Korzystanie z instrukcji Frigidaire Cfes355eb5

Frigidaire CFES355EB5 to jeden z najbardziej popularnych modeli lodówek firmy Frigidaire. Posiada on wiele użytecznych funkcji, takich jak: regulowana temperatura, przestrzeń do przechowywania warzyw i owoców, system chłodzenia i przechowywania żywności oraz technologia antybakteryjna. Jednak aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje, ważne jest, aby zapoznać się z instrukcją obsługi tego modelu. Instrukcja Frigidaire CFES355EB5 zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, konserwacji i korzystania z tego modelu lodówki. Może to pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności pracy lodówki, a także w ograniczeniu problemów związanych z jej użytkowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Frigidaire Cfes355eb5

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Gwintowanie, wyoblanie | Cięcie | Obcinanie, fazowanie, ogratowanie | Montaż | Próby ciśnieniowe, czyszczenie, dezynfekcja, konserwacja, płukanie, n apełnianie | Gięcie | Zaciskanie promieniowe | Zaciskanie osiowe | Kielichowanie, odgałęzianie | Lutowanie | Zamrażanie | Kontrola rur i kanalizacji, czyszczenie rur i kanalizacji | Zgrzewanie rur z tworzyw | Suszenie, osuszanie, Wentylowanie | Diamentowe wiercenie rdzeniowe, diamentowe wycinanie i cięcie, odkurzanie na mokro i sucho | Akcesoria

Aby znaleźć informacje, których szukasz, wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania u góry ekranu (po wybraniu może być konieczne przewinięcie w dół, aby znaleźć treść). Możesz również poruszać się po treści, dotykając ikon nawigacyjnych w menu bocznym (na dole w urządzeniu mobilnym).

TWOJA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać najbardziej aktualne i przydatne informacje dostosowane do Twojego pojazdu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika na ekranie dotykowym, wybierając kolejno pozycje. Informacje dotyczą konkretnie Twojego pojazdu i są dostosowane pod kątem zakupionych funkcji, konfiguracji pojazd, regionu rynku i wersji oprogramowania. Informacje dla właścicieli publikowane przez Teslę w innych miejscach są z kolei aktualizowane w razie potrzeby i mogą nie zawierać informacji dotyczących konkretnego pojazdu.

INFORMACJE O WERSJI

Informacje o nowych funkcjach wyświetlane są na ekranie dotykowym po aktualizacji oprogramowania. Można je również wyświetlić w dowolnej chwili, wybierając. Jeżeli informacje dotyczące obsługi pojazdu zawarte w instrukcji są sprzeczne z informacjami zawartymi w informacjach o wersji, informacje o wersji mają pierwszeństwo.

RYSUNKI I SPECYFIKACJE PRODUKTU

Rysunki w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów poglądowych. Informacje przedstawione na ekranie dotykowym mogą różnić się nieznacznie w zależności od opcji pojazdu, wersji oprogramowania i obszaru rynkowego.

Wszystkie dane techniczne i opisy zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone i były dokładne w momencie drukowania. Jednak ze względu na proces ciągłego ulepszania produktów, który jest celem firmy Tesla, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w produkcie. Wszelkie nieścisłości lub pominięcia w niniejszym dokumencie można zgłaszać pod adresem e-mail: ownersmanualfeedback@tesla. com.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdy Model 3 dostępnej na ekranie dotykowym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojazdu Model 3, należy wejść na stronę Tesla dla określonego regionu i zalogować się na swoje konto Tesla lub zarejestrować się, aby uzyskać konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pojazdu Model 3 należy zadzwonić do firmy Tesla. Aby znaleźć numer dla swojego regionu, należy wejść na stronę www. com, wybrać swój region u dołu strony, a następnie wyświetlić informacje kontaktowe.

© 2012–2023 TESLA, INC.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz całe oprogramowanie pojazdu są objęte prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Tesla, Inc. oraz jej licencjodawców. Żadna część tego materiału nie może być modyfikowana, przedrukowywana ani kopiowana bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Tesla, Inc. i jej licencjodawców. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie. Ilustracja przedstawia znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Tesla, Inc. w USA i innych państwach:

Korzystanie z instrukcji Frigidaire Cfes355eb5

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Frigidaire Cfes355eb5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Frigidaire Cfes355eb5