Sprawozdanie z badania D Link Xstack Des 3200 10 Dc

Sprawozdanie z badania D-Link Xstack DES-3200-10-DC to kompleksowy raport dotyczący wydajności i wydajności sieci przemysłowej. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat modelu Xstack, w tym układ sieciowy, funkcje zarządzania, zakres używanych protokołów i zasobów sieciowych, w tym prędkości, wydajności i niezawodności. Raport zawiera również informacje na temat wszystkich badań wykonanych w celu oceny wydajności i wytrzymałości sieci Xstack, w tym informacje na temat przeprowadzonych symulacji, testów i porównań. Raport zawiera również wnioski na temat wydajności sieci Xstack w porównaniu do innych systemów sieciowych.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania D Link Xstack Des 3200 10 Dc

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

W załącznikach od 2. 1 do 2. 10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obecnie obowiązujące uchwały KRBR, w tym uchwałę odnoszącą się do nowego kodeksu etyki, oraz odniesienia do odpowiednich interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie
Dzień bilansowy: 31. 12. 2020 r.

Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Jeżeli biegły rewident chciałby także skorzystać z przygotowanego przez PIBR przykładowego oświadczenia kierownika jednostki, to taki zaktualizowany materiał, dostosowany do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. jest udostępniony w „Wyszukiwarce standardów”, po wybraniu ww. filtrów, w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Przy okazji informujemy, że planujemy - jak co roku - opublikowanie „Alertu specjalnego – badanie za 2020 r. ”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

Informacje

Legenda:

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programuAdobe Acrobat Reader — koniecznie wersjajęzykowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Zestawy danych (formularze) elektroniczne —zestawy danych (formularze) dowypełnienia on-line przez Internet Dla systemu Windows, Linux, MacAplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania nakomputerzeDla systemu WindowsDla systemu LinuxZestawy danych (formularze), zawierające wymaganyzakresdanych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie brakumożliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formiepapierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany wformularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatemtej formy przekazania danych. Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2023

 • od A do C
 • od D doI
 • odK do O
 • odP do S
 • od T doZ
 • Transmor
On lineOff linePDFSymbol zestawu danychNazwa zestawu danychRok
PBSSPSymb. bad. z
PBSSPCzęsto
tliwośćWpływ zgodnie z PBSSPOdDoAK-B/mAnkieta koniunktury gospodarczej – budownictwo20231. 61. 10miesiącraz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca01. 01. 202301. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 202310. 202312. 202311. 2023AK-H/mAnkieta koniunktury gospodarczej – handelAK-PAnkieta koniunktury gospodarczej – przemysłmiesiąc, kwartałraz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartałuAK-RAnkieta koniunktury w gospodarstwie rolnym1. 45. 382 razy w rokudo 25 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r.
do 25 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.16. 202425. 202325. 2024AK-U/mAnkieta koniunktury gospodarczej – usługiAP-01Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałempublicznym20221. 65. 191 raz w rokuraz w roku do 18 maja 2023 r. z danymi za rok 202204. 202318. pl/formularze/2023/passive/AW-01. pdf">AW-01Statystyczna ankieta wyznaniowa1. 22. 01raz w roku do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.17. 202331. pl/formularze/2023/passive/B-01. pdf">B-01Sprawozdanie o sprzedaży produkcjibudowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych1. 47. 01raz w roku do 24 lutego 2023 r. z danymi za rok 202201. 202324. pl/formularze/2023/passive/B-02. pdf">B-02budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanychB-05Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę izgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych1. 04kwartałraz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.
i do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.03. 202303. 202302. 202417. 202317. 202316. 202315. pl/formularze/2023/passive/B-06. pdf">B-06Meldunek o budownictwie mieszkaniowym"raz w miesiącu do 3. dnia roboczego pomiesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r. "02. 202305. 202304. 202306. pl/formularze/2023/passive/B-07. pdf">B-07Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniachw budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowaniaraz w kwartale do 14 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 14 lipca 2023 r. za III kwartał 2023 r.,
do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.14. 202314. pl/formularze/2023/passive/B-08. pdf">B-08Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowegozamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowaniaraz w kwartale do 25 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 25 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 25 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.,
do 25 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.25. pl/formularze/2023/passive/WINS. pdf">WINSWykaz inwestorów (innych niż indywidualni –realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – orazfundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowanianowe budynki mieszkalneraz w miesiącu do 5. dnia roboczego pomiesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. 07. 202307. 202309. 202308. pl/formularze/2023/passive/B-09. pdf">B-09Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynkówmieszkalnych oddanych do użytkowaniaraz w kwartale do do 24 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 21 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 20 października 2023 r.
i do 22 stycznia 2024 r. 202324. 202321. 202320. 202322. pl/formularze/2023/passive/BS. pdf">BSSprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługądziałalności gospodarczej1. 49. 08raz w roku do 1 czerwca 2023 r., z danymi za rok 202208. 202301. pl/formularze/2023/passive/C-01. pdf">C-01Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług1. 64. 03raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni14. pl/formularze/2023/passive/C-01b. pdf">C-01bSprawozdanie o cenach producentów robótbudowlano-montażowych1. 05C-03Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych1. 04raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni13. 202313. pl/formularze/2023/passive/C-04. pdf">C-04Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowychrealizowanych na drogach, ulicach i mostach1. 06raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni21. pl/formularze/2023/passive/C-05. pdf">C-05Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
 • Listatowarów reprezentantów do badania cen w imporcie (plik wformacie xlsx)
 • Listatowarów reprezentantów do badania cen w eksporcie (plik w1. 15raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni16. pl/formularze/2023/passive/C-06. pdf">C-06Sprawozdanie o cenach producentów usług
 • Opis reprezentantów dla usług badanych na formularzu C-06 (plik wformacie pdf)
 • 1. 16raz w kwartale do: 17 kwietnia 2023 r. z danymi za I kw. 2023 r. ; 17 lipca 2023 r. z danymi za II kw. ; 16 października 2023 r. za III kw. 2022 r. ; 15 stycznia 2024 r. za IV kw. 2023 r.C-09Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu,gospodarki magazynowej i telekomunikacji13. pl/formularze/2023/passive/CBSG-01. pdf">CBSG/01Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób1. 67. 08raz w roku do 4 września 2023 r. z danymi za rok 202207. 202304. 2023DG-1Meldunek o działalności gospodarczej
 • Załącznikdo objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń– składniki wynagrodzeń w pdf
  (plik w formacie pdf)1. 04raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedniZałącznik
  do DG-1Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstwbudowlanychraz w kwartale do 7 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 7 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 6 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 8 stycznia 2024 r. za rok 2023DNU-KKwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
 • Opisusług badanych w DNU-K
  (plik w formacie pdf)
 • 1. 51. 09raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r. 03. 202320. pl/formularze/2023/passive/DNU-R. pdf">DNU-RRoczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
 • Opisusług badanych w DNU-R
  (plik w formacie pdf)
 • raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 202206. pl/formularze/2023/passive/F-01_I-01. pdf">F-01/I-01Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikufinansowym oraz o nakładach na środki trwałe1. 46. 01kwartał/
  półroczeraz w kwartale: do 20 kwietnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 10 lutego 2024 r. za rok 2023; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 10 lutego 2024 r. za rok 2023; (liczba pracujących 10-49)06. 202318. 202420. pl/formularze/2023/passive/F-01o. pdf">F-01/ofinansowym szkół i innych placówek oświatowych1. 27. 04raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 202214. 2023 28. 2023 F-01/sfinansowym szkół wyższych1. 05raz w roku do 31 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/F-01dk. pdf">F-01/dkKwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury1. 28. 10raz w kwartale: do 30 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 30 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 30 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 30 stycznia 2024 r. za rok 202310. 202431. 202330. pl/formularze/2023/passive/F-02dk. pdf">F-02/dkRoczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury08. pl/formularze/2023/passive/F-03. pdf? v=120218">F-03Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych1. 66. 01raz w roku do 15 lutego 2023 r. z danymi za rok 202215. pl/formularze/2023/passive/FDF. pdf">FDFDziałalność finansowa przedsiębiorstwa1. 62. 11;
  1. 12;
  1. 13;
  1. 20raz w roku do 3 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 202213. 2023G-01Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranychmateriałów1. 44. 05raz w roku do 8 marca 2023 r. z danymi za rok 2022G-02aSprawozdanie bilansowe nośników energii1. 01raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 16 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r. 17. pl/formularze/2023/offline/win/G-02b_offline. pl/formularze/2023/passive/G-02b. pdf">G-02bSprawozdanie bilansowe nośników energii iinfrastruktury ciepłowniczejraz w roku do 17 lutego 2023 r. z danymi za rok 202216. 202317. pl/formularze/2023/offline/win/G-02g_offline. pl/formularze/2023/passive/G-02g. pdf">G-02gSprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach isprzedaży gazu z sieci1. 26. 06raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. według stany na 31 grudnia 2022 r. 11. 202328. pl/formularze/2023/passive/G-02o. pdf">G-02oSprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnychraz w roku do 17 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/G-03. pdf">G-03Sprawozdanie o zużyciu nośników i energiiG-04Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
 • Wykazśrodków ochrony roślin do formularza G-04
  (plik w1. 13raz w roku do 10 marca 2023 r. z danymi za rok 202228. 202310. pl/formularze/2023/passive/G-06. pdf">G-06Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklinguraz w roku do 24 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/GP. pdf">GPSprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw1. 12raz w roku do 31 lipca 2023 r. z danymi za rok 202231. pl/formularze/2023/passive/H-01k. pdf">H-01/kKwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwachhandlowych1. 02raz w kwartale do 24 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 21 lipca 2023 r. 24. pl/formularze/2023/passive/H-01a. pdf">H-01aSprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacjipaliwraz w roku do 27 lutego 2023 r. 202327. pl/formularze/2023/passive/H-01g. pdf">H-01gSprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych1. 0502. 202327. 2023H-01sSprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej06. pl/formularze/2023/passive/H-01w. pdf">H-01wSprawozdanie o sieci handlowejraz w roku do 27 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. H-02nSprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przezjednostki produkcyjne oraz importerów
 • Wykaznawozów (plik w formacie pdf)
 • półrocze2 razy w roku: do 21 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r. ; do 19 stycznia 2024 r. za rok 202303. 202419. pl/formularze/2023/passive/H-02p. pdf">H-02pSprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przezjednostki produkcyjne oraz importerówI-01Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe1. 02raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za rok 202311. pl/formularze/2023/passive/IF. pdf">IFInstrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych1. 13raz w roku do 31 lipca 2023 r. z danymi za rok 202203. 2023K-01Sprawozdanie z działalności artystycznej irozrywkowej1. 01raz w roku do 24 stycznia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/K-02. pdf">K-02Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucjiparamuzealnej04. pl/formularze/2023/passive/K-03. pdf">K-03Sprawozdanie bibliotekiraz w roku do 7 lutego 2023 r. z danymi za rok 202210. 202307. pl/formularze/2023/passive/K-05. pdf">K-05Sprawozdanie z działalności wystawienniczej09. pl/formularze/2023/passive/K-06. pdf">K-06Sprawozdanie z produkcji filmowej1. 02raz w roku do 21 lutego 2023 r. z danymi za rok 202221. pl/formularze/2023/passive/K-07. pdf">K-07Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domukultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy26. pl/formularze/2023/passive/K-08. pdf">K-08Sprawozdanie kinaK-09Sprawozdanie z organizacji imprez masowych1. 0802. pl/formularze/2023/passive/K-10. pdf">K-10Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki iantyków1. 09raz w roku do 3 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/KFT-1. pdf">KFT-1Sprawozdanie z działalności klubu sportowego1. 30. 01co 2 lataco 2 lata do 25 stycznia 2023 r. 202325. pl/formularze/2023/passive/KFT-2. pdf">KFT-2Sprawozdanie z działalności polskiego związkusportowegoraz w roku do 25 stycznia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/KFT-OBa. pdf">KFT-OB/aSprawozdanie o gminnych obiektach sportowych1 raz w rokuco 4 lata do 1 lutego 2023 r. wg stanu na 31 grudnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/KFT-OBb. pdf">KFT-OB/bSprawozdanie o obiektach sportowychco 4 lata do 17 kwietnia 2023 r. 17. pl/formularze/2023/passive/KT-1. pdf">KT-1Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektunoclegowego1. 03raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym01. 202413. pl/formularze/2023/passive/KT-2. pdf">KT-2Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowegoraz do roku do 20 stycznia 2023 z danymi za rok 202201. pl/formularze/2023/passive/KZZ. pdf">KZZSprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 1. 16raz w roku do 30 września 2023 r. 202330. pl/formularze/2023/passive/L-01. pdf">L-01Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnychi wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)1. 52. 01raz w roku do 6 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/L-01_zal. pdf">
  do L-01Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 L-02Sprawozdanie o zadrzewieniach1. 02raz w roku do 1 lutego 2023 r. z danymi za rok 202219. pl/formularze/2023/passive/L-03. pdf">L-03Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych iprawnych)1. 03raz w roku do 20 lutego 2023 r. z danymi za rok 202220. pl/formularze/2023/passive/L-03_zal. pdf">
  do L-03 załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 raz w roku do 20 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022LOT-1Sprawozdanie o transporcie lotniczym1. 48. 08raz w roku do 2 marca 2023 r. 202302. pl/formularze/2023/passive/LP-3. pdf">ŁP-3Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentówradia i telewizji1. 03;
  1. 06raz w roku do 18 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/M-01. pdf">M-01Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych1. 01co 2 lata do 31 marca 2023 r. 01. pl/formularze/2023/passive/M-01zal. pdf">Zał. do M-01Załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa1. 07M-06Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji1. 06
  1. 05raz w roku do 2 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/M-09. pdf">M-09Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadówkomunalnych1. 08raz w roku do 22 lutego 2023 r. z danymi za rok 202222. pl/formularze/2023/passive/MN-01. pdf">MN-01Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej wdziedzinie biotechnologii 1. 43. 12MN-02Sprawozdanie o działalności w dziedziniebiotechnologii w przedsiębiorstwach31. 202328. pl/formularze/2023/passive/MT-1. pdf">MT-1Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalnościmetra1. 01raz w roku do 7 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/OD-1. pdf">OD-1Żłobki i kluby dziecięce1. 20. 05raz w roku do 3 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/OS-1. pdf">OS-1Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ostanie urządzeń oczyszczających1. 06raz w roku do 27 lutego 2023 r. z danymi za rok 202209. 202327. pl/formularze/2023/passive/OS-3. pdf">OS-3Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach iładunkach zanieczyszczeń1. 05raz w roku do 31 stycznia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/OS-4. pdf">OS-4Sprawozdanie o poborze wody do napełniania stawów rybnych. pl/formularze/2023/passive/OS-5. pdf">OS-5Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich iwiejskichOS-6Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadówkomunalnych)raz w roku do 27 stycznia 2023 r. z danymi za rok 202227. pl/formularze/2023/passive/OS-29k. pdf">OS-29/kKwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych naochronę środowiska i gospodarkę wodną1. 1210. pl/formularze/2023/passive/OS-7. pdf">OS-7Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazuraz w roku do 10 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/OS-7_zal1. nr 1 do OS-7Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 oochronie przyrody i krajobrazuZałącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 oZałącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 oP-01Sprawozdanie o produkcji
 • Nomenklatura PRODPOL do badania rocznego za 2022 r.
 • WyszukiwarkaBaza Identyfikacji Wyrobów (BIW)
 • 1. 04raz w roku do 28 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/P-02. pdf">P-02Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
 • Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych w 2023 r. 1. 04
  1. 01raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. pl/formularze/2023/passive/PERN-1. pdf">PERN-1Zestawienie tabelaryczne z danymi o długościrurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych1. 10PL-1Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunkóww porcie lotniczymraz w roku do 17 marca 2023 r. z danymi za rok 202204. pl/formularze/2023/passive/PNT-01. pdf">PNT-01Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej(B + R)1. pl/formularze/2023/passive/PNT-02. pdf">PNT-02Sprawozdanie o innowacjach1. 02raz w roku do 9 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/PNT-05. pdf">PNT-05dziedzinie nanotechnologii1. 17raz w roku do 14 kwietnia 2023 r. 202314. pl/formularze/2023/passive/PNT-06. pdf">PNT-06nanotechnologii w przedsiębiorstwach15. 202314. pl/formularze/2023/passive/PS-01. pdf">PS-01Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej orazplacówek wsparcia dziennego1. 04PS-02Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej05. pl/formularze/2023/passive/PS-03. pdf">PS-03Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej1. 25. 07raz w roku do 27 stycznia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/PZP-1. pdf">PZP-1Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne1. 04Raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/R-09U. pdf">R-09USprawozdanie o wielkości ubojów zwierzątgospodarskich1. 09;
  1. 10raz w miesiącu do 7. dnia po każdym miesiącu sprawozdawczym08. pl/formularze/2023/passive/R-09W. pdf">R-09WSprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jajkonsumpcyjnych1. 09miesiąc,
  kwartałraz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r

  raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.

  R-10SSprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych1. 12raz w półroczu do 11 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r., raz w roku do 15 stycznia 2024 r. za rok 202327. pl/formularze/2023/passive/R-10m. pdf">R-10MMeldunek o skupie ważniejszych produktów rolnychraz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r03. pl/formularze/2023/passive/R-10ma. pdf">R-10MaMeldunek o skupie niektórych gatunków owoców6 razy w rokuraz w miesiącu do 6 czerwca 2023 r. za maj 2023 r., do 5 lipca 2023 r. za czerwiec 2023 r., do 4 sierpnia 2023 r. za lipiec 2023 r., do 5 września 2023 r. za sierpień 2023 r., do 5 października 2023 r. za wrzesień 2023 r., do 6 listopada 2023 r. za październik 2023 r06. pl/formularze/2023/passive/RF-01. pdf">RF-01Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach ipasywach finansowych1. 01raz w kwartale: do 04 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 02 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 02 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 22 lutego 2024 r. za rok 202316. 202404. pl/formularze/2023/passive/RF-02. pdf">RF-02Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań1. 21raz w kwartale do 28 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 28 lipca 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 2 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 21 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 02. 202428. 202328. pl/formularze/2023/passive/RF-03. pdf">RF-03Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych isamorządowychraz w roku do 30 czerwca 2023 r. za rok 202216. pl/formularze/2023/passive/RRW-26. pdf">RRW-26Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcjiprzetworów mlecznych1. 12Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 11 stycznia 2024 r. 13. pl/formularze/2023/passive/RRW-27. pdf">RRW-27Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji16. pl/formularze/2023/passive/R-SGR. pdf">R-SGRZintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych1. 01co 3-4 lata dp 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r. 19. pl/formularze/2023/passive/R-ZW-B. pdf">R-ZW-BBadanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej raz w roku do 22 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r. 15. pl/formularze/2023/passive/R-ZW-S. pdf">R-ZW-SBadanie pogłowia świń oraz produkcji żywcawieprzowego1. 102 razy w roku: do 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2022 r. i do 22 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r. 16. pl/formularze/2023/passive/S-10. pdf">S-10Sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznanioweraz w roku do 20 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 09. 202320. pl/formularze/2023/passive/S-11. pdf">S-11Sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznanioweS-12Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznanioweSFU-OZSprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznychzakładów ubezpieczeń działających w Polsce1. 034 razy w roku4 razy w roku do 12 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 11 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 10 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 15 lutego 2024 r. 01. 202411. pl/formularze/2023/passive/SG-01-2. pdf">SG-01Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska1. 03
  1. 0708. 2022Statystyka gminy: środki trwałe1. 01
  1. 02Raz w roku do 15 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/SG-01-3. pdf">Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalnaraz w roku do 07 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/SG-01-5. pdf">Statystyka gminy: rewitalizacja1. 02raz w roku do 24 maja 2023 r. pl/formularze/2023/passive/SG-01-6. pdf">Statystyka gminy: współdziałanie z mieszkańcamiraz w roku do 29 maja 2023 r. z danymi za rok 202212. 202329. pl/formularze/2023/passive/SG-01-1. pdf">Statystyka gminy: samorząd i transport1. 02
  1. 01
  1. 02raz w roku do 22 lutego 2023 r. z danymi za rok 202208. pl/formularze/2023/passive/SG-01-3_zal. pdf">
  do SG-01Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy:gospodarka mieszkaniowa i komunalna1. 05
  1. 08raz w roku do 17 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 202229. pl/formularze/2023/passive/SOF-1. pdf">SOF-1Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń ipodobnych organizacji społecznych1. 01Co 2 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 202220. pl/formularze/2023/passive/SOF-2F. pdf">SOF-2FSprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych1. 08co 4 lataCo 4 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 202229. pl/formularze/2023/passive/SOF-3. pdf">SOF-3Sprawozdanie z działalności partii politycznych1. 06SOF-4pSprawozdanie z działalności organizacji pracodawcówSOF-4sSprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego izawodowegoSPRoczna ankieta przedsiębiorstwa1. 05raz w roku do 4 maja 2023 r. pl/formularze/2023/passive/SP-3. pdf">SP-3Sprawozdanie o działalności gospodarczejprzedsiębiorstw
 • Załącznik_do_objaśnieńdo sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń – składnikiwynagrodzeń w pdf
 • raz w roku do 15 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/SSI-01. pdf">SSI-01Sprawozdanie o wykorzystaniu technologiiinformacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach1. 14raz w roku do 9 maja 2023 r. z danymi za rok 202318. 202309. pl/formularze/2023/passive/SSI-03. pdf">SSI-03informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznejraz w roku do 31 stycznia 2023 r. 202331. pl/formularze/2023/passive/ST-P-1. pdf">ST-PStatystyka powiatu: samorząd i transportraz w roku do 22 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/ST-W. pdf">ST-WStatystyka województwa: samorząd i transportT-02Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie itelekomunikacji1. 11raz w roku do 14 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/T-04. pdf">T-04Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowymzarobkowym1. 02raz w roku do 17 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/T-06. pdf">T-06Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowymraz w roku do 15 lutego 2023 r. z danymi za rok 202230. pl/formularze/2023/passive/T-08. pdf">T-08Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotątransportową1. 50. 01raz w roku do 3 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/T-09. pdf">T-09Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocietransportowejraz w roku do 3 lutego 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. pl/formularze/2023/passive/T-10. pdf">T-10Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długościnabrzeży w portach morskichraz w roku do 4 lutego 2023 r. z danymi za rok 202223. pl/formularze/2023/passive/T-11k. pdf">T-11/kSprawozdanie o taborze i przewozach w żegludześródlądowej1. 01,
  1. 09raz w kwartale do 26 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 26 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 26 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 26 stycznia 2024 r. 26. 202326. pl/formularze/2023/passive/T-11u. pdf">T-11/uSprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej1. 09raz w roku do 14 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TD-E. pdf">TD-EKwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunkówpojazdem samochodowym1. 02,
  1. 01tygtygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzieńTFISprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszyinwestycyjnych1. 16,
  1. 15raz w półroczu do 31 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 29 marca 2024 r. za rok 202315. 202429. pl/formularze/2023/passive/TK-1. pdf">TK-1Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnejtransportu kolejowegoraz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 9 stycznia 2024 r. 08. pl/formularze/2023/passive/TK-2. pdf">TK-2Sprawozdanie o przewozach ładunków transportemkolejowymraz w kwartale do 5 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 4 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 3 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 1 marca 2024 r. 202403. pl/formularze/2023/passive/TK-2a. pdf">TK-2aSprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacjimiędzynarodowej transportem kolejowymraz w roku do 14 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TK-3. pdf">TK-3Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportemraz w roku do 17 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TK-3a. pdf">TK-3aSprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacjiraz w roku do 26 czerwca 2023 r. 202326. pl/formularze/2023/passive/TK-4. pdf">TK-4Sprawozdanie o pracy taboru kolejowegoraz w roku do 27 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TK-5. pdf">TK-5Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowychraz w roku do 13 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TK-6. pdf">TK-6Sprawozdanie o taborze kolejowymraz w roku do 13 kwietnia 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TDI. pdf">TDISprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym1. 16raz w roku do 4 maja 2023 r. pl/formularze/2023/passive/TTI. pdf">TTISprawozdanie o terminalach transportu intermodalnegoTWAWykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugiraz w roku do 16 listopada 2023 r. z danymi wg stanu na 31 października 2023 r. 06. 202316. pl/formularze/2023/passive/TWS-1. pdf">TWS-1Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych iliczbie śluzowańraz w roku do 2 marca 2023 r. pl/formularze/2023/passive/Z-03. pdf">Z-03Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniachdo objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia iwynagrodzeń – składniki wynagrodzeń w pdf
  (plik wformacie pdf)1. 23. 02raz w kwartale do 12 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 12 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 12 października 2023 r. pl/formularze/2023/passive/Z-05. pdf">Z-05Badanie popytu na pracę
 • Dodatkowe pytania – Informacje związane z pracą obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP
  (plik w1. 07raz w kwartale do 11 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 10 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 9 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 9 stycznia 2024 r. Z-06Sprawozdanie o pracujących,wynagrodzeniach i czasie pracy– składniki wynagrodzeń w pdf
  (plik w formaciepdf)
 • Metodawyliczania przeciętnego zatrudnienia
  (plik w formacie
 • Informacjado szkół o sporządzaniu sprawozdań zbiorczych
  (plik w20221. 021 raz w rokuraz w roku do 18 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022Z-06a
  Sporządzają jednostki, które w 2022 r. były zobowiązane doprzekazywania kwartalnych sprawozdań Z-0302. 202318. 2023raz w roku do 2 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022Z-06b
  Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstwZ-10Sprawozdanie o warunkach pracy1. 09Z-12Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów1. 24. 02Co 2 lata do 31 marca 2023 r. za rok 20221. pl/formularze/2023/passive/ZD-2. pdf">ZD-2Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładówlecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacjileczniczej1. 29. 07raz w roku do 24 lutego 2023 r. pl/formularze/2023/passive/ZD-3. pdf">ZD-3Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnejZD-4Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwamedycznegoZD-5Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego1. 09raz w roku do 31 stycznia 2023r. pl/formularze/2023/passive/Z-KS. pdf">Z-KSKarta statystyczna strajku1. 11incydentdo 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku10. pl/formularze/2023/passive/Z-KW. pdf">Z-KWStatystyczna karta wypadku1. 10po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy30. pl/formularze/2023/passive/F-03_SP_SG-01-srodki_trwale-zal. do F-03, SP, SG-01 środki trwałeZałącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środkitrwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronieśrodowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowychraz w roku do 15 lutego 2023 r. za rok 2022
  raz w roku do 4 maja 2023 r. za rok 2022

  W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2023. Zestawy danych(formularze)umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danychWINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I,Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O,Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

  Aplikacje off-line, które pozostały w 2023 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2022 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2022), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2023.

  Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż InternetExplorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydrukusprawozdań w formacie. pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jestwcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

  • Specyfikacja techniczna

   Rodzaj przełącznika zarządzalny
   Porty Gigabit Tak
   Ilość portów 10/100 8
   Ilość portów 10/100/1000 --
   Porty SFP Tak
   Ilość portów SFP 2
   Montaż Rack Tak
   Zasilanie AC 230V
   Stackowanie wirtualne
   Obsługa multicast IGMP v1 & v2
   Warstwa przełączania L2
   Gwarancja przełącznika --
   Model DES-3200-10
   Wilgotność 5% - 95% nieskondensowana
   Warstwa przełączania 2
   Porty 8 10/100BASE-TX
   2 Combo 1000BASE-T/SFP
   Obsługa IGMP/Multicast IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 awareness
   Standardy i protokoły sieciowe IEEE 802. 1x - Network Login (MAC-based Access Control)
   IEEE 802. 1x - Network Login (Port-based Access Control)
   IEEE 802. 3 - 10BaseT
   IEEE 802. 3u - 100BaseTX
   IEEE 802. 3u - 100BaseFX
   IEEE 802. 1D - Spanning Tree
   IEEE 802. 1w - Rapid Convergence Spanning Tree
   IEEE 802. 1Q - Virtual LANs
   IEEE 802. 1p - Priority
   Przepustowość 5, 6 Gbps
   Wielkość bufora 384 kB
   Rozmiar tablicy adresów MAC 8, 000
   Zarządzanie WEB (IPv4/v6)), TELNET client/server, ƒ Command Line Interface (CLI), TFTP, SNMP
   Lista kontroli dostępu (ACL) Switch Port, VLAN ID, 802. 1p Priority Queues, MAC Address, Ether Type, IPv4/v6 Address, IPv6 Traffic Class, IPv6 Flow Label, ToS, DSCP, Protocol Type, TCP/UDP Port, User Defined Packet Content
   Zasilanie wbudowany zasilacz
   Pobór prądu 12. 7W
   Sposób montażu 19" rack, 1U
   Temperatura pracy 0 - 40 °C
   Wymiary 280 x 180 x 43 mm
   Waga całkowita 1500 g
   Obudowa metalowa
   Gwarancja 60 m-cy
   Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane techniczne odpowiadały faktycznym parametrom, jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów lub braków.
  • Gwarancja

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek usterki tego produktu, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy gwarancyjnej lub usługi serwisowej.

   Elektroniczny system serwisowy:

   Dzięki nowoczesnemu systemowi RMA możesz w prosty i szybki sposób zgłosić produkt do serwisu. Masz pełną kontrolę przebiegu naprawy przez www. Otrzymujesz informacje na adres e-mail o aktualnym stanie prac serwisowych.

   Wsparcie techniczne

   Kupując "D-Link DES-3200-10 - 10-portowy przełącznik warstwy 2" otrzymujesz bezpłatny dostęp do systemu wsparcia technicznego dla tego produktu.

   Zespół techników pomoże:

   • zdiagnozować i rozwiązać ewentualne problemy
   • wykorzystać w pełni potencjał produktu
   • skonfigurować sprzęt

   Zadaj Pytanie

   Wsparcie techniczne w liczbach:
   zespół 5 techników
   2162 zgłoszeń w ciągu jednego roku, łącznie 3316 pytań
   średni czas rozwiązania problemu to niecałe 16 godzin

   Jak działa usługa wsparcia technicznego?
   • możesz zgłosić pytanie w dowolnym czasie z dowolnego komputera, wystarczy zalogować się na swoje konto
   • otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (e-mail) wraz z numerem zgłoszeniana
   • pytania umożliwiające natychmiastową odpowiedź technik bezzwłocznie udzieli odpowiedzi drogą telefoniczną lub elektroniczną,
   • w przypadku pytań wymagających przeprowadzenia dodatkowych testów lub pomiarów, lub w przypadku dużej ilości pytań do obsługi technicznej technik poinformuje osobę zgłaszającą o przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź
  • Dostawa

   1. Sposób dostawy

   Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, UPS, FedEx i Poczta Polska

   Po wysyłce przesyłamy numer listu przewozowego na e-mail klienta. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.

   2. Czas dostawy w dni robocze

   PrzewoźnikDPDUPS FedExPoczta Polska
   godzina do której możliwa jest realizacja zamówienia tego samego dnia
   (złożone później zostaną zrealizowane następnego dnia)
   15:3017:0013:0015:00

   Szacowany czas dostawy przesyłek kurierskich DPD, UPS i FedEx wynosi jeden dzień roboczy, w szczególnych sytuacjach mogą to być dwa dni robocze.

   Szacowany czas dostawy Pocztą Polską wynosi dwa dni robocze, wysyłki realizowane są we wtorki i czwartki.

   3. Dostawa zamówień w soboty

   Przesyłki wysłane w piątek firmą kurierską, dostarczane są w poniedziałek.

   Aby otrzymać przesyłkę w sobotę, należy zaznaczyć opcję przy wyborze sposoby dostawy (po przejściu do kasy). Opcja dostępna dla firmy DPD.

   4. Koszty przesyłek (ceny NETTO)

   PrzewoźnikPn. -Pt.
   do 1000 zł
   Pn.
   od 1000 do 2000 zł
   Pn.
   powyżej 2000 zł
   Sobota
   DPD
   16 pln 0 pln 0 pln 25 pln
   UPS
   18 pln 10 pln 0 pln -
   Fedex
   16 pln 0 pln 0 pln -
   Poczta Polska
   15 pln 0 pln 0 pln -

   Cennik dostawy nie dotyczy towarów wielkogabarytowych i masztów - wówczas koszty podane są na karcie produktu lub wyceniane indywidualnie przez handlowca.

   Cennik dostawy masztów dostępny jest tutaj.

   Opcje dodatkowe: DPD przesyłka zwrotna, DPD dostawa w godzinach porannych (o szczegóły zapytaj handlowca).

   Dla zamówień przedpłaconych możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 - 16:30).

   Licencje Mikrotik wysyłane są drogą mailową.

   Płatność za pobraniem: dodatkowy koszt 5 zł netto doliczany do kosztu przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

   W przypadku płatności DotPay opłata pobierana przez system DotPay wynosi 1. 5% kwoty zamówienia (nie mniej niż 3 PLN netto) i jest doliczana do kosztów przesyłki.

  • kupowane z tym produktem

  Sprawozdanie z badania D Link Xstack Des 3200 10 Dc

  Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania D Link Xstack Des 3200 10 Dc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania D Link Xstack Des 3200 10 Dc