Konfiguracja i połączenia Canon Digital Ixus 990 Is

Canon Digital Ixus 990 IS to kompaktowy aparat cyfrowy, który oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości. Aparat wyposażony jest w podwójny obiektyw z funkcją optycznego stabilizatora obrazu, co pozwala uzyskać wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcia. Ixus 990 IS jest łatwy w konfiguracji i łatwy w obsłudze, dzięki czemu można go używać do fotografowania w różnych warunkach. W aparacie znajduje się szereg portów, które pozwalają na połączenie go z komputerem lub drukarką, a także możliwość bezprzewodowego przesyłania zdjęć do smartfona lub tabletu. Ixus 990 IS to idealny aparat, jeśli chcesz uzyskać wyraźne i wiernie odzwierciedlające rzeczywistość zdjęcia.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i połączenia Canon Digital Ixus 990 Is

Najwa�niejsze cechy produktu

12. 1 mln pix, zoom optyczny x5, stabilizacja

Parametry techniczne

Matryca

12. 1 mln pix

Zoom opt.

5 krotny

Migawka

1/6000 sek

Czu�o�� ISO

80-1600

Stabilizacja

optyczna

Wy�wietlacz

3 cale

No�nik danych

MMC, SD, SD-HC

Lampa b�yskowa

tak

Menu w j. polskim

tak

Zoom cyfr.

4 krotno��

Masa

160 gram

Wysoko��

56. 8 mm

Szeroko��

94. 8 mm

Grubo��

26. 3 mm

Gwarancja

24 m-ce


Najwi�ksze zalety

MATRYCA �WIAT�OCZU�A
Typ Matryca CCD o wielko�ci 1/2, 3"
Liczba efektywnych pikseli Ok. 12, 1 M
Typ filtra kolorowego Kolor podstawowy

PROCESOR OBRAZU
Typ Procesor DIGIC 4 z technologi� iSAPS

OBIEKTYW
Ogniskowa 6, 6-33, 0 mm (odpowiednik dla filmu 35 mm: 37-185 mm)
Zoom Optyczny 5x Cyfrowy ok. 4x (z cyfrowym telekonwerterem oko�o 1, 5x lub 2, 0x i funkcj� bezpieczny zoom). ��cznie ok. 20x
Maksymalny otw�r przys�ony f/liczba f/3, 2-f/5, 7
Konstrukcja 8 element�w w 6 grupach (1 dwustronny element UA, 1 jednostronny element UA)
Stabilizacja obrazu Tak (typu przesuwanego)

REGULACJA OSTRO�CI
Typ TTL
System/punkty AF
AiAF (wykrywanie twarzy / 9-punktowy), 1-punktowy AF (przypisany na sta�e do punktu centralnego lub funkcja wyboru i �ledzenia twarzy)

Tryby AF Pojedynczy, ci�g�y, Servo AF
Wyb�r punkt�w AF Rozmiar (normalny, ma�y)
Blokada AF Mo�liwo�� w��czenia/wy��czenia
�wiat�o wspomagaj�ce AF Tak
Minimalna odleg�o�� ostro�ci 2 cm (W) od przedniej kraw�dzi obiektywu w trybie Makro

KONTROLA EKSPOZYCJI
Tryby pomiaru
Ewaluacyjny (po��czony z ramk� AF wykrywania twarzy), centralnie wa�ony u�redniony, punktowy (centralny)

Blokada AE Mo�liwo�� w��czenia/wy��czenia
Kompensacja ekspozycji +/-2 EV z przyrostem co 1/3 stopnia.
Funkcja i-Contrast umo�liwiaj�ca automatyczn� korekt� zakresu dynamiki

Czu�o�� ISO
AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

MIGAWKA
Szybko��
Od 1 do 1/1600 s (ustawienie fabryczne)
Od 15 do 1/1600 s (��czny zakres zmienny w zale�no�ci od trybu fotografowania)

BALANS BIELI
Typ TTL
Ustawienia
Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), �wiat�o dzienne, chmury, �ar�wki, �wietl�wki, �wietl�wki H, ustawienia r�czne

EKRAN LCD
Monitor
Ekran PureColor LCD II (TFT) o przek�tnej 3, 0", ok. 461 000 punkt�w
Pole widzenia 100%

Jasno��
Regulowana w zakresie pi�ciu poziom�w

LAMPA B�YSKOWA
Tryby
Automatyczny, r�czna lampa b�yskowa w��czona/wy��czona
Pr�dko�� powolnej synchronizacji Tak

Redukcja efektu czerwonych oczu Tak
Kompensacja ekspozycji lampy b�yskowej Ekspozycja z wykrywaniem twarzy
Blokada ekspozycji lampy Tak
Zasi�g wbudowanej lampy b�yskowej Od 30 cm do 3, 5 m (W) / 2, 0 m (T)
Zewn�trzna lampa b�yskowa Lampa b�yskowa du�ej mocy Canon High Power Flash HF-DC1

FOTOGRAFOWANIE
Tryby
Auto*, P, Portret, Krajobraz, Zdj�cia nocne, Dzieci i zwierz�ta, Wn�trze, Zach�d s�o�ca, Artystyczny efekt �wietlny, Sztuczne ognie, D�ugi czas otwarcia migawki, Pla�a, Akwarium, Li�cie, �nieg, ISO 3200?, Cyfrowe makro, Rozmycie powi�kszenia, Akcent koloru, Zamiana kolor�w, Asystent ��czenia, Film.
*z technologi� wykrywania uj�� i technologi� wykrywania ruchu

Efekty fotograficzne
Moje kolory (moje kolory wy��czone, �ywe, neutralne, sepia, czarno-bia�y, film pozytywowy, ja�niejszy odcie� sk�ry, ciemniejszy odcie� sk�ry, �ywy niebieski, �ywy zielony, �ywy czerwony, kolor niestandardowy)

Tryby migawki
Pojedyncze, ci�g�e, samowyzwalacz, samowyzwalacz dla twarzy

Wykonywanie zdj�� w trybie ci�g�ym
Oko�o 1, 0 zdj�cia/s (a� do zape�nienia karty pami�ci)

ZAPISYWANIE PIKSELI/KOMPRESJA
Rozmiar obrazu
(L) 4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4000 x 2248 Zmiana rozmiaru podczas odtwarzania (M3, S, 320 x 240)

Kompresja
Dok�adna, Standardowa

Filmy
(HD) 1280 x 720, 30 klatek na sekund�, (L) 640 x 480, 30 klatek na sekund�, (M) 320 x 240, 30 klatek na sekund�

D�ugo�� filmu
(HD) Do 4 GB lub 29 minut 59 s
(L i M) Do 4 GB lub 1 godziny

TYPY PLIK�W
Typ zdj�cia
Kompresja JPEG (Exif 2. 2 [Exif Print])/zgodna ze standardami DCF i Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1. 1

Filmy MOV [H. 264 + Linear PCM (mono)]

FUNKCJA DRUKOWANIA BEZPO�REDNIEGO
Drukarki firmy Canon
Kompaktowe drukarki fotograficzne Canon SELPHY i drukarki atramentowe Canon obs�uguj�ce standard PictBridge (drukowanie zdj�� legitymacyjnych, drukowanie zdj�� o sta�ej wielko�ci i drukowanie kadr�w filmu obs�ugiwane tylko w drukarkach SELPHY CP i ES)

PictBridge Tak

INNE FUNKCJE
Korekcja efektu czerwonych oczu Tak, podczas fotografowania i odtwarzania
M�j aparat/Moje menu Mo�liwo�� dostosowania obrazu podczas uruchamiania i d�wi�k�w aparatu

Moje kategorie
Funkcja znakowania obraz�w
Inteligentny czujnik orientacji Tak
Histogram Tak
Powi�kszenie przy odtwarzaniu Oko�o 2x-10x
Samowyzwalacz Oko�o 2 lub 10 sekund, czas niestandardowy lub czas samowyzwalacza dla twarzy

J�zyki menu
Angielski, niemiecki, francuski, holenderski, du�ski, fi�ski, w�oski, norweski, szwedzki, hiszpa�ski, chi�ski uproszczony, chi�ski (tradycyjny), japo�ski, rosyjski, portugalski, korea�ski, grecki, polski, czeski, w�gierski, turecki, tajski, arabski, ukrai�ski, rumu�ski, perski

INTERFEJS
Komputer
Wydzielone z��cze Hi-Speed USB (MTP, PTP), zgodne ze standardem Mini-B

Inne
Z��cze mini HDMI Wyj�cie A/V (PAL/NTSC)

KARTA PAMI�CI
Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus

OBS�UGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
Komputery PC i Macintosh
Windows XP SP2-3 / Vista (w tym SP1)
Mac OS X w wersji 10. 4 - 10. 5

OPROGRAMOWANIE
Przegl�danie i drukowanie
ZoomBrowser EX/ImageBrowser

Inne
PhotoStitch

�R�D�O ZASILANIA
Baterie
Akumulator litowo-jonowy NB-5L (akumulator i �adowarka w zestawie)

�ywotno�� baterii Oko�o 270 zdj��
Oko�o 360 minut odtwarzania

Zasilanie pr�dem przemiennym
Opcjonalny zestaw zasilaj�cy AC Adapter Kit ACK-DC30

AKCESORIA
Futera�y / paski
Mi�kki futera� ze sk�ry DCC-70, metalowy lub sk�rzany pasek Digital IXUS

Lampy b�yskowe
Lampa b�yskowa du�ej mocy High Power Flash HF-DC1

Zasilanie i �adowarki
Zestaw zasilaj�cy AC Adapter Kit ACK-DC30

Inne
Kabel HDMI HTC-100 firmy Canon

DANE FIZYCZNE
�rodowisko pracy Od 0 do 40�C, wilgotno�� od 10 do 90%
Wymiary (szer. x wys. x g�., bez element�w wystaj�cych) 94, 8 x 56, 8 x 26, 3 mm
Masa (sam korpus) Oko�o 160 g

Dodatkowe funkcje

Elegancki aparat Digital IXUS 990 IS oferuje 5-krotne zbli�enie optyczne, zapewniaj�c niezwyk�y zasi�g funkcji teleobiektywu. Wykonuj z �atwo�ci� zdj�cia w rozdzielczo�ci 12 MP, wykorzystuj�c szereg inteligentnych technologii, lub nagrywaj niesamowite filmy w jako�ci HD.
Funkcje

* Elegancki aparat o rozdzielczo�ci 12 MP
* 5-krotne zbli�enie optyczne z optycznym stabilizatorem obrazu
* Tryb Smart Auto i technologia wykrywania uj��
* Procesor DIGIC 4
* Technologia wykrywania ruchu
* Technologia wykrywania twarzy
* Ekran PureColor LCD II o przek�tnej 3 cale
* Funkcja i-Contrast
* Tryb Zoom Blur (Rozmycie zbli�enia)
* Filmy w jako�ci HD i z��cze HDMI

Zr�b zbli�enie najwspanialszych chwil �ycia.
Elegancka konstrukcja IXUS
Aparat Digital IXUS 990 IS, stworzony, by zachwyca�, charakteryzuje si� eleganckim wygl�dem wyko�czonym atrakcyjnym schematem dw�ch kolor�w.

12 megapikseli
Rozdzielczo�� 12, 1 MP pozwala drukowa� odbitki w formacie plakatu lub w spos�b kreatywny kadrowa� obrazy do perfekcji.

Silne zbli�enie
Skorzystaj z szeregu opcji kadrowania i przybli� odleg�e obiekty za pomoc� funkcji 5-krotnego zbli�enia optycznego. Optyczny stabilizator obrazu pozwala uzyska� obrazy bez rozmy� w ca�ym zakresie ogniskowych.

�atwo�� obs�ugi dzi�ki technologii wykrywania uj��
Tryb Smart Auto wykorzystuje inteligentn� technologi� wykrywania uj�� do okre�lania jasno�ci, kontrastu, odleg�o�ci oraz og�lnej barwy obiektu. Nast�pnie spo�r�d 18 dost�pnych tryb�w aparat wybiera ten, kt�ry oferuje najlepsze ustawienia dla danego uj�cia.

Szybkie przetwarzanie
Procesor DIGIC 4 firmy Canon oferuje wysok� szybko�� przetwarzania, sprawn� obs�ug�, a tak�e doskona�� jako�� zdj�� oraz dok�adne odwzorowanie barw. Zaawansowana funkcja redukcji szum�w pozwala uzyska� czystsze i bogate w szczeg�y obrazy, nawet przy wysokich czu�o�ciach ISO.

Technologia zapobiegaj�ca rozmyciom obrazu
Dzi�ki technologii wykrywania ruchu aparat Digital IXUS 990 IS zapobiega powstawaniu rozmy� obraz�w. Jest ona aktywowana w trybie Smart Auto i wykorzystuje kilka innych technologii w celu okre�lenia ruchu zar�wno aparatu, jak i obiektu. Nast�pnie, w zale�no�ci od sytuacji, ustawiana jest optymalna czu�o�� ISO.

Technologia wykrywania twarzy
Technologie wykrywania twarzy (do 35 twarzy na jednym uj�ciu) dostosowuj� ustawienia ostro�ci, ekspozycji, lampy b�yskowej i balansu bieli w celu uzyskania optymalnych efekt�w i naturalnych barw sk�ry. Funkcja wykrywania mrugni�� pozwala unikn�� rozczarowania, jakie nios� ze sob� niedograne czasowo zdj�cia os�b. Samowyzwalacz twarzy wykonuje zdj�cie po wykryciu w klatce dodatkowej twarzy, przez co u�atwia wykonywanie zdj�� grupowych.

Ekran PureColor LCD II o przek�tnej 3 cale
Ekran PureColor LCD II o przek�tnej 3 cale w aparacie Digital IXUS 990 IS pozwala na szczeg�owe przegl�danie zdj��, a tak�e u�atwia kadrowanie i nawigowanie w�r�d opcji menu. Opcjonalne wskaz�wki i porady wy�wietlane na ekranie pozwalaj� w pe�ni wykorzysta� ka�d� z funkcji. Funkcja Active Display (Aktywny wy�wietlacz) oferuje u�ytkownikowi fascynuj�cy spos�b przegl�dania obraz�w aktywowany ruchem.

Funkcja i-Contrast
Funkcja i-Contrast firmy Canon pozwala uzyska� obrazy o poprawionym kontra�cie i wy�szym poziomie szczeg�owo�ci w skomplikowanych warunkach o�wietleniowych.

Tryb Zoom Blur (Rozmycie zbli�enia)
Podczas wykonywania zdj�cia w specjalnym trybie Zoom Blur obiektyw fizycznie zbli�a si� do obiektu, co w efekcie nadaje zdj�ciu dynamiczne wra�enie ruchu.

Filmy w jako�ci HD
Nagrywaj p�ynne filmy w jako�ci HD (1280 x 720, 30 kl. /s), a nast�pnie odtwarzaj je na ekranie panoramicznego telewizora HD za pomoc� opcjonalnego kabla HDMI.

Canon zaprezentował cztery nowe modele z eleganckiej serii IXUS. W trzech z nich zastosowano 12, 1 Mp matrycę, trzy nagrywają filmy w jakości HD i oferują złącze HDMI. Wszystkie wyposażono w najnowszy procesor obrazu DIGIC 4. Najciekawiej prezentują się kieszonkowy IXUS 100 IS oraz IXUS 110 IS wyposażony w szerokokątny obiektyw i panoramiczny ekran LCD.

Najbardziej kieszonkowe rozmiary i najciekawszy design ma model IXUS 100 IS. Poza niedużą wielkością 100 IS oferuje 12, 1 Mp matrycę CCD, którą obsługuje procesor obrazu DIGIC 4. Jedną z nowinek na wprowadzenie której pozwoliło zastosowanie procesora DIGIC 4 jest tryb autofokusa Servo, znanego z lustrzanek Canona.

Canon IXUS 100 IS

IXUS-a 100 IS wyposażono także w obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu o ekwiwalencie ogniskowych 33-100 mm f/3. 2 (W), f/5. 8 (T) i 2, 5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 230 000 punktów.

Canon IXUS 100 IS

O właściwą ekspozycję ma zadbać tryb {ITL|Smart Auto, który rozpoznaje scenę i wybiera automatycznie jeden z 18 trybów fotografowania. Nie zabrakło także detekcji twarzy wyposażonej we włsny tryb balansu bieli i detekcję mrugnięcia czy redukcję czerwonych oczu. IXUS 100 IS będzie dostępny w czterech kolorach: srebrnym, czarnym, złotym lub czerwonym.

Canon IXUS 100 IS

Podobnym modelem jednak oferującym trochę inne parametry jest IXUS 95 IS. Znajdziemy w nim 10 Mp matrycę i procesor DIGIC 4. Poza tym wyposażono go w jasny obiektyw o ekwiwalencie ogniskowej dla małego obrazka 35-105 mm i świetle f/2. 8 (W), f/4. 9 (T).

Canon IXUS 95 IS

IXUS 95 IS także oferuje tryb Smart Auto, który rozpoznaje fotografowaną scenę. Nie zabrakło też miejsca na takie funkcje jak detekcja twarzy, redukcja czerwonych oczu czy funkja FaceSelf-Timer, która ułatwia wykonywanie zdjęć grupowych i autoportretów, aparat czeka, aż ktoś pojawi się w kadrze. Jak widać poniżej IXUS 95 IS będzie dostępny w czterech kolorach.

Canon IXUS 95 IS

Ciekawą propozycją jest także model IXUS 110 IS wyposażony w 2, 8-calowy panoramiczny ekran LCD (16:9) i szerokokątny, jasny obiektyw o

ekwiwalencie ogniskowej 28-112 mm i świetle f/2. 8 (W), f/5. 8 (T). W obiektywie zastosowano optyczną stabilizację obrazu. IXUS 110 IS umożliwia także nagrywanie filmów w jakości HD (1280 x 720) z prędkością 30 kl/s. Niez zabrakło też złącza HDMI.

Canon IXUS 110 IS

IXUS 110 IS oferuje 12, 1 Mp matrycę i procesor obrazu DIGIC 4. Jedną z ciekawszych funkcji jest przewijanie zdjęć poprzez delikatne potrząsanie apratem. Poza tym aparat został wyposażony w system podpowiedzi ekranowych i funkcje detekcji twarzy, mrugnięcia czy tryb Smart Auto, który rozpoznaje scenę, którą fotografijemy. Canon IXUS 110 IS będzie dostępny w czterech kolorach: niebueskim, złotym, różowym i srebrnym.

Canon IXUS 110 IS

Ostatnim IXUS-em zaprezentowanym w dmniu dzisiejszym jest 990 IS. Wyposażono go w 12, 1 Mp matrycę i obiektyw z 4-krotnym zoomem i optyczną stabilizaję obrazu. Ekwiwalent ogniskowej wynosi 37-185 mm, świetło f/3. 7 (T).

Canon IXUS 990 IS

IXUS 990 IS umożliwia nagrywanie filmów w jakości HD (1080x720) i pozwala na podłączenie do telewizora za pomocą złącza HDMI. Cechą warą uwagi jest 3-calowy monitor o rozdzielczości 461 000 punktów. Poza tym IXUS 990 IS oferuje tryb Smart Auto z detekcją scen, detekcję twarzy i redukcję efektu czerwonych oczu.

ProducentCanon
ModelDigital IXUS 990 IS Data premiery2009-02-18Liczba pikseli12. 1 MpixDostępne rozdzielczości• 4000 x 3000,
• 3264 x 2448,
• 2592 x 1944,
• 1600 x 1200,
• 640 x 480,
• 4000 x 2248 (16:9)
Matryca1/2. 3 cala CCD, 4:3Procesor obrazuDIGIC IV z technologią iSAPSFormat zapisu• Zdjęcia: JPEG (EXIF 2. 2, DCF, DPOF 1. 1)
Rodzaje JPEG: Fine / Normal
• Filmy: MOV (H. 264 + Linear PCM mono)
Zakres ISOAUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ISOMigawka1 s - 1/1600 s
15 - 1/1600 s (pełen zakres - zależnie od trybu fotografowania)
Konstrukcja obiektywuCanon zoom,
8 elementów w 6 grupach
(1 element jednostronnie asferyczny UA, 1 element dwustronnie asferyczny UA)
Ogniskowa obiektywu6. 6 – 33. 0 mm (ekwiwalent: 37–185 mm dla filmu 35 mm)Światłosiłaf/3. 2 – f/5. 7Zoom optyczny5xZoom cyfrowy4xStabilizacja obrazuTakZapis wideo• 1280 x 720 (HD) z szybkością 30kl. /s,
• 640 x 480 (VGA) z szybkością 30kl. /s,
• 320 x 240 (QVGA) z szybkością 30 kl. /s
czas nagrywania: do 4GB lub 29 min. 59 s (HD)
do 4GB lub 1 godz. (VGA/QVGA)
OgniskowanieAF TTL,
• System AF / Punkty: AiAF (Wykrywanie twarzy / 9-punktowy), 1-punktowy AF (w centrum lub w ramce wykrywania i śledzenia twarzy)
• Tryby AF: Pojedyncze, Servo AF
• Wybieranie punktu AF: Wielkość (Normalna, mała)
• Wspomaganie AF: wbudowana lampka
Pomiar światłaTryby pomiar:
• Wielosegmentowy (związany z ramką AF wykrywania twarzy),
• Centralnie ważony uśredniony,
• Punktowy (w centrum)
Ostrość odTryb Makro (szeroki kąt): od 2 cmBalans bieliAuto (z balansem bieli dla twarzy), Słoneczny dzień, Pochmurny dzień, Światło żarowe, Światło jarzeniowe (2 rodzaje),
• Ustawienia własne według wzorca bieli
Kompensacja ekspozycjiKompensacja: +/- 2 EV w krokach co 1/3 EV
i-Contrast dla automatycznej dynamicznej korekty zakresu
ProgramyAuto, Program (P), Film
• Specjalne Sceny: Portret, Nocne migawki, Dzieci i zwierzęta, Wnętrza, Zachód słońca, Rysowanie światłem (Creative Light Effect), Liście, Śnieg, Plaża, Fajerwerki, Długi czas, Akwarium, ISO 3200 (zdjęcia 1600x1200), Cyfrowe makro, Dynamiczne rozmycie (Zoom Blur), Tylko jeden kolor, Zamiana kolorów, Do panoramy
Zdjęcia seryjneok. 1. 0 kl. /s do zapełnienia karty (bez lampy)Lampa błyskowaWbudowana:
• Funkcje: Auto, Wyłączona, Włączona,Redukcja czerwonych oczy, Synchronizacja z długimi czasami
• Zasięg: od 30 cm do 3. 5 m szeroki kąt,do 2. 0 m tele
Korekta dla wykrytych twarzy.
Zewnętrzna (opcjonalnie):Canon High Power Flash HF-DC1
Złącze hot-shoeNieWyjście statywoweTak
Samowyzwalacz2s, 10s lub nastawy użytkownika, samowyzwalacz dla twarzyKarta pamięci• Secure Digital (SD/SDHC) lub
• MultiMedia Card (MMC, MMCplus, HC MMCplus)
LCDStały, 3. 0 calowy, kolorowy, PureColor LCD II (TFT), 461 000 punktów, pokrycie 100%, regulowana jasność - dostępnych 5 poziomów WizjerbrakKomunikacja i złączaUSB 2. 0 Hi-Speed (MTP, PTP) złącze Mini-B / wyjście audio-wideo (PAL / NTSC), wyjście HDMI
• Obsługa druku bezpośredniego (PictBridge)
ZasilanieAkumulator litowo-jonowy NB-5L (pojemność 1120 mAh, wydajność ok 270 zdjęć),
• Opcjonalnie zasilacz sieciowy prądu stałego ACK-DC30
AkcesoriaAkumulator Litowo-jonowy NB-5L, ładowarka, pasek, kabel USB, kabel audio-wideo, oprogramowanie:
• ZoomBrowser EX / ImageBrowser,
• Photo Stitch
Waga160 g (bez akumulatora i karty pamięci)Wymiary94. 8 x 56. 8 x 26. 3 mmDodatkowe informacjeMenu w języku polskim.

Konfiguracja i połączenia Canon Digital Ixus 990 Is

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i połączenia Canon Digital Ixus 990 Is

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i połączenia Canon Digital Ixus 990 Is