Ograniczona gwarancja Electrolux Q Series

Electrolux Q Series oferuje ograniczoną gwarancję na swoje produkty. Gwarancja obejmuje produkty zakupione w sklepie i ma zastosowanie wyłącznie w USA i Kanadzie. Gwarancja zapewnia, że produkt zakupiony zgodnie z instrukcją zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie w przypadku wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie określonym przez Electrolux. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą instalacją ani kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak świece zapłonowe i filtry. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego użytkownika i nie jest przenośna.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Electrolux Q Series

Dziękujemy za zakup produktów firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”). Niniejsza ograniczona gwarancja („gwarancja”) zapewnia użytkownikowi, pierwszemu nabywcy produktu EZVIZ, określone prawa. Użytkownik może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pierwotnego nabywcy produktu. Termin „pierwotny nabywca” oznacza każdego konsumenta, który nabył produkt EZVIZ od autoryzowanego sprzedawcy. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo. Żaden dystrybutor, sprzedawca, agent ani pracownik nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Produkt EZVIZ jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch (2) lub trzech (3) lat od daty zakupu lub przez okres dłuższy, jaki może być wymagany przez prawo kraju lub stanu, w którym produkt jest on sprzedawany. UWAGA: okres gwarancji udzielanej przez firmę EZVIZ może się różnić w zależności od kraju lub stanu, w którym produkt jest sprzedawany. Aby w maksymalnym stopniu zagwarantować swoje prawa i interesy, należy zapoznać się z oficjalną stroną internetową EZVIZ (https://www. com/eu/p/limited-warranty) dla danego kraju/regionu w celu zapoznania się z zasadami gwarancji obowiązującymi dla danego produktu lub skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku wystąpienia wad produktów objętych gwarancją, firma EZVIZ, według własnego uznania, (i) bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt; (ii) wymieni produkt na funkcjonalny odpowiednik; lub (iii) zwróci pierwotną cenę zakupu, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego dowodu zakupu lub jego kopii, krótkiego wyjaśnienia wady oraz zwrócenia produktu w oryginalnym opakowaniu. Zgodnie z decyzją firmy EZVIZ, naprawa lub wymiana może zostać przeprowadzona poprzez dostarczenie nowego lub odnowionego produktu lub też jego komponentów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki, ubezpieczenia ani żadnych innych kosztów dodatkowych poniesionych przez użytkownika w związku ze zwrotem produktu.Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, jest to jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący użytkownikowi w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji. Każdy produkt, który został naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej gwarancji, będzie objęty warunkami niniejszej gwarancji przez dodatkowy okres sześciu (6) miesięcy od daty dostawy lub przez pozostały okres oryginalnej gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W przypadku wymiany produktu, produkt będzie objęty gwarancją na okres odnowienia obowiązującej gwarancji zgodności.Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i zostanie unieważniona w następujących sytuacjach:· Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone po upływie okresu gwarancji lub jeśli nie zostanie przedstawiony dowód zakupu; · W przypadku nieprawidłowego działania, wady lub usterki spowodowanej lub wynikającej z uderzenia, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, manipulowania nim, używania niezgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowego napięcia w sieci elektrycznej, wypadku, zagubienia, kradzieży, pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych jak i uszkodzenia podczas transportu lub uszkodzenia powstałego w wyniku napraw wykonanych przez nieupoważniony personel; · W przypadku wszelkich części zużywalnych, takich jak baterie, których wadliwe działanie wynika z normalnego starzenia się produktu;· Uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zarysowania, wgniecenia i pęknięcia plastiku na portach; · Wszelkie oprogramowanie, nawet jeśli jest dołączone lub sprzedawane razem ze sprzętem EZVIZ; · W przypadku wszelkich innych szkód niewynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych; · Normalne zużycie kosmetyczne i mechaniczne.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub naszym Działem Obsługi Klienta.

Ostatnia aktualizacja 12. 09. 2022 13:53

Problem

Jaki jest okres gwarancji urządzeń sprzedawanych na stronie www. pl?

Rozwiązanie

Wszystkie nasze urządzenia objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Pakiet ochronny to spokój dla Ciebie.

Jeśli chcesz, aby nasz konsultant pomógł Ci w doborze pakietu, zadzwoń do nas: 801 444 800*, 22 749 61 00*. Kliknij przycisk widoczny po prawej stronie, aby się połączyć.

*Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Przedłuż gwarancję swojego urządzenia

Wprowadź więcej spokoju do swojego życia i nie martw się o sprzęt AGD, którego standardowa gwarancja dobiegła końca. Przedłuż ochronę z Pakietem KOMFORT PLUS zapewniającym szybką naprawę urządzenia, nawet jeśli uległo przypadkowemu uszkodzeniu

- Możliwość ochrony urządzeń od przypadkowych uszkodzeń
- Transport i montaż w cenie pakietu
- Wymiana na nowe urządzenie, jeżeli naprawa jest niemożliwa
- Proste i szybkie zgłoszenie szkody
- Priorytetowa obsługa przez doświadczonych fachowców i autoryzowane punkty serwisowe
- Wyłącznie oryginalne części zamienne
- Możliwość objęcia ochroną starszych, nawet 8-letnich urządzeń

Trzy proste kroki, aby dokonać zakupu

  • Dobierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada.
  • Podaj najważniejsze dane urządzenia, w tym numer seryjny, PNC oraz datę dokonania zakupu.
  • Wybierz sposób płatności i sfinalizuj transakcję. Gotowe!

Zobacz oferty

Dla jakiego urządzenia mogę nabyć Pakiet ochronny KOMFORT Electrolux?