Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0

Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0 oferuje szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania tego modelu lodówki. Instrukcja zawiera informacje na temat właściwego podłączenia przewodów zasilających i wody, usuwania instalacji i konserwacji lodówki, a także informacje o bezpieczeństwie. Instrukcja zawiera również informacje na temat funkcji i ustawień lodówki. Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0 zawiera również szczegółowe informacje na temat użytkowania lodówki, w tym informacje na temat trybu oszczędzania energii, ustawień temperatury i zamrażarki, a także informacje na temat konserwacji i czyszczenia lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

1 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

2 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej wilgotności lub o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze. Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć zniszczenia urządzenia lub porażenia prądem. Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna lub detergenty - zawsze czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką. Przed czyszczeniem urządzenia, zawsze odłączaj je od komputera i zasilania. Nie dokonuj na własną rękę żadnych zmian i napraw, powoduje to utratę gwarancji a także może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub ciała. Nie narażaj urządzenia na upadki i wstrząsy. Nie używaj routera ani żadnych jego akcesoriów poza zamkniętymi pomieszczeniami. Używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu. Używanie zasilacza o nieprawidłowych parametrach może uszkodzić router. Zawsze używaj urządzenia na równej, poziomej powierzchni, w taki sposób, aby jego otwory wentylacyjne nie były zasłonięte. Zasłonięcie tych otworów może spowodować przegrzewanie się urządzenia i jego uszkodzenie a w ekstremalnych przypadkach także wywołać pożar. Informacja dot. zużytego sprzętu elektronicznego Oznaczenia na urządzeniu i załączonej dokumentacji wskazują na fakt, że urządzenie nie może zostać wyrzucone razem z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi po jego zużyciu. Urządzenie należy poddać procesowi recyklingu lub innego przetworzenia w celu odzyskania materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane a także unieszkodliwiania składników niebezpiecznych. Użytkownicy powinni skontaktować się z organami odpowiadającymi za recykling / odzysk, w celu ustalenia sposobu wycofania urządzenia z użycia w sposób przyjazny dla środowiska. UWAGA: Wszystkie informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i/lub zaznaczenia tego w niniejszej instrukcji. Copyright 2012 PENTAGRAM Wszelkie prawa zastrzeżone, powielanie i kopiowanie zabronione. 2

3 Spis treści WAŻNE INFORMACJE... 2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 2 INFORMACJA DOT. ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO... 2 WPROWADZENIE... 5 ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA... 5 OBSŁUGA URZĄDZENIA... 6 PANEL PRZEDNI - DIODY SYGNALIZUJĄCE... 6 PANEL TYLNY - DIODY SYGNALIZUJĄCE... 6 PRZYKŁADOWE PODŁĄCZENIE ROUTERA I INNYCH URZĄDZEŃ... 7 KONFIGURACJA WŁAŚCIWOŚCI SIECI... 7 Windows Vista/7... 7 Windows 2000/XP... 9 Windows 95/98/Me... 10 KONFIGURACJA ROUTERA... 11 USTAWIENIA DOMYŚLNE... 11 Przywracanie ustawień domyślnych... 11 KONFIGURACJA ROUTERA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ NAWIGACJA... 13 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE... 13 Status systemu... 13 Ustawienia WAN... 15 Ustawienia LAN... 21 MAC Clone... 22 Ustawienia DNS... 23 WAN Medium Typ... 23 Kontrola przepustowości... 25 Statystyki ruchu... 26 WAN Speed... 26 USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ... 26 Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej... 26 Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej... 29 Kontrola dostępu... 36 Status połączenia... 37 SERWER DHCP... 37 Serwer DHCP... 38 Lista klientów DHCP... 39 SERWER WIRTUALNY... 40 Przekierowanie zakresów portów... 40 Host DMZ... 41 Ustawienia UPnP... 42 USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ... 43 Ustawienia filtrowania klientów... 43 Ustawienia filtrowania adresów MAC... 44 Ustawienia filtrowania adresów URL... 44 Zdalne zarządzanie... 45 USTAWIENIA ROUTINGU

4 Tabela routingu... 47 Routing statyczny... 48 NARZĘDZIA SYSTEMOWE... 49 Ustawienia czasu... 49 DDNS... 49 Kopia zapasowa/przywracanie ustawień... 50 Przywróć ustawienia fabryczne... 51 Uaktualnij... 51 Uruchom ponownie router... 52 Zmień hasło... 52 Syslog... 53 WYLOGUJ SIĘ... 53 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 54 DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW ZA POMOCĄ DIOD LED... 54 Dioda POWER (zasilania)... 54 Diody LAN (sieć lokalna)... 54 Dioda WAN (sieć rozległa)... 54 PROBLEMY Z SERWEREM DHCP ROUTERA I SYSTEMEM WINDOWS VISTA.. 54 PROBLEMY Z INTERFEJSEM PROBLEMY Z NAZWĄ UŻYTKOWNIKA I HASŁEM... 55 PROBLEMY Z INTERFEJSEM SIECI LOKALNEJ... 55 PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

5 Wprowadzenie PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P / P6362 / P6363 ADSL, WiFi LAN/WAN pięć podobnych modeli, które różnią się głównie prędkością przesyłanych danych sieci bezprzewodowej WiFi oraz zasięgiem: P 6360 P 6361 P 6362 P 6363 P do 150 Mb/s w standardzie n, jedna antena 5dBi do 300 Mb/s w standardzie n, jedna antena 5 dbi (odkręcana) do 300 Mb/s w standardzie n, dwie anteny 5 dbi do 300 Mb/s w standardzie n, dwie anteny 5 dbi do 300 Mb/s w standardzie n, jedna antena 5 dbi Cechy wspólne dla modeli: - wbudowany firewall zapewniający ochronę przed atakami z zewnątrz, gdy ktoś może próbować ukraść, skasować lub pozmieniać dane na naszych komputerach. - WPA, WEP, MAC Filter - dzięki szyfrowanym połączeniom i możliwości ustawienia dostępu do naszego routera chronimy nasze komputery przed atakami z Internetu jak i bezpośrednie próby włamania do naszego routera przez siec bezprzewodową. Nikt nie chce żeby z naszego łącza włamano się do banku, przesyłano nielegalne oprogramowanie czy tez publikowało materiały niezgodne z prawem. - Kontrolę rodzicielską (blokowanie URL) - Zabezpieczenia umożliwiają także wsparcie dla kontroli rodzicielskiej, można określić zakres dostępu danego komputera do Internetu oraz do konkretnych stron internetowych W niniejszym poradniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do instalacji routera, i podłączenia do niego komputera w celu dalszej konfiguracji. Zawartość pudełka PENTAGRAM Cerberus Zasilacz Kabel sieciowy (RJ-45) Skrócona instrukcja instalacji Karta gwarancyjna Jeżeli zawartość pudełka jest niekompletna, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. 5

6 Obsługa urządzenia Panel przedni - diody sygnalizujące Dioda POWER SYS WPS WLAN LAN 1 4 WAN Akcja Świeci Nie świeci Miga Miga Nie świeci Świeci Miga Nie świeci Świeci Miga Miga Świeci Opis System gotowy Błąd sprzętowy lub inicjowanie urządzenia System gotowy do pracy Router pracuje w trybie WPS Punkt dostępowy routera jest wyłączony Punkt dostępowy routera jest włączony Przesyłanie danych Brak urządzenia podłączonego do odpowiadającego portu Urządzenie podłączone do odpowiadającego portu Przesyłanie danych Pomyślne połączenie z usługą / przesyłanie danych Pomyślne podłączenie z usługą Panel tylny - diody sygnalizujące Oznaczenie WAN (RJ45) LAN 1-4 (RJ-45) RESET/WPS POWER 6 Używany do... Podłączenia kabla Ethernet Podłączania urządzeń sieciowych za pomocą kabla Ethernet Resetowania routera(wciśnij na 7 sekund)/połączenie WPS(wciśnij na 1 sekundę) Podłączenia zasilacza dołączonego do zestawu

7 Przykładowe podłączenie routera i innych urządzeń Model P6360 posiada jedną antenę 5 dbi Model P6361 posiada jedną antenę 5 dbi (odkręcaną). Model P6362 posiada dwie anteny 5dbi. Model P6363 posiada trzy anteny 5 dbi. Model P6369 posiada jedną antenę 5dbi. Konfiguracja właściwości sieci Przed podłączeniem komputera do routera (przewodowo lub bezprzewodowo), należy skonfigurować w systemie protokół TCP/IP. Protokół ten powinien być automatycznie instalowany przez system podczas instalacji sterowników karty sieciowej. Zaleca się skonfigurowanie protokołu TCP/IP tak, aby adres IP i inne parametry połączenia były pobierane z serwera DHCP routera. Poniżej opisana jest taka konfiguracja dla różnych systemów Windows. Uwaga: W niektórych przypadkach komputer z zainstalowanym systemem Windows 7, Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 3 nie może uzyskać adresu IP z serwera DHCP routera. Aby rozwiązać ten problem, proszę postępować zgodnie z instrukcjami wymienionymi na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft: (strona ta może być niedostępna w języku polskim). Windows Vista/7 Uwaga: Konfiguracja sieci wymaga uprawnień administracyjnych. W czasie konfiguracji, może być wymagane kliknięcie przycisku Zezwalaj (Windows Vista) lub Tak (Windows 7) w oknie Kontrola konta użytkownika oraz podanie nazwy i hasła użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi, jeśli aktualny użytkownik ich nie posiada. 7

8 1. Kliknij Start Panel sterowania. 2. Kliknij Wyświetl stan sieci i zadania (widok kategorii) lub Centrum sieci i udostępniania (widok klasyczny małe/duże ikony). 3. Kliknij Wyświetl stan (Vista) lub na typie połączenia (7) dla właściwego połączenia. 4. Na zakładce Ogólne kliknij Właściwości. 5. Na zakładce Ogólne zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości. 6. Na zakładce Ogólne zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. 7. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). 8

9 Windows 2000/XP 1. Kliknij Start Ustawienia Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij na ikonie Połączenia sieciowe (2000/XP widoku klasycznym) lub Połączenia sieciowe i internetowe a następnie Połączenia sieciowe (XP w widoku domyślnym). Dwukrotnie kliknij na Połączenie lokalne. Na zakładce Ogólne zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij Właściwości. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP). 9

10 Windows 95/98/Me 1. Dwukrotnie kliknij na ikonie Sieć. Na zakładce Konfiguracja zaznacz TCP/IP właściwej karty sieciowej i kliknij Właściwości. dla 4. Na zakładce Adres IP zaznacz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. Na zakładce Konfiguracja DNS zaznacz Wyłącz DNS 6. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości Protokół TCP/IP. Aby sprawdzić czy karta posiada właściwy adres IP: 1. kliknij na Start > Uruchom (Windows 98/ME/ 2000/XP) lub Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom (Windows Vista/7), aby wyświetlić okno Uruchom; 2. wpisz cmd (Win 2000/XP/Vista/7) lub command (Win 98/ME) i naciśnij Enter; 3. wpisz w linię poleceń ipconfig /all (Windows 2000/XP/Vista/7) lub winipcfg (Windows 98/ME) i naciśnij Enter; 4. sprawdź czy wpis IP Address dla odpowiedniej karty sieciowej ma wartość zgodną z pulą adresową serwera DHCP routera, np

11 Konfiguracja routera Konfiguracja podstawowych parametrów routera może zostać przeprowadzona za pomocą kreatora konfiguracji znajdującego się na dołączonej do routera płycie CD. Narzędzie to umożliwia konfigurację połączenia WAN (ustawienia usługodawcy internetowego) oraz połączenia WLAN (sieć bezprzewodowa tworzona przez router). Bardziej szczegółowa i zaawansowana konfiguracja jest dostępna na stronie konfiguracyjnej routera, do której dostęp można uzyskać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. UWAGA: wstępną konfigurację ustawień routera zaleca się przeprowadzać z komputera podłączonego do routera za pomocą kabla sieciowego. Ustawienia domyślne Przed rozpoczęciem konfiguracji routera zalecane jest zapoznanie się z poniższymi, domyślnymi ustawieniami najważniejszych parametrów routera. Adres IP Maska podsieci SSID Serwer DHCP Pula adresowa serwera DHCP Czas dzierżawy adresu IP Nazwa użytkownika Hasło PENTAGRAM Włączony 100 adresów IP od do sekund (24 godziny) admin pentagram Zaleca się jak najszybciej zmienić hasło dostępu do strony konfiguracyjnej routera. Jeśli kiedykolwiek zapomnisz hasła dostępowego do routera, należy przywrócić domyślne ustawienia routera. Przywracanie ustawień domyślnych Ustawienia domyślne routera można przywrócić na dwa sposoby: kliknięcie na przycisku Przywróć do ustawień fabrycznych znajdującego się na zakładce Narzędzia systemowe Przywróć ustawienia fabryczne strony konfiguracyjnej routera, lub naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 7 sekund przycisku RESET znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. 11

12 Konfiguracja routera poprzez przeglądarkę WWW 1. Uruchom przeglądarkę internetową 2. W pasku adresu wpisz domyślny adres IP: Może uruchomić się menu w którym wpisz nazwę użytkownika (domyślnie: admin) oraz hasło dostępu do routera (domyślnie: pentagram) 3. Po zalogowaniu, otworzy się podstawowa konfiguracja dostępu do internetu. Wybierz metodę dostępu do internetu (informacje należy uzyskać od usługodawcy): PPPoE autoryzacja na podstawie nazwy użytkownika oraz hasła. DHCP adres IP uzyskiwany automatycznie od usługodawcy Szyfrowanie w sieci bezprzewodowej wprowadź hasło, aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową kluczem WPA-PSK AES. Długość klucza 8 znaków (bez znaków specjalnych np., >[-) Kliknij Ok, aby skonfigurować i ustanowić połączenie. W przypadku innych metod dostępu do internetu bądź zaawansowanej konfiguracji routera, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane w prawym górny rogu strony. 12

13 Nawigacja Po poprawnym zalogowaniu wyświetlona zostanie strona konfiguracyjna routera, podzielona na trzy obszary menu nawigacyjne 1, zawartość wybranej z menu zakładki 2 oraz pomoc do wybranej zakładki Ustawienia zaawansowane Status systemu Na tej stronie widoczne są informacje dotyczące stanu routera oraz najważniejszych jego ustawień. 13

14 Stan WAN Status połączenia wyświetla stan połączenia routera Połączony połączenie ustanowione prawidłowo Łączenie próba połączenia się z usługodawcą Odłączony brak połączenia z usługodawcą np. błędna konfiguracja. WAN IP - adres IP przydzielony do portu WAN routera. Maski podsieci - maska podsieci przydzielona do portu WAN routera. Brama - adres IP domyślnej bramy sieciowej. Serwer DNS - adres IP serwera DNS. Alternatywny serwer DNS alternatywny adres IP serwera DNS. Typ połączenia wyświetla aktualnie skonfigurowaną metodę dostępu do internetu. Czas połączenia - wyświetla czas, który upłynął od chwili uzyskania połączenia z usługodawcą. Przycisk odśwież odświeżenie zakładki Status systemu. Status systemu Adres MAC interfejsu LAN - adres MAC używany przez router w sieci LAN. Adres MAC interfejsu WAN - adres MAC używany przez router w sieci WAN. Czas systemowy aktualny czas uzyskany z serwera SNTP (zakładka Narzędzia systemowe Ustawienia czasu Czas uruchomienia - wyświetla czas, który upłynął od uruchomienia routera. Liczba podłączonych klientów - wyświetla liczbę podłączonych urządzeń ( adresy IP uzyskane z serwera DHCP). Wersja oprogramowania - wersja oprogramowania systemowego routera. Wersja sprzętu - wersja sprzętowa routera. 14

15 Ustawienia WAN Wygląd tej strony zależy od opcji wybranej z listy Tryb (Typ połączenia). Strona ta umożliwia zmianę typu połączenia z operatorem Internetu wybranego w szybkiej konfiguracji oraz skonfigurowanie ustawień szczegółowych. PPPoE Protokół PPPoE (PPP over Ethernet) oferuje możliwość kontroli dostępu w sposób zbliżony do usług dostępu wdzwanianego (dial-up) opartego na protokole PPP. Tryb - w tym miejscu znajduje się informacja o bieżącym trybie połączenia. Nazwa użytkownika - wpisz nazwę użytkownika uzyskaną od usługodawcy. Maksymalnie 128 znaków alfanumerycznych (rozpoznawana jest wielkość). Hasło - wpisz hasło uzyskane od usługodawcy. MTU - Maximum Transmission Unit, czyli maksymalna wielkość pojedynczej transmisji pakietu PPPoE. W tym miejscu określa się maksymalną wielkość datagramu, jaki można przesłać w sieci. Wartość domyślna to Wartości tej NIE należy zmieniać, o ile nie jest to konieczne. Jeśli 15

16 jednak wystąpią problemy z otwarciem określonej witryny WWW lub uruchomieniem aplikacji WWW, można spróbować zmienić wartość w polu MTU na, 1400 itd. Service name - ten element służy do identyfikacji. Jeśli jest wymagany, usługodawca powinien przekazać poprawną wartość. Maksymalnie 22 znaków alfanumerycznych. Nazwa serwera - ten element służy do identyfikacji. Wybierz odpowiedni tryb połączenia w zależności od potrzeb: 1. Połącz automatycznie: połączenie z Internetem nawiązywane automatycznie po restarcie systemu lub zerwaniu połączenia. Połączenie na żądanie: połączenie z Internetem nawiązywane automatycznie po wykryciu transmisji danych. Połączenie ręczne: połączenie z Internetem nawiązywane ręcznie przez użytkownika. Połącz w określonym czasie: połącz automatycznie z Internetem w określonym przez użytkownika czasie. Uwaga: funkcja "Połącz w określonym czasie" działa prawidłowo tylko wtedy, gdy ustawiono bieżący czasu w "Narzędzia systemowe" -> "Ustawienia czasu". Statyczne IP Wybierz tą opcję, aby ręcznie wpisać wszystkie parametry otrzymane od usługodawcy. Adres IP - wpisz adres IP uzyskany od usługodawcy. Maski podsieci - wpisz maskę podsieci uzyskaną od usługodawcy. Brama - wpisz adres IP bramy domyślnej uzyskany od usługodawcy. Serwer DNS - wpisz adres IP serwera DNS uzyskanego od usługodawcy. 16

17 Alternatywny serwer DNS wpisz alternatywny adres IP serwera DNS uzyskanego od usługodawcy (opcjonalnie). Jeśli jednak wystąpią problemy z otwarciem określonej witryny WWW lub uruchomieniem aplikacji WWW, można spróbować zmienić wartość w polu MTU na 1492, 1450, 1400 itd. DHCP Wybierz ten tryb jeżeli podstawowe parametry połączenia są uzyskiwane automatycznie od usługodawcy. 17

18 PPTP Wybierz ten typ połączenia, jeśli twój usługodawca używa połączenia PPTP. PPTP Adres serwera - wpisz adres IP serwera lub jego nazwę uzyskaną od usługodawcy. Hasło -wpisz hasło uzyskane od usługodawcy. Jeśli jednak wystąpią problemy z otwarciem określonej witryny WWW lub uruchomieniem aplikacji WWW, można spróbować zmienić wartość w polu MTU na 1500, 1492, 1450, 1400 itd. Tryb adresowy wybierz tryb adresowy używany przez usługodawcę Static lub Dynamic. Jeżeli usługodawca nie przekazał danych do skonfigurowania wybierz opcję Dynamic. Adres IP wpisz adres IP uzyskany od usługodawcy. Maski podsieci wpisz maskę podsieci uzyskaną od usługodawcy. Brama wpisz bramę domyślną uzyskaną od usługodawcy. 18

19 L2PT Wybierz ten typ połączenia, jeśli twój usługodawca używa połączenia L2PT. L2PT Adres serwera - wpisz adres IP serwera lub jego nazwę uzyskaną od usługodawcy. Jeśli jednak wystąpią problemy z otwarciem określonej witryny WWW lub uruchomieniem aplikacji WWW, można spróbować zmienić wartość w polu MTU na 1500, 1450, 1400 itd. 19

20 Ustawienia LAN Na stronie LAN znajdują się podstawowe parametry protokołu TCP/IP dotyczące portów sieci lokalnej. Adres MAC interfejsu LAN - adres MAC używany przez router w sieci LAN. Adres IP - w tym miejscu znajduje się adres IP routera w sieci LAN (nie jest to adres IP komputera użytkownika). Wartość domyślna to Maski podsieci - w tym miejscu widoczna jest maska podsieci routera, która służy do określania wielkości sieci. Wartość domyślna to UWAGA: Po zmodyfikowaniu adresu IP należy go zapamiętać, aby móc się ponownie zalogować do interfejsu WWW. MAC Clone Niektórzy usługodawcy wymagają rejestracji adresu MAC twojej karty sieciowej, która jest podłączona do modemu kablowego/dls w czasie instalacji. MAC Address - wprowadź MAC adres lub naciśnij przycisk: - Restore Default MAC - kliknij, aby ustawić domyślny adres MAC portu WAN routera. - Clone MAC Address kliknij, aby ustawić adres MAC komputera z którego zalogowałeś się do konfiguracji routera. 20

21 Kliknij przycisk Apply, aby zastosować i zapisać wprowadzone zmiany. Kliknij przycisk Cancel, aby odrzucić wprowadzone zmiany. Ustawienia DNS DNS (Domain Name Service) to usługa internetowa, która służy do przekształcania (tzw. translacji) nazw domen w adresy IP, udostępniana przez operatora Internetu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z operatorem. Ustawienia DNS zaznacz, jeżeli chcesz wprowadzić serwery DNS ręcznie Podstawowy adres DNS wpisz adres serwera DNS uzyskany od usługodawcy. Alternatywny adres DNS(opcjonalnie) wpisz drugi adres serwera DNS uzyskany od usługodawcy. Wyłączenie ręcznych ustawień powoduje pobranie adresów serwerów DNS od dostawcy Internetu. Jeśli adresy serwerów DNS są nieprawidłowe lub serwery będą nieosiągalne dostęp do Internetu będzie ograniczony. UWAGA: Aby uaktywnić wprowadzone ustawienia, należy uruchomić ponownie urządzenie. 21

22 WAN Medium Typ Na tej stronie jest możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami pracy sieci bezprzewodowej: - Wired WAN - w tym trybie, kabel sieciowy jest podłączony bezpośrednio do portu WAN. Wired WAN jest trybem domyślnym. - Wireless WAN - w tym trybie router pełni rolę punktu dostępowego sieci bezprzewodowej, który wzmacnia i przekazuje bezprzewodowym stacjom klienckim sygnał otrzymany od bezprzewodowego usługodawcy. Połączenie z siecią Internet jest realizowane za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Komputery sieci lokalnej łączą się z routerem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi. SSID - SSID (Service Set Identifier) jest unikalną nazwą sieci bezprzewodowej. Wpisz SSID używany przez punkt dostępowy bezprzewodowego usługodawcy, z którym router będzie się łączyć. Jeśli sieć nie rozgłasza SSID, należy ręcznie wpisać wszystkie parametry. Channel - wybierz kanał, na którym działa sieć bezprzewodowa usługodawcy (1-13). Wybrany 22

23 kanał musi się pokrywać z kanałem ustawionym w punkcie dostępowym usługodawcy. Security Mode - wybierz ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej zgodnie z ustawieniami używanymi przez punkt dostępowy usługodawcy. Open scan/close scan - Kliknij Open scan, aby wyszukać okoliczne sieci bezprzewodowe, a następnie wybierz sieć usługodawcy. Jeżeli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, wybierz typ zabezpieczenia w pozycji Security Mode, a następnie wybierz algorytm zastosowany do zabezpieczenia sieci i wpisz klucz/hasło użyte przez usługodawcę bądź ustawione na urządzeniu od którego pobierany jest sygnał bezprzewodowy. Kliknij przycisk Apply, aby zastosować i zapisać wprowadzone zmiany. UWAGA: Funkcja dostępna tylko w modelu P6362 i P6363. Kontrola przepustowości Funkcja kontroli przepustowością służy do ograniczania szybkości transmisji w sieciach LAN i WAN. Urządzenie umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 20 wpisów i sterowanie szybkością transmisji na potrzeby maksymalnie 254 komputerów PC (także na podstawie zakresu adresów IP). Włącz kontrolę przepustowości - pole to służy do włączania i wyłączania wewnętrznego mechanizmu sterowania przepustowością sieci IP. Domyślnie opcja jest wyłączona. Adres IP wpisz zakres adresów IP objętych kontrolą. Wysyłanie/pobieranie określ kierunek ruchu w odniesieniu do wybranych adresów IP (tj. wysyłanie lub pobieranie). Zakres przepustowości - określ minimalną i maksymalną szybkości wysyłania lub pobierania (w KB/s), która nie może przekraczać szybkości sieci WAN. Włącz zaznacz, aby włączyć aktualnie edytowaną regułę. W przeciwnym razie reguła będzie nieaktywna. 23

24 Dodaj do listy kliknij przycisk po zakończeniu edycji reguły, aby dodać ją do listy reguł. Statystyki ruchu Funkcja statystyki ruchu pozwala na przeglądanie informacji na temat ruchu generowanego przez każde urządzenie podłączone do routera. WAN Speed Wybierz szybkość portu WAN. UWAGA: Funkcja dostępna tylko w modelu P6362 i P

25 Ustawienia sieci bezprzewodowej Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej Włącz moduł sieci bezprzewodowej zaznacz pole, aby włączyć bezprzewodowe funkcje routera, natomiast usunięcie zaznaczenia spowoduje ich wyłączenie. Funkcje sieci bezprzewodowej można także włączać i wyłączać za pomocą przycisku WPS. Tryb pracy sieci bezprzewodowej zaznacz tryb Bezprzewodowy punkt dostępowy (AP) lub Most sieciowy WDS (tryb został opisany poniżej). Tryb połączenia sieci bezprzewodowej - wybierz jeden z poniższych trybów (tryb domyślny to Tryb mieszany 11b/g/n). Tryb mieszany 11b/g: Umożliwia urządzeniom klienckim zgodnym ze standardem 11b/g łączenie się z punktem dostępowym z szybkością negocjowaną automatycznie, a klientom bezprzewodowym zgodnym ze standardem 11n z szybkością przewidzianą w ramach standardu 11g. Tryb 11b: Umożliwia klientom bezprzewodowym łączenie się z routerem w trybie 11b z maksymalną szybkością 11 Mb/s. Tryb 11g: Umożliwia urządzeniom klienckim zgodnym ze standardem 11g/11n łączenie się z punktem dostępowym z maksymalną szybkością 54 Mb/s. Tryb mieszany 11b/g/n: Umożliwia urządzeniom klienckim zgodnym ze standardami 11b/g/n łączenie się z punktem dostępowym z szybkością negocjowaną automatycznie. Primary SSID - jest unikalną nazwą bezprzewodowego punktu dostępowego. Z przyczyn bezpieczeństwa, zaleca się zmianę SSID. Wielkość znaków w SSID jest rozróżniana i nie powinien on przekraczać 32 znaków. Upewnij się, że w konfiguracji sieci bezprzewodowej komputerów klienckich podany jest dokładnie ten sam identyfikator ESSID. 25

26 Secondary SSID - dodatkowy identyfikator SSID (Service Set Identifier) sieci bezprzewodowej. Transmituj (SSID) - SSID jest wymagany do podłączenia się przez klienta sieci bezprzewodowej. Ukrycie SSID może utrudnić próby nieautoryzowanego dostępu do sieci bezprzewodowej. Zaznacz Wyłącz jeśli nie chcesz by SSID był rozgłaszany. Gdy funkcja jest wyłączona podłączenie do sieci będzie możliwe tylko po ręcznym wpisaniu poprawnego SSID przez klienta. Gdy Włącz jest zaznaczone każdy będzie mógł znaleźć sieć bezprzewodową. Domyślnie transmisja SSID jest włączona. AP Isolation - Po włączeniu tej funkcji komputery nie będą widziały się nawzajem. Dotyczy tylko komputerów podłączonych bezprzewodowo do routera. Kanał - wybierz kanał (częstotliwość), na którym sieć bezprzewodowa ma pracować. WMM Capable - opcja ta pozwala przyspieszyć transmisję danych multimedialnych w sieci bezprzewodowej. Zaleca się włączenie tej opcji. APSD Capable - Ta opcja służy do włączania funkcji automatycznego oszczędzania energii. Szerokość pasma kanału - wybierz 20Mhz lub 20/40MHz. Rozszerzenie kanału - na stałe ustawiona jest częstotliwość 2432 MHz (channel 5). Most sieciowy (WDS) WDS jest trybem pracy punktu dostępowego umożliwiającym połączenie i komunikację z innym punktem dostępowym. WDS jest łatwy w konfiguracji wystarczy podać adres MAC podłączanego punktu dostępowego. WDS nie wymaga dodatkowych urządzeń do połączenia dwóch punktów dostępowych, co umożliwia łatwe i tanie powiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej. 26

27 Adres MAC punktu dostępowego AP - Adres MAC powiązanego punktu dostępowego. Zdalny punkt dostępowy musi obsługiwać funkcję WDS i mieć na swojej liście powiązanych punktów dostępowych dodany adres MAC punktu dostępowego routera. Uwaga: Adresy MAC muszą zawierać separatory w postaci dwukropka: lub myślnika -. Kliknij przycisk Włącz skanowanie, aby odszukać dostępne sieci bezprzewodowe do których można się połączyć w trybie WPS. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej Strona ta służy do konfigurowania ustawień zabezpieczeń sieciowych punktu dostępowego. Select SSID wybierz nazwę sieci bezprzewodowej Tryb zabezpieczeń funkcja jest nieaktywna jeżeli jest włączona funkcja WPS. Ustawienia WPS - Ta opcja służy do włączania i wyłączania funkcji WPS. Domyślnie opcja jest włączona. Funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setting) ułatwia i przyspiesza tworzenie szyfrowanych połączeń między routerem a klientami sieci bezprzewodowej. Aby skonfigurować tę funkcję, użytkownik wpisuje tylko kod PIN lub naciska przycisk WLAN/WPA na panelu urządzenia bez konieczności ręcznego wybierania metod szyfrowania i tajnych kluczy. Aby wyświetlić poniższy ekran, należy kliknąć element WPS Settings w menu Wireless Settings. Tryb WPS wybierz jedną z dwóch opcji: konfiguracja za pomocą przycisku (PBC) i kod PIN. - PBC - aby skorzystać z tej opcji, wybierz ustawienie PBC lub naciśnij i przytrzymaj przez 27

28 sekund przycisk WPS na tylnym panelu urządzenia. Po włączeniu funkcji WPS kontrolka WPS miga przez 2 minuty. W tym czasie należy włączyć drugie urządzenie, aby rozpocząć negocjowanie połączenia WPS w trybie PBC. Po dwóch minutach kontrolka WPS gaśnie, co oznacza zakończenie nawiązywania połączenia WPS. Aby dodać kolejne urządzenia klienckie, powtórz powyższe czynności. Obecnie funkcja WPS umożliwia obsługę maksymalnie 32 klientów. - PIN - w przypadku wybrania tej opcji wpisz w polu obok kod PIN klienta bezprzewodowego, a następnie skorzystaj z tego samego kodu w urządzeniu klienckim zgodnym z funkcją WPS. Zresetuj OOB - Kliknięcie tego przycisku powoduje przejście klienta funkcji WPS w stan bezczynności i wyłączenie kontrolki WPS. Punkt dostępowy nie będzie reagować na żądania klientów funkcji WPS. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej za pomocą trybu zabezpieczeń (funkcja aktywna po wcześniejszym wyłączeniu funkcji WPS). Select SSID wybierz nazwę sieci bezprzewodowej. Tryb zabezpieczeń - wybierz samodzielnie tryb zabezpieczeń sieci bezprzewodowej: 28

29 Open Sieć bezprzewodowa jest niezabezpieczona i każdy może się z nią połączyć. W tym trybie można również zastosować zabezpieczenie WEP. Default Key - W tym miejscu możesz wybrać, który z czterech skonfigurowanych kluczy ma być aktualnie dostępny. WEP key wpisz klucze WEP i wybierz format (ASCII lub HEX), które będą używane do uwierzytelniania i szyfrowania danych. Możesz w nich wpisać kod w formacie ASCII (złożony z 5 lub 13 znaków ASCII, przy czym niedozwolone jest stosowanie znaku /) lub 10-/26-znakową wartość szesnastkową. Klucze używane przez klientów muszą być dokładnie takie same jak te ustawione na routerze. Ustawienia WPS tą funkcję pozostaw wyłączoną. 29

30 Shared WEP (Wired Equivalent Privacy) to podstawowa metoda szyfrowania, która jest wykorzystywana do szyfrowania danych w sieciach bezprzewodowych przy użyciu szeregu kluczy cyfrowych. Zastosowanie tych samych kluczy we wszystkich urządzeniach podłączonych do sieci bezprzewodowej uniemożliwia monitorowanie transmisji lub wykorzystywanie zasobów sieci przez urządzenia nieautoryzowane. Po wybraniu opcji Shared pojawia się następujące okno: Default Key - W tym miejscu możesz wybrać, który z czterech skonfigurowanych kluczy ma być aktualnie dostępny. 30

31 WPA-PSK WPA (Wi-Fi Protected Access) to nieco nowszy schemat szyfrowania stosowany standardowo w sieciach Wi-Fi, rozszerzający funkcje zabezpieczeń oferowane przez technikę WEP. Metoda ta pozwala zastosować bardziej zaawansowane typy szyfrowania takie jak TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) oraz umożliwia dynamiczną zmianę kluczy we wszystkich autoryzowanych urządzeniach bezprzewodowych. Algorytmy WPA - W tym polu wybierz algorytm AES (Advanced Encryption Standard), TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) lub TKIP + AES. Klucz - W tym miejscu wpisz klucz szyfrowania złożony z 8 63 znaków ASCII (bez polskich znaków i znaków specjalnych). Interwał odnowienia klucza wpisz jak często ma być odnawiany klucz. Domyślnie co 3600 sekund. 31

32 WPA2-PSK Technika WPA2 zapewnia skuteczniejszą ochronę niż techniki WEP (Wireless Equivalent Privacy) i WPA (Wi-Fi Protected Access). 32

33 Kontrola dostępu W celu zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN stosuje się mechanizm kontroli dostępu oparty na zarządzaniu adresami MAC, który umożliwia zezwalanie na dostęp określonych klientów do sieci lub odmawianie im takiego dostępu. Filtrowanie adresów MAC - ta opcja służy do włączania i wyłączania filtru adresów MAC. Ustaw Nie zezwalaj, aby uniemożliwić dostęp do sieci bezprzewodowej urządzeniom, których adresy MAC znajdują się na liście. Ustawienie Zezwalaj umożliwi dostęp do sieci przy użyciu wymienionych adresów MAC. Adres MAC - wpisz adres MAC, w odniesieniu do którego ma być stosowana reguła filtrowania. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać adres MAC do listy. Lista adresów MAC - w tym miejscu widoczne są dodane adresy MAC, które można także usuwać. Status połączenia Na tej stronie widoczne są informacje o podłączonych klientach bezprzewodowych. 33

34 Serwer DHCP Serwer DHCP Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) służy do przydzielania adresów IP komputerom w sieci LAN lub w sieci prywatnej. Włączenie serwera DHCP umożliwia automatyczne przydzielanie nieużywanych adresów IP z dostępnej puli komputerom żądającym takich adresów. W związku z tym konieczne jest określenie adresu początkowego i adresu końcowego puli adresów IP. Serwer DHCP zaznacz, aby włączyć serwer DHCP (domyślnie włączony) Pierwszy/Ostatni adres IP puli - w tym miejscu określ zakres adresów IP, które mają być przydzielane przez serwer. Czas dzierżawy wybierz czas dzierżawy adresu IP. 34

Instrukcje obsługi

PopularneNowe

Wpisz tutaj markę i typ

Bosch Serie 4 WAN20040PL

instrukcja44 str.

Microlife NC 100

instrukcja131 str. pl/candy/rapido-ro-1484dxh51-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

instrukcja124 str. pl/ultimate-speed/ulgd-38-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULGD 3. 8 A1

instrukcja59 str. pl/haier/i-pro-series-7-hwd80-b14979/instrukcja" data-v-86e76962="">

Haier I-Pro Series 7 HWD80-B14979

instrukcja200 str. pl/bosch/silence-plus-spv40e10eu/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Silence Plus SPV40E10EU

instrukcja46 str. pl/silvercrest/semm-1470-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SEMM 1470 A1

instrukcja246 str. pl/philips/lattego-3200-series-ep3246/instrukcja" data-v-86e76962="">

Philips LatteGo 3200 series EP3246

instrukcja290 str. pl/ultimate-speed/ulg-38-b1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULG 3. 8 B1

instrukcja60 str. pl/silvercrest/sbb-850-e1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SBB 850 E1

instrukcja122 str. pl/contour/plus/instrukcja" data-v-86e76962="">

Contour +

instrukcja141 str. pl/delonghi/magnifica-s-ecam-22110sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

DeLonghi Magnifica S ECAM 22. SB

instrukcja30 str. pl/bosch/serie-6-wll2018gpl/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Serie 6 WLL2018GPL

instrukcja44 str. pl/ariston-thermo/velis-evo/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ariston Thermo Velis Evo

instrukcja24 str. pl/mastercook/ge-3419-zsb-dynamic/instrukcja" data-v-86e76962="">

Mastercook GE 3419 ZSB Dynamic

instrukcja44 str. pl/sanitas/sft-75/instrukcja" data-v-86e76962="">

Sanitas SFT 75

instrukcja52 str. pl/ultimate-speed/ulg-17-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULG 17 A1

instrukcja113 str. pl/candy/cst-26le1-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CST 26LE/1-S

instrukcja124 str. pl/auriol/ian-321304/instrukcja" data-v-86e76962="">

Auriol IAN 321304

instrukcja263 str. pl/casio/fx-991ex/instrukcja" data-v-86e76962="">

Casio FX-991EX

instrukcja48 str. pl/ikea/medelstor/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ikea MEDELSTOR

instrukcja52 str. pl/panasonic/sc-pm250/instrukcja" data-v-86e76962="">

Panasonic SC-PM250

instrukcja100 str. pl/citroen/c4-picasso-2007/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 Picasso (2007)

instrukcja256 str. pl/xiaomi/mi-robot-vacuum-mop-p/instrukcja" data-v-86e76962="">

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

instrukcja225 str. pl/bosch/maxx-7-varioperfect/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Maxx 7 VarioPerfect

instrukcja48 str. pl/ikea/pax/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ikea PAX

instrukcja44 str. pl/indesit/i5gmh5ag-w-u/instrukcja" data-v-86e76962="">

Indesit I5GMH5AG(W) U

instrukcja84 str. pl/bosch/c3/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch C3

instrukcja37 str. pl/bosch/tassimo-vivy-tas1202/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Tassimo Vivy TAS1202

instrukcja128 str. pl/indesit/iwsc-51052-c-eco-pl/instrukcja" data-v-86e76962="">

Indesit IWSC 51052 C ECO PL

instrukcja24 str. pl/hasbro/monopoly-junior/instrukcja" data-v-86e76962="">

Hasbro Monopoly junior

instrukcja4 str. pl/electrolux/perfectcare-800-te1120/instrukcja" data-v-86e76962="">

Electrolux PerfectCare 800 TE1120

instrukcja76 str. pl/panasonic/cz-taw1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Panasonic CZ-TAW1

instrukcja100 str. pl/siemens/eq6-plus-s100-te651209rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

Siemens EQ. 6 Plus S100 TE651209RW

instrukcja188 str. pl/beko/wmb-50811-f/instrukcja" data-v-86e76962="">

Beko WMB 50811 F

instrukcja48 str. pl/delonghi/caffe-corso-esam-2800sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800. SB

instrukcja22 str. pl/whirlpool/6th-sense/instrukcja" data-v-86e76962="">

Whirlpool 6th Sense

instrukcja164 str. pl/peugeot/3008-2010/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 3008 (2010)

instrukcja325 str. pl/silvercrest/ssj-300-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SSJ 300 A1

instrukcja156 str. pl/xiaomi/redmi-note-11/instrukcja" data-v-86e76962="">

Xiaomi Redmi Note 11

instrukcja57 str. pl/chicco/next2me/instrukcja" data-v-86e76962="">

Chicco Next2Me

instrukcja76 str. pl/peugeot/508-2011/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 508 (2011)

instrukcja371 str. pl/siemens/eq-5-te503201rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

Siemens EQ. 5 TE503201RW

instrukcja134 str. pl/citroen/c5-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C5 (2015)

instrukcja366 str. pl/ultimate-speed/ulgd-50-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULGD 5. 0 A1

instrukcja54 str. pl/peugeot/308-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 308 (2015)

instrukcja416 str. pl/citroen/c4-picasso-2009/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 Picasso (2009)

instrukcja338 str. pl/citroen/c4-2006/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 (2006)

instrukcja218 str. pl/irobot/roomba-i7/instrukcja" data-v-86e76962="">

iRobot Roomba i7

instrukcja20 str. pl/bosch/c7/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch C7

instrukcja254 str. pl/bosch/serie-4-smv45kx01e/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Serie 4 SMV45KX01E

instrukcja54 str.

Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Frigidaire Fdb1100rhc0