszły jakieś szczególne okoliczności, że dane zostały utracone (uderzenie, upadek... )? Na pierwszym zdjęciu wygląda na prawidłowo rozpoznany rozmiar...

  21 Lis 2020 17:39Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 342

  Dysk Hitachi HTS726060M9AT00 60GB w laptopie. Błąd krytyczny.

  jeśli chodzi o bad sectory- to nie ma żadnych.scandiskiem ani innymi programami niestety odmiawia dostepu do zapisu na dysk i równiez nie może zapisać zmian naprawionych usterek. Dlatego z juz twoich słów wynika że chyba jest to porządna usterka dysku. Aż mi żal tego dysku, no ale wkońcu to mechanika...

  10 Lip 2008 18:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2517

  Schemat płytki dysku Hitachi HTS545050KTA300

  Poszukuję schematu elektroniki od tegoż dysku.Oznaczenia na płytce:0A55840 DA2130_X30748 OH2X110 0A90051 01220 0A90051 0194V-0 E3330DMPłytka padła wskutek wadliwego zasilacza. Po podstawieniu drugiej płytki dysk działa poprawnie.Ze wstępnej analizy wynika, że uszkodzeniu uległy: D1...

  24 Sie 2012 16:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2286

  Padł dysk HITACHI, reaktywacja dysku

  Znajomi elektronik tak mi mowilWięc jest delikatnie mówiąc, totalnym ignorantem.A co jesli bede uzywal tego dysku z kablem 3. 0 na USB 2. 0?Przecież napisałem wyraźnie, że nie uzyskasz prądu powyżej 0, 5A. Podaj DOKŁADNY model dysku. Może być screen z CrystalDiskInfo.

  02 Mar 2014 23:34Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 2100

  Dysk HITACHI HDS5C3020ALA632 - STUKA

  Witam.Dysk HITACHI HDS5C3020ALA632Objawy:po podłączeniu słychać jak rozpędzają się talerze i miarowo stuka. Stuka cały czas, nie słychać, że zatrzymuje silnik i nie parkuje głowic. Nie jest widoczny pod windowsem ani BIOS'em.Zrobione:po ogólnych oględzinach zauważyłem że płytka bardzo...

  19 Paź 2015 19:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 777

  Dysk Hitachi HDS728080 nie startuje

  Może nie w tym modelu, ale w innych spotkałem się z uszkodzonym układem scalonym zasilającym silnik dysku. Praktycznie, aby odzyskać dane, trzeba przełożyć płytkę elektroniki z innego dysku tego samego typu.

  07 Maj 2008 12:01Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2233

  Szukam elektroniki do Hitachi 250Gb (HDT725025VLA380)

  Witam i proszę o pomoc.Posiadam dysk Hitachi 250Gb model HDT725025VLA380. Pracował on jako dysk zewnętrzny jednak przez pomyłkę do dysku został podłączony inny zasilacz z zamienionymi wyjściami 5V i 12V w stosunku do tego co powinno być:(. Oczywiście elektronika uległa uszkodzeniu pojawił się dymek...

  19 Lis 2009 22:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1346

  Elektronika HDD hitachi deskstar HDP7250GLAT80

  Poszukuję sprawnej elektroniki do dysku twardego ATA HITACHI DESKSTAR 250 GB model HDP725025GLAT80, oznaczenie elektroniki to 0A29742, BA2631

  17 Lut 2013 13:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1348

  Dysk Hitachi wyłączył się po uderzeniu

  Witam, mój dysk od laptopa (Hitachi) dostał z pięści. :D:D:DPoprostu uderzenie pięścią (niby) zabiło go.Dlaczego dostał z pięści;)? Czy elektronika jest cała. Możliwe że uderzeniem i tak uszkodziłeś fizycznie jego talerze. Dysk w ogóle nie startuje? Nie wystarczy samo przełożenie elektroniki,...

  02 Lis 2013 13:20Odpowiedzi: 61 Wyświetleń: 5784

  Lenovo X200s - Naprawa dysku HITACHI SATA 2, 5 160 gb 7200 obr odzyskiwanie danyc

  No i sama definicja słowa zalany... inaczej będzie wyglądał dysk po powodzi, a inaczej gdy się na niego coś wyleje.Dla mnie opis jest mylący. To zwykłe uszkodzenie elektroniki jakich było tu opisywanych setki.I zgadzam się z Wasilkowskim. Zero konkretów.

  13 Lis 2016 10:23Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1614

  Dysk Hitachi 750gb - Uszkodzenie mechaniczne czy elekroniczne?

  Jeśli dysk nie jest widziany przez system, to raczej pad elektroniki.

  03 Sty 2016 12:05Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1131

  dysk Hitachi 10 GB uszkodzenie

  DFT testuje płytkę elektroniki, tak że to nie uszkodzenie elektroniki.raczej uszkodzenie któregoś modułu ze strefy SA.dla starszych dysków może to juz byś uszkodzenie nośnika magnetycznegoale takie błędy wykrywa test translatora. ( kasuje P=list i odczytuje błędne sektory).

  27 Lut 2006 10:47Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1942

  Dysk Hitachi po upadku załapał bad sektory

  Elektronika jest sprawna - możesz ją sprzedać...

  06 Cze 2009 20:48Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 4755

  Dysk Hitachi HDS721010CLA332 1TB nie widoczny w biosie

  adrianarktos12 - słychać głowice? Umieść dźwięk jaki wydaje dysk po podłączeniu. Umieść zdjęcia elektroniki.yogi009 - A coś się uczepił tej elektroniki przecież pisałem, że to nie jest elektronika, że w większym stopniu może to być głowica.

  20 Wrz 2010 06:59Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3247

  Dysk Hitachi 160 G do laptopa jaki bezpiecznik?

  A jeżeli oprócz elektroniki uszkodzisz np głowicę dysku?

  28 Wrz 2010 22:27Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1902

  Uszkodzony dysk HITACHI TRAVELSTAR HTS548080M9AT00 80GB

  Laptopowy dysk 2. 5", umarł nagle, w win xp pojawił się niebieski ekran i koniec, myślę system padł, zresetuję i będzie OK ale system nie wstał. Bios i komputer nie wykrywają dysku. Odgłosy dysku to: "tyk.... tyk.... trrrrrrrrrrrrrrrrrr" sekwencja ta trwa 2sek. i pojawiają się cyklicznie co 2sek....

  12 Gru 2011 18:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2098

  Odzysk danych z dysku HITACHI 5K750-750

  Ja tylko potwierdzę to co napisał Kaleron - wymiana elektroniki nie ma sensu bo to nie jej wina.Ponadto sama wymiana nie wystarczy i konieczne jest jeszcze przeniesienie układu NVRAM lub jego zawartości. To tak na marginesie.Prawidłowe odblokowanie głowic w 7/10 przypadków pozwala na odzysk danych...

  24 Lis 2020 22:36Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 285

  Wymiana elektroniki dysku twardego. EPROM

  Patrz co piszą na HDDGURU.

  12 Maj 2012 06:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 10127

  Elektronika dysku 2/5 Hitachi ICN250 naprawa?

  Witam wszystkich.Mam dysk hitachi do laptopa 2, 5 cala model icn250....Smigał idealnie, ale nagle zaczęły strzelać głowice i myślałem sobie padły głowice.ALE! tak się składa, że kolega ma identyczny dysk! A wiec tak po prostu wymieniłem elektronike do mojego z jego dysku i ŚMIGA!Wsadziłem...

  07 Gru 2006 16:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1040

  Wymiana transila lub elektroniki w dysku Hitachi 250GB.

  Witam wszystkich. Mam problem, podłączałem ostatnio chłodzenie do molexa przy włączonym komputerze.I coś się stało z dyskiem i nie działa. Nie daje żadnych oznak życia.Dysk: Hitachi HDT722525DLA380 250GB.Sporo ostatnio czytałem na ten temat i wywnioskowałem że poszedł mi transil +5V lub +12V. Wszystko...

  14 Sie 2010 14:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1370

  Dysk Hitachi 3, 5" 320GB-elektronika.

  Transile zabezpieczają elektronikę dysku przed zbyt wysokim napięciem zasilającym. Uszkodzony transil robi zwarcie na danej gałęzi zasilania. Jeśli zasilacz włącza się, napięcie na zaciskach zasilania dysku jest prawidłowe, to uszkodzenia nie należy szukać w transilach.

  17 Lut 2012 20:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1434

  Dysk Hitachi 500GB SATA3 - szukam elektroniki

  Poszukuję sprawnej elektroniki do dysku Hitachi oznaczenia 5K500. B-500 P/N: H2T500854S SATA 3 2, 5''

  18 Lip 2012 19:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 665

  [Kupię] Sprawna elektronika do dysku Hitachi 320 GB

  Poszukuję sprawnej elektroniki do dysku Hitachi 320 GB model HDS721032CLA362 SATA 3. 0 Gb/s RPM:7200 w rozsądnej cenie. Kontakt na PW, GG

  25 Wrz 2012 21:50

  [Kupię]Szukam elektroniki, bądź całego dysku Hitachi 7k1000. c 1TB.

  Czy ktoś z forumowiczów posiada części do Hitachi 7k1000. c 1TB?Kupię elektronikę bądź cały dysk. Potrzebuję sprawnej elektroniki, gdyż w moim dysku padł któryś transil i nie chce mi się bawić w lutowanie, szczególnie, że nie posiadam sprzętu do tak precyzyjnych operacji.

  17 Lis 2014 13:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 552

  [Sprzedam] Elektroniki dysków 2, 5" SATA WD 320GB, Hitachi 500GB

  Sprzedam elektroniki dysków 2, 5". W pełni sprawne. Pochodzą z dysków z uszkodzoną mechaniką (posiadające dużo realokowanych sektorów, uszkodzone łożyska itp. )Hitachi HTS547550A9E384 500GB 5400rpmCena: 20złWD Black WD3200BEKT-75PVMT1 320GB 7200rpm FW: T1Cena: 25złKontakt:...

  16 Lis 2015 12:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1440

  [Sprzedam] Elektronika DYSKU PCB HDD 2. 5'' HITACHI HTS541616J9SA00 160G

  SprzedamElektronika DYSKU PCB HDD 2. 5'' HITACHI HTS541616J9SA00 160GBsprawna przed wymontowaniem testowanacena 30złZachęcam do odbioru osobistegomożliwa wysyłka 14zł wpłata na konto 18zł pobranie

  17 Sty 2021 22:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 156

  Hitachi 1TB HDE721010SLA330 - BIOS i Windows nie widzą dysku.

  Witajcie,Kolego "migol21" przecież tylko napisałem, że problem jakby wygląda podobnie jak w moim Seagate 7200. 11Nie robię na razie nic, aby stosować rozwiązanie z Seagate'a na dysku Hitachi, bo wiem ze nic tu nie wskóram.Proszę tylko forumowiczów, którzy ewentualnie coś wiedza o wskazówki.Oddanie...

  09 Mar 2014 20:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2754

  [Sprzedam] HDD 2, 5" HITACHI ATA, SATA Elektronika

  Sprzedam dwie sprawne elektroniki dysku Hitachi 2, 5".Dane na zdjęciach.Cena 10zł za sztukę.

  26 Lip 2015 07:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 582

  HDD Hitachi - uszkodzona elektronika

  Dysk Hitachi Deskstar model HDS728080PLA380 po awarii zasilania. Nie staruje silnik i nie wykrywa go BIOS. Podmieniłem elektronikę z innego identycznego sprawnego dysku. Silnik ruszył, ale dysk nadal jest niewidoczny w BIOS.Płytka elektroniki łączy się z głowicami wielostykowym złączem od spodu....

  04 Lut 2009 07:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1599

  Hitachi 160GB nie wykrywany.

  witam.Mam uszkodzony dysk Hitachi HTS5411616J9SA00. Dysk fizycznie wydaje się być ok (kręci, nie stuka głowicami) ale nie jest wykrywany. Problem taki był juz poruszany, ale nie znalazłem rozwiązania dlatego zostaje mi chyba podmiana elektroniki (muszę odzyskać dane) Znalazłem na allegro dysk który...

  23 Kwi 2010 11:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1016

  Stałe kasowanie danych z dysku HDD?

  Podalem ten dokument w polskim jezyku:ActionFront - Tłumaczenie “Drive-Independent Data Recovery: The Current State-of-the-Art”"]Streszczenie... “odzyskiwanie danych” w tym dokumencie oznacza dostęp do logicznie i/lub fizycznie uszkodzonego dysku, którego użyteczna...

  Software serwis 30 Wrz 2007 02:19Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 19972

  Dyski twarde Hitachi HDS721010CLA332 dziwne dźwięki

  to może tak... Zobacz programem np. partition magic lub gparted(polecam) czy wykryje Ci w ogóle system plików na tym dysku. Rozumiem że dysk jest wykrywany w biosie i win xp też go znajduję, tylko że nie pokazuję partycji?Zainteresuj się programem active file recovery z pakietu Active Partition Recovery,...

  03 Cze 2012 09:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1369

  Hitachi - Awaria dysku jak go odzyskać

  CZy Wy wszyscy nie widzicie że już w pierwszym poscie nie wykrywa mu dysku twardego tylko samą nagrywarke Philips SPD2412t? Co ma kombinować jak najwyraźniej elektronika dysku padła. Spróbuj podłączyć sam dysk na taśmie, przełączaj pomiędzy kanałami lub sprawdz u kogoś w kompie ten dysk, jak nie wykryje...

  03 Wrz 2013 19:34Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 4059

  Hitachi 5K1000 HCS5C1010CLA382 - silnik nie startuje

  posiadam dysk Hitachi 5K1000, który od jakiegoś czasu miał problem z wystartowaniem - czasem zdarzyło mu się nie wystartować. Obecnie nie reaguje na próbę włączenia (mam możliwość podłączenia tylko przez adapter USB-SATA, z którym pracował od nowości jako zewnętrzny dysk - Hitachi XL1000). Adapter...

  03 Gru 2014 19:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1041

  HDD Hitachi HTS547550A9E384 500gb 2, 5 cala widoczny w biosie przez 15 sekund

  W moje ręce, jakiś czas temu wpadł dysk Hitachi HTS547550A9E384 500gb 2, 5. Dysk jest widoczny w biosie, oraz po kilku próbach podłączania i odłączania w trakcie pracy również w programie MHDD, gdzie udało mi się zrobić skanowanie powierzchni. Ogólnym problemem dysku jest to, że jest on widoczny...

  22 Sty 2018 19:30Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 549

  Hitachi HTS541612J9SA00, nie jest wykrywany.

  Na wstępie napiszę, padł dysk w moim laptopie..Dane które na nim były, nie są może jakoś specjalnie ważne dla ludzkości, ale dla mnie maja pewne znaczenie więc chciałbym troszkę samodzielnie powalczyć, w tej sprawie.Pacjent: Hitachi 2, 5" 5400rpm SATA HTS541612J9SA00 (dla Lenovo).Po...

  15 Gru 2008 13:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3548

  Hitachi 60GB zamiana elektroniki

  Dysk Hitachi 60GB Model;HTS541060G9AT00Prosiłbym o pomoc, ze zmianą elektroniki czy to ten układ trzeba przelutować, zaznaczony na obrazku.Pozdrawiam!

  06 Lut 2009 21:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 660

  Hitachi HTS54161 wymiana NVRAM - uderzony laptop

  1) Czy jak podłączysz dysk do zasilania wydaje odgłosya) Jakieb) Umieść dźwięk na forum.2) Zrób zdjęcie dysku od strony elektroniki umieść na elektrodzie, czy nie jest uszkodzona mechanicznie elektronika, nie ma uszkodzeń zewnętrznych dysku?

  28 Lip 2010 11:47Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3161

  Hitachi Deskstar - HDS728080PLAT20 - spalony element

  Posiadam dysk Hitachi Deskstar - HDS728080PLAT20, z którego miałem odzyskać dane. Po podpięciu do komputera dysk wykrywa ale dysk się wiesza słychać jakby stukała głowica z 10 razy dysk się odwiesza i tak cały czas. Po oglądnięciu dysku okazało się, że na płycie jest spalony element C24 i C25...

  24 Paź 2010 18:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1775

  Dysk twardy Hitachi Deskstar 250GB 7200RPM 8MB HDT725025VLAT80

  podłączyłem dysk:Hitachi Deskstar 250GB 7200RPM 8MB HDT725025VLAT80Odpaliłem komputer i z dysku poszedł dymek i komputer się wyłączył. Zależy mi na odzyskaniu danych z tego dysku.Dymek poszedł z tej części:Wymiana elektroniki wchodzi w grę ale ciężko znaleźć pasującą. Więc najlepiej...

  26 Kwi 2016 15:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2069

  HDT725040VLA360 - Ratowanie Hitachi dla fotek

  Witam. Poszukuje pomocy w odzyskaniu danych z dysku Hitachi HDT725040VLA360. Kolega dziś dostarczył mi kompa bo stwierdził, że nie chcemy mu działać. Po otwarciu stacjonarki i sprawdzeniu okazało się że problem leży w HDD. Po kontakcie telefonicznym oznajmił że miał na nim zbór zdjęć dzieci od urodzenia...

  14 Mar 2014 20:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1101

  Hitachi 7K200-200 - po upadku nie działa

  Mam dysk HITACHI 7K200-200, ktory znajdowal sie w laptopie i laptop ten spadl z ok 30 cm na ziemie:(Od tej chwili dysk przestal pracowac, po podlaczeniu go do innego komputera jest zupelna cisza, glowice nawet nie drgna.Na dysku sa bardzo wazne dla mnie dane, w firmie ktora zajmuje sie odzyskiwaniem...

  30 Cze 2009 06:38Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1020

  Dysk twardy Hitachi 320GB SATA 2. 5"

  Mam dwa takie dyski Hitachi jeden ma sprawną elektronikę, ale posiada bad sektory, drugi ma uszkodzoną elektronikę, zamiana elektroniki nic nie daje czytałem, że należy przelutować jakiś układ scalony z ROM-em tylko nie wiem który to jest układ. Jeśli ktoś zorientowany mógłby mi pokazać które układy...

  19 Lut 2016 14:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 729

  Hitachi 5k250 elektronika potrzebna

  Potrzebuje samą elektronikę do dysku hitachi 5k250 250gb Proszę o e-mail jak ktoś posiada:|

  Elementy elektroniczne Bazar 16 Sie 2010 07:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 996

  jaki dysk 2, 5" ATA100 kupić do lap topa?

  Niedawno padł mi dysk Hitachi HTS548040M9AT00 (40 GB) w lap topie Compaq Evo n410c i chciałem się zapytać jaki jest najlepiej kupić aby był lepszy pod względem żywotności niż ten? Dodam że miałem już inny dysk hitachi 40 gb który też mi padł(elektronika). Miałem tez Toshibe (seria MK... ) - może był i...

  Komputery Co kupić? 09 Sie 2011 11:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 983

  HITACHI 2. 5" 160GB - windows nie widzi dysku, słychać trzaski

  Dysk wykrywany w BIOSie - system z tego dysku się nie ładuje.Pod windowsem, po podłączeniu przez kontroler USB - dysk niewidocznyW trakcie pracy dysk wydaje charakterystyczne "trzaski", które nie wróżą nic dobregoBrak możliwości podania S. M. A. R. TPytanie czy warto kombinować? Czy to...

  18 Sty 2012 16:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3166

  Hitachi HTS543216L9A300 - SATA, nierozpoznawany przez bios, wydaje dźwięki

  Hay,Problem dotyczy mojego dysku:Hitachi HTS543216L9A300 PCB 0A54346Dysk SATA, nierozpoznawany zarówno przez bios jak też przez kontroler sata na usb.Nieuszkodzony fizycznie, po prostu przestał się włączać.Po podłączeniu wydaje następujący dźwięk:[youtube][/youtube]Oczywiśc... głośność...

  13 Lis 2013 15:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1206

  Uszkodzony dysk przenośny 500 GB po jednym dniu od zakupu.

  Witam serdecznie. To się nazywa super „szczęście”. Przedwczoraj mój przenośny dysk IOMEGA 500 GB (w środku dysk Hitachi) zaczął się psuć, co też potwierdziły programy do sprawdzania dysków. W obawie przed utratą danych zacząłem wszystko przerzucać na dysk w komputerze stacjonarnym. Udało...

  12 Maj 2012 12:56Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2542

  HITACHI HDS722580VLAT20 - Proszę o pomoc w ustaleniu lokalizacji diody transil

  Posiadam dysk twardy jak w temacie. Nie wykrywany w biosie - nie wydaje żadnych dźwięków.Okoliczności uszkodzenia dyskuDysk był sprawny - został podłączony do innego komputera z bardzo kiepskim zasilaczem celem zgrania niektórych danych - poszedł mały dym z elektroniki.Dysk sprawdziłem...

  30 Sty 2013 12:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1479

  Czy elektronika z większego dysku będzie pasować?

  Witam, spaliłem ostatnio dysk Hitachi 2, 5" problem polega na tym, że nie jest on mój a szkoda mi wydawać pieniążki na drugi. Znalazłem dwa dyski po okazyjnej cenie. Jeden podobno ma elektronike sprawną i ma 40gb, drugi ma bad sectory i 60gb. Ten drugi w numeracji modelu różni się tylko jedną cyfrą wskazującą...

  31 Mar 2011 16:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 774

  Podłączenie HITACHI HDS721680PLA380 do ASROCK K7VT2?

  Próbował kolega podpinać dysk do innego komputera? Myślę jednak, że dysk jest uszkodzony a ściślej elektronika.

  31 Lip 2008 16:07Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2615

  [Kupię] elektronike Hitachi deskstar hds722540vlat20 40 GB

  Potrzebuję elektroniki do dysku HITACHI DESKSTAR 7K250 HDS722540VLAT20 40GBRPM 7200.PROSZĘ O KONTAKT 603 895 462.

  15 Mar 2012 20:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 480

  [Kupię] Hitachi HDS721616PLA380 - ze sprawną mechaniką.

  Kupie dysk Hitachi HDS721616PLA380 ze sprawną mechaniką.Elektroniki może nie być.Zależy mi na głowicach.Z góry dziękuje.

  08 Gru 2013 20:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 840

  Hitachi 5K500 B-500 - Niewykrywalny przez system. Po podłączeniu dysku słychać ze startuje system go nie widzi nie można tez zainicjować dysku. Padła elektronika zewnętrzna?

  06 Sty 2017 22:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 630

  HDT722525DLA380 - Uszkodzona elektronika?

  Dysk Hitachi HDT722525DLA380 SATA (z tym ze ma wejscie na zasilanie starego i nowego typu)P/N 0a31636MLC: BA1769CHs: 16383/16/63Przejsciowka, coz wiele danych na niej nie ma:2P1165AHHW-629AREV: 2. 1 T=1. 6mmIDE Host, SATA DriverNa chipie:SATALink?? 6298 (?? - ciezko to odczytac nawet...

  31 Gru 2007 16:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1890

  IBM 600e - problemy (chyba) z dyskiem.

  Witam! Umieściłem w dziale Hardware, ale sam nie wiem, czy problem nie jest winą software. Pod koniec grudnia w laptopie IBM 600e siadł dysk. Był to jeszcze oryginalny dysk ibm 6GB. Objawy był takie, że przy włączaniu komputera dysk tylko stukał, nie startował. Założony został nowy dysk Hitachi 40GB....

  13 Kwi 2008 12:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1158

  UE40C6500 + dysk zewnętrzny HXMU064DA

  Sprawdź dysku musi mieć mniej lub 500mA=======================Parametry portów USB są następujące:USB 1. 1, 2. 0 5V 500mAmoże dysk pobiera więcej 500mAPrzyczyną może być też obudowa dysku ( elektronika).Ja mam w sumie 3 dyski Dysk Hitachi Travelstar 7K500, 2. 5'', 250GB - 500GB,...

  RTV Użytkowy 19 Mar 2011 13:34Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 5454

  Uszkodzony dysk, odzyskanie danych. HTS541680J90T00.

  Posiadam dysk Hitachi ATA 80 GB. do Laptopa.Dysk pewnego dnia przestał działać, nie kręcił i nie był wykrywany.Mam na nim ważne dane i próbuje je odzyskać.Zgodnie z sugestią zakupiłem dysk z identyczną elektronika i przełożyłem do uszkodzonego.Dysk po podpięciu kręci, w menadżerze jest...

  15 Kwi 2015 09:29Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 966

  Jak obejść zabezpieczenie dysków SAMSUNG

  Dzień dobry,Chciałem zrobić szlifierkę z dysku twardego. Mam jedynie dyski firmy SAMSUNG. Niestety wszystkie mają zabezpieczenie które powoduje, że silnik zatrzymuje się po kilku sekundach pracy. Zachowanie takie jest spowodowane zapewne tym, że dysk nie wykrywa żadnych danych. Głowicę wymontowałem...

  Początkujący Elektronicy 20 Paź 2016 15:18Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3144

  Pomoc z identyfikacji dysku

  Dostałem do oceny dysk Hitachi 20GB 2, 5". Niestety przednia plakietka uległa zniszczeniu i mam problem z jego identyfikacją. Od strony elektroniki są 3 nalepki.Dwie naklejone na płytce drukowanej z napisami:07N5445F80181AL38117C3Y... MADE IN PHILIPPINESI...

  22 Cze 2007 21:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1044

  Rozbieranie dysku twardego - na co uważać, co jest wrażliwe?

  Co doto firmware zdaje się być przechowywany w samej elektronice dysku - jakby inaczej miał widzieć jak sam firmware odczytać gdyby był na talerzu? (nie jestem specem, mogę się mylić)Firmware jest na talerzach (z wyjątkiem chyba dysków Hitachi - nie pamiętam), na elektronice są tylko tak zwane...

  06 Sie 2012 17:23Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 24153

  DMDE - kopia posektorowa uzkodzonego dysku - bardzo powolne działanie.

  Pozwolę sobie odkopać temat bo właśnie borykam się z podobnym problemem.Wczoraj uruchomiłem w DMDE kopię posektorową 500GB dysku Hitachi (model mogę podać jak wrócę do domu). Dysk mam podłączony poprzez adapter USB ponieważ gdy podepnę pod SATA to start i działanie Windowsa to jakaś masakra (Linux...

  10 Kwi 2020 20:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 480

  Bios nie wykrywa dysku ATA po formatowaniu w GParted

  Witam. Po formacie partycji c: dysku HITACHI 40 GB bios przestał przestał go wykrywać. Laptop HP Compaq nx6125. Nie mam możliwość podpięcia innego dysku i sprawdzenia tego uszkodzonego. Czy da się to jakoś naprawić?Czy to wina MBR, kontrolera, elektroniki?

  Laptopy Hardware 24 Paź 2012 12:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2641

  Hitachi HTS541612J9SA00 uszkodzona elektronika

  Witam. Mam problem z dyskiem twardym Hitachi 2, 5" 120GB 5400RPM. Ale może zacznę od początku.Dysk ten wcześniej działał w laptopie Asusa. Po zmianie dysku w notebooku na większy ten stary (czyli Hitachi) wylądował w obudowie na dysk przenośny ICY BOX. Przez rok był spokój aż do dziś. Dziś spadł mi...

  24 Maj 2010 22:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1553

  [Sprzedam] dyski twarde ze sprawnymi elektronikami

  Witam. Aktualnie posiadam ponad 100 uszkodzonych (badsektory, błędy SMART, problemy z dostępem lub formatem, spowalnianie pracy komputera, stukanie) dysków twardych ze sprawnymi elektronikami. Orientacyjny zakres cen to 5-75 zł za 1 dysk - oczywiście zależy to od parametrów i aktualnego stanu wybranego...

  17 Wrz 2014 13:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2427

  [Sprzedam] Elektronika HDD 2, 5' do laptopów

  posiadam 18 dysków HDD 2, 5' (do laptopów) ze sprawną elektroniką.Każdy dysk został sprawdzony - posiadają bad sektory lub po prostu kompletnie trzaskają.LISTA DOSTĘPNYCH DYSKÓW: Dyski SATASeagate 80GB - ST980811AS FW: 3. BHD (PRODUCT OF CHINA)Fujitsu 100GB – MHV2100BH...

  05 Sie 2010 12:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1290

  Hitachi 5K500 B500 - hdd - hitachi 2, 5 cala 500 Gb wymiana pcb

  Trafiło do mnie około 30 szt tego modelu.Uszkodzenia różne - część stuka - część nie obraca talerzy, jeden ma hasło itp.Po podstawieniu elektronik od "stukających" te co nie kręciły kręcą, ten z hasłem też, ale nie wykrywa ich bios, nie są widoczne w systemie - jak w temacie, który znalazłem...

  24 Lip 2014 09:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1929

  Dysk HD103UJ i HDT725025VLAT80 - BIOS nie widzi - jeden pracuje, drugi nie

  Witam nie pamiętam czy wywaliłem tą zamienną i zostawiłem oryginał, czy nieMusisz mieć tą oryginalną tam jest tzw NVRAM bez tego nie ruszysza dyski hitachi są bardzo trudne w sumie w odbudowie i dopasowania elektroniki Ważne jest MLC z naklejki na naklejce masz inne i na elektronice inne...

  19 Maj 2016 14:12Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1638

  Hitachi HTS541060G9SA00 nie wykrywany w BIOS odzyskiwanie danych

  W moje dłonie wpadł dysk twardy Hitachi o oznaczeniu z nalepkiHTS541060G9SA005400 RPMSATAP/N 0A27403MLC 126516383CYL, 16 Heads 63SEC/T Dysk nie jest wykrywany w biosie. Po podłączeniu do komputera czuć że silnik pracuje (filmik, dźwięk uruchamiania jest w zakresie...

  06 Lis 2011 02:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1481

  [Sprzedam] Dyski ATA IDE do laptopa 100GB, 80GB, 60GB, 40GB, 30GB, 20GB tanio!

  Sprzedam dyski twarde do laptopów z bad sectoramiWszystkie dyski są wykrywane w biosie, wszystkie mają interfejs ATA IDE- Fujitsu 100GB model: MHV210RAT SN: NSCAT79MLCKH / 35zl- Fujitsu 80GB model MHT2080AH SN: NPOTT5626WPA /30zł- Fujitsu 60GB model MHT2060AH SN: NP1WT562EP7M / 25zł- Seagate...

  10 Sty 2013 08:35Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2409

  Hitachi HTS541612J9SA00 padnięty?

  Witam serdecznie. Zwracam się z uprzejmą prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu. W moje ręce trafił dysk twardy Hitachi HTS541612J9SA00 - 2, 5 cala 5400RPM, interface SATA, pojemność 120 GB. Użytkowany wcześniej w laptopie niestety nie posiadam wiadomości w jakim. Dysk wg osoby, od której otrzymałem dysk...

  15 Paź 2009 07:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2106

  [Kupię] Elektronika HDD 2, 5" Hitachi HTS541612J9SA00 (APR-07)

  Podaj dokładniejsze dane tego dysku - przy wymianie elektroniki w tych dyskach ważny jest kod MLC z naklejki na obudowie i 2 pierwsze z 4 linijek kodu z naklejki na płytce elektroniki. Ewentualnie umieść tutaj wyraźne zdjęcia obu stron dysku.

  27 Mar 2012 21:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1747

  Hitachi HTS421260H9AT00 i Samsung MP0402H nie działają

  Witam, czytałem trochę już forum i mam nadzieję, że uda mi się odpowiednio poinformować Szanownych Kolegów o problemach z moimi dyskami 2, 5 cala.Oba były podłączane do WIN XP PRO ENG SP2Laptop Lenovo ThinkPad T61pData Bank to DigiMate II PlusNajpierw HITACHIMODEL: HTS421260H9AT00Dysk...

  05 Lut 2010 11:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1598

  Hitachi Travelstar IDE 60GB Spalona elektronika?

  Postaram się opisać problem jak najdokładniej...Zacznijmy od głównego bohatera czyli dysku z tematu. Siedział on w laptopie dziewczyny(Acer 3630) i już od samego początku użytkowania lapa co jakiś czas wydobywał z siebie sekundowy pisk. Nie powodowało to żadnych problemów w działaniu jednak...

  17 Paź 2009 18:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 723

  Zepsuty dysk zewnętrzny Hitachi

  Witam. Mam pewien problem.. oglądałem wczoraj film z dysku zewnętrznego (Hitachi APR-2010 SATA 3. 0Gb/s RPM: 7200, 1TB) gdy nagle film się zaciął a dysk zaczął wydawać dźwięki (bip'y) co około 1 sekundę, gdy próbowałem podpiąć jeszcze raz, dysk rozkręcał się i po ok. 3/4 sekundach od podłączenia te same...

  11 Cze 2013 16:40Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1653

  Nowy dysk SATA2 Hitachi 500GB kopiuje wolniej niz stary WD.

  Witam dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem. Zainstalowałem program Driver updater pro i według jego sugestii doinstalowałem wszystkie sterowniki jakie wskazał program w zakładce:kontrolery IDE ATA ATAPI. Niestety bez zmian. Zamieniałem kable SATA miejscami, oraz przekładałem zamiennie wtyczki na...

  24 Sty 2010 13:59Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 3783

  Toshiba, Hitachi - Nowe dyski HDD - odczyt Victoria i SMART 230 GMR

  Jeśli już chcesz testować dysk pod windows to musi być wyzerowany i nie zainicjowany w menedżerze dysków, inaczej windows będzie ci psuł skany.Polecam mhdd albo coś linuxowego.Co do dysków to nowe oczywiście mogą mieć błędy, ale wtedy odsyłasz i robisz zwrot albo wymianę. Ja nigdy nie miałem problemów...

  13 Paź 2022 19:51Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 693

  [Sprzedam] Dwie nagrywarki Hitachi HDR081

  Mam do sprzedania dwie nagrywarki Hitachi HDR081. Są to nagrywarki z 80GB dyskiem twardym. W jednej dysku nie ma. Sprzedaje bo pracują tylko na sygnale cyfrowej telewizji naziemnej, a może komuś przydadzą się na części. Elektronika w obu jest sprawna, na tej kompletnej z dyskiem można oglądać...

  Ogłoszenia Elektronika 25 Maj 2009 20:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2168

  Hitachi 750GB Stuka i piszczy

  Kolega przyniósł mi swój dysk w kieszeni zewnętrznej. Miał problemy z dostępem do niego.Pacjent to:Hitachi 750GB, P/N: 0A38111, MLC: BA2963, CHS: 16383/16/63.Model: HDT721075SLA380Objawy: kręcą się talerze, słychać ciągle: "cyk, piip". Dysk nie wykrywany przez BIOS, Windows, programy...

  01 Lut 2010 11:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2060

  Kupię elektronikę do dysków Fujitsu i Hitachi

  Poszukuję elektroniki do dysków:Fujitsu MPG3409AT EU YFIM ATAHitachi HDS722516VLAT80 ATAUrwały mi się w nich parę pinów, chyba że jest możliwości dolutowania ich. Może ktoś ma namiary na kogoś kto zajmuję się takimi rzeczami. Jestem z Krakowa i byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Bardziej...

  27 Lis 2010 13:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 606

  problem z hdd - hitachi 2, 5 cala 500 Gb

  Witam mam problem z hdd hitachi 500 Gb model 5k500. b-500 typ ts5saa500 spadł i nie dawał żadnego znaku "życia" po wymianie elektroniki z tego samego modelu tylko że z bad sektorami. Po owej zmianie PCB talerze z dysku zaczęły wibrować a wcześniej nie działał w ogóle. Dalej mimo zmiany dysk nie jest...

  22 Lut 2011 01:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2025

  Hitachi HTS541080G9AT00 spadł niepodłączony

  Planuję najpierw przełożyć elektronikę (bo nie ma z tym kłopotu) ze sprawnego dysku, aby zobaczyć czy działa. Jest sens takiego zabiegu?Ile razy upadł Ci telefon? Mi z kilkaset. A mimo to elektronika się nie popsuła. Przekładka elektroniki nie jest panaceum na wszystkie bolączki dysków.Usterka...

  10 Mar 2012 14:26Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1691

  Hitachi 2. 0TB FW5C0 7200 RPM - system nie wykrywa /film

  witam,posiadam dysk Hitachi 2. 0TB FW5C0 7200 RPM.Uszkodzenie dysku objawia się dziwnym działaniem mechaniki ( film) oraz nie wykrywaniem go przez system.Zastanawiam się, czy to kwestia elektroniki? jak mógłbym to sprawdzić? Czy podmiana elektroniki z innego takiego samego dysku lub przełożenie...

  04 Sie 2012 15:58Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4890

  Jaki bezawaryjny dysk 1 TB kupić do laptopa i czy Hitachi są dobre?

  Tyle, że w przypadku dysku SSD odzysk danych po uszkodzeniu jest praktycznie zerowy... a w przypadku talerzowego można jeszcze coś zdziałać...Nie szerz paranoi bardzo proszę i jakichś zabobonnych przekonań rodem z podwórkaZałożymy się?- przypadek nr 1 - PRZEPIĘCIE...Talerzowy...

  01 Sty 2016 19:51Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 945

  HITACHI 7K750 2, 5'' 750 GB

  Posiadam dysk SATA HITACHI 750GB. Dysk był źle włożony do laptopa i prawdopodobnie nastąpiło zwarcie na płytce PCB dysku.Dysk był widoczny w BIOS'ie laptopa ale po trzecim uruchomieniu już nie. Po wyjęciu i podłączeniu pod PC, jest niewidoczny a talerze nie startują.Zakupiłem nowy dysk, jak najbliższy...

  17 Cze 2019 13:31Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 543

  Dlaczego dysk twardy Hitachi znika z systemu?

  Na tym przewodzie działał bez problemu inny dysk, sprawdzę to bo poprzedni Hitachi który dostałem znikał z systemu ale ewidentnie była to wina elektroniki. Jakiego kabla bym nie użył problem cały czas występował.Jest możliwa taka sytuacja w której na dysku jednak były bad sektory ale zostały one wycięte...

  25 Lip 2020 08:43Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 1401

  Hitachi DK23EA-30 z elektroniką DK23EA-60 - jak zaadaptować?

  ... znałem ten post, ale mi nie chodzi o przełożenie takiej samej elektroniki (i pojemności). Problem w tym, że różnią się wpisami w ROMie i elektronika przez to wskazuje więcej pojemności niż fizycznie ma dysk. Doszedłem do tego, że wpisy nie są w samym procku jak sugeruje wskazany post a w małym układzie...

  22 Lis 2008 17:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1501

  Dysk twardy Hitachi - oddam gratis

  Posiadam dwa dyski 2. 5" Hitachi model: DK23BA-10 i DK23BA-20, oba są uszkodzone lecz jak podejrzewam elektronika w nich jest sprawna. Może się komuś przyda:D

  29 Cze 2007 23:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1574

  Hitachi HDS728040PLAT20 Deskstar - brak reakcji na zasilanie

  Co do zasilania silnika - rozumiem, ze na ta poranczowa tasme laczacom go z elektronikowm mam bezposrednio podac napiecie - ale jakie, w ktorym miejscu?Zrób to tak:Wepnij taśmę silnika do elektroniki tak jak być wpięta powinna. Odkręć śrubki mocujące elektronikę do obudowy dysku i podnieś...

  24 Mar 2007 21:00Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2838

  hdd HITACHI 40gb nie działa po zmianie elektroniki

  mam dwa uszkodzone dyski - może ktoś wie jak uruchomić te dyskiobydwa hdd to model:hds722540vlat20 ata/idejeden z 2003drugi z 2005mam jeszcze jeden - ten z kolei hałasuje powłączeniumodel: ic35l060avv207-0rok prod 2003podsumowując z 3 szt chce zrobić jeden działającyKolego,...

  07 Lis 2007 11:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1383

  Hitachi 250 GB - W ogóle nie pracuje

  Wymieniłem elektronikę z tego samego dysku co mój, ten sam model tylko, że był wydany w październiku 2007, a nie jak mój w lipcu. Po wymianie elektroniki uruchomiłem komputer, wsłuchałem się w dysk i o dziwo pracował, słychać było silniczek, ale w ogóle go nie widać w BIOS'ie... Podłączam jako Master...

  21 Lut 2009 20:17Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1169

  Laptop HP RT3290- Naprawianie błędów dysku. Wykonywanie tej czynności może

  Coż te Hitachi to z nimi nie jest tak różowo. Z wydajnością się zgodzę, że mocno śrendnia, Ja miałem 2 szt (jeden 3. 5" drugi 2. 5") i oba padły tak sobie (elektronika w jednym, coś z głowicami w drugim). Z serwisem jest różnie, jak jest tani to nie zawsze mają części do Hitachi (to raczej mało popularne),...

  Komputery Początkujący 12 Cze 2016 20:34Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 9840

  Service Area Hitachi HTS541060G9SA00, jakiś ratunek?

  Piszę w związku z założonym tematem:Dysk:Uszkodzeniem w tym dysku musi być service area fizycznie na dysku, dlaczego?* Dysk nie wykrywany w bios, mhdd, victoria* Głowice są sprawne - zostały...

  06 Sie 2011 01:43Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2036

  Dysk twardy hitachi 500g jaki bezpiecznik?

  Spalił się ale na dysku twardym 2, 5 bezpiecznik ponieważ mam dysk z demobilu i do tego adapter do dysku i z taką pomocą mam dysk przenośny. I bezpiecznik od elektroniki z dysku twardego.zdjęcie dysku. F1 - nie było bezpiecznika F2 - zworkaCzyli skoro teoretycznie ma 0. 5A USB to taki wsadzę....

  01 Wrz 2012 20:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2079

  Hitachi 320GB 2, 5" - niewidoczny w bios, czy można odzyskać dane?

  Nie uzyskałem ze strony forum żadnej pomocy.Wydawało mi się, że jest tu kilku fachowców w tej dziedzinie, ale albo się myliłem albo są na urlopie...Poradziłem sobie o tyle, że dysk został wymieniony na gwarancji - dane utracone.Dla potomnych - dźwięki jakie wydawał dysk były objawem "przyklejenia"...

  18 Lis 2013 12:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1812

  HDD hitachi 60G - uszkodzona elektronika chyba?

  dysk model IC35L060AVV207-0, po podaniu napiecia startuja talerze i glowice jezdza po calej dlugosci talerzy w ta i z powrotem i nie moze skonczyc sekwencji startowej. bios go wykrywa. na elektronice grzeje sie kostka o symbolu 90G2018. co moze byc uszkodzone? i za co odpowieda ta kostka, czy to jest...

  13 Maj 2004 17:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 900

  Dysk 2, 5" Hitachi IC25N040ATMR04-0 - uszkodzenie SA

  W takim razie co miałem zrobić, jak próbowałem wszystkiego włącznie z podmianą elektroniki. Wyraźnie widać że jest rysa na talerzu w części Service Area ( dyskach 2. 5" znajduje się ona własnie w środkowej strefie). Drugi dysk do którego z powrotem przełożyłem talerz (oczywiście w gumowych rękawiczkach...

  09 Sie 2008 21:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3262

  HDD 2, 5" HITACHI 60GB nie wykrywa go BIOS

  Mam problem z dyskiem 2, 5" HITACHI HTE541660J9AT00 60GB.Podczas pracy został on naciśnięty (był w obudowie aluminiowej i podpięty 2xUSB do komputera / dysk zewnętrzny).W tym momencie nie wykrywa go BIOS i nie jest widoczny w systemie (testowane na przejściówce USB oraz podpinany do laptopa...

  20 Mar 2010 16:09Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1660

  Uszkodzony Hdd (kliking) głowica czy elektronika?

  mam problem z uszkodzonym hdd hitachi hdt721010sla360.Problem polega na tym ze po przeprowadzce jak odpaliłem kompa to po 10 minutach pracy zaczął wydawać dziwne dźwięki, jak by wiatraczek od procka albo grafiki na łożysku poszedł, i po chwili zawiesił się komp. Myślałem że coś się przegrzało,...

  28 Lip 2011 18:27Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3646

  Naprawa elektroniki HITACHI HTS542525K9SA00

  witam,,,, ja mam właśnie dysk hitachi HTS541616J9SA00 160GB i problem z elektroniką czytałem że problem może być z bezpiecznikiem F1 ale nie bardzo wiem jak to sprawdzić.

  11 Lut 2012 13:04Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3844

  Dysk 2, 5 Hitachi stuka przy starcie, stracone dane?

  Witam. Od paru dni 'googluje' internet w poszukiwaniu informacji na temat odzyskiwania danych. Najwięcej ciekawych i konkretnych informacji znalazłem właśnie na tym forum, wiec postanowiłem spytać o poradę. Problem pojawił się tydzień temu gdy mojej narzeczonej uszkodził się dysk w laptopie. Laptop spadł...

  24 Paź 2008 20:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3806

  Hitachi HTS548040m9atoo 40gb 2. 5 - HDtune

  Pozostaje przeprowadzić scan w Vivard, ale po bezpośrednim podpięciu dysku i wtedy będzie wiadomo jakie są na nim bad sektory:fizyczne czy logiczne?Może łatwiej będzie przeprowadzić scan spod Wivdowsa w programie Victoria i ewentualnie podzielić ten dysk na partycje, omijając te obszary dysku z...

  13 Lis 2009 00:11Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2552

  Hitachi 250 Sata, nie reaguje na napięcie

  Po podpięciu przez przejściówkę dysk nie reaguje (nie słychać pracy, trup).Dysk przestał działać gdy podpinałem go drugi raz do przejściówki chyba napięcie skoczyło.HDD 5K250-250Model HTS542525K9A3005400 rpmNa 100% jest to elektronika, na allegro jest Pan który sprzedaje dokładnie takie...

  21 Maj 2010 13:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1311

  Hitachi HTS723280L9A362 - 80GB - 7200 RPM - po prostu stanał

  (... )mam tam nagrane ważne rzeczy to za wszelką cenę chcę spróbować odzyskać dane z tego dysku. Profesjonalna firma krzyknęła 5000 PLN netto (... )nie stać mnie na taką kwotę krótko mówiąc.Nie wiem dlaczego piszesz, że za każdą cenę, skoro jednak nie za każdą a tutaj raczej tanio na pewno nie będzie...

  18 Lis 2010 21:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1889

  Poszukuje dysk HTS545050B9SA00 Hitachi 500GB

  Na skutek podłączenia chińskiego adaptera SATA-USB spalił mi się dysk. Próbowałem wymieniać bezpieczniki na płytce niestety bezskutecznie.Czy może mi ktoś pomóc i doradzić od jakiego modelu pasować bedzie elektronika.Próbowałem od HTS545050B9A300 ale nie widzi dysku.Jeżeli ktoś...

  04 Lut 2011 11:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1013

  [Kupię] Dysk twardy Hitachi HTS541060G9SA00 MLC DA1265

  Jak w temacie dysk twardy bądź elektronikę od dysku twardego (w pełni sprawną).Elektronika potrzebna do odzyskania dysku.Proszę kontaktować się pod numer e-mail alan. elektro(at)vp. pl odpisuję...

  12 Lip 2011 18:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 635

  WD2500JS i Hitachi HDS721616PLA380

  Wczoraj po włączeniu komputera uszkodziły się dwa dyski na raz. Czy można je naprawić?Objawy: po podłączeniu dyski robią zwarcie i wywala zabezpieczenie na zasilaczu, bez dysków lub z innymi dyskami komputer pracuje prawidłowo.Na dyskach nie widać żadnych uszkodzeń (spalona elektronika itp)Jaka...

  28 Maj 2012 14:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1206

  HITACHI Travelstar HTS541060G9AT00 60GB 2, 5" - Odzyskanie danych

  Postęp prac c. d. :Przyszły do mnie 3 dyski:1 sprawny i 2 uszkodzone.Uszkodzone dyski wykorzystałem do nauki anatomii tego modelu i tu zaczynają się schody:głowice parkują za talerzami na białym plastikowym nazwijmy to "spoczniku". Żeby je wyciągnąć, to widzę tylko taki schemat działań:Wprowadzenie...

  19 Paź 2013 09:39Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 3129

  Zablokowany dysk HGST Hitachi Z5K320-320 NVRAM Flash

  Dysk nie wiem skąd jest dostałem kumpel ma ich kilka prawdopodobnie z PVR OrangeTak pisze użytkownik tutajMam drugi i faktycznej jak zamienię płytki z elektroniką miejscami oba dyski przestają być widoczne w systemie więc oprócz tego że zapisane są dane w pamięci Flash to jeszcze...

  07 Wrz 2019 16:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 777

  Chinski podrabiany HGT ST fake dysk z allegro.

  Tutaj dosyć podobna sytuacja, spodziewam się takiej samej sztuki:Fajnie byłoby, gdyby Autor zrobił jednak foty samego dysku po wyjęciu z kieszeni (zdjęcie wierzchu z etykietą, zdjęcie elektroniki i zdjęcie bocznych naklejek z numerami, jeśli są jakieś). Można będzie próbować zgadnąć, co to za dysk....

  28 Wrz 2019 22:10Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 3210

  HITACHI Travelstar IC25N060ATMR04-0 nie wykrywa go bios

  Ile by Kosztowala naprawa tej elektroniki jak bym wyslal do was ten dysk????????????????????

  16 Gru 2006 14:41Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2001

  Uszkodzona elektronika HITACHI Deskstar T7K250 SATA2

  Mysle jeszcze, czy może transile z elektroniki drugiego dysku gdzie padl uklad smooth 1. 3 sa sprawne?Przede wszystkim sa 3 diody oznaczone tak samo:D2 i D4 i jednak nie podpisana pewnie D3:VUG30GP426innych nie widze - zdjecia elektroniki western digital zamiescilem bodajze w 4 odpowiedzi...

  04 Sty 2008 16:35Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 3050

  Hitachi Deskstar 320 GB - elektronika

  Ok, oczyściłem delikatnie, wpiąłem i ku mojemu zdziwieniu dysk się zameldował bezszelestnie. Chodzi cichutko, bios go widzi wyraźnie. Teraz zaczynają się schody:) Jaki zamiennik/transil powinienem zamontować i jak się do tego zabrać?PozdrawiamKonradPS. Proszę o odpowiedź lekko łopatologiczną,...

  14 Sty 2008 01:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1855

  Dysk Twardy Hitachi 80 GB bardzo wolny transfer

  Przyglądnij się złączce elektroniki dokładnie pinom, również złączce na płycie głównej. Zobacz Aidą jakie ma parametry płyta kontroler itd.znalazłem tez coś takiego Znajdź w rejestrze sobie masterDeviceTimingMode lub SlaveDeviceTimingMode - poprzez funkcję wyszukaj w rejestrze(ctrl + F)Tam...

  04 Kwi 2008 22:05Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 5905

  Elektronika Hitachi (HDT725025VLA380) Szukam!!!

  Dzięki za plik w imieniu autora i swoim.Wynik programowania poznam dopiero w przyszłym tygodniu - tymczasowo zajęte sprzęty.Dodano:Po inicjacji dysku okazało się, że sam dysk ma bardzo dużo uszkodzeń fizycznych - bad sektory.Ponieważ dysk ma jeszcze gwarancję producenta, a właścicielowi...

  12 Kwi 2008 17:51Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2364

  Hitachi deskstar 82, 3 ATA milczy

  I to by było na tyle. N a drugiej elektronice bios już nie widzi dysku. Wykrył go raz wyrzucił komunika: primary master error, po wciśnięciu f1 zbotował się MHDD ale już nie zobaczył dysku. Po złączeniu kompa dysk uruchamia się normalnie talerze się kręcą głowica nie stuka. W tej chwili pozostało mi...

  28 Lis 2008 13:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1627

  Hitachi 7K60 ATA 2. 5'' 60GB 7200obr - Wymiana elektroniki

  Witam. Posiadam dysk Hitachi DeskStar 7K60 Model HTS726060M9AT00, jest w nim uszkodzona elektronika. Ponieważ ciężko znaleźć sprawną elektronikę do tego modelu (jest bardzo rzadki) chciałbym się dowiedzieć czy można zamontować elektronikę z dysku Hitachi ale 5400RPM, np. modelu HTS548040M9AT00, elektronika...

  21 Sty 2009 20:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1215

  SATA 2, 5'' Hitachi HTS541680J9SA00; pracuje, BIOS nie wykrywa

  jako ze nie działa mi prawidlowo upload obrazków i szlag mnie trafia wrzucam miniatury podlinkowane do mojego servera. proszę moderatorów o wyrozumiałość.Dzięki BIGOLSEN za wypowiedź:)Wrzucam skan z ekspertyzy - niepotrzebne rzeczy wyciałęm/zamazałem - żeby nie robić kryptoreklamy.marka:...

  19 Lut 2009 22:54Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4948

  Hitachi 5K500. B-250 - wymiana elektroniki

  jaro, ja wolalem sam nie kombinowac i oddalem dysk firmie w Wilnie (gdzie teraz jestem). Odzyskanie danych kosztowalo mnie 200zl + nowy dysk, poniewaz stary zostaje u nich.Powodzenia!

  19 Cze 2010 10:03Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 5222

  WD2500B EVS-00UST0 podmiana elektroniki

  msthhk napisał:Przy sprawnych głowicach i silniku, dysk z elektroniką tego Twojego dawcy powinien odpalić, nie powinien stukać, możliwe, że nawet wyszedłby w gotowość bez ID.Niestety, ale odzyskanie danych bez otwierania tego dysku jest niemożliwe. Albo uszkodzenie głowic, albo uszkodzenie silnika...

  03 Sty 2011 21:50Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 2683

  HITACHI 320GB SATA wym. elektroniki przeprogramowanie NVRAM

  w dysku Hitachi 3, 5cala 320GB SATA II HDS721032CLA362 type DS7SAC320 z DEC-2009 - nagle padła elektronika, tzn. nie jest widoczny w biosie i nie kręcą się taterze.Przed awarią komputer nie chciał się wyłączyć (po aktualizacji Visty). Natomiast po zresetowaniu nie chciał się włączyc. Po odpięciu...

  23 Gru 2010 15:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2059

  elektronika HITACHI (HDT721032SLA360) - SZUKAM!

  Witam użytkowników elektroda. pl i proszę o pomoc.W ubiegłym tygodniu podczas popijania w pracy porannej kawy pojawił mi się na monitorze niebieski ekran, po restarcie BIOS nie wykrył już mojego dysku. Jestem przekonany, że padła elektronika ponieważ nie czuć żeby przy starcie kręciły się talerze,...

  21 Lis 2012 12:33Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1649

  elektronika hitachi model HDS722525VLAT80 po zmianie nie działa

  Spaliłem elektronikę od dysku (niestety na ciemno wkładałem, a nie było kształtu wtyczki i odwrotnie wpiąłem zasilanie) potrzebuję do modeluHitachi HDS722525VLAT80, z jakiego innego modelu będzie elektronika pasować?Dobra dorwałem od identycznego modelu elektronikę (nawet mam już 2 sprawne elektroniki)...

  19 Gru 2013 18:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1242

  [Kupię] Hitachi XL1000 - elektronika

  Kupie elektronikę do tego dysku. Dokładnie chodzi mi o płytkę z mini USB i wejściem na zasilacz.

  10 Sty 2013 09:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 699

  HITACHI 500GB 2, 5'' nie uruchamia sie. Nowa elektronika

  Posiadam dysk HITACHI 2, 5'' SATA o oznaczeniu5K500; B-500 HTS545050B9A300Dysk po podlaczeniu zasilania zaczyna brzeczeć ok 10 razy po sekundzie każdy tak jakby chciał silniczek sie uruchomić. Po tych 10 razach dysk przestaje wydawać jakiekolwiek dzwięki < martwy>...

  20 Maj 2014 20:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 744

  Hitachi 1TB - Uszkodzony dysk twardy w laptopie

  Najczęstszym uszkodzeniem dysków po upadku w trakcie pracy są albo głowice albo powierzchnia talerzy. Zapytaj się temu lokalnemu "specowi" czy po wymianie elektroniki głowice (lub talerze) magicznie się same naprawią. To tak jakbyś zatarł silnik w samochodzie a lokalny szamam kazał by Ci wymienić komputer...

  01 Lip 2015 06:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 696

  Hitachi Z5K500-500 - Nie działa dysk.

  Posiadam dysk Hitachi Z5K500-500. Nie uruchamia się. Po podłączeniu do zasilania wydaje kilka dźwięków, jakby próbował uruchomić napęd, po czym przestaje.Na znanym serwisie aukcyjnym zakupiłem drugi dysk o takich samych oznaczeniach modelu i P/N. Jednak podmiana elektroniki nie przyniosła...

  15 Paź 2015 11:14Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1215

  Hitachi 40 GB 2. 5'' - nie włącza się po wyłączeniu zasilania

  Witam ponownie,Sprawdziłem dziś dysk podłączając go pod gniazdo USB bezpośrednio na płycie głównej (do tej pory łączyłem dysk z USB na font panelu) i o dziwo dysk żwawo ruszył, tzn. wciąż jest martwy w BIOS i nie wykrywany w systemie ale talerz obraca się z pełną prędkością. Może jednak warto się z...

  02 Mar 2019 22:42Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 624

  Obudowa Hitachi uszkodziła dysk (? )

  Odpowiem jeszcze na pytanie z tematu - przedstawione uszkodzenie dysku (realokowane sektory) jest uszkodzeniem powierzchni - nie jest to wynik awarii elektroniki obudowy.

  26 Cze 2019 14:32Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 528

  HITACHI 2, 5'''' kompletna cisza nawet po podmianie elektroniki

  Zablokowane głowice na powierzchni lub inny powód unieruchomienia silnika. Wymiana PCB nic nie da.Rzeczywiście zblokowane głowice... otworzyłem dysk i zaparkowałem głowice, złożyłem dysk na oryginalnych podzespołach i silnik ruszył a głowica niestety stuka i nie chce "zaskoczyć"

  02 Paź 2019 15:27Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 342

  Hitachi 2. 5" podmiana elektroniki na sprawną

  Mam jeden dysk Hitachi 5k250-250 250GB, który jest po zalaniu ( w laptopie).Niestety elektroniki nie udało mi się uratować, poprzepalane ścieżki i elementy, najgorsze są przelotki - niektóre w ogóle nie istnieją już - próbowałem zregenerować - niestety z marnym skutkiem - gdyż dysk nadal...

  30 Sty 2020 11:48Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 363

Ustawienie rozpoznawania Hitachi 37ld8d20e

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie rozpoznawania Hitachi 37ld8d20e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie rozpoznawania Hitachi 37ld8d20e