Podręcznik instalacji oprogramowania Asus X008db

Podręcznik instalacji oprogramowania Asus X008db to instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji oprogramowania oferowanego przez firmę Asus. Podręcznik zawiera informacje na temat wymagań sprzętowych, instrukcje instalacji, wymagane oprogramowanie, jak również ustawienia sieciowe i inne informacje dotyczące konfiguracji. Podręcznik jest dostępny jako plik PDF, dzięki czemu można go łatwo przeglądać i wydrukować. Jest on dostępny bezpłatnie na stronie internetowej firmy Asus i jest dostępny dla wszystkich użytkowników oprogramowania X008db.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji oprogramowania Asus X008db

Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS F3E. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS F3E będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS F3E

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS F3E LIVE UPDATE (534 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS F3E

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE ADNEJ GWARANCJI CZY TO WYRAONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WLCZAJC ALE NIE OGRANICZAJC SI DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH WARUNKÓW LUB MOLIWOCI SPRZEDAWCY W DANEJ DZIEDZINIE. W ADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB WSPÓLPRACOWNICY NIE S ODPOWIEDZIALNI ZA ADNE POREDNIE SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTPUJCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WLCZAJC ODSZKODOWANIE ZA UTRAT ZYSKÓW, UTRAT BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTPU DO NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JELI ASUS ZOSTAL POINFORMOWANY O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM LUB BLDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE. DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE S TYLKO DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE S ADN FORM ZOBOWIZANIA PRZEZ ASUS. ASUS NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYLKI LUB BLDY JAKIE MOGLY SI POJAWI W TYM INFORMATORZE, WLCZAJ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO OPISUJCE. [... ] komputera niezbdne pliki.Wywietlany w prawym dolnym rogu ekranu pasek postpu pokazuje postp procesu instalacji.7.Nastpujcy ekran dotyczy instalacji programu Microsoft® DirectXTM. DalejInstrukcja instalacji oprogramowania38.Kliknij D a l e j aby kontynuowa lub W s t e c z aby powróci do poprzedniego ekranu albo A n u l u j aby przerwa instalacj.Program instalacyjny Microsoft® DirectXTM instaluje poszczególne komponenty.9.Program instalacyjny Microsoft® DirectXTM informuje o potrzebie ponownego uruchomienia komputera w celu wykonania zmian. Kliknij Z a k o c z z.Po zainstalowaniu w komputerze wszystkich komponentów, program instalacyjny ASUS VGA ponownie uruchomi komputer.Nastpujcy ekran wywietla proces instalacji sterowników WDM (Windows Display Model:Model sterowników wywietlania Windows).4Karta graficzna serii ASUS ATI10. Na ekranie instalacyjnym sterownika ASUS VGARTD, wybierz T a k, z a i n s t a l u j D, sterownik VGARTD a nastpnie kliknij O K K. Wykonaj dalsze instrukcje ekranowe w celu instalacji sterownika VGARTD odpowiedniego dla okrelonego chipsetu plyty glównej.Koczenie procesu instalacji jest pokazywane na pasku postpu.12. Po zakoczeniu instalacji, wybierz T a k, c h c t e r a z ponownie uruchomi r, k o m p u t e r a nastpnie kliknij z. Zakocz5Metoda 2: Instalacja niestandardowaMetoda instalacji niestandardowej umoliwia wybór instalowanych komponentów. W oknie dialogowym K r e a t o r instalowania nowego u, s p r z t u kliknij A n u l u j aby przej do pulpitu systemu Windows. Jeli wlczone jest automatyczne uruchamianie, zostanie wywietlony instalator Akcelerator grafiki i video 2D/ 3D. Jeli automatyczne uruchamianie jest wylczone, uruchom plik S e t u p. Sterowniki VGA Program instalacyjny uruchomi Kreator instalacji, który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji.2. Po wykryciu zmian w okrelonym przez uytkownika nadzorowanym obszarze automatycznie s wykonywane zdjcia video z uyciem urzdze do wykonywania zdj video. Poprzez e-mail lub telefonicznie moe zosta take wyslany do uytkownika opcjonalny komunikat ostrzegawczy.143. 1Instalacja programów narzdziowychAby zainstalowa programy narzdziowe:Metoda 1: Instalacja kompletnaMetoda instalacji kompletnej obejmuje instalacj wszystkich dostpnych funkcji programu. Programy narzdziowe Program instalacyjny uruchomi Kreator instalacji, który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji. Na ekranie powitalnym Kreatora instalacji kliknij D a l e j j.4.5.Zaznacz K o m p l e t n a a a, nastpnie kliknij D a l e j j.156.Program instalacyjny wywietli katalog docelowy instalacji programów narzdziowych, kliknij D a l e j j.Po zakoczeniu instalacji, kliknij z. ZakoczMetoda instalacji niestandardowej umoliwia wybór instalowanych komponentów. Programy narzdziowe Program instalacyjny uruchomi Kreator instalacji, który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji.16 Karta graficzna serii ASUS ATINa ekranie powitalnym Kreatora instalacji kliknij D a l e j j.Zaznacz N i e s t a n d a r d o w a a a, nastpnie kliknij D a l e j j.Kliknij pole wyboru instalowanego programu narzdziowego, a nastpnie kliknij D a l e j j.Program instalacyjny wywietli katalog docelowy dla wybranych programów narzdziowych, kliknij D a l e j j.173. 2Usuwanie zainstalowanych programów narz dziowychW celu usunicia zainstalowanych programów narzdziowych, naley wykona opisane w tej czci procedury, umoliwiajce calkowite usunicie programów narzdziowych z systemu. ] Jeli wlczone jest automatyczne uruchamianie, zostanie wywietlony instalator Akcelerator grafiki i video 2D/ 3D. Read MeProgram instalacyjny wywietli nastpujce okno.28Dodatek: Rozwizywanie podstawowych problemówJeli po zainstalowaniu karty graficznej pojawi si wymienione dalej objawy, przed skontaktowaniem si z pomoc techniczn naley spróbowa rozwiza problem samodzielnie, korzystajc z przedstawionych tu moliwych sposobów rozwizania problemu. Problem Przyczyna Rozwizanie Przyczyna Rozwizanie Przyczyna Rozwizanie Brak obrazu po zainstalowaniu karty. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS F3E

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS F3E.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

[Płyta główna] Który model ASUS obsługuje Windows 11 i jak skonfigurować TPM 2. 0 w oprogramowaniu BIOS?

Instalacja systemu Windows 11 na komputerach z płytami głównymi ASUS

Microsoft oficjalnie ogłosił Windows 11 z nowym wyglądem, menu Start i nie tylko. Oto kilka podstawowych informacji o Windows 11 i o tym, jak można go zainstalować w komputerach z płytami głównymi ASUS.

Kliknij poniższe, aby dowiedzieć się więcej o systemie Windows 11:

  • Wymagania systemu Windows 11: Wymagania dotyczące wdrażania systemu Windows 11.
  • Plan dla systemu Windows 11: Informacje pomocne przy planowaniu systemu Windows 11 w organizacji. com/en-us/windows/whats-new/windows-11-prepare">Przygotowanie na system Windows 11: Procedury zapewniające gotowość do wdrożenia systemu Windows 11.

Wymagania sprzętowe

TPM

Procesor

1 GHz lub szybszy z co najmniej dwoma rdzeniami na zgodnym 64-bitowym procesorze lub układem SoC (System-on-Chip)
Pamięć4 GB RAMMagazyny danychDysk o pojemności co najmniej 64 GBOprogramowanie układowe systemuUEFI, możliwość Secure BootTrusted Platform Module (TPM), wersja 2. 0Karta graficznaGrafika zgodna z DirectX 12 / WDDM 2. xWyświetlacz>9" z rozdzielczością HD (720p)Połączenie z InternetemKonto Microsoft i połączenie z Internetem wymagane do skonfigurowania systemu Windows 11 Home

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Microsoft: https://www. com/en-us/windows/windows-11-specifications

Z czasem mogą pojawić się dodatkowe wymagania związane z aktualizacjami i włączaniem określonych funkcji w systemie operacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: Utrzymywanie aktualności systemu Windows 11.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić kompatybilność

Poniżej wymieniono płyty główne i procesory ASUS kompatybilne z systemem Windows 11:

Obsługiwane płyty główne ASUS:

Zapoznaj się z odnośnikiem poniżej, aby sprawdzić czy płyta główna jest obsługiwana przez Windows 11.

Płyty główne ASUS przygotowane pod kątem kompatybilności z Windows 11

Jeżeli nie masz pewności, jaka jest nazwa modelu płyty głównej, zapoznaj się z treścią odnośnika poniżej. com/pl/support/FAQ/1046543">[Płyta główna] Jak sprawdzić nazwę modelu?

Obsługiwane procesory:

Jeśli istniejący komputer z systemem Windows 10 jest wyposażony w najnowszą wersję systemu Windows 10 i spełnia powyższe minimalne wymagania sprzętowe, można go uaktualnić do systemu Windows 11. Oprócz wymagań systemowych, należy zwrócić uwagę na ustawienia TPM na płycie głównej. TPM to międzynarodowy standard dla bezpiecznego kryptoprocesora, który istnieje od lat. Jest on jednak domyślnie wyłączony na większości płyt głównych, co może uniemożliwić poprawną instalację systemu Windows 11.

Jak użyć PC Health Check, aby określić czy komputer kwalifikuje się do uaktualnienia do wersji Windows 11?

Microsoft dostarcza użytkownikom narzędzie PC Health Check do określenia czy komputer spełnia wymagania instalacji/uaktualnienia do systemu Windows 11; wykonaj działania opisane poniżej:

1. Przejdź do strony pobierania Microsoft, aby pobrać PC Health Check.

2. Wyodrębnij plik, a następnie kliknij WindowsPCHealthCheckSetup.

3. Kliknij „I accept the terms in the License Agreement” (akceptuję warunki i postanowienia porozumienia licencyjnego), a następnie kliknij „Install” (instaluj). com/images/2021/09/27/f7eb63b7-ab53-44ea-b51d-2c20913b2919. png"/>

4. Kliknij „Finish” (zakończ) po zainstalowaniu PC Health Check. com/images/2021/09/27/99e3d067-1c5d-4ddf-8365-55e66c5fb589. png"/>

5. Otwórz PC Health Check. com/images/2021/09/27/9d242bb6-7901-43a4-bd0c-fb445529ba2c. png"/>

6. Kliknij „Check now” (sprawdź teraz). com/images/2021/09/27/a514706b-a5c7-4a4d-9124-6cd79ab7eccd. png"/>

7. Wynik zostanie wyświetlony na ekranie; możesz kliknąć przycisk „See all results” (zobacz wszystkie wyniki), aby sprawdzić kompatybilność bardziej szczegółowo. com/images/2021/09/27/170de409-1294-4399-9a7d-3c6dc3a94fc2. png"/>

8. Jeżeli wynik pokazuje, że komputer nie spełnia wymagań systemu Windows 11, możesz sprawdzić dostępne pod odnośnikiem informacje o działaniach, które możesz wykonać. com/images/2021/09/27/2a658259-415a-4f2b-b8d9-31e14848590a. png"/>

Jak sprawdzić, czy system obsługuje moduł TPM 2. 0?

TPM 2. 0 jest minimalnym wymaganiem zalecanym przez Microsoft. TPM 2. 0 zostało wprowadzone w 2015 roku, a wszystkie płyty główne ASUS posiadają wersję 2. 0.

Aby sprawdzić, naciśnij klawisz Windows + R, aby wywołać okno uruchamiania. Wpisz "TPM. MSC", aby otworzyć narzędzie do zarządzania TPM w systemie Windows. com/images/2021/07/02/07e84198-23d3-45f3-9512-a3ba950630c7. png"/>

Jeśli funkcja jest włączona, pojawi się ekran zarządzania TPM, umożliwiający wyświetlenie dodatkowych informacji o TPM.

TPM wersja 2. 0

Jeśli napotkasz poniższy komunikat, przejdź do oprogramowania BIOS płyty głównej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć fTPM.

Alternatywnie, wersję TPM można również sprawdzić w oprogramowaniu BIOS:

Przejdź do strony Advanced (zaawansowane) / Trusted Computing, aby sprawdzić wersję TPM. Jeśli nie możesz znaleźć tej strony, zapoznaj się z poniższą sekcją, aby włączyć fTPM (Firmware TPM). com/images/2021/07/02/2ec2cf1d-0fee-4abe-bb99-b7c1e2cd4790. png"/>

Jak włączyć moduł TPM w UEFI BIOS?

Płyty główne Intel (w tym paragrafie jako przykład użyto modelu ROG Z590-A GAMING WIFI)

1. Naciśnij klawisz "Del", gdy pojawi się logo ASUS lub ROG, aby przejść do oprogramowania BIOS. Przejdź na stronę Advanced (zaawansowane) / PCH-FW Configuration (konfiguracja) i włącz "PTT". com/images/2021/07/02/3dd7ea0a-e4a5-456f-ae54-8b9d40b6bba2. Po próbie dokonania zmiany w oprogramowaniu BIOS wyświetlone zostanie okno z powiadomieniem (patrz poniżej). Wystarczy kliknąć przycisk OK, a następnie nacisnąć klawisz F10, aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić komputer. com/images/2021/07/02/1d621b3a-b37d-4650-86fa-63763e0df52f. png"/>

Płyty główne AMD (w tym paragrafie jako przykład użyto modelu ROG X570-E GAMING)

2. Przejdź na stronę Advanced (zaawansowane) / fTPM configuration (konfiguracja) i przełącz opcję "TPM Device Selection" (wybór urządzenia TPM)) na "Firmware TPM". com/images/2021/07/02/1741685a-4248-4274-b132-3bac8ccce1f6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i uruchomić ponownie komputer.

Często zadawane pytania (FAQ)

Pyt. 1: Co zrobić, jeżeli wciąż mam wiele pytań w odniesieniu do Windows 11?

Odp. 1: Możesz przejść na oficjalną witrynę internetową Microsoft i przewinąć stronę na sam dół. Tam można uzyskać dostęp do zestawu często zadawanych pytań (FAQ) o system Windows, który na potrzeby od odniesienia referencyjnego został opracowany przez Microsoft. com/en-us/windows/windows-11">Uaktualnij do nowego systemu operacyjnego Windows 11 | Microsoft

Pyt. 2: Jeżeli moja płyta główna nie jest wymieniona na liście urządzeń wspieranych, to czy mogę zainstalować Windows 11?

Odp. 2: Aby jeszcze bardziej poprawić swoje wrażenia z korzystania z systemu Windows 11, zalecamy korzystanie z płyty głównej wymienionej na liście urządzeń wspieranych; w przypadku wszystkich wspieranych płyt głównych z TPM 2. 0 w pakiecie, możesz spokojnie rozpocząć korzystanie z systemu Windows 11.

Pyt. 3: Jeżeli moja płyta główna nie jest wymieniona na liście urządzeń wspieranych, to czy mogę ręcznie zainstalować moduł TPM 2. 0, aby urządzenie było kompatybilne z systemem Windows 11?

Odp. 3: Urządzenia z doinstalowanym modułem TPM mogą nie być kompatybilne z płytą główną, dlatego zalecamy, aby korzystać z płyt głównych wymienionych na liście urządzeń wspieranych.

Pyt. 4: Czy na potrzeby instalacji systemu Windows 11 konieczna jest aktualizacja jakiegokolwiek sterownika?

Odp. 4: Nie. Jeżeli twój system spełnia minimalne wymagania sprzętowe, a moduł TPM 2. 0 jest aktywowany, możesz uaktualnić system do wersji Windows 11.

Pyt. 5: Jeżeli moja płyta główna ma złącze header TPM, czy muszę zakupić moduł (kartę) TPM 2. 0 oddzielnie, aby obsługa systemu Windows 11 była możliwa?

Odp. 5: Nie. Jeśli płyta główna nie jest wymieniona na liście obsługiwanych urządzeń, oznacza to że nie spełnia ona minimalnych wymagań do obsługi systemu Windows 11, nawet jeżeli na płycie głównej zainstalowany zostanie inny moduł (karta) TPM 2. (Procesor jest również wymagany do obsługi systemu Windows 11).

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Windows 11 nie został oficjalnie wydany i mogą wystąpić problemy ze stabilnością wersji Insider Preview, ponieważ nie przeszedł on formalnej walidacji sprzętowej i kwalifikacji. Instalację lub uaktualnienie do wersji Insider Preview systemu Windows 11 lub dowolnego oprogramowania innych firm użytkownik przeprowadza według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu lub utratę danych, które wynikają z tych działań. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody związane z użytkowaniem systemu Windows 11.

Podręcznik instalacji oprogramowania Asus X008db

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji oprogramowania Asus X008db

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji oprogramowania Asus X008db