Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb

Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb jest idealnym narzędziem do tworzenia planów testów i symulacji dla systemów wytwarzanych przez California Instruments. Jest to kompleksowe i wszechstronne narzędzie, które może być wykorzystywane zarówno do tworzenia planów testów, jak i do tworzenia i wykonywania symulacji w czasie rzeczywistym. Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb zawiera szczegółowe i kompleksowe informacje na temat konfiguracji systemu, wykonywania i rejestrowania wyników testów i tworzenia i wykonywania symulacji w czasie rzeczywistym. Ponadto, narzędzie to zapewnia łatwy dostęp do dokumentacji technicznej, która pomoże użytkownikom w tworzeniu i wykonywaniu skomplikowanych planów testów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb

Książka „Podręcznik diagnoz pielęgniarskich” to przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych.

Układ podręcznika sprzyja codziennemu korzystaniu w pracy zawodowej, wykorzystując go według następującego wzorca:

 • pierwszy etap to zbieranie i dokumentowanie obiektywnych i subiektywnych objawów występujących u pacjenta. Ten etap to formułowanie rozpoznania pielęgniarskiego,
 • w drugiej części podręcznika zawarto wytyczne w zakresie stawiania diagnoz pielęgniarskich poprzez pryzmat objawów, stanu klinicznego, rozpoznania medycznego oraz przewidzianych badań diagnostycznych i zbiegów chirurgicznych,
 • kolejny etap to wytyczne planowania opieki,
 • oraz planowanie interwencji.

Podstawę zawartych w podręczniku treści stanowią klasyfikacje:

 • diagnoz – NANDA
 • wyników opieki – NOC
 • interwencji/działań pielęgniarskich NIC.
 • W opisach interwencji pielęgniarskich zawarto także interwencje pediatryczne, pierwszej pomocy oraz geriatryczne. W powyższych opisach uwzględniono różnice kulturowe, przedstawiono racjonalne uzasadnienie ich zastosowania.

  CZĘŚĆ I

  Proces sprawowania opieki pielęgniarskiej, rozpoznania pielęgniarskie i pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych.

  Wyjaśnienie, w jaki sposób postawić rozpoznanie pielęgniarskie, wykorzystując myślenie krytyczne oraz zaplanować opiekę, stosując dane dotyczące procesu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych.

  CZĘŚĆ II

  Wytyczne dotyczące stawiania rozpoznań pielęgniarskich.

  Alfabetycznie uporządkowana lista rozpoznań medycznych, procedur diagnostycznych, stanów klinicznych, objawów oraz problemów wraz z sugerowanymi rozpoznaniami pielęgniarskimi.

  CZĘŚĆ III

  Wytyczne planowania opieki.

  Dane takie jak: definicja, charakterystyka, czynniki ryzyka, czynniki związane, sugerowane wyniki opieki wg NOC, wyniki pacjenta, sugerowanie interwencje wg NIC, interwencje i ich uzasadnienie, interwencje geriatryczne (dla właściwych grup), interwencje w środowisku domowym, interwencje pielęgniarskie prowadzone na podstawie różnic kulturowych (dla właściwych grup) oraz edukacja pacjenta/rodziny dla każdego rodzaju rozpoznania pielęgniarskiego ułożone w porządku alfabetycznym.

  Załączniki
  A. Rozpoznania pielęgniarskie według Hierarchii Potrzeb Maslowa.
  B. Rozpoznania pielęgniarskie w ujęciu Funkcjonalnych Wzorców Zachowań Zdrowotnych wg Gordon.
  C. Kategorie diagnostyczne zorientowane na dobrostan.

  Betty J. Ackley, Gail B. Ladwig // Redakcja naukowa wydania polskiego: Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska

  Książki tego autora

  Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania California Instruments Mx90 3pi Mb