Procedura instalacji Emerson 4403

Instalacja Emerson 4403 jest prosta i zajmuje tylko kilka minut. Na początek należy przygotować sprzęt, taki jak okablowanie, adaptery, kable światłowodowe, a także kontroler sterujący. Następnie należy włączyć urządzenie, podłączyć je do Internetu i wykonać wszystkie niezbędne konfiguracje. W ostatnim kroku można przetestować Emerson 4403, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Wszystkie te czynności wymagają wyłącznie kilku prostych kroków i zazwyczaj zajmują mniej niż 15 minut.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Emerson 4403

Zobacz na własne oczy

Celem firmy InSinkErator jest jak największe uproszczenie codziennych czynności za pomocą utylizatorów odpadów spożywczych lub dozowników gorącej wody — i to od samego początku. Witamy na stronie z filmami montażowymi, na której można zobaczyć, jak prosty jest montaż i uruchomienie produktów InSinkErator ®.

Oba poniższe filmy zawierają proste instrukcje krok po kroku w celu umożliwienia szybkiego montażu w kuchni. Utylizatory odpadów spożywczych i dozowniki gorącej wody InSinkErator ® podłącza się do kanalizacji za pomocą standardowych rur, a ich konstrukcja pozwala na podłączenie do dowolnego zlewu i gniazdka elektrycznego.

Kołnierz InSinkErator ® zastępuje standardowy odpływ w zlewie, a utylizator odpadów spożywczych znajduje się w szafce podzlewowej. Krany z gorącą wodą umieszcza w blacie wokół zlewu, a zajmujący niewiele miejsca zbiornik montuje się pod spodem.

Wszystkie produkty — zarówno utylizatory, jak i dozowniki — zawierają szczegółowe instrukcje montażu przygotowane przez firmę InSinkErator®. Choć montaż można przeprowadzić samodzielnie, większość klientów zleca tę pracę hydraulikom lub elektrykom.

Procedura podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej jest w pełni regulowana przez ustawę Prawa energetycznego. Mimo, iż sam proces montażu paneli fotowoltaicznych nie należy do zbyt skomplikowanych, to jednak należy spełnić kilka ważnych warunków, aby uzyskać zgodę na podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. W jaki sposób można więc zamontować fotowoltaikę i jak dokładnie wygląda cała procedura podłączania jej do operatora?

Proces podłączenia fotowoltaiki do sieci

Cała procedura podłączania fotowoltaiki do sieci dystrybucyjnej polega przede wszystkim na prawidłowym wypełnieniu wniosku, sporządzenie schematu wykonanej instalacji oraz skompletowaniu pozostałych niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakład energetyczny. Wymagania dotyczące złożonej dokumentacji mogą różnić się w zależności od danego operatora energii elektrycznej.

Wymagane uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana i podłączona przez specjalistę posiadającego jedno z poniższych uprawnień:

 1. świadectwo kwalifikacyjne pozwalające na instalację i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji;
 2. aktualny certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje montażu instalacji OZE;
 3. uprawnienia budowlane ze specjalizacją instalacyjną sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna spełniać wszystkie wymogi eksploatacyjne, techniczne, a także związane z odpowiednim bezpieczeństwem. Taka instalacja powinna więc obejmować:

 • panele fotowoltaiczne;
 • zabezpieczenia;
 • falownik;
 • licznik dwukierunkowy;
 • przyłączenia do sieci.

Kto i w jakim celu może zgłosić mikroinstalację fotowoltaiczną do sieci elektrycznej?

Zgłoszenie dotyczące podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej powinno zostać złożone bezpośrednio przez prosumenta (osoba wytwarzająca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na własne potrzeby oraz mogącą przesyłać jej nadwyżki do sieci energetycznej) lub jego pełnomocnika. Gdy zostajesz naszym Klientem, złożymy takie zgłoszenie (powiadomienie OSD) za Ciebie.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2019 rozszerzono definicję prosumenta o średnie i małe firmy, a także niektóre spółdzielnie energetyczne gmin wiejsko-miejskich oraz wiejskich. Fakt montażu instalacji fotowoltaicznej może więc zostać zgłoszona zarówno przez osobę prywatną, nie będącą przedsiębiorcą, jak i posiadającą własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia podłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych dokonuje się w celu wymiany licznika na dwukierunkowy oraz podpisania umowy z siecią energetyczną, która reguluje odpowiednie warunki przekazywania do dystrybutora nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Bez takiego zgłoszenia niestety nie ma takiej możliwości.

Zgłoszenie instalacji do sieci. Szczegółowy opis procedury

Po poprawnym zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została podłączona przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników oraz skompletowaniu odpowiednich dokumentów można rozpocząć procedurę zgłoszenia jej do sieci dystrybucyjnej.

Warunki, które trzeba spełnić, mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego dostawcy energii elektrycznej.

 1. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji należy dokonać na aktualnym druku, który można pozyskać ze strony internetowej lub w siedzibie danego operatora energii elektrycznej.
 2. Po złożeniu całej dokumentacji do zakładu energetycznego prosument otrzymuje potwierdzenie dokonanego zgłoszenia, gdzie rozpoczyna się proces weryfikacji dokumentów oraz zatwierdzenie ich zgodności.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje wyznaczony termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ( wymiana licznika na dwukierunkowy).
 4. Zakład energetyczny jest zobowiązany bezpłatnie wymienić licznik jednokierunkowy na dwukierunkowy, który będzie odpowiednio mierzył pobieraną i oddawaną energię z sieci.
 5. Po podłączeniu instalacji przez zakład energetyczny prosument otrzymuje certyfikat potwierdzający przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz nową umowę kompleksową (regulującą sprzedaż i dystrybucję wytwarzanej energii elektrycznej) lub aneks do poprzedniej umowy.

Wnioski o przyłączenie fotowoltaiki do sieci

Aby zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej zostało pozytywnie rozpatrzone, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Informacje, które trzeba zawrzeć, dotyczą:

 • danych właściciela mikroinstalacji;
 • rodzaju obiektu oraz wybranego źródła energii odnawialnej;
 • przybliżonych obliczeń generowanej energii elektrycznej;
 • danych technicznych mikroinstalacji.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć schemat instalacji elektrycznej danego budynku wraz z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji. W przypadku gdy zgłoszenie ma zostać złożone przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo prosumenta lub jeśli zgłoszenie dotyczy przedsiębiorcy wydruk z KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zainstalowany sprzęt musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie warunków określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. Należy dołączyć powyższy certyfikat do zgłoszenia.

Montaż instalacji fotowoltaicznej od A do Z

Dzięki profesjonalnemu montażowi zgodnemu z obecnie obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia i dokumentacją techniczną instalacja spełni wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy zarówno w samym budynku, jak i już po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

Nie przegap:

 • Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznej?
 • Na jakich rodzajach dachów można zamontować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne najczęściej montuje się na dachu, gruncie lub własnych wysięgnikach. Ważne, żeby wybrane miejsce było w jak najwyższym stopniu wystawione na działanie promieni słonecznych. Po dostarczeniu wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej można przystąpić do montażu obejmującego:

 1. Umocowanie, a następnie skonfigurowanie stelaża.
 2. Odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, przez którą zostanie przeprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i falownikiem.
 3. Ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych.
 4. Połączenie falownika z ogniwami fotowoltaicznymi.
 5. Konfigurację falownika z siecią pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji.
 6. Próbne pomiary elektryczne.

Po wykonaniu powyższych kroków przez uprawnionego instalatora możesz już cieszyć się własną instalacją fotowoltaiczną. Nadwyżki generowanej energii elektrycznej po przyłączeniu do sieci zostaną przekazane do dystrybutora, który przechowa ją do momentu, aż będziesz jej potrzebował. Takie rozwiązanie pozwala na płacenie bardzo niskich rachunków za energię elektryczną nawet w miesiącach, w których występuje niskie nasłonecznienie.

Wzrastająca liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach sprawia, że coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie łatwego dostępu do stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Volkswagen Group Polska opracowały przewodniki ułatwiające instalację ładowarek mieszkańcom i zarządcom takich nieruchomości.

Według prowadzonego przez PSPA oraz PZPM „Licznika elektromobilności”, pod koniec maja 2020 r. po polskich drogach poruszały się 11 658 samochodów osobowych z napędem elektrycznym (BEV i PHEV). Ich kierowcy mieli do dyspozycji 1 173 ogólnodostępne stacje ładowania. W kolejnych latach, przede wszystkim na skutek stopniowego wyrównywania się cen pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych, liczba BEV i PHEV znacznie wzrośnie. Na podstawie analiz PSPA ujętych w raporcie „Polish EV Outlook 2020”, w 2025 r. park EV w Polsce może liczyć ok. 440 tys. szt. Według opublikowanego przez PSPA „Barometru Nowej Mobilności 2019/2020”, już 28% Polaków deklaruje, że realnie rozważy zakup pojazdu z napędem elektrycznym w najbliższym czasie (okres 3 lat), zapoznając się z ofertą rynkową w tym zakresie. Większość spośród ankietowanych zamieszkuje budynki wielorodzinne (58, 9%). Z „Barometru…” wynika ponadto, że aż 92% użytkowników pojazdów elektrycznych w Polsce chciałoby mieć możliwość ładowania samochodu w miejscu zamieszkania.

REKLAMA


Rozwój elektromobilności sprawi, że zarówno zarządcy, jak i mieszkańcy coraz częściej będą stawać przed wyzwaniem, jakim jest optymalne ustalenie zasad korzystania infrastruktury ładowania zainstalowanej w budynkach wielorodzinnych. Wspomniane zasady powinny uwzględniać zarówno interesy kierowców samochodów elektrycznych, jak i osób nieużytkujących pojazdów tego rodzaju. Co więcej, procedura instalacji stacji ładowania w budynkach mieszkalnych jest tematem nowym i w konsekwencji powodującym szereg wątpliwości, związanych przede wszystkim z interpretacją obowiązujących przepisów.

W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu uruchamiania i korzystania ze stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych, PSPA przygotowało profesjonalne poradniki, które opisują całą procedurę krok po kroku. Partnerem obu opracowań - „Przewodnika dla mieszkańców” oraz „Przewodnika dla zarządców” - został Volkswagen Group Polska. W opracowaniach PSPA zaprezentowano m. in. uproszczony schemat procedury instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne, a także szczegółowo omówiono istniejący stan prawny.

Instalacja prywatnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych możliwa jest zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, jednak w tym drugim przypadku wymaga podjęcia większej ilości działań o charakterze konsultacyjno-uzgodnieniowym dla pozyskania odpowiednich zgód i utrzymania dobrosąsiedzkich relacji. Z przewodników PSPA wynika, że uruchomienie ładowarki wymaga przede wszystkim weryfikacji czy istnieją warunki techniczne pozwalające na jej zamontowanie. Konieczna jest zatem konsultacja z zakładem energetycznym lub weryfikacja parametrów przyłącza ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci. Od strony procesu budowlanego, w standardowych przypadkach, montaż prywatnej stacji ładowania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonywania zgłoszenia do organów administracji budowlanej. Jednocześnie, w przeciwieństwie do infrastruktury ładowania o charakterze ogólnodostępnym, infrastruktura prywatna nie wymaga przeprowadzenia procedury jej dopuszczenia do eksploatacji w drodze badania dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Brak nadmiernej ilości wymogów natury regulacyjnej nie oznacza, że do montażu prywatnej infrastruktury ładowania w budynku wystarczy potwierdzenie parametrów technicznych instalacji elektrycznej i warunków umów dostawy energii elektrycznej. Z przewodników PSPA dowiadujemy się, że istotnym elementem całej procedury jest także zgoda mieszkańców będących właścicielami innych lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub zarządcy spółdzielni. Ponadto należy ustalić zasady uczciwego korzystania z energii elektrycznej zużywanej na potrzeby ładowania pojazdu elektrycznego. Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym cieszyć się możliwością komfortowego ładowania samochodu elektrycznego w podziemnym garażu lub na parkingu przed budynkiem, jest uprzednie uzgodnienie warunków, jakie będą satysfakcjonujące zarówno dla użytkownika pojazdu, jak i współmieszkańców.

Ważną rolę w procesie wypracowania takich warunków odgrywają zarządy wspólnot mieszkaniowych i zarządcy budynków. Ich decyzje pozwalają zadbać o poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwych zasad rozliczeń wśród mieszkańców niezmotoryzowanych oraz tych korzystających z samochodów o konwencjonalnych napędach. Z perspektywy zarządców, umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury EV stanowi nowy rodzaj zapotrzebowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, który przybiera na sile w miarę wzrostu liczby rejestracji pojazdów elektrycznych.

W przypadku wielu zarządców nieruchomości temat instalacji stacji ładowania wymaga zaznajomienia się od podstaw z procedurami obowiązującymi w tym zakresie. Poradniki przygotowane przez PSPA mają m. za zadanie ułatwić aktywne zaangażowanie się zarządców w realizację kluczowej roli, jaka może im przypaść w rozwoju elektromobilności oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Oba opracowania z jednej strony ułatwiają przeprowadzenie procedur instalacyjnych, zaś z drugiej umożliwiają rozstrzygnięcie potencjalnie spornych kwestii związanych z użytkowaniem ładowarki oraz dokonywaniem rozliczeń związanych ze zużyciem energii. Zarówno „Przewodnik dla mieszkańców”, jak i „Przewodnik dla zarządców” dostępne są nieodpłatnie do pobrania na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ul. Fabryczna 5A 00-446 Warszawa
biuro@pspa. pl
https://pspa. pl/

Procedura instalacji Emerson 4403

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Emerson 4403

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Emerson 4403