Instrukcja obsługi i książka z przepisami Electrolux Efc 650 950 600 900

Instrukcja obsługi i książka z przepisami Electrolux Efc 650 950 600 900 to przydatne narzędzie dla wszystkich użytkowników urządzeń marki Electrolux. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia, a także porady dotyczące jego codziennego użytkowania. Książka z przepisami zawiera zestaw profesjonalnych przepisów przygotowanych specjalnie z myślą o właścicielach urządzeń Electrolux, którzy chcą cieszyć się szybkim i łatwym przyrządzaniem potraw. Obie te pozycje są niezbędne, aby móc korzystać z wszystkich funkcji urządzenia i cieszyć się jego użytkowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i książka z przepisami Electrolux Efc 650 950 600 900

1 OPEL ASTRA Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

2

3 Spis treści Navi 950/650 / CD CD 400plus (1)/400/ CD 400plus (2) Stacja FlexDock

4

5 Navi 950/650 / CD 600 Wprowadzenie... 6 Podstawowa obsługa Radioodtwarzacz Odtwarzacz CD Urządzenia zewnętrzne Nawigacja Rozpoznawanie mowy Telefon Najczęściej zadawane pytania Indeks... 84

6 6 Wprowadzenie Wprowadzenie Informacje ogólne... 6 Zabezpieczenie przed kradzieżą... 7 Przegląd elementów sterujących... 8 Obsługa Informacje ogólne System Infotainment posiada wiele nowoczesnych funkcji, które podczas podróży samochodowych zapewniają rozrywkę i informacje o trasie. Radioodbiornik można używać w łatwy sposób, zapisując dużą liczbę stacji radiowych FM, AM i DAB (nadawanie cyfrowego sygnału audio) za pomocą programowanych przycisków Do systemu audio-nawigacyjnego można podłączać, jako dodatkowe źródła sygnału audio, zewnętrzne urządzenia pamięci np. ipod, urządzenia USB lub inne zewnętrzne urządzenia audio za pomocą przewodu lub bezprzewodowo przez Bluetooth. System nawigacyjny niezawodnie prowadzi do celu podróży oraz jeśli to konieczne automatycznie modyfikuje trasę, by ominąć korki lub inne problemy drogowe. Dodatkowo system audionawigacyjny jest wyposażony w aplikację telefonu komórkowego, który umożliwia wygodne i bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego w pojeździe. Opcjonalnie, system audionawigacyjny można obsługiwać za pomocą elementów panelu sterowania, elementów sterujących na kierownicy lub funkcji rozpoznawania mowy. Dobrze zaprojektowane elementy sterujące i czytelne ekrany umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę systemu. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi oraz najnowszych aktualizacji oprogramowania można znaleźć na naszej stronie internetowej. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis wszystkich opcji i funkcji udostępnianych przez różne systemy Infotainment. Niektóre opisy, w tym dotyczące wyświetlacza i funkcji menu, mogą nie dotyczyć posiadanego pojazdu

7 Wprowadzenie 7 ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami modelu, specyfikacje modelu dla danego kraju, zainstalowane wyposażenie dodatkowe lub akcesoria. Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego 9 Ostrzeżenie Należy zawsze korzystać z systemu Infotainment w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu. W razie wątpliwości zatrzymać pojazd i obsługiwać system podczas postoju. 9 Ostrzeżenie Stosowanie systemu nawigacyjnego nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności prawidłowego, czujnego zachowania, jako uczestnika ruchu drogowego. Należy zawsze postępować zgodnie ze stosownymi przepisami ruchu drogowego. Wartości (np. adresy) można wprowadzać wyłącznie podczas postoju pojazdu. Jeśli instrukcje systemu nawigacyjne są sprzeczne z przepisami ruchu drogowego, zawsze mają zastosowanie przepisy. 9 Ostrzeżenie Niektóre miejsca, np. ulice jednokierunkowe czy strefy dla pieszych, nie są oznaczone na mapie systemu nawigacyjnego. W powyższych miejscach system może wyświetlić ostrzeżenie, które należy zaakceptować. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na ulice jednokierunkowe oraz inne drogi i wjazdy, na których obowiązuje zakaz wjazdu. Odbiór programów radiowych W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru: zmieniająca się odległość od nadajnika nakładanie się sygnałów wskutek odbić gdy na drodze fal radiowych znajdują się różnego rodzaju przeszkody Zabezpieczenie przed kradzieżą System audio-nawigacyjny wyposażony jest w elektroniczny system bezpieczeństwa w celu zapobiegania kradzieży. Dzięki niemu system audioinformacyjny będzie działał wyłącznie w samochodzie, w którym został pierwotnie zamontowany jest tym samym bezwartościowy dla złodzieja.

8 8 Wprowadzenie Przegląd elementów sterujących Navi 950 / 650

9 Wprowadzenie 9 1; Uzyskiwanie dostępu do strony głównej SRCE (Źródło) Nacisnąć w celu przełączenia między różnymi źródłami sygnału audio Odtwarzacz CD/MP USB AUX Bluetooth AM FM DAB s Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w tył)... 25 CD/MP3/WMA: przechodzenie do poprzedniego utworu Urządzenia zewnętrzne: przechodzenie do poprzedniego utworu Przyciski stacji radiowych Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji m Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie systemu Obrót: regulowanie głośności u Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód) CD/MP3/WMA: przechodzenie do następnego utworu Urządzenia zewnętrzne: przechodzenie do następnego utworu AS 1/2 Krótkie naciśnięcie: otwieranie listy automatycznie zapisanych stacji Długie naciśnięcie: automatyczne zapisywanie stacji FAV 1/2/3 Otwieranie listy ulubionych TP Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów dla kierowców d Wysuwanie CD... 33

10 10 Wprowadzenie 11 CONFIG Otwieranie menu ustawień r CD/MP3/WMA: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania Urządzenia zewnętrzne: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania INFO Radioodbiornik: informacja o bieżącej stacji CD/MP3/WMA, urządzenia zewnętrzne: informacje o bieżącym utworze Nawigacja: informacje, np. dotyczące bieżącej lokalizacji 14 Pokrętło wielofunkcyjne Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości alfanumerycznych Naciśnięcie (zewnętrzny pierścień): wybór/ uaktywnienie zaznaczonej opcji; potwierdzenie ustawionej wartości; wł. / wył. funkcji, otwieranie menu audio lub nawigacji Przełącznik ośmiopozycyjny Nawigacja: przesuwanie okna podglądu mapy Szczelina na płyty CD BACK Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku lub całego wpisu RPT Powtórzenie ostatniego komunikatu nawigacyjnego DEST Otwieranie menu celów podróży systemu nawigacyjnego PHONE Odbieranie połączenia lub aktywacja/dezaktywacja wyciszenia NAVI Wyświetlanie mapy... 41

11 CD 600 Wprowadzenie 11

12 12 Wprowadzenie 1; Uzyskiwanie dostępu do strony głównej SRCE (Źródło) Nacisnąć w celu przełączenia między różnymi źródłami sygnału audio Odtwarzacz CD/MP USB AUX Bluetooth AM FM DAB s Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w tył)... 25 CD/MP3/WMA: przechodzenie do poprzedniego utworu Urządzenia zewnętrzne: przechodzenie do poprzedniego utworu Przyciski stacji radiowych Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji m Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie systemu Obrót: regulowanie głośności u Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód) CD/MP3/WMA: przechodzenie do następnego utworu Urządzenia zewnętrzne: przechodzenie do następnego utworu AS 1/2 Krótkie naciśnięcie: otwieranie listy automatycznie zapisanych stacji Długie naciśnięcie: automatyczne zapisywanie stacji FAV 1/2/3 Otwieranie listy ulubionych TP Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów dla kierowców d Wysuwanie CD... 33

13 Wprowadzenie CONFIG Otwieranie menu ustawień INFO Radioodbiornik: informacja o bieżącej stacji CD/MP3/WMA, urządzenia zewnętrzne: informacje o bieżącym utworze 13 Pokrętło wielofunkcyjne Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości alfanumerycznych Naciśnięcie: wybór/ uaktywnienie zaznaczonej opcji; potwierdzenie ustawionej wartości; wł. funkcji, otwieranie menu audio Szczelina na płyty CD BACK Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku lub całego wpisu Tone Otwieranie ustawień barwy dźwięku PHONE Odbieranie połączenia lub aktywacja/dezaktywacja wyciszenia r CD/MP3/WMA: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania Urządzenia zewnętrzne: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania Elementy sterujące na kierownicy 1 qw Krótkie naciśnięcie: odbieranie połączeń telefonicznych lub wybieranie numeru z listy lub uruchom system rozpoznawania mowy... 60

14 14 Wprowadzenie Długie naciśnięcie: wyświetlanie listy połączeń lub włączenie przekazywania poleceń głosowych (jeśli telefon obsługuje tę funkcję) SRC (Źródło) Naciśnięcie: wybieranie źródła dźwięku Jeśli aktywne jest radio: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnej/poprzedniej zapisanej stacji Jeśli aktywny jest odtwarzacz CD: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnego/ poprzedniego utworu CD/ MP3/WMA Jeśli aktywne jest urządzenie zewnętrzne: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnego/poprzedniego utworu Jeśli aktywny jest telefon: obrócenie w górę/w dół umożliwia wybranie następnej/poprzedniej pozycji na liście połączeń Przy aktywnym telefonie i połączeniu oczekującym: obrócenie w górę / w dół umożliwia przełączenie między rozmowami w Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności xn Krótkie naciśnięcie: zakańczanie / odrzucanie połączeń lub zamykanie listy połączeń lub włączanie / wyłączanie wyciszenia lub wyłącz system rozpoznawania mowy Obsługa Elementy sterujące System audio-nawigacyjny obsługuje się przy użyciu przycisków funkcyjnych i pokrętła wielofunkcyjnego, korzystając z menu pojawiających się na wyświetlaczu. Wprowadzanie danych obywa się opcjonalnie za pomocą: centralnego modułu sterującego na desce rozdzielczej 3 8 elementów sterujących na kierownicy 3 8 systemu rozpoznawania mowy 3 60 W kolejnych rozdziałach opisano tylko najbardziej bezpośrednie sposoby obsługi menu. W niektórych przypadkach mogą być dostępne inne opcje.

15 Wprowadzenie 15 Włączanie i wyłączanie systemu Infotainment Nacisnąć krótko przycisk X. Po włączeniu systemu uaktywniane jest poprzednio wybrane źródło dźwięku. Automatyczne wyłączanie Jeśli system audio-nawigacyjny został włączony przez naciśnięcie X przy wyłączonym zapłonie, po upływie 10 minut wyłączy się automatycznie. Ustawianie głośności Obrócić pokrętło X. Bieżące ustawienia pokazują się w oknie na dole ekranu. Po włączeniu systemu wybierany jest ostatnio używany poziom głośności, pod warunkiem że jest on niższy od maksymalnego poziomu początkowego. Następujące opcje głośności można ustawić niezależnie od siebie: maksymalna głośność początkowa 3 21 głośność komunikatów dla kierowców 3 21 głośność komunikatów nawigacji 3 41 Automatyczna regulacja głośności Gdy funkcja automatycznej regulacji głośności jest włączona 3 21, poziom głośności jest automatycznie dostosowywany proporcjonalnie do prędkości jazdy, aby skompensować hałas silnika, toczących się kół oraz wiatru. Wyciszanie Nacisnąć PHONE (jeśli dostępny jest interfejs telefonu: nacisnąć na kilka sekund), aby wyciszyć źródła dźwięku. W celu wyłączenia wyciszenia: obrócić X lub ponownie nacisnąć PHONE (jeśli dostępny jest interfejs telefonu: nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund). Ograniczanie głośności przy wysokich temperaturach Przy bardzo wysokich temperaturach wewnątrz samochodu system audionawigacyjny ogranicza maksymalny poziom głośności. Jeśli jest to konieczne, głośność jest zmniejszana automatycznie. Tryby działania Podłączanie zewnętrznych odtwarzaczy audio Kilkakrotnie nacisnąć SRCE, aby przełączyć między głównymi menu: AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth lub DAB. Szczegółowy opis następujących elementów: Odtwarzacz CD/MP Gniazdo USB 3 35 Wejście AUX 3 35 Bluetooth Audio 3 35 Radio AM 3 25 Radio FM 3 25 Radio DAB 3 30

16 16 Wprowadzenie Nawigacja Nacisnąć przycisk NAVI, aby wyświetlić mapę aplikacji nawigacyjnej. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć podmenu z opcjami wprowadzania celu podróży i struktury trasy. Szczegółowy opis funkcji systemu nawigacji Telefon Nacisnąć PHONE, aby wyświetlić główne menu telefonu zawierające opcje wprowadzania lub wyboru numerów. Szczegółowy opis funkcji telefonu komórkowego W aplikacji Szybkie informacje mogą się wyświetlać krótkie informacje o źródłach sygnału audio i bieżącej sesji nawigacyjnej.

17 Podstawowa obsługa 17 Podstawowa obsługa Podstawowa obsługa Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia poziomu głośności Ustawienia systemu Podstawowa obsługa Pokrętło wielofunkcyjne Pokrętło wielofunkcyjne stanowi centralny element sterujący obsługą menu. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne: zaznaczanie pozycji menu ustawianie wartości alfanumerycznej Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne (Navi 950 / Navi 650: nacisnąć pierścień zewnętrzny): wybieranie lub włączanie zaznaczonych pozycji potwierdzanie ustawionych wartości włączanie / wyłączanie funkcji systemu otwieranie menu audio lub nawigacji w odpowiedniej aplikacji Przycisk; Nacisnąć; w celu wyświetlenia Strona główna. Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego można uzyskać dostęp do różnych aplikacji. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać Więcej na dole ekranu.

18 18 Podstawowa obsługa Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne (Navi 950 / Navi 650: nacisnąć pierścień zewnętrzny), aby wyświetlić drugą Strona główna z następnymi aplikacjami. Bezpośredni dostęp do większości aplikacji lub menu aplikacji można również uzyskać za pomocą przycisków na tablicy przyrządów. Przycisk BACK Nacisnąć BACK: aby wyjść z menu lub ekranu aby przejść z podmenu do menu nadrzędnego aby usunąć ostatni znak z ciągu wprowadzanych znaków Nacisnąć i przytrzymać BACK przez kilka sekund, aby usunąć cały wpis. Przykłady obsługi menu Wybieranie elementu ekranu Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby przesunąć wskaźnik (= zmieniony kolor tła) na żądaną opcję. Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby uaktywnić wybraną ikonę lub pozycję menu bądź wybrany przycisk ekranowy. W następnych rozdziałach poszczególne etapy procedur wyboru i uaktywnienia przycisku ekranowego lub pozycji menu będą w opisane następująco:... wybrać <nazwa przycisku>/<nazwa pozycji>. Przewijanie list Jeśli wszystkie dostępne opcji nie mieszczą się na liście wyświetlanej na ekranie, wyświetla się pasek przewijania. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne w prawo, aby przewinąć w dół, lub w lewo, aby przewinąć w górę.

19 Podstawowa obsługa 19 W następnych rozdziałach poszczególne etapy przewijania do pozycji listy będą opisane jako... przewinąć do <nazwa pozycji>. Regulacja ustawienia Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zmienić bieżącą wartość ustawienia. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić ustawioną wartość. W następnych rozdziałach poszczególne etapy regulacji ustawień będą w opisane następująco:... wyregulować <nazwa ustawienia> do.... Uaktywnienie pozycji menu Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby przesunąć wskaźnik (= zmieniony kolor tła) na żądaną opcję. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby uaktywnić pozycję menu. W polu lub kółku wyboru obok odpowiedniej pozycji menu pojawi się znak lub punkt. W następnych rozdziałach poszczególne etapy procedur aktywacji pozycji menu będą opisane jako... uaktywnić <nazwa pozycji>. Wprowadzanie ciągu znaków Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć żądany znak. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wprowadzić odpowiedni znak w polu wprowadzania na górze ekranu. Ostatni znak w ciągu można usunąć, naciskając Usuń na ekranie lub BACK na tablicy rozdzielczej. Naciśnięcie i przytrzymanie BACK powoduje usunięcie całego wpisu. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić wybór znaku. W następnych rozdziałach poszczególne etapy wprowadzania znaków będą opisane następująco... wprowadzić żądane znaki....

20 20 Podstawowa obsługa Komunikaty Przed wykonaniem funkcji systemowej czasami pojawia się komunikat. W razie potrzeby wybrać jedną z opcji. Wybór i uaktywnienie przycisku ekranowego w komunikacie funkcji odbywa się tak samo, jak przedstawiono w opisie wybierania opcji w menu. Ustawienia barwy dźwięku Nacisnąć;, a następnie wybrać Więcej na dole ekranu. Na drugiej Strona główna wybrać Dźwięk. Zostaje wyświetlone menu ustawień barwy dźwięku. Bass Służy do podwyższenia lub obniżenia poziomu niskich częstotliwości źródła audio. Wyregulować ustawienia stosownie do potrzeb. Mid Służy do podwyższenia lub obniżenia średnich niskich częstotliwości źródła audio. Treble Służy do podwyższenia lub obniżenia poziomu wysokich częstotliwości źródła audio. Tryb EQ (EQ: Korektor) Użyć tego ustawienia w celu optymalnego dobrania barwy dźwięku do określonego stylu muzycznego, np. Muz. rockowa lub Klasyka. Wybrać pozycję EQ. Wyświetli się podmenu z zaprogramowanymi stylami muzycznymi. Wybrać żądaną charakterystykę dźwięku.

21 Podstawowa obsługa 21 Jeśli wybrany jest jeden z zaprogramowanych stylów muzyczny, system ustawia Tony niskie, Środek i Tony wysokie. Jeśli jedno z powyższych ustawień zostanie wyregulowane ręcznie, EQ ustawi się na Ręczny. Fader i balans (rozłożenie głośności między głośnikami przednimi/tylnymi i lewymi/ prawymi) Jeśli zostanie wybrana opcja Fader lub Balans, z prawej strony ekranu wyświetli się rysunek. Aby ustawić rozłożenie głośności między przednimi i tylnymi głośnikami w pojeździe, wybrać Fader. Aby ustawić rozłożenie głośności między lewymi i prawymi głośnikami w pojeździe, wybrać Balans. Ustawienia poziomu głośności Ustawianie automatycznej regulacji głośności Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia radia. Wybrać opcję Automatyczna regulacja głośności, aby wyświetlić odpowiednie menu. Aby nastawić stopień dopasowywania głośności, dla opcji Automatyczna regulacja głośności wybrać ustawienie Wył., Cicho, Średnia lub Mocna. Wył. : brak podwyższenia poziomu głośności wraz ze wzrostem prędkości. Mocna: maksymalne podwyższenie poziomu głośności wraz ze wzrostem prędkości. Regulacja głośności początkowej Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia radia. Wybrać opcję Głośność po włączeniu, aby wyświetlić odpowiednie menu. Regulacja poziomu głośności komunikatów dla kierowców Głośność komunikatów dla kierowców można nastawić, wybierając poziom niezależny od normalnego poziomu głośności. Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia radia.

22 22 Podstawowa obsługa Wybrać opcję Opcje RDS, a następnie Głośność informacji o warunkach ruchu, aby wyświetlić odpowiednie menu. Podczas emisji komunikatu, głośność można wyregulować w prosty sposób, naciskając m. Regulacja głośności sygnału dźwiękowego Przy posługiwaniu się elementami sterującymi w pojeździe krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzają działania. Głośność krótkich sygnałów dźwiękowych można wyregulować. Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia pojazdu. Wybrać opcję Ustawienia komfortu, a następnie Głośność sygn. ostrzeg., aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Wybrać opcję Cichy lub Mocna. Regulacja głośności komunikatów systemu nawigacji Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia nawigacji. Wybrać opcję Komunikat głosowy, a następnie Głośność nawigacji. Zostanie wyświetlone odpowiednie podmenu. Aby ustawić głośność komunikatów głosowych, wybrać Komunikat a następnie wyregulować ustawienia stosownie do potrzeb. Aby ustawić głośność z jaką może być odtwarzany sygnał ze źródła audio w tle, wybrać Tło a następnie wyregulować ustawienia stosownie do potrzeb. Wybrać Sprawdz. głośności, aby odtworzyć przykładowy sygnał audio z ustawieniami. Ustawienia systemu Za pomocą aplikacji Konfiguracja można regulować różne ustawienia systemu audio-nawigacyjnego. Ustawienia języka Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Języki (Languages). Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych języków. Wybrać żądany język. Ustawienia godziny i daty Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Czas i data, aby wyświetlić odpowiednie podmenu.

23 Podstawowa obsługa 23 Automatyczne ustawianie czasu System stale odbiera informacje o aktualnej godzinie i dacie. Jeśli ustawienia godziny i daty mają być aktualizowane automatycznie, należy włączyć opcję Synchronizacja zegara RDS. Jeśli godzina i data mają być ustawiane ręcznie, należy wyłączyć opcję Synchronizacja zegara RDS. Ustawianie zegara Aby zmienić ustawienia czasu, wybrać pozycję Ustaw czas. Ustawianie daty Aby zmienić ustawienia daty, wybrać pozycję Ustaw datę. Format godziny Aby wybrać żądany format godziny, wybrać pozycję Ustaw format czasu. Zostanie wyświetlone podmenu. Włączyć 12 godzin lub 24 godz. Informacje o oprogramowaniu Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia radia. Przewinąć listę i wybrać Menu wersji oprogramowania, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Informacje o wersji oprogramowania Aby wyświetlić listę wersji wszystkich zainstalowanych programów, wybrać Informacje o wersji oprogramowania. Domyślnie wszystkie wersje są uaktywnione. Aktualizacja oprogramowania Aby uaktualnić oprogramowanie systemu, należy skontaktować się z centrum Opel Partner. Plik dziennika Aby wygenerować plik dziennika bieżącej wersji oprogramowania, wybrać Tworzenie pliku dziennika. Informacje o licencji Aby wyświetlić informacje o producencie systemu audionawigacyjnego, wybrać Informacje dotyczące licencji. Domyślne ustawienia fabryczne Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu audio-nawigacyjnego, wybrać Resetowanie radia. Ustawienia wyświetlacza Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia wyświetlacza, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Strona główna Wybrać Menu strony głównej, aby wyświetlić menu ustawień strony głównej.

24 24 Podstawowa obsługa Aby przejść do menu z Strona główna, wybrać Menu na dole ekranu. Strona główna można ustawić zgodnie z własnymi preferencjami. Dostosowywanie do wymagań Ikony aplikacji wyświetlane na pierwszej stronie główne można wybrać stosownie do potrzeb. Wybrać Dostosuj stronę główną, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji zainstalowanych w systemie. Uaktywnić pozycje menu tych aplikacji, które mają być wyświetlane na pierwszej stronie głównej. Inne aplikacje zostaną umieszczone na kolejnych stronach. Sortowanie Na każdej stronie głównej można umieścić maksymalnie osiem ikon aplikacji. Pozycje ikon można zmieniać zgodnie z wymaganiami. Wybrać Sortuj według, aby wyświetlić strony główne w trybie edycji. Wybrać ikonę, która ma być przeniesiona. Przewinąć stronę główną do pozycji, w której ma być umieszczona ikona. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Ikona zostaje przeniesiona w nowe miejsce. Ikona, która znajdowała się wcześniej w tym miejscu, wyświetla się w pierwotnym miejscu przeniesionej ikony. Ustawienia domyślne strony głównej Aby zresetować Strona główna do domyślnych ustawień fabrycznych, wybrać Przywróć ustaw. domyślne strony głównej. Wyłączanie wyświetlacza Aby wyłączyć wyświetlacz, wybrać Wyłączenie wyświetlacza. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, nacisnąć dowolny przycisk na tablicy rozdzielczej (z wyjątkiem pokrętła m).

25 Radioodtwarzacz 25 Radioodtwarzacz Obsługa Wyszukiwanie stacji Listy automatycznie zapisanych stacji Listy ulubionych stacji System RDS (Radio Data System) DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Obsługa Włączanie radioodbiornika Nacisnąć;, a następnie wybrać AM, FM lub DAB. Wyświetla się ostatnio wybrana stacja. Gdy źródło sygnału audio jest już aktywne, można przełączać między różnymi źródłami sygnału audio, kilkakrotnie naciskając SRCE. Wyszukiwanie stacji Automatyczne wyszukiwanie stacji Aby przejść do kolejnej zapisanej w pamięci stacji, krótko nacisnąć t lub v. Ręczne wyszukiwanie stacji Nacisnąć i przytrzymać przycisk t lub v. Zwolnić przycisk, gdy wyświetlana wartość zbliży się do żądanej częstotliwości. Ręczne dostrajanie odbioru stacji W zakresie częstotliwości FM lub DAB nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu a następnie wybrać Strojenie ręczne. Na dole ekranu wyświetla się aktualnie aktywna częstotliwość. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądaną częstotliwość. W zakresie AM obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wyregulować częstotliwość. Listy stacji W zakresie FM lub DAB obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić listę stacji. W zakresie AM nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić menu odpowiedniego zakresu częstotliwości. Wybrać pozycję Lista stacji AM.

26 26 Radioodtwarzacz Wyświetli się lista wszystkich stacji, które można odbierać w danym zakresie częstotliwości na danym obszarze. Jeśli wcześniej nie została utworzona lista stacji, system audionawigacyjny przeprowadza automatyczne wyszukiwanie stacji. Wybrać żądaną stację. i oznacza aktualnie odbieraną stację. Lista kategorii Wiele stacji RDS 3 28 i DAB 3 30 przesyła kod PTY, który określa typ nadawanego programu (np. wiadomości). Niektóre stacje zmieniają również kod PTY w zależności od treści nadawanego aktualnie programu. System audio-nawigacyjny zapisuje te stacje w odpowiedniej liście kategorii sortowane według typu programu. Pozycja podmenu zawierająca listę kategorii jest dostępna tylko dla zakresów częstotliwości FM i DAB. W celu wyszukania typu programu określonego przez stacje należy wybrać opcję listy kategorii określonego zakresu. Zostanie wyświetlona lista aktualnie dostępnych typów programów. Wybrać żądany typ programu. Zostanie wyświetlona lista stacji, nadających wybrany typ programu. Aktualizowanie list stacji Jeśli stacje zapisane w liście stacji dla danego zakresu nie są już odbierane, listy stacji AM i DAB należy uaktualnić. Lista stacji FM uaktualnia się automatycznie. Wybrać odpowiednią pozycję listy w menu dla danego zakresu częstotliwości, aby uaktualnić listę stacji. Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji. Po zakończeniu wyszukiwania włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej. Aby anulować wyszukiwanie stacji, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. W przypadku zaktualizowania stacji dla danego zakresu aktualizowana jest również odpowiednia lista kategorii.

27 Radioodtwarzacz 27 Listy automatycznie zapisanych stacji Najlepiej odbierane stacje w zakresie częstotliwośc można zapisywać i wybierać z list automatycznie zapisanych stacji. Każdy z zakresów posiada 2 listy automatycznie zapisanych stacji (AS 1, AS 2), obie mieszczące po 6 stacji. Zaznaczona jest aktualnie odbierana stacja. Automatyczne zapisywanie stacji Przytrzymać wciśnięte AS do momentu wyświetlenia komunikatu o automatycznym zapisywaniu. Na 2 listach automatycznego zapisu zostanie zapisanych 12 stacji o najmocniejszym sygnale w bieżącym zakresie częstotliwości. Aby anulować procedurę automatycznego zapisywania, wybrać Anuluj. Ręczne zapisywanie stacji Na listach automatycznego zapisu można również zapisywać stacje ręcznie. Ustawić odbiór stacji, która ma zostać zapisana. Nacisnąć AS, aby otworzyć listę automatycznie zapisanych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę. W celu zapisania stacji w jednej z pozycji pamięci: nacisnąć przycisk odpowiedniej stacji do momentu wyświetlenia komunikatu z potwierdzeniem. Stacje zapisane ręcznie są nadpisywane podczas procesu automatycznego zapisywania stacji. Przywracanie odbioru stacji W razie potrzeby nacisnąć AS, aby otworzyć listę automatycznie zapisanych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę. W celu przywrócenia odbioru danej stacji nacisnąć jeden z przycisków numerycznych stacji Listy ulubionych stacji Na listach ulubionych stacji można ręcznie zapisywać stacje z wszystkich zakresów.

28 28 Radioodtwarzacz Na jednej liście ulubionych stacji można zapisać 6 stacji. Liczbę dostępnych list ulubionych stacji można zmienić (patrz poniżej). Zapisywanie stacji Ustawić odbiór stacji, która ma zostać zapisana. Krótko nacisnąć FAV, aby otworzyć listę ulubionych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę. Przywracanie odbioru stacji W razie potrzeby krótko nacisnąć FAV, aby otworzyć listę ulubionych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę. Nacisnąć jeden z przycisków stacji radiowych 1... 6, aby włączyć stację zapisaną w odpowiedniej lokalizacji. Określanie liczby list ulubionych Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia radia. Wybrać Ilość ulubionych stron, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Wybrać liczbę stron ulubionych, która ma być wyświetlana. System RDS (Radio Data System) System RDS jest usługą stacji FM, która w znaczny sposób ułatwia znajdowanie poszukiwanej stacji i zapewnia jej bezproblemowy odbiór. Zalety systemu RDS Dla ustawionej stacji zamiast częstotliwości wyświetlana jest nazwa programu. Podczas wyszukiwania stacji system Infotainment dostraja się wyłącznie do stacji RDS. System Infotainment zawsze dostraja się do najlepiej odbieranej częstotliwości dla ustawionej stacji za pomocą funkcji AF (częstotliwość alternatywna). W zależności od odbieranej stacji system Infotainment może pokazywać na wyświetlaczu informacje tekstowe przesyłane ze stacji radiowej, które mogą zawierać np. informacje o bieżącym programie.

29 Radioodtwarzacz 29 Menu opcji systemu RDS Aby wyświetlić menu konfiguracji RDS, nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia radia. Wybrać Opcje RDS, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Włączanie funkcji RDS Aktywowanie RDS. Jeśli opcja RDS jest nieaktywna, nie wyświetlają się wszystkie pozycje menu Opcje RDS. Regionalne Czasami stacje RDS nadają na różnych częstotliwościach odmienne regionalne wersje programów. Jeśli włączona jest opcja Regionalne (REG), wybrane są tylko częstotliwości alternatywne tych samych programów regionalnych. Jeśli opcja Regionalne (REG) jest wyłączona, alternatywne częstotliwości stacji są wybierane niezależnie od programu regionalnego. Zatrzymanie przewijanego tekstu Niektóre stacje RDS podają na wyświetlaczu nie tylko nazwę programu, lecz także dodatkowe informacje na temat bieżącego programu. Jeśli wyświetlane są informacje dodatkowe, nazwa programu jest ukryta. Aby wyłączyć wyświetlanie informacji dodatkowych, włączyć opcję Zatrzym. przewijania tekstu. Wiadomości tekstowe ze stacji radiowej Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu poniżej nazwy aktywnego programu pojawiają się informacje o bieżącym programie oraz aktualnie odtwarzanym utworze. Aby pokazać lub ukryć informacje, włączyć lub wyłączyć opcję Radiotekst. Radiowe komunikaty dla kierowców (TP = ang. Traffic Programme) Stacje nadające program komunikatów drogowych są stacjami RDS, które nadają informacje przeznaczone dla kierowców. Gdy funkcja komunikatów dla kierowców jest włączona, podczas nadawania komunikatów przerywane jest odtwarzanie programu radiowego lub plików z nośników.

30 30 Radioodtwarzacz Włączanie i wyłączanie funkcji radiowych komunikatów dla kierowców W celu włączenia lub wyłączenia funkcji oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie Infotainment nacisnąć TP. Jeśli odbiór komunikatów dla kierowców jest włączony, na wyświetlaczu pokazuje się symbol []. Jeśli wybrana stacja nie jest stacją nadającą komunikaty dla kierowców, automatycznie rozpoczynane jest wyszukiwanie najbliższej stacji spełniającej ten wymóg. Po znalezieniu stacji nadającej komunikaty dla kierowców, na wyświetlaczu pojawia się symbol [TP]. Głośność komunikatów drogowych Aby wyregulować głośność komunikatów drogowych, wybrać Głośność informacji o warunkach ruchu. Odsłuchiwanie wyłącznie komunikatów dla kierowców Włączyć funkcję radiowych komunikatów dla kierowców i całkowicie zmniejszyć poziom głośności systemu Infotainment. Blokowanie komunikatów dla kierowców W celu zablokowania odbioru komunikatów dla kierowców, np. podczas odtwarzania płyty CD/MP3: Nacisnąć TP lub wybrać Anuluj w komunikacie TP na ekranie. Komunikaty dla kierowców zostają anulowane, ale funkcja komunikatów pozostaje włączona. DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Cyfrowy system radiowy DAB (ang. Digital Audio Broadcasting) jest innowacyjnym i uniwersalnym systemem nadawania. Informacje ogólne Stacje DAB są oznaczane za pomocą nazwy programu zamiast częstotliwością nadawania. Dzięki systemowi DAB kilka programów radiowych (usług) może być nadawanych na pojedynczej częstotliwości (multipleksie). Oprócz wysokiej jakości cyfrowych sygnałów audio stacje DAB nadają również połączone z programem dane i wiele innych usług, takich jak komunikaty dla kierowców. Tak długo jak odbierany jest sygnał stacji nadawczej (nawet gdy jest on bardzo słaby), odbiornik systemu DAB poprawnie rekonstruuje przesyłany dźwięk. Nie występuje zjawisko zaniku fali (osłabienia dźwięku), typowe dla odbioru AM lub FM. Sygnał systemu DAB jest odtwarzany ze stałą głośnością. W przypadku systemu DAB nie występują zakłócenia generowane przez stacje nadające na zbliżonych częstotliwościach

31 Radioodtwarzacz 31 (zjawisko typowe dla odbioru stacji AM i FM). Jeśli sygnał DAB jest za słaby, aby mógł być odebrany przez odbiornik, system przełącza się na ten sam program nadawany przez inną stację DAB lub FM. Odbijanie sygnału DAB od przeszkód naturalnych lub budynków poprawia odbiór, podczas gdy podobne okoliczności pogarszają odbiór AM i FM. Gdy włączony jest odbiór DAB, tuner FM systemu audionawigacyjnego pozostaje aktywny w tle, stale wyszukując stacje FM o najmocniejszym sygnale. Jeśli włączona jest funkcja TP 3 28, nadawane są komunikaty dla kierowców ze stacji FM, która jest w danej chwili najlepiej odbierana. Wyłączyć funkcję TP, aby odbiór DAB nie był przerywany komunikatami dla kierowców ze stacji FM. Komunikaty DAB Oprócz programów muzycznych, wiele stacji DAB nadaje także komunikaty należące do różnych kategorii. Gdy wyświetlane jest menu główne DAB, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć Menu DAB, a następnie wybrać Ogłoszenia. W przypadku włączenia niektórych lub wszystkich kategorii, aktualnie nadawany program DAB zostanie przerwany, gdy pojawi się komunikat należący do określonej kategorii. Uaktywnić żądane kategorie.

32 32 Odtwarzacz CD Odtwarzacz CD Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA Zintegrowany odtwarzacz CD systemu Infotainment umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA. Przestroga W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD, płyt CD o średnicy 8 cm ani płyt CD o nieregularnym kształcie. Na płytach CD nie wolno umieszczać naklejek. Płyty mogą zablokować się w napędzie i uszkodzić odtwarzacz. W takiej sytuacji konieczna będzie wymiana urządzenia. Formaty plików Płyty CD Audio Można używać następujących formatów CD: CD-ROM Mode 1 i Mode 2; CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2. Płyty CD MP3 Można używać następujących formatów plików: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet). Pliki MP3 i WMA zapisane w jakimkolwiek formacie innym niż podane powyżej mogą nie być odtwarzane prawidłowo, zaś zapisane na nich nazwy plików i katalogów mogą nie być prawidłowo wyświetlane. Odnośnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Liczba utworów: maks Liczba katalogów: maks Głębokość struktury katalogów: maks. 64 poziomy (zalecana: maks. 8 poziomów). Liczba list odtwarzania: maks. 15.

33 Odtwarzacz CD 33 Liczba utworów w liście odtwarzania: maks Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania:. m3u,. pls,. asx,. wpl. Obsługa Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Trzymając płytę CD stroną z etykietą do góry, wsunąć ją w szczelinę płyt, aż zostanie automatycznie pobrana. Odtwarzanie płyty CD rozpoczyna się automatycznie i wyświetlane jest menu główne CD MP3 CD. Jeśli płyta CD jest już włożona, ale menu główne CD ani MP3 CD nie jest aktywne, nacisnąć; i wybrać CD. Wyświetla się menu główne CD lub MP3 CD i rozpoczyna się odtwarzanie płyty CD. W zależności od tego czy w odtwarzaczu znajduje się płyta audio CD czy MP3 CD, na wyświetlaczu pojawiają się bardziej lub mniej szczegółowe informacje dotyczące płyty CD i bieżącego utworu. Wyjmowanie płyt CD Nacisnąć d. Płyta CD zostanie wysunięta ze szczeliny. Jeśli po wysunięciu płyta CD nie zostanie wyjęta, po kilku sekundach zostanie automatycznie ponownie wciągnięta do napędu. Lista utworów Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić listę wszystkich utworów nagranych na płycie CD. Aktualnie odtwarzany utwór jest oznaczony przez i. Wybrać żądany utwór. Przyciski funkcyjne Przejście do poprzedniego lub następnego utworu Nacisnąć t lub v jeden lub kilka razy, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu W celu przewinięcia bieżącego utworu w przód lub w tył nacisnąć i przytrzymać t lub v.

34 34 Odtwarzacz CD Wstrzymywanie odtwarzania Nacisnąć r, aby wstrzymać odtwarzanie. Menu audio Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby wyświetlić menu CD lub MP3. Opis funkcji dostępnych w menu MP Funkcja odtwarzania losowego Aby odtworzyć utwory z płyty CD w kolejności losowej, włączyć opcję Przypadkowa kolejność. Aby wrócić do normalnej kolejności odtwarzania, wyłączyć opcję Przypadkowa kolejność.

35 Urządzenia zewnętrzne 35 Urządzenia zewnętrzne Informacje ogólne Odtwarzanie dźwięku Wyświetlanie zdjęć Informacje ogólne Gniazda do podłączania urządzeń zewnętrznych znajdują się w konsoli środkowej. Gniazda muszą być zawsze czyste i suche. Wejście AUX Do wejścia AUX można podłączyć np. urządzenie ipod, smartfon lub inne zewnętrzne urządzenie audio, używając wtyczki typu jack 3, 5 mm. System audio-nawigacyjny może odtwarzać pliki muzyczne zapisane w zewnętrznych urządzeniach audio. Sygnał audio z zewnętrznego urządzenia audio podłączonego do wejścia AUX jest odtwarzany przez głośniki systemu audionawigacyjnego. Głośność można regulować za pomocą systemu audionawigacyjnego. Wszystkie inne funkcje sterujące muszą być obsługiwane z zewnętrznego urządzenia audio. Podłączanie urządzenia Aby podłączyć zewnętrzne urządzenie audio do gniazda AUX systemu audio-nawigacyjnego, należy użyć następującego przewodu: 3-stykowego do sygnału audio. Aby odłączyć urządzenie zewnętrzne (AUX), wybrać inną funkcję i usunąć urządzenie. Gniazdo USB Do gniazda USB można podłączyć odtwarzacz MP3, urządzenie USB urządzenie ipod lub smartfon. System audio-nawigacyjny może odtwarzać pliki muzyczne lub wyświetlać zdjęcia zapisane w zewnętrznych urządzeniach audio. Po podłączeniu do gniazda USB, powyższe urządzenia można obsługiwać za pomocą elementów sterujących i opcji menu systemu audio-nawigacyjnego.

36 36 Urządzenia zewnętrzne System Infotainment nie obsługuje wszystkich modeli odtwarzaczy MP3, kart pamięci USB, urządzeń ipod i smartfonów. Podłączanie/odłączanie urządzenia Podłączyć urządzenie do gniazda USB. W przypadku urządzenia ipod użyć odpowiedniego przewodu połączeniowego. W przypadku podłączenia urządzenia USB lub ipod, którego nie można odczytać, pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie i system audio-nawigacyjny automatycznie przełączy się na poprzednią funkcję. Aby odłączyć urządzenie USB lub ipod, należy wybrać inną funkcję, a następnie odłączyć urządzenie pamięci USB. Przestroga Unikać odłączania urządzenia podczas odtwarzania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub systemu audionawigacyjnego. Bluetooth Do systemu audio-nawigacyjnego można bezprzewodowo podłączyć źródła sygnału audio Bluetooth (np. telefony komórkowe z odtwarzaczem muzyki, odtwarzacze plików MP3 wyposażone w funkcję Bluetooth itd. ), które obsługują muzyczne profile Bluetooth A2DP i AVRCP. System audio-nawigacyjny może odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniach Bluetooth np. ipodzie lub smarftonie. Podłączanie urządzenia Szczegółowy opis podłączania urządzeń przez Bluetooth Formaty plików Pliki dźwiękowe Obsługiwane są tylko urządzenia sformatowane w systemach plików FAT32, NTFS i HFS+. Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane prawidłowo. Może to wynikać z innego formatu zapisu lub stanu pliku. Pliki pochodzące ze sklepów internetowych objęte systemem cyfrowego zarządzania prawami (DRM) nie mogą być odtwarzane. Odtwarzane formaty plików dźwiękowych to:. mp3,. wma,. aac i. m4a. Podczas odtwarzania pliku zawierającego informacje zapisane w postaci tagów ID3, system audionawigacyjny może wyświetlać te informacje, np. tytuł utworu i wykonawcę.

37 Urządzenia zewnętrzne 37 Pliki zdjęciowe Odtwarzane formaty plików zdjęciowych to:. jpg,. jpeg,. bmp,. png i. gif. Maksymalny rozmiar plików to: szerokość 2048 pikseli i wysokość 2048 (4MP). Gracenote Baza danych Gracenote zawiera informacje dotyczące mediów aktualnie dostępnych na rynku. Po podłączeniu urządzeń zewnętrznych, utwory lub pliki są rozpoznawane przez funkcję Gracenote. Jeśli jest aktywna funkcja normalizacji Gracenote, błędy ortograficzne w danych zapisanych w tagach MP3 są poprawiane automatycznie. Dzięki temu można poprawić wyszukiwanie mediów. Wybrać Opcje Gracenote, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Włączyć funkcję normalizacji Gracenote. Odtwarzanie dźwięku Rozpoczęcie odtwarzania Podłączyć urządzenie, jeśli nie jest podłączone Nacisnąć;, a następnie wybrać USB, AUX lub Bluetooth. Przykład: menu główne USB Przyciski funkcyjne Pliki mediów zapisane w urządzeniach USB i Bluetooth można obsługiwać za pomocą przycisków na panelu sterowania. Przejście do poprzedniego lub następnego utworu Nacisnąć t lub v jeden lub kilka razy, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Wstrzymywanie odtwarzania Nacisnąć r, aby wstrzymać odtwarzanie. Menu audio Aby wyświetlić odpowiednie menu audio, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne.

38 38 Urządzenia zewnętrzne Nie każda pozycja menu jest dostępna we wszystkich menu audio. Funkcja odtwarzania losowego Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby wyświetlić menu USB lub Bluetooth. Aby odtworzyć utwory z odpowiedniego urządzenia w kolejności losowej, włączyć opcję Przypadkowa kolejność. Przeglądanie (dostępne tylko menu USB) Aby wyszukać utwór w strukturze katalogów, wybrać jedną z pozycji menu np. Katalogi, Listy odtwarzania lub Albumy. Przeglądać strukturę katalogów aż do znalezienia żądanego utworu. Wybrać utwór, aby rozpocząć odtwarzanie. Indywidualne listy odtwarzania System umożliwia tworzenie nowych list odtwarzania za pomocą funkcji Gracenote. Na liście automatycznie generowanej przez system są umieszczane podobne utwory. Wybrać utwór, który będzie podstawą do utworzenia listy. Wybrać Odtwórz więcej podobnych... w odpowiednim menu audio. Nowa lista zostaje utworzona i zapisana w menu Listy odtwarzania. Aby usunąć listę odtwarzania wygenerowaną przez system, wybrać Kasowanie listy odtwarzania. Zostanie wyświetlona lista wszystkich wygenerowanych list odtwarzania. Wybrać listę odtwarzania przeznaczoną do usunięcia. Lista odtwarzania zostaje usunięte. Wyświetlanie zdjęć Oglądanie zdjęć Podłączyć urządzenie USB Nacisnąć;, a następnie wybrać opcję Obrazy, aby wyświetlić menu Przegl. zdjęć USB. Wyświetli się lista wszystkich zdjęć i wszystkich folderów znalezionych na urządzeniu USB. Przewinąć zdjęcia i foldery, aby znaleźć żądane zdjęcie i wybrać je. Wyświetla się zdjęcie.

39 Urządzenia zewnętrzne 39 Pokaz slajdów Aby rozpocząć pokaz slajdów z użyciem wszystkich zdjęć zapisanych w danym folderze, wybrać 6 na dole ekranu. Rozpocznie się pokaz slajdów. Po rozpoczęciu pokazu slajdów przycisk 6 zmienia się na Q. Wybrać Q, aby wstrzymać pokaz slajdów. pokazu slajdów. Wybrać żądaną opcję. Wyświetlanie zdjęć w kolejności losowej Aby w ramach pokazu slajdów wyświetlić zdjęcia w kolejności losowej, włączyć opcję Los. wyśw. zdj.. Przyciski funkcyjne Przycisk INFO Wybrać Informacje na dole ekranu, aby wyświetlić informacje o zdjęciu zapisanym w urządzeniu USB, np. nazwę lub numer. Nad zdjęciem wyświetlą się odpowiednie informacje. Przejście do poprzedniego lub następnego zdjęcia Wybrać < lub > na dole ekranu, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie. Obracanie zdjęcia Wybrać R na dole ekranu, aby obrócić zdjęcie. Menu zdjęć Aby wyświetlić menu zdjęć, wybrać Menu na dole ekranu. Główna przeglądarka slajdów Wybrać Główna przeglądarka zdjęć, aby wyświetlić listę wszystkich folderów ze zdjęciami, patrz wyżej. Licznik czasu pokazu slajdów Aby zmienić czas wyświetlania jednego zdjęcia podczas pokazu slajdów, wybrać Licznik czasu

40 40 Nawigacja Nawigacja Informacje ogólne Obsługa Wprowadzanie punktu docelowego Prowadzenie po trasie Informacje ogólne Aplikacja nawigacyjna niezawodnie poprowadzi kierowcę do celu bez potrzeby korzystania z nieporęcznych map. W obliczeniach trasy uwzględniana jest aktualna sytuacja na drodze. W tym celu system audio-nawigacyjny odbiera komunikaty drogowe RDS- TMC, jeśli są dostępne na danym obszarze. Aplikacja nawigacyjna nie może jednak wziąć pod uwagę wypadków drogowych, zmian przepisów / oznakowania dróg, które nastąpiły niedawno, lub też niebezpieczeństw bądź problemów występujących nagle (np. prace drogowe). Przestroga Stosowanie systemu nawigacyjnego nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności prawidłowego, czujnego zachowania, jako uczestnika ruchu drogowego. Jeśli instrukcje systemu nawigacyjnego są sprzeczne z przepisami ruchu drogowego, zawsze mają zastosowanie przepisy. Działanie aplikacji nawigacyjnej Pozycja i ruch pojazdu wykrywane są przez aplikację nawigacyjną przy użyciu czujników. Przejechany dystans jest obliczany na podstawie sygnału z prędkościomierza a zmiany kierunku jazdy na łukach są wykrywane przez żyroskop. Pozycja określana jest przez satelity GPS (Globalnego Systemu Ustalania Pozycji). Poprzez porównanie sygnałów z czujników z mapami cyfrowymi możliwe jest określenie pozycji z dokładnością do ok. 10 m. System działa również w sytuacji słabego sygnału GPS, zmniejsza się jednak wówczas dokładność ustalania pozycji.

41 Nawigacja 41 Po wprowadzeniu adresu punktu docelowego lub POI (najbliższa stacja benzynowa, hotel itp. ) obliczana jest trasa z bieżącej lokalizacji do wybranego punktu docelowego. Prowadzenie po trasie odbywa się za pomocą poleceń głosowych i strzałki kierunkowej, a także z pomocą kolorowej mapy poglądowej. Obsługa Informacje pokazywane na wyświetlaczu mapy Aby wyświetlić mapę obszaru wokół bieżącej lokalizacji, można opcjonalnie: Nacisnąć przycisk NAVI. Nacisnąć;, a następnie wybrać Nawigacja. Prowadzenie po trasie nie jest włączone Jeżeli prowadzenie po trasie nie jest aktywne, wyświetla się następująca informacja: W górnym wierszu: informacje o aktualnie aktywnym źródle sygnału audio i godzina. Poniżej górnego wiersza: symbol GPS. W górnym lewym rogu: kompas wskazujący północ. Widok mapy obszaru otaczającego aktualną pozycję. Bieżąca pozycja: oznaczona czerwonym trójkątem w szarym kółku. Interesujące miejsca (POI), np. oznaczone odpowiednimi symbolami stacje benzynowe, parkingi lub restauracje (jeśli opcja jest aktywna). W dolnym wierszu: nazwa ulicy bieżącej lokalizacji. Prowadzenie po trasie jest włączone

42 42 Nawigacja Jeżeli prowadzenie po trasie jest aktywne, wyświetla się następująca informacja: W górnym wierszu: informacje o aktualnie aktywnym źródle sygnału audio i godzina. Poniżej górnego wiersza: nazwa ulicy, którą należy kierować się po przejechaniu następnego skrzyżowania. W górnym lewym rogu: symbol kompasu wskazujący północ. Trasa: oznaczona niebieską linią. Cel podróży: oznaczony flagą z czarno-białą szachownicą. Punkt nawigacyjny (punkt pośredni) jest oznaczony czerwonym symbolem diamentu. Wydarzenia drogowe np. zator drogowy są oznaczone odpowiednimi symbolami (jeśli opcja jest włączona). Z lewej strony: strzałka kierunku i odległość do następnego manewru. Z lewej strony: odległość pozostała do końcowego celu podróży lub do następnego punktu pośredniego. Z lewej strony: szacunkowa godzina przyjazdu lub czas do końca podróży. Obsługa mapy Przesuwanie widocznego fragmentu mapy Widoczny na wyświetlaczu fragment mapy można przesuwać w dowolnym kierunku za pomocą przełącznika ośmiokierunkowego. Przełącznik ośmiokierunkowy znajdujący się w środku pokrętła wielofunkcyjnego można pochylać w dowolnym kierunku. Pochylić przełącznik w jedną stronę. Widoczna sekcja mapy przesunie się w odpowiednim kierunku. Aby ponownie wyświetlić mapę obszaru wokół bieżącej lokalizacji, nacisnąć BACK. Zmiana skali mapy Gdy wyświetla się mapa, obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić pasek skali na dole ekranu. Ponownie obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądaną skalę.

43 Nawigacja 43 Zmiana trybu wyświetlania mapy Mapę można wyświetlać w trzech (nieaktywne prowadzenie po trasie) lub pięciu (aktywne prowadzenie po trasie) różnych trybach, patrz Konfiguracja mapy poniżej. Kilkakrotnie nacisnąć NAVI, aby przełączyć między różnymi trybami mapy. Konfiguracja mapy Wskaźnik kierunku jazdy Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Wybrać Orientacja mapy, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Dostępne są następujące opcje: 2D, północ u góry ekranu: widok 2D, orientacja- na północ. 2D, kierunek jazdy u góry ekranu: widok 2D, orientacja - w kierunku ruchu. 3D, kierunek jazdy u góry ekranu: widok 3D, orientacja - w kierunku ruchu. Tryby wyświetlania mapy Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Wybrać Tryby wyświetlania mapy, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Dostępne są następujące opcje: Pełnoekranowy tryb mapy (widok Normalny opisany powyżej): widok pełnoekranowy mapy, wyświetlone wszystkie ekranowe przyciski funkcyjne i wskaźnikowe. Tylko mapa: widok pełnoekranowy mapy, ukryta większość przycisków funkcyjnych i wskaźnikowych. Dzielony z listą zakrętów: ekran podzielony, z lewej strony mapa, z prawej strony lista zakrętów. Dzielony ze strzałką skrętu: ekran podzielony, z lewej strony mapa, z prawej strony strzałka skrętu dla następnego manewru. Dzielony z mediami: ekran podzielony, z lewej strony mapa, z prawej strony aktualnie aktywne źródło sygnału audio. Mapa poglądowa Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Wybrać opcję Ustawienia mapy, a następnie Wyświetlacz mapy, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. W zależności od oświetlenia zewnętrznego, włączyć Dzień lub Noc. Aby system dostosowywał się automatycznie, uaktywnić opcję Automatycz.. Wyświetlanie POI Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Wybrać Pokaż interesujące miejsca, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Jeśli na mapie mają być wyświetlane wszystkie POI dostępne w systemie, uaktywnić opcję Pokaż wszystkie interesujące miejsca. Jeśli POI mają być ukryte, uaktywnić opcję Ukryj wszystkie interesujące miejsca.

44 44 Nawigacja Aby wyświetlić tylko określone POI, włączyć opcję Zdefiniowane przez użytkownika, a następnie uaktywnić kategorie POI, które mają być wyświetlane. Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie Informacje o trasie wyświetlane na ekranie podczas aktywnego prowadzenia po trasie można dostosować do własnych potrzeb. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Przewinąć listę i wybrać Przełącz czas przejazdu/cel podróży. Informacje o czasie Aby zmienić wyświetlane informacje o czasie, wybrać Przełącz czas podróży/godz. przejazdu w celu wyświetlenia odpowiedniego submenu. Uaktywnić ustawienia informacji, które mają być wyświetlane. Informacje o celu podróży W trakcie podróży z punktami pośrednimi istnieje możliwość wyświetlania informacji o trasie dla punktu pośredniego zamiast dla końcowego celu podróży. Aby zmienić ustawienia, wybrać Przełącz punkt trasy/cel podróży. Wyświetli się lista wszystkich punktów pośrednich w aktualnie aktywnej podróży z punktami pośrednimi. Informacje o pozycji Bieżąca pozycja Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Wybrać pozycję Informacja o bieżącej pozycji. Na mapie z prawej strony ekranu wyświetla się bieżąca pozycja. Z lewej strony pokazują się współrzędne GPS bieżącej pozycji. Pozycja celu podróży Jeśli prowadzenie po trasie jest aktywne, można wyświetlać informacje o wprowadzonym celu podróży. Wybrać pozycję Informacja o pozycji celu podróży. Na mapie z prawej strony ekranu wyświetla się cel podróży. Z lewej strony pokazują się współrzędne GPS celu podróży. Zapisywanie pozycji W książce adresowej można zapisać pozycję bieżącą lub pozycję celu podróży. Wybrać pozycję Zapisz. Szczegółowy opis zapisywania adresów w książce adresowej Symulacja trasy System audio-nawigacyjny posiada opcję trybu symulacji trasy przeznaczoną do celów testowych.

45 Nawigacja 45 Aby uruchomić tryb symulacji trasy, nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia nawigacji. Przewinąć listę i wybrać Symulacja trasy, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Pozycja początkowa W trybie symulacji nie jest wykorzystywany sygnał GPS określający bieżącą pozycję pojazdu, więc pozycję początkową należy wprowadzić ręcznie. Wykorzystanie ostatniej znanej pozycji Aby jako punkt początkowy ustawić ostatnią pozycję określoną na podstawie sygnału GPS, wybrać Użyj ostatniej znanej pozycji. Wykorzystanie poprzedniego celu podróży Aby jako punkt początkowy ustawić jeden z ostatnich wprowadzonych celów podróży, wybrać Użyj poprzedniego celu podróży. Wyświetli się lista poprzednich celów podróży. Wybrać żądany adres. Wykorzystanie określonej lokalizacji Aby jako punkt początkowy ustawić określoną lokalizację, wybrać Użyj podanej lokalizacji. Wprowadzić adres. Szczegółowy opis Rozpocznie się symulacja. Anulowanie trybu symulacji Aby wyjść z trybu symulacji trasy, nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia nawigacji. Wybrać pozycję Anuluj symulację trasy. Menu symulacji dodatkowej trasy Gdy prowadzenie po trasie jest aktywne w trybie symulacji, w Menu nawigacji wyświetla się dodatkowe menu. Aby zatrzymać symulację prowadzenia po trasie, wybrać Zatrzymaj symulację. Proces prowadzenia po trasie zostaje zatrzymany, tryb prowadzenia po trasie nadal jest aktywny. Aby wyświetlić symulację następnego manewru skrętu na mapie, wybrać Następny manewr. Wprowadzanie punktu docelowego Aplikacja Cel podróży zapewnia różne opcje ustawiania celu podróży dla prowadzenia po trasie. Nacisnąć DEST (gdy prowadzenie po trasie nie jest aktywne), aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży.

46 46 Nawigacja Ręczne wprowadzanie adresu Menu wprowadzania adresu Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży, a następnie wybrać Wprow. adresu, aby wyświetlić maskę wprowadzania adresu. Wybrać pole wprowadzania kraju. Wyświetli się lista. Wybrać żądany kraj. Wybrać pole wprowadzania miasta / kodu pocztowego, aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadzić żądaną nazwę miasta lub kod pocztowy (patrz niżej). Wybrać pole wprowadzania ulicy, aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadzić żądaną nazwę ulicy (patrz poniżej). Następnie można wprowadzić numer domu lub skrzyżowanie. Wybrać pole wprowadzania numeru domu lub skrzyżowania. Ponownie wyświetli się klawiatura. Wprowadzić żądany numer lub żądaną nazwę ulicy (patrz poniżej). Jeśli w bazie danych nie jest zapisany numer domu, do obliczenia trasy jest wykorzystywany numer domu znajdującego się najbliżej wprowadzonego celu podróży. W razie potrzeby potwierdzić wprowadzenie. Wyświetli się menu potwierdzenia. Wybrać Uruchom prowadzenie po trasie, aby rozpocząć prowadzenie po trasie. Klawiatura W zależności od wybranej funkcji mogą się wyświetlać różne klawiatury.

47 Nawigacja 47 Aby zmienić układ liter na klawiaturze alfabetycznej, wybrać ABC z lewej strony klawiatury. Litery będą przedstawione w kolejności alfabetycznej. Aby wprowadzić ciąg znaków, należy kolejno wybierać żądane znaki. Przy wprowadzaniu adresu wykorzystywana jest inteligentna funkcja klawiatury, która blokuje wszystkie znaki, które nie mogą się pojawić na następnej pozycji w odpowiednim ciągu znaków. Aby wprowadzić znaki specjalne niedostępne na klawiaturze alfabetycznej, wybrać ÄÖ z prawej strony klawiatury. Wyświetli się klawiatura ze znakami specjalnymi. Wybrać żądany znak. Aby wprowadzić cyfry lub symbole, wybrać Sym z prawej strony klawiatury ze znakami specjalnymi. Wyświetli się klawiatura z symbolami. Aby ponownie wyświetlić klawiaturę alfabetyczną, wybrać ABC z prawej strony klawiatury z symbolami. W ten sposób można przełączać między trzema klawiaturami. Aby usunąć już wprowadzone znaki, wybrać Usuń z prawej strony odpowiedniej klawiatury lub nacisnąć BACK. Przy wprowadzaniu adresu automatycznie wyświetli się lista pasujących wpisów, jeśli ich liczba w pamięci adresów nie przekracza sześciu. Aby ręcznie wyświetlić listę pasujących wpisów dla aktualnie wprowadzonego ciągu znaków, wybrać odpowiedni przycisk ekranowy Lista na dole klawiatury. Aby wyświetlić ostatnie pięć wpisów, wybrać 5 ostatnich na dole klawiatury. Wybrać żądany wpis z listy. W razie potrzeby wybrać przycisk potwierdzenia wyświetlony na dole klawiatury. Punkty zainteresowania Interesujące miejsce (POI) to specjalna lokalizacja, która może być interesująca dla użytkownika np. stacja benzynowa, parking czy restauracja. Dane zapisane w systemie audionawigacyjnym zawierają dużą liczbę wstępnie zdefiniowanych interesujących miejsc (POI), które oznaczone są symbolami na mapie. Te miejsca POI można wybrać jako cele podróży dla prowadzenia po trasie.

48 48 Nawigacja Menu wyszukiwania POI można wybrać, stosując różne maski wyszukiwania. Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a następnie wybrać Interesujące miejsca, aby wyświetlić menu Lista punktów POI. Wybrać opcję Kategoria:, Nazwa: lub Numer telefonu. Wyświetli się odpowiednia maska wyszukiwania. Uzupełnić pola wprowadzania w odpowiedniej masce wyszukiwania. Maska wyszukiwania kategorii Wybrać pole wprowadzania lokalizacji, aby wyświetlić listę. Wybrać pole wprowadzania kategorii, aby wyświetlić listę kategorii POI. Wybrać żądaną kategorię a następnie podkategorię z listy. Wybrać pole wprowadzania metody sortowania, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Wybrać opcję Według odległości lub Według nazwy. Wybrać Szukanie na dole ekranu. Wyświetli się lista POI lub kategorii POI zgodna z wprowadzonymi kryteriami. Wybrać żądaną pozycje menu. Maska wyszukiwania nazw Wybrać pole wprowadzania kraju, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych krajów. Aby podać lokalizację, wybrać pole wprowadzania miasta lub kodu pocztowego. Wyświetla się klawiatura. Wprowadzić żądaną nazwę lub żądany numer. Wpisać wymaganą nazwę POI. Maska wyszukiwania numeru telefonu Wybrać pole wprowadzania kraju, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych krajów. Wybrać pole wprowadzania numeru, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną. Wprowadzić żądany numer. Po uzupełnieniu odpowiedniej maski wyszukiwania wyświetli się menu potwierdzenia.

49 Nawigacja 49 Wybrać Uruchom prowadzenie po trasie, aby rozpocząć prowadzenie po trasie. Listy kategorii Nacisnąć NAV, a następnie pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić opcję Menu nawigacji. Wybrać opcję Interesujące miejsca w pobliżu lub Interesujące miejsca na trasie. Wyświetli się lista kategorii POI. Wybrać wymaganą kategorię, podkategorię a następnie POI. Poprzednie cele podróży W systemie są zapisywane ostatnie wybrane lub wprowadzone cele podróży dla prowadzenia po trasie. Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a potem wybrać Poprzednie cele podróży. Wyświetli się lista ostatnich celów podróży uporządkowanych w odwrotnej kolejności chronologicznej. Wybrać żądany adres z listy. Książka adresowa Książka adres. zapewnia miejsce w pamięci lokalnej do zapisu adresów wprowadzonych w aplikacji nawigacyjnej. Zapisywanie adresów w książce adresowej Aby zapisać adres w książce adresowej, nacisnąć DEST w celu wyświetlenia menu Wprowadzanie celu podróży. Wprowadzić lub wybrać żądany adres. Wyświetli się filtr Wpis książki adresowej.

50 50 Nawigacja W zależności od dostępnych informacji, różne pola wprowadzania mogą być już wypełnione. Aby wprowadzić lub zmienić nazwę odpowiedniej lokalizacji, wybrać pole wprowadzania nazwy. Wprowadzić żądaną nazwę i potwierdzić wprowadzenie. Aby zmienić adres, wybrać pole wprowadzania adresu. Wyświetli się maska wprowadzania adresu. Wprowadzić zmiany i potwierdzić wprowadzenie. Aby wprowadzić lub zmienić numer telefonu, wybrać pole wprowadzania numeru. Wyświetla się klawiatura numeryczna. Jeśli jest aktywna opcja 3 41, wpisy książki adresowej są zaznaczone na mapie w postaci ikon POI. Aby zmienić ikonę wskazującą wpis adresu, wybrać pole wprowadzania ikony. Wyświetli się lista wszystkich ikon POI dostępnych w systemie. Przewinąć listę i wybrać żądaną ikonę. Wybrać Wykonano w dolnej części maski wprowadzania adresu. Adres zostaje zapisany. Wybieranie adresów z książki adresowej Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a potem wybrać Książka adres.. Wyświetli się lista wszystkich wpisów książki adresowej. Wybrać żądany wpis. Edytowanie adresów w książce adresowej Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a potem wybrać Książka adres.. Wybrać opcję Edytuj, aby wyświetlić maskę Wpis książki adresowej. Zmiany zostają zapisane w książce adresowej. Książka telefoniczna Jako cele podróży można wybierać adresy zapisane w książce telefonicznej telefonu komórkowego podłączonego do systemu. Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a potem wybrać Książka telefoniczna. Pojawi się menu Wyszukiwanie w książce telef..

51 Nawigacja 51 Wybrać żądany zakres pierwszych liter, aby wyświetlić wstępnie wyselekcjonowane wpisy książki telefonicznej. Książka telefoniczna otwiera się w wybranym zakresie liter. Wybrać żądany wpis książki telefonicznej, aby wyświetlić adres zapisany dla tego kontaktu. Wybrać adres. Gdy system audio-nawigacyjny nie może znaleźć ważnego adresu, generuje komunikat. Wybieranie celu podróży z mapy Cele podróży (adresy lub POI) można również ustalać za pomocą mapy. Nacisnąć NAVI, aby wyświetlić mapę. Użyć przełącznika ośmiokierunkowego, aby wyśrodkować mapę na żądanym celu podróży. Na mapie pokaże się czerwony symbol v i w etykiecie wyświetli się odpowiedni adres. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby uaktywnić pozycję Idź. Jeśli w wybranej pozycji na mapie znajduje się kilka POI, jest to zaznaczone na etykiecie. Aktywacja Idź powoduje otwarcie listy wyboru. Mój dom W systemie można trwale zapisać adres domowy. Zapisywanie adresu domowego Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży. Wprowadzić adres domowy. Wybrać pozycję Zapisz jako Dom. Zostanie wyświetlone komunikat. Potwierdzić komunikat, aby zapisać adres domowy. W książce adresowej jest również zapisany adres domowy.

52 52 Nawigacja Wybieranie adresu domowego Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a potem wybrać Mój Dom. Natychmiast rozpocznie się prowadzenie po trasie do adresu domowego. Trasy z punktami pośrednimi Gdy został wprowadzony cel podróży i prowadzenie po trasie jest aktywne, do trasy można wprowadzać pośrednie cele podróży (punkty pośrednie). Aby skonfigurować trasę z punktami pośrednimi podczas aktywnego prowadzenia po trasie, nacisnąć DEST, aby otworzyć Menu trasy a następnie wybrać Lista celów podr.. Dodawanie punktów nawigacyjnych Aby dodać pośredni cel podróży, wybrać Dodaj punkt trasy. Wyświetlona zostaje lista punktów pośrednich. Wybrać Dodaj w miejscu, gdzie ma być dodany punkt pośredni. Pojawi się menu Wprowadzanie celu podróży. Wprowadzić lub wybrać żądany cel podróży. Wybrać pozycję Dodaj. Trasa będzie przeliczona i ponownie wyświetli się lista punktów pośrednich z pośrednim celem podróży na wybranej pozycji. Na liście punktów pośrednich można zapisać maksymalnie cztery pozycje.

53 Nawigacja 53 Usuwanie punktów pośrednich Aby usunąć punkt pośredni, wybrać Usuń punkt trasy. Wybrać Usuń przy punkcie pośrednim, który ma być usunięty. Punkt pośredni zostanie usunięty i ponownie wyświetli się lista punktów pośrednich. Aby usunąć całą listę i zakończyć prowadzenie po trasie, wybrać Usuń wszystkie cele podróży. Przenoszenie punktów pośrednich Aby zmienić kolejność punktów pośrednich na trasie, wybrać Sortuj punkty trasy. Wybrać Przesuń przy punkcie pośrednim, który ma być przeniesiony. Pojawi się menu Dodaj punkt trasy. Wybrać Dodaj w miejscu, gdzie ma być przeniesiony dany punkt pośredni. Trasa zostanie przeliczona i zmieni się kolejność punktów pośrednich na liście. Ulubione trasy Zapisywanie tras z punktami pośrednimi Utworzoną trasę z punktami pośrednimi (patrz wyżej) można zapisać jako ulubioną. Przy aktywnej trasie z punktami pośrednimi nacisnąć DEST, aby otworzyć Menu trasy, a następnie wybrać Lista celów podr.. Wybrać pozycję Zapisz jako Podróż. Wprowadzić nazwę dla ulubionej trasy i potwierdzić wprowadzenie. Trasa z punktami pośrednimi zostanie zapisana. Tworzenie nowych ulubionych tras Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a następnie wybrać Ulubione trasy, aby wyświetlić menu Ulubiona trasa. Wybrać pozycję Nowa ulubiona trasa. Wyświetla się menu Ulubiona trasa. Wybrać żądaną ulubioną trasę. Wyświetlone zostaje podmenu.

54 54 Nawigacja Utworzyć trasę z punktami pośrednimi (patrz wyżej). Aby zmienić nazwę danej ulubionej trasy, wybrać Edyt. naz.. Wyświetli się klawiatura do wprowadzenia nazwy. Aby usunąć daną ulubioną trasę, wybrać Usuń poz. ulub.. Ulubiona trasa będzie usunięta i ponownie wyświetli się menu Ulubiona trasa. Wybieranie ulubionej trasy Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a następnie wybrać Ulubione trasy, aby wyświetlić listę zapisanych ulubionych tras. Wybrać żądaną trasę z listy. Wyświetli się menu potwierdzenia trasy. Aby rozpocząć prowadzenie po trasie, wybrać Uruchom prowadzenie po trasie. Szerokość/długość geograficzna Do ustawienia celu podróży można użyć współrzędnych GPS żądanej lokalizacji. Nacisnąć DEST, aby wyświetlić menu Wprowadzanie celu podróży a potem wybrać Szerok. geogr.. Wybrać pole wprowadzania szerokości geograficznej, aby wyświetlić menu Wprowadzanie geolokalizacji. Kilkakrotnie nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wprowadzić pierwsze ustawienie zgodnie z wymaganiami. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby przejść do następnej wartości, która ma być ustawiona. Postępować analogicznie, aby ustawić wszystkie wartości. Wybrać BACK, aby powrócić do wyższego poziomu menu. Ustawić wartość długości geograficznej zgodnie z powyższym opisem.

55 Nawigacja 55 Po wprowadzeniu wszystkich współrzędnych GPS wybrać Szukanie na dole ekranu. Usuwanie zapisanych celów podróży Aby usunąć cele podróży zapisane w systemie, nacisnąć CONFIG, wybrać Ustawienia nawigacji, a następnie Usuń zapisane cele podróży. Uaktywnić pozycje menu pamięci lokalnej, które mają być wykasowane. Wybrać pozycję Usuń. Wybrane pozycje pamięci zostaną wykasowane. Prowadzenie po trasie Uruchamianie i anulowanie prowadzenia po trasie Uruchomienie prowadzenia po trasie Wprowadzić lub wybrać żądany adres. Anulowanie prowadzenia po trasie Gdy prowadzenie po trasie jest aktywne, nacisnąć DEST, aby wyświetlić Menu trasy. Wybrać Anuluj trasę, aby anulować bieżącą sesję nawigacji. Instrukcje prowadzenia po trasie Prowadzenie po trasie zapewniają komunikaty głosowe i instrukcje wizualne na mapie (jeśli są uaktywnione). Komunikaty głosowe Gdy pojazd zbliża się do skrzyżowania, na którym kierowca powinien skręcić, system nawigacji, za pomocą polecenia głosowego, podaje kierunek jazdy. Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia nawigacji. Wybrać Komunikat głosowy, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Jeśli system ma dźwiękowo sygnalizować następny manewr skrętu, uaktywnić Głosowe komunikaty nawigacji.

56 56 Nawigacja Jeśli mają być odczytywane ostrzeżenia drogowe, uaktywnić Komunikaty z ostrzeż. o ruchu drogowym. Aby wyregulować głośność komunikatów głosowych, wybrać Głośność nawigacji. Ostrzeżenia funkcji prowadzenia po trasie Komunikaty funkcji prowadzenia po trasie pokazują w widoku zbliżenia odpowiedniej sekcji mapy kierunek jazdy po dojechaniu do skrzyżowania, na którym należy skręcić. Wybrać Ostrzeżenie systemu prowadzenia po trasie, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Jeśli wyświetlacz ma automatycznie pokazywać mapę, gdy pojazd zbliży się do następnego manewru skrętu, włączyć opcję Ostrzeż. systemu prowadz. o podstaw.. Jeśli manewry skrętu mają być pokazywane w widoku zbliżenia, włączyć opcję Ostrzeż. syst. prowadz. po trasie na mapie. Wypadki drogowe System komunikatów drogowych TMC odbiera wszystkie bieżące informacje dotyczące ruchu drogowego ze stacji TMC. Informacje te są uwzględniane w obliczaniu trasy. Ustawienia drogowe Nacisnąć CONFIG, a następnie wybrać Ustawienia nawigacji. Wybrać Ustawienia informacji o ruchu drog., aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Aby użyć systemu komunikatów drogowych TMC, włączyć opcję Zdarzenia drogowe. Ponowne obliczanie aktywnej trasy Jeśli podczas aktywnego prowadzenia po trasie wystąpią problemy związane z ruchem drogowym, trasę można zmienić. Wybrać Powiadom, jeśli dost. jest lepsza trasa, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Jeśli trasa ma być stale dopasowywana do bieżącej sytuacji na drodze, włączyć opcję Powiadom, jeśli dostępna jest lepsza trasa. Wybrać opcję Automatyczne przeliczanie lub Przeliczanie po potwierdzeniu odpowiedniego komunikatu.

57 Nawigacja 57 Wypadki drogowe na mapie Wypadki drogowe mogą być wyświetlane na mapie w postaci odpowiednich symboli. Wybrać Wyświetlaj zdarzenia drogowe na mapie, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Jeśli jest aktywna opcja Zdefiniowane przez użytkownika, przewinąć listę i uaktywnić kategorie wypadków drogowych, które mają być wyświetlone. Stacje TMC Stacje TMC, które nadają informacje o ruchu drogowym, można ustawić automatycznie lub ręcznie. Wybrać Stacje z informacjami o ruchu drogowym, aby wyświetlić filtr wyboru. Wybrać pole wprowadzania trybu, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Jeśli wybrana jest opcja Ręczne wybieranie stacji, należy ustawić stację TMC. Wybrać pole wprowadzania stacji, aby wyświetlić Lista stacji z informacjami o ruchu drogowym. Listy wypadków drogowych Gdy prowadzenie po trasie jest aktywne, nacisnąć NAVI a następnie nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić Menu nawigacji. Przewinąć listę i wybrać Informacje dla kierowców. Aby wyświetlić listę wszystkich znanych zdarzeń drogowych dla obszaru wokół bieżącej lokalizacji pojazdu, wybrać Wszystkie zdarzenia drogowe. Aby wyświetlić listę zdarzeń drogowych dotyczących bieżącej trasy, wybrać Zdarzenia drogowe na trasie. Listy wypadków drogowych mogą być sortowane w różny sposób. Wybrać Ustawienia informacji o ruchu drog. w menu Informacje dla kierowców, a następnie Metoda sortow. :. Uaktywnić żądaną opcję. Śledzenie trasy Funkcja pozostawiania śladów (bread crumbs) umożliwia śledzenie dróg już przejechanych podczas pokonywania trasy. Wybrać opcję Ślady nawigacji, aby wyświetlić odpowiednie menu.

58 58 Nawigacja Aby rozpocząć sesję śledzenia, włączyć opcję Zapisz. Przejechana trasa jest rejestrowana i wyświetlana w postaci kropkowanej linii na mapie. Aby usunąć ślad pozostawiony w czasie aktywnej sesji śledzenia, wybrać Usuń. Potwierdzić komunikat, aby usunąć wszystkie ślady. Aby zakończyć sesję śledzenia, wyłączyć opcję Zapisz. Wprowadzić nazwę odpowiedniej sesji śledzenia i wybrać Wykonano. Sesja zostanie zapisana na liście Zapisano. Aby wyświetlić listę wszystkich sesji śledzenia, wybrać Zapisano. Wybrać żądaną sesję śledzenia, aby wyświetlić menu Szczegółowe dane śladów nawigacji. Aby zmienić nazwę danej sesji śledzenia, wybrać Edyt. Wprowadzić żądaną nazwę i wybrać Wykonano. Wybrać Pobierz, aby wyświetlić menu główne śledzenia. Jeśli dana sesja śledzenia ma być stale wyświetlana na mapie, włączyć opcję Wyświetlaj. Aby bezpośrednio wyświetlić całą sesję śledzenia na odpowiedniej sekcji mapy, wybrać Wyświetlaj na mapie. Aby usunąć daną sesję śledzenia, wybrać Usuń. Wyznaczanie trasy Po obliczeniu trasy, można ręcznie zmieniać jej niektóre części lub ponownie przeliczać całą trasę. Lista zakrętów Lista manewrów wyświetla wszystkie ulice i manewry skrętu na obliczonej trasie począwszy od bieżącej lokalizacji. Nacisnąć DEST a następnie wybrać Lista manewrów. Wyświetlona zostaje lista zakrętów. Aby wyłączyć pewne ulice z trasy, wybrać Omijaj przy odpowiedniej ulicy.

59 Nawigacja 59 Trasa będzie przeliczona i dana ulica zostanie z niej wyłączona. Lista ominiętych odcinków trasy Gdy ulice zostały wyłączone z pierwotnej trasy, wyświetlają się w Lista omijanych odc.. Nacisnąć DEST, a następnie wybrać Lista omijanych odc., aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Aby wyświetlić wszystkie omijane ulice, wybrać Wyświetl listę. Aby usunąć wszystkie wyłączenia i przywrócić pierwotną trasę, wybrać Usuń wszystkie pozycje. Objazd Nacisnąć DEST a następnie wybrać Objazd. Aby zmienić trasę na określonym odcinku, wybrać Objazdy wg odległości. Wyświetli się lista z różnymi odległościami. Wybrać żądaną odległość. Trasa zostaje odpowiednio przeliczona. Aby zablokować całą trasę, wybrać Objazd całej trasy. Pierwotna trasa zostaje zablokowana i obliczona będzie nowa trasa do żądanego celu podróży. Lista zjazdów Aby podczas jazdy autostradą wyświetlić listę następnych zjazdów i stacji paliwowych, nacisnąć NAV, a następnie pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić Menu nawigacji. Przewinąć listę i wybrać pozycję Lista zjazdów. Opcje trasy Gdy prowadzenie po trasie jest aktywne, nacisnąć DEST a potem wybrać Opcje trasy. Wyświetla się lista opcji obliczania trasy i typów dróg. Aby określić kryteria, według których może być obliczona trasa, uaktywnić jedną z opcji: Najszybsza dla najszybszej trasy (czas), Najkrótsza dla najkrótszej trasy (odległość) lub Eco dla trasy z najmniejszym zużyciem paliwa. Aby określić, które typy dróg mogą być uwzględnione w obliczeniu trasy, uaktywnij żądane opcje: autostrady, drogi płatne, promy itd.

60 60 Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie mowy Informacje ogólne Obsługa Przegląd poleceń głosowych Informacje ogólne Zintegrowane rozpoznawanie mowy Funkcja rozpoznawania mowy systemu audio-nawigacyjnego umożliwia obsługę różnych funkcji systemu audio-nawigacyjnego za pomocą poleceń głosowych. System wykrywa polecenia i sekwencje numeryczne niezależnie od tego, kto je wypowiada. Polecenia i sekwencje numeryczne można wypowiadać bez wykonywania pauz pomiędzy poszczególnymi słowami. W przypadku nieprawidłowej obsługi lub poleceń system rozpoznawania mowy wyświetla ostrzeżenie i/lub generuje głosowy komunikat zwrotny oraz informuje o konieczności ponownego wydania polecenia. Ponadto system rozpoznawania mowy potwierdza wykonywanie istotnych poleceń i w razie potrzeby prosi o dodatkowe zatwierdzenie. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne sposoby wypowiadania poleceń wykonania czynności. Większość z nich, z wyjątkiem wprowadzania celu podróży i numerycznej klawiatury głosowej, można wyrazić pojedynczym poleceniem. Jeśli wykonanie czynności wymaga więcej niż jednego polecenia, należy: W pierwszym poleceniu podać rodzaj czynności, którą należy wykonać np. Wprowadzenie celu podróży do systemu nawigacyjnego. System odpowiada komunikatami, które w formie dialogu pomagają użytkownikowi wprowadzić potrzebne informacje. Przykładowo, jeśli należy wprowadzić cel podróży dla prowadzenia po trasie, należy wypowiedzieć polecenie Nawigacja lub Wprowadzanie celu podróży. Aby rozmowy prowadzone wewnątrz samochodu nie powodowały nieumyślnego włączenia funkcji systemu rozpoznawania mowy, pozostaje on nieaktywny do momentu włączenia.

61 Rozpoznawanie mowy 61 Obsługa języków Nie wszystkie języki obsługi wyświetlacza systemu Infotainment są obsługiwane przez funkcję rozpoznawania mowy. Jeśli aktualnie wybrany język wyświetlacza nie jest obsługiwany przez funkcję rozpoznawania mowy, funkcja ta nie jest dostępna. W takiej sytuacji należy wybrać inny język obsługi wyświetlacza, jeśli system audio-nawigacyjny ma być obsługiwany za pomocą poleceń głosowych. Zmiana języka wyświetlacza, patrz Język w rozdziale Ustawienia systemu Wprowadzanie adresu punktów docelowych znajdujących się za granicą W przypadku potrzeby głosowego wprowadzenia adresu celu podróży, który znajduje się w innym kraju, należy zmienić język wyświetlacza systemu audio-nawigacyjnego na język tego kraju. Np. jeśli językiem wyświetlacza jest angielski i występuje potrzeba wprowadzenia nazwy miasta znajdującego się we Francji, należy zmienić język wyświetlacza na francuski. Wyjątki: Jeśli trzeba wprowadzić adresy w Belgii, można opcjonalnie zmienić język wyświetlacza na francuski lub niderlandzki. W celu wprowadzenia adresów w Szwajcarii można opcjonalnie zmienić język wyświetlacza na francuski, niemiecki lub włoski. W celu zmiany języka wyświetlacza, patrz Język w rozdziale Ustawienia systemu Kolejność wprowadzania adresu celu podróży Kolejność wprowadzania elementów adresu za pomocą systemu rozpoznawania mowy zależy od kraju, w którym znajduje się cel podróży. Przykład odpowiedniej kolejności wprowadzania jest podawany przez system. Aplikacja przekazywania poleceń głosowych Aplikacja przekazywania poleceń głosowych systemu audionawigacyjnego umożliwia dostęp do poleceń systemu rozpoznawania mowy w telefonie komórkowym. Aby dowiedzieć się, czy dany smartfon obsługuje tę funkcję, należy zajrzeć do jego instrukcji obsługi. Obsługa Zintegrowane rozpoznawanie mowy Włączanie rozpoznawania mowy Podczas aktywnego połączenia telefonicznego rozpoznawanie mowy nie jest dostępne. Nacisnąć przycisk w na kierownicy, z prawej strony. System audio wycisza się, na wyświetlaczu podświetla się w i słychać komunikat głosowy z prośbą o wypowiedzenie polecenia.

62 62 Rozpoznawanie mowy Gdy funkcja rozpoznawania mowy jest gotowa do przyjęcia polecenia głosowego, włącza się krótki sygnał dźwiękowy. Można teraz wypowiedzieć polecenie głosowe, aby w bezpośredni sposób uruchomić funkcję systemową (np. odbiór stacji radiowej) lub rozpocząć sekwencję dialogową składającą się z kilku kroków (np. w przypadku wprowadzania adresu docelowego), patrz Obsługa przy użyciu poleceń głosowych w dalszej części tej instrukcji. Po zakończeniu sekwencji dialogowej system rozpoznawania mowy jest automatycznie wyłączany. Aby rozpocząć kolejną sekwencję dialogową, należy ponownie uruchomić system rozpoznawania mowy. Regulacja głośności komunikatów głosowych Nacisnąć przycisk w lub na kierownicy, z prawej strony. Przerywanie komunikatu głosowego Jako doświadczony użytkownik kierowca może przerwać odtwarzanie komunikatu głosowego, krótko naciskając w na kierownicy. Natychmiast rozlegnie się sygnał dźwiękowy i niezwłocznie można wydać polecenie. Anulowanie sekwencji dialogowej Istnieje kilka możliwości anulowania sekwencji dialogowej i wyłączenia rozpoznawania mowy: Powiedzieć Anuluj lub Wyjdź. Nacisnąć przycisk n na kierownicy, z prawej strony. Sekwencja dialogowa zostaje automatycznie anulowana w następujących sytuacjach: Jeśli w określonym czasie nie zostanie wypowiedziane żadne polecenie (domyślnie system trzy razy prosi o podanie polecenia). Jeśli zostaną wypowiedziane polecenia, które nie zostaną rozpoznane przez system (domyślnie system trzy razy prosi o podanie prawidłowego polecenia). Obsługa przy użyciu poleceń głosowych Funkcja rozpoznawania mowy rozumie polecenia wypowiedziane naturalnie w postaci zdania lub polecenia bezpośrednie określające aplikację i zadanie. Aby uzyskać najlepsze wyniki: Przed wypowiedzeniem polecenia lub odpowiedzi posłuchać komunikatu głosowego i poczekać na krótki sygnał dźwiękowy.

63 Rozpoznawanie mowy 63 Powiedzieć Pomoc, jeśli wystąpi potrzeba ponownego odsłuchania komunikatu na bieżącym etapie dialogu. Komunikat głosowy można przerwać, ponownie naciskając w. Aby wypowiedzieć polecenie bezpośrednio, należy dwukrotnie nacisnąć w. Poczekać na sygnał dźwiękowy i w naturalny sposób wypowiedzieć polecenie. W większości przypadków stopień rozpoznawania będzie wyższy, jeśli pauzy będą ograniczone do minimum. Używać krótkich i bezpośrednich poleceń. Zwykle polecenia dla telefonu i systemu audio można wypowiedzieć w jednym prostym zdaniu. Połącz z Davidem Smithem w pracy, Odtwórz i nazwa wykonawcy lub tytuł utworu bądź Dostrój do i częstotliwość radiowa oraz zakres. Jednak cele podróży są zbyt skomplikowane, aby można je było podać w jednym poleceniu. Najpierw należy powiedzieć Nawigacja a potem np. Adres lub Interesujące miejsce. System odpowie, żądając więcej szczegółów. Po wypowiedzeniu słów Interesujące miejsca przez podanie nazwy można wybrać tylko główne sieci. Sieci są to przedsiębiorstwa mieszczące się w co najmniej 20 lokalizacjach. Dla innych interesujących miejsc powiedzieć nazwę kategorii np. Restauracje, Centra handlowe lub Szpitale. System łatwiej zrozumie bezpośrednie polecenia np. Połącz z Po wypowiedzeniu słowa Telefon system rozumie to jako żądanie połączenia telefonicznego i odpowiada stosownymi pytaniami, dopóki nie uzyska odpowiednich informacji szczegółowych. Jeśli numer telefonu został zapisany z nazwiskiem i miejscem, bezpośrednie polecenie powinno zawierać obie informacje, np. Połącz z Davidem Smithem w pracy. Wybieranie pozycji z listy Gdy jest wyświetlona lista, w komunikacie głosowym system prosi o potwierdzenie lub wybranie pozycji z listy. Pozycję z listy można wybrać ręcznie lub przez wypowiedzenie numeru pozycji. Lista na ekranie rozpoznawania mowy działa tak samo, jak listy na innych ekranach. Ręczne przewijanie listy na ekranie w czasie sesji powoduje wstrzymanie bieżącego zdarzenia rozpoznawania mowy i odtworzenie odpowiedniego komunikatu np. Wybierz z listy, używając ręcznych elementów sterujących, lub naciśnij BACK na panelu sterowania, aby spróbować jeszcze raz. Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie dokonany żaden wybór ręczny, system wyemituje komunikat i ponownie wyświetli się poprzedni ekran.

64 64 Rozpoznawanie mowy Polecenie Cofnij Aby powrócić do poprzedniego etapu dialogu, powiedzieć Cofnij lub nacisnąć BACK na panelu sterowania. Polecenie Pomoc Po wypowiedzeniu słowa Pomoc, odczytany zostanie komunikat pomocy dla bieżącego etapu dialogu. Aby przerwać komunikat pomocy, ponownie nacisnąć w. Włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Można wypowiedzieć polecenie. Aplikacja przekazywania poleceń głosowych Aktywacja rozpoznawania przekazywanych poleceń głosowych Nacisnąć i przytrzymać w z prawej strony na kierownicy, aż rozpocznie się sesja rozpoznawania mowy. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu. Dezaktywacja rozpoznawania przekazywanych poleceń głosowych Nacisnąć przycisk n na kierownicy, z prawej strony. Sesja rozpoznawania mowy zostaje zakończona.

65 Rozpoznawanie mowy 65 Przegląd poleceń głosowych Poniższa tabela zawiera przegląd najważniejszych poleceń głosowych. Menu Działanie Polecenia głosowe Wszystkie menu Twierdząca (Tak Oczywiście Dobrze Dobra Prawidłowo O K Zgoda odpowiedź na pytanie Prawdopodobnie No pewnie Jasne No jasne) systemu Przecząca Nie Nie ma mowy Źle Nieprawidłowo Naprawdę nie Powiedziałem nie odpowiedź na pytanie Absolutnie nie O nie systemu Anulowanie sesji Powrót do poprzedniego kroku Prośba o pomoc Włączanie lub wyłączanie komunikatów głosowych Pytanie o aktualnie wybrane źródło dźwięku Anuluj (Wróć Poprzednie Do tyłu) Pomoc Więcej poleceń [Włącz] Verbose [Wyłącz] Verbose Co jest odtwarzane

66 66 Rozpoznawanie mowy Menu Działanie Polecenia głosowe Menu radioodtwarzacza Menu mediów Wybór zakresu częstotliwości Wybieranie stacji Wybieranie źródła dźwięku Wybieranie kategorii wyszukiwania Nastaw [radio] F M Nastaw [radio] A M Nastaw [radio] D A B Nastaw F M Nastaw A M Nastaw... D A B (Odtwarzaj Odtwórz) [płytę] C D (Odtwarzaj Odtwórz) U S B (Odtwarzaj Odtwórz) [przez przednie wejście] AUX (Odtwarzaj Odtwórz) [audio przez] Bluetooth (Odtwarzaj Odtwórz) utwór (Odtwarzaj Odtwórz) album (Odtwarzaj Odtwórz) gatunek (Odtwarzaj Odtwórz) folder (Odtwarzaj Odtwórz) playlistę (Odtwarzaj Odtwórz) kompozytora (Odtwarzaj Odtwórz) audiobook Wybieranie utworu Odtwórz utwór... [wykonawcy... ]

67 Rozpoznawanie mowy 67 Menu Działanie Polecenia głosowe Menu systemu nawigacyjnego Wprowadzanie celu podróży Wprowadzanie punktu POI Wprowadzanie adresu domowego Pytanie o bieżącą lokalizację (wprowadź adres nawiguj do adresu) [celu podróży] Nawigacja Cel podróży, (wprowadź adres nawiguj do adresu) [celu podróży] Nawigacja Cel podróży, Skrzyżowanie Węzeł Nawigacja Cel podróży, (Punkt Miejsce) zainteresowania Nawigacja Cel podróży, (Punkt Miejsce) zainteresowania w pobliżu Nawigacja Cel podróży, (Punkt Miejsce) zainteresowania blisko celu podróży Nawigacja Cel podróży, (Punkt Miejsce) zainteresowania na trasie Nawigacja Cel podróży, [(Dom Prowadź) do] domu Nawigacja Cel podróży, Gdzie jestem (Moja Bieżąca) lokalizacja

68 68 Rozpoznawanie mowy Menu Działanie Polecenia głosowe Menu systemu nawigacyjnego Dodawanie punktu pośredniego Usuwanie punktu pośredniego Nawigacja Cel podróży, Dodaj punkt trasy bezpośredni adres Nawigacja Cel podróży, Dodaj punkt trasy (wprowadź adres nawiguj do adresu) [celu podróży] Nawigacja Cel podróży, Dodaj punkt trasy (Punkt Miejsce) zainteresowania Nawigacja Cel podróży, Dodaj punkt trasy (skrzyżowanie węzeł) Nawigacja Cel podróży, Dodaj punkt trasy [(Prowadź Nawiguj) do] kontaktu Nawigacja Cel podróży, Dodaj punkt trasy [(Prowadź Nawiguj) do] domu Nawigacja Cel podróży, Usuń punkt trasy Anulowanie Nawigacja Cel podróży, (zatrzymaj anuluj wyłącz zakończ) nawigację prowadzenia po trasie Włączanie/ wyłączanie prowadzenia głosowego [Włącz] nawigację głosową [Wyłącz] nawigację głosową

69 Rozpoznawanie mowy 69 Menu Działanie Polecenia głosowe Menu telefonu Parowanie urządzenia Wybieranie numeru Ponowne wybieranie ostatniego numeru Usuwanie cyfr (Sparuj [Urządzenie] Podłącz) Wybieranie głosowe cyframi (Wybierz Zadzwoń) (Wybierz (ponownie ostatni numer)) Skasuj Skasuj wszystko Odczytywanie Odczytaj wiadomości [S M S tekstowe] wiadomości tekstowej... : wielokropek symbolizuje konkretne nazwy, które należy wstawić w jego miejsce: pionowa kreska oddziela alternatywne polecenia (): w nawiasach okrągłych podano alternatywne polecenia []: w nawiasach kwadratowych podano opcjonalne elementy polecenia, : przecinek oddziela wymagane kroki sekwencji

70 70 Telefon Telefon Informacje ogólne Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Połączenie alarmowe Obsługa Wiadomości tekstowe Telefony komórkowe i radia CB Informacje ogólne Interfejs telefonu umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych, korzystając z wbudowanego mikrofonu i głośników samochodowych, a także obsługę najważniejszych funkcji telefonu komórkowego za pomocą systemu Infotainment. Aby możliwe było korzystanie z interfejsu, telefon komórkowy musi być z nim połączony za pomocą funkcji Bluetooth. Interfejs telefonu opcjonalnie można obsługiwać poprzez system rozpoznawania mowy. Nie wszystkie funkcje interfejsu są dostępne dla wszystkich telefonów komórkowych. Dostępne funkcje są uzależnione od modelu telefonu i operatora sieci komórkowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego lub po konsultacji z przedstawicielem operatora sieci komórkowej. Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego 9 Ostrzeżenie Telefony komórkowe wykazują oddziaływanie na otoczenie. Z tej przyczyny przygotowano przepisy i wytyczne w zakresie bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji telefonu należy się z nimi zapoznać. 9 Ostrzeżenie Korzystanie z trybu głośnomówiącego podczas jazdy może być niebezpieczne, ponieważ prowadzenie rozmów telefonicznych osłabia koncentrację. Na czas korzystania z tego trybu należy zaparkować

71 Telefon 71 pojazd. Należy postępować zgodnie z przepisami kraju, w którym się przebywa. Nie należy zapominać o szczególnych przepisach obowiązujących na określonych obszarach i zawsze wyłączać telefon komórkowy, jeśli jest to zakazane, jeśli telefon powoduje zakłócenia lub w przypadku możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Bluetooth Interfejs telefonu posiada certyfikat organizacji Bluetooth Special Interest Group (SIG). Więcej informacji dotyczących powyższej specyfikacji można znaleźć w Internecie na stronie Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Bluetooth to standard transmisji radiowej umożliwiający bezprzewodowe połączenie np. z telefonami komórkowymi, urządzeniami ipod/iphone i innymi urządzeniami. Aby ustanowić połączenie Bluetooth z systemem audio-nawigacyjnym, należy uaktywnić funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Do parowania (wymiana kodu PIN między urządzeniem Bluetooth a systemem audio-telefonicznym) i podłączania urządzeń Bluetooth do systemu audio-nawigacyjnego służy menu Bluetooth. Ważne informacje Z systemem można sparować maksymalnie pięć urządzeń. W danej chwili do systemu Infotainment może być podłączone jedno sparowane urządzenie. Zazwyczaj parowanie należy przeprowadzić tylko jeden raz, chyba że urządzenie zostanie usunięte z listy sparowanych urządzeń. Jeśli urządzenie było podłączone już wcześniej, system audio-nawigacyjny ustanawia połączenie automatycznie. Działanie systemu Bluetooth powoduje znacznie szybsze rozładowanie baterii urządzenia. W związku z tym należy podłączyć urządzenie do gniazda zasilania w celu naładowania baterii. Menu Bluetooth Aby wyświetlić menu Bluetooth, nacisnąć CONFIG. Wybrać Ustawienie telefonu, a następnie Bluetooth. Wyświetlają się pozycje Lista urządzeń i Sparuj urządzenie menu. Powiąż urządzenie Aby rozpocząć proces parowania w systemie audio-nawigacyjnym, wybrać Sparuj urządzenie. Wyświetla się komunikat z czterocyfrowym kodem systemu audionawigacyjnego. Zainicjować proces parowania w urządzeniu Bluetooth. Jeśli jest wymagany, wprowadzić

72 72 Telefon czterocyfrowy kod systemu audionawigacyjnego do urządzenia Bluetooth. W systemie audio-nawigacyjnym wyświetla się sześciocyfrowy kod PIN dla procesu parowania. Aby potwierdzić proces parowania: Jeśli jest obsługiwana funkcja SSP (bezpieczne proste parowanie): Porównać kody PIN wyświetlone w systemie audio-nawigacyjnym i w urządzeniu Bluetooth (jeśli jest wymagane) i potwierdzić komunikat w urządzeniu Bluetooth. Jeśli nie jest obsługiwana funkcja SSP (bezpieczne proste parowanie): Wprowadzić kod PIN do urządzenia Bluetooth i potwierdzić wprowadzenie. Urządzenia zostaną sparowane i wyświetli się główne menu telefonu. Z urządzenia Bluetooth zostaną pobrane książka telefoniczna i listy połączeń (jeśli są dostępne). W razie potrzeby potwierdzić odpowiedni komunikat w urządzeniu Bluetooth. Lista urządzeń Lista urządzeń zawiera wszystkie urządzenia Bluetooth sparowane z systemem audio-nawigacyjnym. Jeśli zostanie sparowane nowe urządzenie, wyświetli się na liście urządzeń. Podłączanie urządzenia Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone. Wybrać pozycję Wybierz. Poprzednio podłączone urządzenie odłącza się i zostaje podłączone wybrane urządzenie. Usuwanie urządzenia Wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte. Urządzenie zostanie usunięte. Połączenie alarmowe 9 Ostrzeżenie Nie jest możliwe ustanowienie połączenia w każdej sytuacji. Dlatego też podczas wykonywania bardzo ważnych połączeń (np. kontaktu z

73 Telefon 73 pogotowiem) nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym. W niektórych sieciach konieczne będzie umieszczenie w telefonie we właściwy sposób ważnej karty SIM. 9 Ostrzeżenie Należy pamiętać, że można nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą telefonu komórkowego, jeśli znajduje się on na obszarze objętym usługą operatora, na którym sygnał jest dostatecznie silny. W niektórych okolicznościach nie można nawiązać połączeń awaryjnych w każdej sieci komórkowej z uwagi na aktywne określone usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci. Numery telefonów awaryjnych mogą się różnić zależnie od regionu i kraju. Należy uprzednio uzyskać informacje na temat prawidłowych numerów telefonów awaryjnych dla danego regionu. Wykonywanie połączenia alarmowego Wybrać numer telefonu alarmowego (np. 112). Ustanowione zostanie połączenie telefoniczne z centrum połączeń alarmowych. Gdy zgłosi się operator centrum alarmowego, należy go poinformować o zaistniałej sytuacji. 9 Ostrzeżenie Nie należy kończyć połączenia, dopóki nie poprosi o to pracownik centrum powiadamiania ratunkowego. Obsługa Po ustanowieniu połączenia Bluetooth pomiędzy telefonem komórkowym a systemem Infotainment, za pomocą systemu można obsługiwać wiele funkcji telefonu. Po ustanowieniu połączenia pomiędzy telefonem komórkowym a systemem Infotainment, następuje transfer danych z telefonu do systemu audio-nawigacyjnego. W zależności od modelu telefonu może to potrwać trochę czasu. Podczas transferu danych obsługa telefonu za pomocą systemu Infotainment jest możliwa tylko w ograniczonym stopniu. Niektóre telefony mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji aplikacji telefonicznej. Z tego względu zakres dostępnych funkcji może się różnić w zależności od modelu telefonu.

74 74 Telefon Menu główne telefonu Aby wyświetlić menu główne telefonu, nacisnąć PHONE. Wyświetli się poniższy ekran (jeśli jest podłączony telefon komórkowy). Książka telefoniczna Nacisnąć PHONE a następnie wybrać Książka telefoniczna. Nawiązanie połączenia telefonicznego Wprowadzanie numeru Nacisnąć PHONE a następnie wybrać Wpisz numer. Wybrać Usuń na ekranie lub nacisnąć BACK na panelu sterowania, aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę. Wybrać l lub k, aby przesunąć kursor na już wprowadzony numer. Aby rozpocząć wybieranie numeru, wybrać OK. Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać z klawiatury numerycznej, naciskając Książka tel.. Wybrać żądany zakres pierwszych liter, aby wyświetlić wstępnie wyselekcjonowane wpisy książki telefonicznej.

75 Telefon 75 Listy połączeń Nacisnąć PHONE a następnie wybrać Listy rozmów. Pojawi się menu Listy rozmów. Wybrać żądany wpis książki telefonicznej, aby wyświetlić numery zapisane dla tego kontaktu. Wybrać żądany numer, aby rozpocząć łączenie. Sortowanie książki telefonicznej Książka telefoniczna może być sortowana według nazwisk lub według imion. Aby zmienić kolejność sortowania, wybrać PHONE a następnie Ustawienie telefonu. Wybrać Porządek sortowania, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Wybrać żądaną listę połączeń. W zależności od wybranej listy, wyświetlają się ostatnie połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane. Wybrać żądany wpis z listy połączeń, aby rozpocząć łączenie. Połączenie przychodzące Gdy przychodzi połączenie, na ekranie wyświetla się komunikat. Aby odebrać połączenie, wybrać Odpowiedz. Aby odrzucić połączenie, wybrać Odrzuć. Funkcje w trakcie połączenia Gdy połączenie jest aktywne, wyświetla się widok połączenia.

76 76 Telefon Zakończenie połączenia telefonicznego Aby zakończyć połączenie, wybrać Rozłącz się. Wyciszanie połączenia Aby tymczasowo wyłączyć mikrofon, włączyć opcję Wycisz rozmowę. Wyłączyć opcję Wycisz rozmowę, aby anulować wyciszenie mikrofonu. Przełączanie na aparat telefoniczny Wybrać Przełącz na telefon, aby przełączyć rozmowę na telefon komórkowy. Pojawi się menu Rozmowa prywatna. Aby przełączyć rozmowę z powrotem do systemu audio-nawigacyjnego, wybrać Przełącz rozmowę w menu Rozmowa prywatna. Drugie połączenie Nawiązanie drugiego połączenia telefonicznego Przy aktywnym połączeniu wybrać Wpisz numer w widoku połączenia. Numer można wprowadzić lub wybrać z książki telefonicznej. Drugie połączenie przychodzące Gdy przychodzi drugie połączenie, na dole wyświetla się komunikat. Po odebraniu połączenia, pierwsze połączenie zostanie zawieszone a drugie stanie się aktywne. Oba połączenia wyświetlają się w widoku połączenia. Aby przełączyć połączenie, wybrać Przełącz rozmowy. Połączenie konferencyjne Wybrać Złącz rozmowy, aby jednocześnie uaktywnić obydwa połączenia. W miejsce pozycji Złącz rozmowy pojawi się Odłącz rozmowę. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, wybrać Odłącz rozmowę.

77 Telefon 77 Zakończenie połączeń telefonicznych W trybie połączenia konferencyjnego wybrać Rozłącz się, aby zakończyć obydwa połączenia telefoniczne. Wiadomości tekstowe Po ustanowieniu połączenia Bluetooth pomiędzy telefonem komórkowym a systemem Infotainment, za pomocą systemu można obsługiwać skrzynkę wiadomości przychodzących. Nie wszystkie telefony obsługują funkcję wiadomości tekstowych systemu audio-nawigacyjnego. Uaktywnienie aplikacji wiadomości w telefonie komórkowym W telefonie komórkowym musi być uaktywniona funkcja przesyłania wiadomości tekstowych do systemu audio-nawigacyjnego. Po podłączeniu telefonu do systemu audio-nawigacyjnego na jego ekranie może pojawić się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na dostęp do wiadomości tekstowych telefonu z poziomu systemu audionawigacyjnego. Potwierdzić komunikat. Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, należy otworzyć menu Bluetooth w telefonie, wybrać nazwę systemu audio-nawigacyjnego i aktywować odpowiednią funkcję dostępu. Szczegółowe informacje na temat udzielania dostępu w różnych telefonach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wtedy można wybrać ikonę Wiadomości w menu głównym systemu audio-nawigacyjnego. Przychodząca wiadomość tekstowa Po odebraniu nowej wiadomości tekstowej system wyświetla komunikat z imieniem/nazwiskiem lub numerem nadawcy. Wybrać jedną z opcji komunikatu. Odsłuchaj Jeśli system ma głośno odczytać wiadomość, wybrać Słuchaj. Widok Aby wyświetlić wiadomość na ekranie, wybrać odpowiedni przycisk ekranowy. Wiadomości są wyświetlane na ekranie tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany. Odrzucanie Aby odrzucić wiadomość, wybrać odpowiedni przycisk ekranowy. Odpowiedź Aby bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość, wybrać Odpowiedz. Wyświetli się lista zaprogramowanych wiadomości. Wybrać żądaną wiadomość i potwierdzić wprowadzenie. Wiadomość zostaje wysłana.

78 78 Telefon Nowe zaprogramowane wiadomości można tworzyć w menu ustawień. Połącz Aby połączyć się z nadawcą wiadomości tekstowej, wybrać Zadzwoń. Skrzynka odbiorcza Nacisnąć;, a następnie Wiadomości, aby wyświetlić odpowiednie menu. Wybrać Skrzynka odbiorcza, aby wyświetlić listę wszystkich wiadomości w skrzynce odbiorczej. Wybrać żądany komunikat. Na ekranie wyświetli się komunikat. W razie potrzeby wybrać jedną z opcji na dole ekranu (patrz wyżej). Ustawienia Nacisnąć;, a następnie Wiadomości, aby wyświetlić odpowiednie menu. Wybrać Ustawienia, aby wyświetlić odpowiednie podmenu. Telefony komórkowe i radia CB Instrukcja instalacji i wskazówki dotyczące obsługi Przy instalowaniu i obsłudze telefonu komórkowego należy przestrzegać instrukcji instalacji oraz wskazówek dotyczących użytkowania, podanych przez producenta telefonu komórkowego i zestawu głośnomówiącego. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia warunków homologacji pojazdu (Dyrektywa UE 95/54/WE). Zalecenia dotyczące bezproblemowej eksploatacji: W celu uzyskania maksymalnego zasięgu montaż anteny zewnętrznej należy powierzyć specjaliście. Maksymalna moc nadawcza 10 W. Telefon komórkowy należy zainstalować w odpowiednim miejscu. Uwzględnić odpowiednią uwagę zamieszczoną w rozdziale Poduszki powietrzne w Podręczniku użytkownika. Przed przystąpieniem do instalacji warto zasięgnąć informacji na temat odpowiednich miejsc montażu anteny zewnętrznej i uchwytu telefonu oraz na temat korzystania z urządzeń o mocy nadawczej powyżej 10 W.

79 Telefon 79 Zestawu głośnomówiącego bez anteny zewnętrznej zgodnego ze standardem telefonii GSM 900/1800/1900 oraz UMTS można używać wyłącznie wtedy, gdy maksymalna moc nadawcza telefonu komórkowego nie przekracza 2 W w przypadku korzystania z sieci GSM 900 oraz 1 W w innych przypadkach. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać telefonu w trakcie jazdy. Nawet korzystanie z zestawu głośnomówiącego może rozpraszać w trakcie jazdy. Przestroga W przypadku niezastosowania się do obowiązujących instrukcji korzystanie w pojeździe z telefonów komórkowych i urządzeń radiowych bez anteny zewnętrznej może być przyczyną nieprawidłowego działania podzespołów elektronicznych samochodu. 9 Ostrzeżenie Urządzenia radiowe oraz telefony komórkowe niezgodne z powyższymi standardami mogą być używane wyłącznie w przypadku podłączenia ich do anteny zamontowanej na zewnątrz samochodu.

80 80 Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania Rozpoznawanie mowy? funkcja rozpoznawania mowy nie działa dobrze. Jak poprawić działanie tej funkcji?! Poczekać na sygnał dźwiękowy i spróbować w naturalny sposób wypowiedzieć polecenie. Unikać długich przerw, nadmiernego akcentowania wyrazów i mówić umiarkowanym głosem. Szczegółowy opis 3 61.? Komunikaty głosowe generowane przez system rozpoznawania mowy są zbyt długie. Jak mogę je przerwać i od razu wypowiedzieć polecenie?! Aby przerwać komunikat głosowy systemu rozpoznawania mowy, należy nacisnąć w na kierownicy. Poczekać na sygnał dźwiękowy i wypowiedzieć polecenie. Szczegółowy opis 3 61.? Nie mogę wybrać kontaktu telefonicznego za pomocą systemu rozpoznawania mowy. Co robię źle?! System audio-nawigacyjny wybiera wpisy z książki telefonicznej w kolejności, w jakiej są zapisane. Jeśli ustawiono porządek sortowania nazwisko, imię, prawidłowym poleceniem umożliwiającym nawiązanie połączenia z Johnem Smithem będzie Smith, John. Szczegółowy opis 3 60.? Nie mogę wprowadzić adresu znajdującego się w innym kraju za pomocą systemu rozpoznawania mowy. Co robię źle?! Za pomocą systemu rozpoznawania mowy można wprowadzać tylko adresy celów podróży znajdujących się w kraju, którego język jest wybrany jako język systemu, np. jeśli system jest ustawiony na język niemiecki, nie można wprowadzić celu podróży znajdującego się we Francji. Szczegółowy opis 3 60.

81 Najczęściej zadawane pytania 81 Telefon? Jak mogę sparować swój telefon z systemem audio-nawigacyjnym?! Aby sparować telefon, nacisnąć przycisk O, wybrać Ustawienie telefonu, a następnie Bluetooth. Wybrać Sparuj urządzenie i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie systemu audio-nawigacyjnego i telefonu komórkowego. Upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Szczegółowy opis 3 71.? Jak mogę uzyskać dostęp do mojej książki telefonicznej lub listy ostatnich połączeń za pomocą systemu audio-nawigacyjnego?! W zależności od telefonu, trzeba umożliwić dostęp do odpowiednich danych w ustawieniach telefonu komórkowego. Pobieranie książki telefonicznej i listy ostatnich połączeń nie jest obsługiwane przez wszystkie telefony komórkowe. Szczegółowy opis 3 71.? Uzyskałem dostęp do mojej książki telefonicznej, lecz nie wszystkie kontakty są dostępne w systemie audio-nawigacyjnym. Dlaczego tak jest?! W przypadku niektórych telefonów kontakty zapisane na karcie SIM mogą nie zostać odczytane przez system audio-nawigacyjny. Szczegółowy opis Nawigacja? Jak mogę przełączyć wyświetlanie między łącznym czasem jazdy a pozostałym czasem jazdy i łączną odległością a odległością częściową?! Gdy aplikacja nawigacyjna jest aktywna, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić Menu nawigacji. Wybrać Przełącz czas przejazdu/cel podróży i dostosować ustawienia do własnych preferencji. Szczegółowy opis 3 41.? Po naciśnięciu DEST/NAV czasem wyświetlane są różne menu. Dlaczego tak jest?! Jeśli prowadzenie po trasie jest aktywne, zostaje wyświetlona aplikacja nawigacyjna, aby umożliwić wybranie celu podróży. Szczegółowy opis Jeżeli prowadzenie po trasie nie jest aktywne, zostaje wyświetlone Menu trasy. Szczegółowy opis Audio? Podczas odtwarzania plików multimedialnych z urządzenia podłączonego przez Bluetooth system audio-nawigacyjny nie wyświetla tytułu utworu ani nazwy wykonawcy i nie jest dostępna funkcja przeglądania multimediów. Dlaczego tak jest?! Ze względu na obsługiwany protokół Bluetooth, po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth dostępne są tylko niektóre funkcje. Szczegółowy opis 3 37.

82 82 Najczęściej zadawane pytania? system audio-nawigacyjny nie ma przycisku regulacji barwy dźwięku na panelu sterowania. Jak można zmienić ustawienia barwy dźwięku?! Menu ustawień barwy dźwięku jest dostępne poprzez Strona główna. Nacisnąć;, a następnie wybrać Więcej, aby wyświetlić drugą Strona główna. W celu wyświetlenia menu ustawień barwy dźwięku wybrać Dźwięk. Szczegółowy opis 3 20.

83 Najczęściej zadawane pytania 83

84 84 Indeks A Adres domowy Aktualizacja oprogramowania Aktywacja interfejsu telefonu Automatyczna regulacja głośności 21 AUX B Balance Bass C Czas D DAB DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Data Domyślne ustawienia fabryczne E Elementy sterujące Kierownica... 8 System Infotainment... 8 F Fader Format godziny Formaty plików Pliki dźwiękowe Pliki zdjęciowe G Głośność Automatyczna regulacja głośności Funkcja wyciszenia Głośność komunikatów dla kierowców Głośność sygnału ostrzegawczego Głośność systemu nawigacyjnego Głośność wskazówek audio Maksymalna głośność początkowa Głośność sygnału ostrzegawczego Głośność systemu nawigacyjnego 21 Głośność wskazówek audio Gracenote I Informacje ogólne. 32, 35, 40, 60, 70 AUX CD Interfejs telefonu Nawigacja... 40

85 85 Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Radioodbiornik System Infotainment... 6 USB J Język K Klawiatura Komunikaty Korektor Korektor barwy dźwięku (EQ) Książka adresowa Książka telefoniczna... 45, 73 L Lista kategorii Lista zakrętów Listy automatycznie zapisanych stacji Ponowne wybieranie stacji Zapisywanie stacji Listy ulubionych stacji Ponowne wybieranie stacji Zapisywanie stacji M Maksymalna głośność początkowa Mapy N Nadawanie cyfrowego sygnału audio Najczęściej zadawane pytania Nawigacja Adres domowy Bieżąca lokalizacja Klawiatura Komunikaty głosowe Książka adresowa Lista zakrętów Mapa poglądowa Obsługa mapy Opcje trasy Ostatnie cele podróży Ostrzeżenia funkcji prowadzenia po trasie Podróż z punktami pośrednimi.. 45 Prowadzenie po trasie Punkty POI Stacje TMC Symulacja trasy Ślady Śledzenie trasy Ulubione trasy Ustawienia ogólne Wprowadzanie celu podróży Współrzędne Wypadki drogowe O Obsługa... 14, 25, 33, 41, 61, 73 AUX CD Menu Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Radioodbiornik System Infotainment System nawigacyjny Telefon USB... 37, 38 Obsługa menu Odtwarzacz płyt CD Odtwarzanie dźwięku Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth P Panel sterowania systemu audio-nawigacyjnego... 8 Parowanie Pliki dźwiękowe Pliki zdjęciowe... 35

86 86 Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Podróż z punktami pośrednimi Podstawowa obsługa Pokrętło wielofunkcyjne Połączenie alarmowe Połączenie telefoniczne Nawiązywanie Odbieranie Prowadzenie po trasie Przegląd elementów sterujących... 8 Przegląd poleceń głosowych Przycisk BACK (wstecz) Punkty POI R Radioodbiornik DAB Komunikaty DAB Lista kategorii Listy automatycznie zapisanych stacji Listy ulubionych stacji Menu opcji systemu RDS Nadawanie cyfrowego sygnału audio Ponowne wybieranie stacji RDS Regionalne Stacja z informacjami drogowymi System RDS (Radio Data System) TP Wybór zakresu Wykaz stacji Wyszukiwanie stacji Zapisywanie stacji Regionalizacja Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie poleceń głosowych S Stacja z informacjami drogowymi. 28 Strona główna... 17, 22 Symulacja trasy System nawigacyjny System RDS (Radio Data System) Ś Ślady Średnie tony T TA TA volume Telefon Bluetooth Funkcje podczas rozmowy Książka telefoniczna Ostatnie połączenia Połączenia alarmowe Połączenie Bluetooth Połączenie konferencyjne Wiadomości tekstowe Telefony komórkowe i radia CB TMC TP Treble U Uaktywnianie odtwarzacza CD USB Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia ogólne Język Oprogramowanie Strona główna Ustawienia godziny i daty Wyświetlacz Ustawienia poziomu głośności Ustawienia systemu W Wiadomości tekstowe Włączanie AUX... 37

87 87 Włączanie odtwarzania dźwięku z urządzenia USB Włączanie odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth Włączanie radioodbiornika Włączanie systemu audionawigacyjnego Włączanie systemu nawigacyjnego Włączanie wyświetlania zdjęć z urządzenia USB Wprowadzanie punktu docelowego Wybór zakresu Wyciszanie Wykaz stacji Wypadki drogowe Wyszukiwanie stacji Wyświetlacz Wyświetlanie zdjęć Z Zabezpieczenie przed kradzieżą... 7 Zdjęcia... 38

88 88

89 CD 400plus (1)/400/300 Wprowadzenie Radioodtwarzacz Odtwarzacz CD Wejście AUX Gniazdo USB Rozpoznawanie mowy Telefon Indeks

90 90 Wprowadzenie Wprowadzenie Informacje ogólne Zabezpieczenie przed kradzieżą Przegląd elementów sterujących Obsługa Podstawowa obsługa Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia poziomu głośności.. 106 Informacje ogólne System Infotainment posiada wiele nowoczesnych funkcji, które podczas podróży samochodowych zapewniają rozrywkę i informacje o trasie. Radioodbiornik pracujący w zakresach AM, FM i DAB jest wyposażony w dwanaście pozycji pamięci, do których stacje są przypisywane automatycznie. Ponadto można ręcznie zapisać w pamięci różne kanały (niezależnie od zakresu częstotliwości). Zintegrowany odtwarzacz audio umożliwia odtwarzanie płyt audio CD i MP3/WMA. Dodatkowo do systemu Infotainment można podłączyć zewnętrze urządzenie pamięci, np. ipod, odtwarzacz MP3 lub pamięć Flash USB, bądź też przenośny odtwarzacz CD, które będą stanowić dodatkowe źródło dźwięku. Cyfrowy procesor dźwięku posiada kilka zaprogramowanych ustawień korektora, które zapewniają optymalizację sygnału audio. System Infotainment można też obsługiwać przy pomocy elementów sterujących na kierownicy lub systemu rozpoznawania mowy. System może być dodatkowo wyposażony w interfejs telefonu komórkowego. Dobrze zaprojektowane elementy sterujące, czytelne wyświetlacze i duże pokrętło wielofunkcyjne umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę systemu. Niektóre opisy, w tym dotyczące wyświetlacza i funkcji menu, mogą nie dotyczyć posiadanego pojazdu ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami modelu, specyfikacje modelu dla

91 Wprowadzenie 91 danego kraju, zainstalowane wyposażenie dodatkowe lub akcesoria. Wyświetlacz Model CD 400plus jest dostępny w dwóch wersjach różniących się wyświetlaczem. Pierwsza wersja jest wyposażona w poniższy wyświetlacz. Odbiór programów radiowych W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru: zmieniająca się odległość od nadajnika nakładanie się sygnałów wskutek odbić gdy na drodze fal radiowych znajdują się różnego rodzaju przeszkody Zabezpieczenie przed kradzieżą System Infotainment wyposażony jest w elektroniczny system bezpieczeństwa zapobiegający kradzieży.

92 92 Wprowadzenie Przegląd elementów sterujących CD 400 / CD 400plus

93 Wprowadzenie 93 1 RADIO Włączanie radioodbiornika lub zmienianie zakresu częstotliwości CD Rozpoczynanie odtwarzania z płyty CD/ MP3/WMA Wyszukiwanie w tył Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w tył).. 108 CD/MP3/WMA: przechodzenie do poprzedniego utworu Przyciski stacji radiowych Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji m Naciśnięcie: włączanie/ wyłączanie System Infotainment Obrót: regulowanie głośności Wyszukiwanie w przód Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód) CD/MP3/WMA: przechodzenie do następnego utworu AS 1/ Poziomy pamięci zapełnianej automatycznie (zapisane stacje radiowe) Krótkie naciśnięcie: wybieranie listy automatycznie zapisanych stacji Długie naciśnięcie: automatyczne zapisywanie stacji FAV 1/2/ Listy ulubionych (zapisane stacje radiowe) TP Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów dla kierowców Jeśli system jest wyłączony: wyświetlanie godziny i daty Wysuwanie płyty CD CONFIG Otwieranie menu ustawień INFO Radioodbiornik: informacje dotyczące aktualnie odbieranej stacji.. 108 CD/MP3/WMA: informacje dotyczące aktualnie włożonej płyty CD

94 94 Wprowadzenie 13 Pokrętło wielofunkcyjne Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości liczbowych Naciśnięcie: wybór/ uaktywnienie zaznaczonej opcji; potwierdzenie ustawionej wartości; wł. funkcji Szczelina na płyty CD BACK Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku lub całego wpisu TONE Ustawienia barwy dźwięku PHONE Otwieranie głównego menu telefonu Wyciszanie AUX Zmiana źródła dźwięku

95 CD 300 Wprowadzenie 95

96 96 Wprowadzenie 1 RADIO Włączanie radioodbiornika lub zmienianie zakresu częstotliwości CD Rozpoczynanie odtwarzania z płyty CD/ MP3/WMA Wyszukiwanie w tył Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w tył).. 108 CD/MP3/WMA: przechodzenie do poprzedniego utworu Przyciski stacji radiowych Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji m Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie systemu Obrót: regulowanie głośności Wyszukiwanie w przód Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód) CD/MP3/WMA: przechodzenie do następnego utworu AS 1/ Poziomy pamięci zapełnianej automatycznie (zapisane stacje radiowe) Krótkie naciśnięcie: wybieranie listy automatycznie zapisanych stacji Długie naciśnięcie: automatyczne zapisywanie stacji FAV 1/2/ Listy ulubionych (zapisane stacje radiowe) TP Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów dla kierowców Jeśli system jest wyłączony: wyświetlanie godziny i daty Wysuwanie płyty CD CONFIG Otwieranie menu ustawień MP3: przechodzenie do katalogu niższego poziomu INFO Radioodbiornik: informacje dotyczące aktualnie odbieranej stacji.. 108 CD/MP3/WMA: informacje dotyczące aktualnie włożonej płyty CD

97 Wprowadzenie Pokrętło wielofunkcyjne Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości liczbowych Naciśnięcie: wybór/ uaktywnienie zaznaczonej opcji; potwierdzenie ustawionej wartości; wł. funkcji Szczelina na płyty CD BACK Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku lub całego wpisu MP3: przechodzenie do katalogu wyższego poziomu TONE Ustawienia barwy dźwięku PHONE Otwieranie głównego menu telefonu Wyciszanie AUX Zmiana źródła dźwięku Elementy sterujące na kierownicy 1 qw Krótkie naciśnięcie: odbieranie połączenia telefonicznego lub wybieranie numeru z listy lub uruchom system rozpoznawania mowy

98 98 Wprowadzenie Długie naciśnięcie: wyświetlanie listy połączeń. 138 lub wyłącz system rozpoznawania mowy SRC (Źródło)... 99 Naciśnięcie: wybieranie źródła dźwięku Jeśli aktywne jest radio: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnej/poprzedniej zapisanej stacji Jeśli aktywny jest odtwarzacz CD: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnego/ poprzedniego utworu CD/ MP3/WMA Przy aktywnym interfejsie telefonu i wyświetlonej liście połączeń (patrz poz. 1): obracać w górę / w dół, aby wybrać następną/ poprzednią pozycję na liście połączeń Przy aktywnym interfejsie telefonu i połączeniu oczekującym: obrócenie w górę / w dół umożliwia przełączenie między rozmowami w Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności xn Krótkie naciśnięcie: zakańczanie / odrzucanie połączeń lub zamykanie listy połączeń lub włączanie / wyłączanie wyciszenia lub wyłącz system rozpoznawania mowy

99 Wprowadzenie 99 Obsługa Elementy sterujące System Infotainment obsługuje się przy użyciu przycisków funkcyjnych i pokręteł wielofunkcyjnych, korzystając z menu pojawiających się na wyświetlaczu. Wprowadzanie danych obywa się opcjonalnie za pomocą: centralnego modułu sterującego na desce rozdzielczej 3 92 elementów sterujących na kierownicy 3 92 systemu rozpoznawania mowy Włączanie i wyłączanie systemu Infotainment Nacisnąć krótko przycisk X. Po włączeniu systemu wybierane jest ostatnio używane źródło dźwięku. Automatyczne wyłączanie Jeśli system audio-nawigacyjny został włączony przez naciśnięcie X przy wyłączonym zapłonie, po upływie 30 minut wyłączy się automatycznie. Bieżące ustawienie pojawia się na wyświetlaczu. Następujące opcje można ustawić niezależnie od siebie: maksymalna głośność początkowa głośność komunikatów dla kierowców Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy Gdy funkcja dopasowywania głośności do prędkości jazdy jest włączona 3 106, poziom głośności jest automatycznie dostosowywany proporcjonalnie do prędkości jazdy, aby skompensować hałas silnika, toczących się kół oraz wiatru. Ograniczanie głośności przy wysokich temperaturach Przy bardzo wysokich temperaturach wewnątrz samochodu system Infotainment ogranicza maksymalny poziom głośności.

100 100 Wprowadzenie Tryby działania Radioodbiornik W celu włączenia głównego menu radioodbiornika lub przełączenia pomiędzy zakresami częstotliwości, nacisnąć RADIO. Aby otworzyć podmenu z opcjami wyboru stacji, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Szczegółowy opis funkcji radioodbiornika Podłączanie zewnętrznych odtwarzaczy audio Nacisnąć CD lub AUX, aby wyświetlić menu CD, USB, ipod lub AUX lub przełączać między tymi menu. Aby otworzyć podmenu z opcjami wyboru utworów, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Szczegółowy opis następujących elementów: Funkcje odtwarzacza CD Funkcje gniazda AUX Funkcje gniazda USB Telefon W celu włączenia menu telefonu należy nacisnąć przycisk PHONE. Aby otworzyć podmenu z opcjami wprowadzania lub wybierania numerów, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Szczegółowy opis funkcji interfejsu telefonu komórkowego Podstawowa obsługa Pokrętło wielofunkcyjne Pokrętło wielofunkcyjne stanowi centralny element sterujący obsługą menu. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne: CD 400 / CD 400plus: zaznaczanie opcji menu CD 300: wyświetlanie pozycji menu ustawianie wartości numerycznych Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne: CD 400 / CD 400plus: wybieranie lub włączanie zaznaczonej opcji CD 300: wybieranie lub włączanie wyświetlonych pozycji potwierdzanie ustawionych wartości włączanie / wyłączanie funkcji systemu Przycisk BACK Nacisnąć krótko przycisk BACK: aby wyjść z menu aby przejść z podmenu do menu nadrzędnego aby usunąć ostatni znak z ciągu wprowadzanych znaków Nacisnąć i przytrzymać BACK przez kilka sekund, aby usunąć cały wpis.

101 Wprowadzenie 101 Przykłady obsługi menu CD 400/CD 400plus Wybieranie opcji Włączanie ustawienia Ustawianie wartości Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby przesunąć wskaźnik (= zmieniony kolor tła) na żądaną opcję. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać zaznaczoną pozycję. Podmenu Symbol strzałki z prawej strony menu oznacza, że po wybraniu danej pozycji dostępne będą dalsze opcje. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć żądane ustawienie. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby włączyć zaznaczone ustawienie. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zmienić bieżącą wartość ustawienia.

102 102 Wprowadzenie Włączanie lub wyłączanie funkcji Wprowadzanie ciągu znaków CD 300 Elementy menu i symbole Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć funkcję, która ma zostać włączona lub wyłączona. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby przełączyć pomiędzy ustawieniami Włącz. i Wył.. W celu wprowadzenia ciągu znaków, np. numeru telefonu: Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć żądany znak. Aby usunąć ostatni znak z ciągu wprowadzanych znaków, nacisnąć BACK. Strzałki w górę i w dół 1 oznaczają: aktywne jest menu najwyższego poziomu. W menu dostępne są dalsze opcje. Aby wyświetlić pozostałe opcje w aktywnym menu, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Załamana strzałka 2 oznacza: dostępne jest podmenu zawierające dalsze opcje. Aby wybrać wyświetloną opcję i otworzyć dane podmenu, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne.

103 Wprowadzenie 103 Strzałka skierowana w prawo 3 oznacza: aktywne jest podmenu pierwszego poziomu (dwie strzałki = aktywne jest podmenu drugiego poziomu). Strzałka w dół 4 oznacza: W aktywnym podmenu dostępne są dalsze opcje. Włączanie ustawienia Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby włączyć zaznaczone ustawienie. Ustawianie wartości Włączanie lub wyłączanie funkcji Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu ustawień. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić żądane ustawienie. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu ustawień. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć ustawienie Włącz. lub Wył.. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby zatwierdzić wybór ustawienia.

104 104 Wprowadzenie Wprowadzanie ciągu znaków Ustawienia barwy dźwięku W menu ustawień barwy dźwięku można zdefiniować charakterystykę barwy dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości radiowych i każdego źródła dźwięku. Ustawianie tonów niskich, średnich i wysokich Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu ustawień. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zmienić znak w bieżącym położeniu wskaźnika. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby zatwierdzić wyświetlony znak. W celu włączenia menu ustawiania barwy dźwięku należy nacisnąć przycisk TONE. Wybrać opcję Basy:, T. średnie: lub Soprany:. Dla wybranej pozycji ustawić żądaną wartość.

105 Wprowadzenie 105 Ustawianie rozłożenia mocy dźwięku na przednie i tylne głośniki Ustawianie rozłożenia mocy dźwięku na prawe i lewe głośniki Wyzerowywanie lub wybranie opcji Off dla wszystkich ustawień Nacisnąć TONE i przytrzymać przez kilka sekund. Dostosowywanie barwy dźwięku do stylu muzyki Wybrać pozycję Fader P-T. Ustawić żądaną wartość. Wybrać pozycję Balans:. Wyzerowywanie pojedynczego ustawienia Wybrać żądaną opcję i wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund pokrętło wielofunkcyjne. Wybrać opcję Kor. graf. : (Korektor). Dostępne opcje zapewniają optymalnie zdefiniowane ustawienia tonów niskich, średnich i wysokich dla danego stylu muzyki.

106 106 Wprowadzenie Ustawienia poziomu głośności Maksym. głośn. początk. Głośność po kompensacji prędkości W wyświetlonym menu funkcję dopasowywania głośności do prędkości jazdy można wyłączyć bądź też wybrać stopień dostosowywania głośności. Głośność komunikatów dla kierowców (TA) Głośność komunikatów dla kierowców może zostać zwiększona lub zmniejszona proporcjonalnie do normalnego poziomu głośności. Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu ustawień systemu. CD 400 / CD 400plus: wybrać Ustawienia radia, a następnie Maksym. początk.. CD 300: wybrać opcję Ustawienia dźwięku, a następnie Głośność po włączeniu. CD 400 / CD 400plus: wybrać Ustawienia radia, a następnie Automat. regulacja głośności. CD 300: wybrać opcję Ustawienia dźwięku, a następnie Automat.

107 CD 400 / CD 400plus: wybrać Ustawienia radia, Opcje RDS i Głośn. komun. dla kier.. CD 300: wybrać Ustawienia dźwięku, Opcje RDS i Głośn. Ustawić żądaną wartość zwiększającą lub zmniejszającą głośność. Wprowadzenie 107

108 108 Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz Obsługa Wyszukiwanie stacji Listy automatycznie zapisanych stacji Listy ulubionych stacji Menu zakresów częstotliwości System RDS (Radio Data System) DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Obsługa Włączanie radioodbiornika W celu włączenia głównego menu radioodbiornika nacisnąć RADIO. Włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej. Wybieranie zakresu częstotliwości W celu wybrania żądanego zakresu nacisnąć RADIO jeden raz lub kilkakrotnie. Włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej w tym zakresie stacji radiowej. Wyszukiwanie stacji Automatyczne wyszukiwanie stacji Aby przejść do kolejnej zapisanej w pamięci stacji, krótko nacisnąć s lub u. Ręczne wyszukiwanie stacji Aby rozpocząć wyszukiwanie w bieżącym zakresie częstotliwości następnej możliwej do odbioru stacji, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund s lub u. Po osiągnięciu wymaganej częstotliwości stacja jest automatycznie włączana. Ręczne wyszukiwanie stacji: Jeśli radioodbiornik nie wykryje stacji, następuje jego automatyczne przełączenie w tryb wyszukiwania o większej czułości. Jeśli nadal nie zostanie wykryta żadna stacja, ustawiana jest ostatnia aktywna częstotliwość. Zakres częstotliwości FM: w przypadku gdy włączona jest funkcja RDS, wyszukiwane są wyłącznie stacje obsługujące tę funkcję 3 113, zaś gdy włączona jest funkcja komunikatów dla kierowców (TP), wyszukiwane są wyłącznie stacje obsługujące tę funkcję

109 Radioodtwarzacz 109 Ręczne dostrajanie odbioru stacji Zakres AM W celu ustawienia optymalnej częstotliwości odbioru stacji na wyświetlonym ekranie częstotliwości, obracać pokrętłem wielofunkcyjnym. Zakres DAB Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć menu DAB i wybrać Strojenie ręczne DAB. W celu ustawienia żądanej częstotliwości odbioru stacji na wyświetlonym ekranie częstotliwości, obracać pokrętłem wielofunkcyjnym. Listy automatycznie zapisanych stacji Stacje o najlepszej mocy sygnału w każdym z zakresów częstotliwości można wyszukiwać i zapisywać automatycznie przy użyciu funkcji automatycznego zapisywania stacji. Automatyczne zapisywanie stacji Nacisnąć przycisk AS i przytrzymać, aż zostanie wyświetlony komunikat informujący o automatycznym zapisywaniu. Aby przerwać procedurę automatycznego zapisywania, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Krótko nacisnąć AS, aby otworzyć listę automatycznie zapisanych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę.

110 110 Radioodtwarzacz Przywracanie odbioru stacji Krótko nacisnąć AS, aby otworzyć listę automatycznie zapisanych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę. W celu przywrócenia odbioru danej stacji krótko nacisnąć jeden z przycisków numerycznych stacji Listy ulubionych stacji Na listach ulubionych stacji można ręcznie zapisywać stacje z wszystkich zakresów. Na jednej liście ulubionych stacji można zapisać 6 stacji. Można skonfigurować liczbę dostępnych list pozycji ulubionych (patrz niżej). Przywracanie odbioru stacji Krótko nacisnąć FAV, aby otworzyć listę ulubionych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę. W celu przywrócenia odbioru danej stacji krótko nacisnąć jeden z przycisków numerycznych stacji Określanie liczby dostępnych list ulubionych stacji Nacisnąć CONFIG. Wybrać opcję Ustawienia radia, a następnie Ulubione stacje radiowe. Wybrać żądaną liczbę dostępnych list ulubionych stacji. Menu zakresów częstotliwości W menu poszczególnych zakresów dostępne są różne funkcje wyboru stacji.

111 Radioodtwarzacz 111 Jeśli główne menu radioodbiornika jest aktywne, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć żądane menu zakresu częstotliwości. Jako przykłady zaprezentowano następujące wyświetlacze FM. Wyświetlane są wszystkie stacje DAB 3 115, których odbiór jest możliwy w danej lokalizacji. Lista ulubionych Wybrać pozycję Lista ulubionych. Wyświetlane są wszystkie stacje zapisane na liście ulubionych. Listy stacji Zakresy AM / FM Wybrać opcję Lista stacji AM lub Lista stacji FM. Wyświetlane są wszystkie stacje AM/ FM, których odbiór jest możliwy w danej lokalizacji. Zakres DAB Obrócić pokrętło wielofunkcyjne.

112 112 Radioodtwarzacz Aktualizowanie list stacji Jeśli nie można już odbierać stacji zapisanych na listach poszczególnych zakresów: Wybrać odpowiednie polecenie w celu zaktualizowania listy stacji. CD 400plus: Podwójny tuner systemu Infotainment stale aktualizuje listę stacji FM w tle. Ręczne aktualizowanie nie jest wymagane. Aby przerwać procedurę wyszukiwania stacji, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Listy kategorii Wiele stacji RDS przesyła kod PTY, który określa typ nadawanego programu (np. Niektóre stacje zmieniają również kod PTY w zależności od nadawanego aktualnie programu. System Infotainment zapisuje takie stacje na listach kategorii poszczególnych zakresów, sortując je wg programu. W celu wyszukania typu programu określonego przez stacje: wybrać opcję listy kategorii określonego zakresu. CD 400 / CD 400plus: Zostanie wyświetlona lista stacji, nadających wybrany typ programu. CD 300: Zostanie wyszukana i włączona następna stacja nadająca program wybranego typu. Lista kategorii jest również aktualizowana podczas aktualizacji odpowiedniej listy stacji określonego zakresu.

113 Radioodtwarzacz 113 Komunikaty DAB Wiele stacji systemu DAB oprócz programów muzycznych nadaje również komunikaty w różnych kategoriach. Podczas nadawania jakichkolwiek komunikatów z wcześniej uaktywnionych kategorii przerywany jest odbiór bieżącej usługi (programu) DAB. Uaktywnianie kategorii komunikatów Wybrać opcję Komunikaty DAB z menu DAB. Uaktywnić żądane kategorie komunikatów. Jednocześnie można wybrać kilka kategorii komunikatów. Komunikaty DAB można odbierać wyłącznie po uaktywnieniu zakresu częstotliwości DAB. W zależności od odbieranej stacji system audio-nawigacyjny może pokazywać na wyświetlaczu informacje tekstowe przesyłane ze stacji radiowej, które mogą zawierać np. Konfigurowanie RDS W celu otwarcia menu konfiguracji RDS: Nacisnąć CONFIG. CD 400 / CD 400plus: wybrać Ustawienia radia, a następnie Opcje RDS.

114 114 Radioodtwarzacz CD 300: wybrać opcję Ustawienia dźwięku, a następnie Opcje RDS. Głośn. dla kier. Głośność komunikatów dla kierowców (TA) można wstępnie zdefiniować Włączanie i wyłączanie funkcji RDS Dla opcji RDS wybrać ustawienie Włącz. lub Wył. Jeżeli funkcja RDS jest wyłączona, zostanie ponownie automatycznie włączona, gdy użytkownik zmieni stację radiową (przy pomocy funkcji wyszukiwania lub przycisku ustawień). Komunikat dla kierowców W celu stałego włączenie lub wyłączenie funkcji TA: Dla opcji Komunikat dla kierowców wybrać ustawienie Włącz. Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji (w przypadku korzystania z funkcji regionalizacji, system RDS musi być włączony) Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach. Dla opcji Regionalne (REG) wybrać ustawienie Włącz. Jeśli włączona jest regionalizacja, wybrane są tylko częstotliwości alternatywne tych samych programów regionalnych. Jeśli regionalizacja jest wyłączona, alternatywne częstotliwości stacji są wybierane niezależnie od programu regionalnego. Funkcja przewijania tekstu RDS Niektóre stacje RDS ukrywają nazwę programu w stosownym wierszu wyświetlacza, aby pokazać dodatkowe informacje. Zapobieganie wyświetlaniu dodatkowych informacji: Dla opcji Zatrzym. przewijania tekstu wybrać ustawienie Włącz. Radiotekst: Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu poniżej nazwy programu pojawiają się informacje o bieżącym programie oraz aktualnie odtwarzanym utworze. W celu pokazania lub ukrycia tych informacji: Dla opcji Radiotekst: wybrać ustawienie Włącz.

115 Radioodtwarzacz 115 Włączanie i wyłączanie funkcji radiowych komunikatów dla kierowców W celu włączenia lub wyłączenia funkcji oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie Infotainment: Nacisnąć TP. Jeśli funkcja radiowych komunikatów dla kierowców jest włączona, w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol []. Odbierane są wyłącznie stacje nadające komunikaty dla kierowców. Po znalezieniu stacji nadającej komunikaty dla kierowców, w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol [TP]. Głośność odtwarzania komunikatów dla kierowców jest ustawiana za pomocą opcji TA Gdy funkcja komunikatów dla kierowców jest włączona, podczas nadawania komunikatów przerywane jest odtwarzanie płyty CD/MP3. podczas odtwarzania płyty CD/MP3: Nacisnąć TP lub pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić komunikat o anulowaniu na wyświetlaczu. Komunikaty dla kierowców są blokowane, ale funkcja komunikatów pozostaje włączona. EON (zaawansowane wyszukiwanie innych stacji) Dzięki funkcji EON możliwe jest odbieranie komunikatów dla kierowców, nawet jeśli bieżąca stacja nie transmituje własnych informacji na ten temat. W takim przypadku na wyświetlaczu widoczny jest czarny symbol TP, jaki jest wyświetlany normalnie dla stacji nadających komunikaty dla kierowców. Stacje DAB są oznaczane za pomocą nazwy programu zamiast częstotliwością nadawania.

116 116 Radioodtwarzacz Informacje ogólne Dzięki systemowi DAB kilka programów radiowych (usług) może być nadawanych na pojedynczej częstotliwości (nadawanie zespołowe). Gdy sygnał DAB jest zbyt słaby, by mógł być wychwycony przez odbiornik, odbiór jest przerywany całkowicie. Aby tego uniknąć, należy aktywować opcję Automatyczne przełączanie i/lub Automat. przełącz. DAB-FM w menu ustawień DAB. W przypadku systemu DAB nie występują zakłócenia generowane przez stacje nadające na zbliżonych częstotliwościach (zjawisko typowe dla odbioru stacji AM i FM). Jeśli włączona jest funkcja TP 3 113, nadawane są komunikaty dla kierowców ze stacji FM, która jest w danej chwili najlepiej odbierana. Wyłączyć TP, jeśli odbiór DB nie powinien być przerywany przez komunikaty dla kierowców ze stacji FM. Konfigurowanie DAB Nacisnąć CONFIG. Wybrać opcję Ustawienia radia, a następnie Ustawienia DAB.

117 Radioodtwarzacz 117 W menu konfiguracyjnym dostępne są następujące opcje: Automatyczne przełączanie: gdy funkcja jest aktywna, urządzenie przełącza się na odbiór tej samej usługi (programu) z innego zespołu sygnałów DAB (jeśli jest dostępny) w przypadku zbyt słabego sygnału DAB, by mógł być wychwycony przez odbiornik. Automat. DAB-FM: gdy funkcja jest aktywna, urządzenie przełącza się na odbiór stacji FM (jeśli jest dostępna) o programie zbliżonym do aktywnej usługi DAB w przypadku zbyt słabego sygnału DAB, by mógł być wychwycony przez odbiornik. Dynamiczna adaptacja audio: gdy funkcja jest aktywna, zakres dynamiczny sygnału DAB jest ograniczony. Oznacza to, że ograniczany jest poziom natężenia dźwięków głośnych, a poziom dźwięków cichych pozostaje bez zmian. Dzięki tej funkcji głośność systemu Infotainment można zwiększyć tak, by dobrze były słyszane dźwięki ciche, a dźwięki głośnie nie były zbyt donośne. Zakres częstotliwości: wybranie tej opcji umożliwia określenie, które z zakresów DAB mają być odbierane przez system Infotainment.

118 118 Odtwarzacz CD Odtwarzacz CD Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Zintegrowany odtwarzacz CD systemu Infotainment umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA. Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA Przestroga W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD, płyt CD o średnicy 8 cm ani płyt CD o nieregularnym kształcie. Można używać następujących formatów CD: CD-ROM Mode 1 i Mode 2 CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2 Można używać następujących formatów plików: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet) Pliki MP3 i WMA zapisane w jakimkolwiek formacie innym niż podane powyżej mogą nie być odtwarzane prawidłowo, zaś zapisane na nich nazwy plików i katalogów mogą nie być prawidłowo wyświetlane. Standard ISO nie jest obsługiwany. Podczas nagrywania płyty Audio CD, np. w systemie Windows 7, może być konieczne ręczne wybranie standardu ISO Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe. Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych

119 Odtwarzacz CD 119 fabrycznie. Z płyt CD należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW. Patrz poniżej. Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe. W takich sytuacjach wina nie leży po stronie sprzętu. W przypadku płyt CD z zawartością mieszaną (utwory w formacie audio i pliki poddane kompresji, np. MP3) możliwe jest oddzielne odtwarzanie utworów w formacie audio i plików poddanych kompresji. Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu. W celu ochrony płyt CD przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich pokrowce. Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacza znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie. Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Liczba utworów w liście odtwarzania: maks Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania:. Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa plików MP3 i WMA jest identyczna. Gdy załadowana jest płyta z plikami WMA, wyświetlane są takie same menu, jak w przypadku plików MP3. Obsługa Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD W celu wyświetlenia menu płyt CD i MP3 nacisnąć CD. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta CD, rozpocznie się odtwarzanie. W zależności od tego czy w odtwarzaczu znajduje się płyta Audio CD czy płyta z plikami MP3, na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje dotyczące bieżącego utworu.

120 120 Odtwarzacz CD Wkładanie płyty CD Trzymając płytę CD zadrukowaną stroną do góry, włożyć ją w szczelinę na płyty, aż zostanie automatycznie wciągnięta. Po włożeniu płyty CD w górnym wierszu wyświetlacza pojawia się symbol płyty. Zmienianie standardowego widoku (tylko CD 300) W trakcie odtwarzania płyty Audio CD lub płyty z plikami MP3: nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, a następnie wybrać pozycję Domyślny widok strony CD lub Domyślny widok strony MP3. Zmienianie poziomu katalogów W celu zmiany poziomu katalogów na wyższy lub niższy nacisnąć odpowiednio g lub e. Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu Krótko nacisnąć s lub u. Przewijanie w przód lub w tył W celu przewinięcia bieżącego utworu w przód lub w tył nacisnąć i przytrzymać s lub u. Wybieranie utworów przy pomocy menu płyty Audio CD lub MP3 Podczas odtwarzania płyty Audio CD Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu płyty Audio CD. Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej: dla opcji Przemieszaj utwory wybrać ustawienie Włącz.. Wybieranie utworu na płycie Audio CD: wybrać opcję Lista utworów, a następnie wybrać żądany utwór. Podczas odtwarzania plików MP3 Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu MP3.

121 Odtwarzacz CD 121 Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej: dla opcji Przemieszaj utwory wybrać ustawienie Włącz.. Wybieranie ścieżki z folderu lub listy odtwarzania: wybrać opcję Playlisty/ Foldery. Wybrać folder lub listę odtwarzania, a następnie żądany utwór. Jeśli płyta CD zawiera utwory w formacie Audio oraz MP3, dane w formacie audio można wybrać za pomocą opcji Playlisty/Foldery. Aby wyświetlić menu z dodatkowymi opcjami wyszukiwania i wyboru utworu: wybrać pozycję Szukanie. Dostępne opcje zależą od danych zapisanych na płycie CD z plikami MP3. Proces wyszukiwania plików MP3 na płycie CD może trwać kilka minut. Podczas wyszukiwania włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej.

122 122 Wejście AUX Wejście AUX Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne W konsoli środkowej znajduje się gniazdo wejściowe AUX służące do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio. Do wejścia AUX można na przykład podłączyć przenośny odtwarzacz CD, używając wtyczki typu jack 3, 5 mm. Gniazdo musi być zawsze czyste i suche. Obsługa W celu włączenia trybu AUX, nacisnąć AUX jeden raz lub kilkakrotnie. Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone do gniazda AUX można obsługiwać wyłącznie za pomocą elementów sterujących danego podłączonego urządzenia audio.

123 Gniazdo USB 123 Gniazdo USB Informacje ogólne Odtwarzanie zapisanych plików audio Informacje ogólne W konsoli środkowej znajduje się gniazdo USB służące do podłączania zewnętrznych źródeł danych audio. Urządzenia podłączone do gniazda USB są obsługiwane za pomocą elementów sterujących i menu systemu Infotainment. Ważne informacje Do gniazda USB można podłączać następujące urządzenia: ipod Zune Urządzenia PlaysForSure (PFD) Pamięć USB Nie wszystkie modele urządzeń ipod, Zune, PFD lub USB są obsługiwane przez system audionawigacyjny. Odtwarzanie zapisanych plików audio W celu włączenia trybu USB nacisnąć AUX jeden raz lub kilkakrotnie. Rozpocznie się odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych w urządzeniu USB. Obsługa źródeł danych podłączonych za pośrednictwem gniazda USB jest praktycznie taka sama jak w przypadku płyt CD z plikami MP

124 124 Gniazdo USB Na kolejnych stronach opisano tylko te aspekty obsługi, które są odmienne/dodatkowe. Wygląd ekranów i opisy czynności odpowiadają obsłudze pamięci USB. Obsługa innych urządzeń, np. ipoda czy Zune, w dużej mierze przebiega w ten sam sposób. Wybór utworów za pomocą menu USB Odtwarzanie kolejno wszystkich utworów: wybrać opcję Odtwarzaj wszystko. Wyświetlanie menu z różnymi dodatkowymi opcjami wyszukiwania i wyboru utworu: wybrać opcję Szukanie. Proces wyszukiwania plików w urządzeniu USB może trwać kilka minut. Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej: dla opcji Sortowanie utworów (losowe) wybrać ustawienie Włącz.. Powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu: dla opcji Powtórz wybrać ustawienie Włącz.. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć odpowiednie menu USB.

125 Rozpoznawanie mowy 125 Rozpoznawanie mowy Informacje ogólne Elementy sterujące telefonu Informacje ogólne Funkcja rozpoznawania mowy systemu audio-nawigacyjnego umożliwia obsługę interfejsu telefonu za pomocą poleceń głosowych. Możliwe jest zapisywanie numerów telefonów pod wybranymi nazwami (etykieta głosowa). Korzystając z tych nazw, można później nawiązać połączenie telefoniczne. Ważne uwagi dotyczące obsługiwanych języków Nie wszystkie języki obsługi wyświetlacza systemu Infotainment są obsługiwane przez funkcję rozpoznawania mowy. Jeśli aktualnie wybrany język obsługi wyświetlacza nie jest obsługiwany przez funkcję rozpoznawania mowy, polecenia głosowe należy wypowiadać w języku angielskim. Aby wydawać polecenia głosowe w języku angielskim, należy najpierw wyświetlić główne menu telefonu poprzez naciśnięcie PHONE systemu audio-nawigacyjnego, a następnie aktywować rozpoznawanie mowy w interfejsie telefonu przez naciśnięcie w na kierownicy.

126 126 Rozpoznawanie mowy Elementy sterujące telefonu Włączanie rozpoznawania mowy W celu włączenia rozpoznawania mowy interfejsu telefonu nacisnąć w na kierownicy. Na czas trwania wypowiedzi użytkownika wyciszane są wszystkie źródła sygnału audio i wyłączana jest funkcja komunikatów dla kierowców. Regulowanie głośności systemu poleceń głosowych Obrócić pokrętło regulacji głośności systemu audio-nawigacyjnego lub nacisnąć + lub na kierownicy. Anulowanie dialogu Istnieje kilka sposobów wyłączania systemu rozpoznawania mowy i anulowania dialogu: Nacisnąć x na kierownicy. Wypowiedzieć "Cancel (Anuluj)". Przestać wydawać (wypowiadać) polecenia na jakiś czas. System wyłącza się po trzecim nierozpoznanym poleceniu. Obsługa Korzystając z systemu rozpoznawania mowy, w łatwy sposób można obsługiwać telefon komórkowy. Wystarczy włączyć system rozpoznawania mowy i wydać (wypowiedzieć) odpowiednie polecenie. Po wydaniu polecenia system Infotainment przeprowadza z użytkownikiem "dialog" składający się z odpowiednich pytań i informacji zwrotnych w celu wykonania wymaganej czynności. Główne polecenia Po włączeniu systemu rozpoznawania mowy generowany jest krótki sygnał dźwiękowy oznaczający, że system oczekuje na polecenie. Dostępne polecenia główne (wypowiadać w j. angielskim): "Dial (Wybierz)" "Call (Wybierz ponownie)" "Redialing (Wybieranie ponowne)" "Save (Zapisz)" "Delete (Usuń)" "Directory (Katalog)" "Pair (Paruj)" "Select device (Wybierz Urządzenie)" "Voice feedback (Powtarzanie głosu)" Często używane polecenia "Help (Pomoc)": dialog jest przerywany i wymieniane są wszystkie dostępne dla bieżącej funkcji polecenia. "Cancel (Anuluj)": rozpoznawanie mowy jest wyłączane. "Yes (Tak)": uruchamiana jest akcja stosowna do kontekstu. "No (Nie)": uruchamiana jest akcja stosowna do kontekstu.

127 Rozpoznawanie mowy 127 Wprowadzanie numeru telefonu Po wypowiedzeniu polecenia "Dial (Wybierz)" system rozpoznawania mowy wymaga wprowadzenia numeru. Numer telefonu należy wypowiadać naturalnym głosem, bez sztucznego zatrzymywania się między poszczególnymi cyframi. Rozpoznawanie mowy jest najskuteczniejsze jeśli po każdych trzech pięciu cyfrach wykonuje się pauzę o długości co najmniej pół sekundy. System Infotainment powtarza w tym momencie rozpoznane cyfry. Można następnie podawać kolejne cyfry lub wydać następujące polecenia: "Dial (Wybierz)": podany numer zostaje zaakceptowany. "Delete (Usuń)": usuwana jest ostatnia wprowadzona cyfra lub ostatni ciąg cyfr. "Plus (Plus)": dodawany jest znak "+" przed numerem telefonu w przypadku rozmowy międzynarodowej. "Verify (Potwierdź)": wprowadzone przez użytkownika dane są powtarzane przez system. "Asterisk (Gwiazdka)": wprowadzany jest znak gwiazdki "*". "Hash (Krzyżyk)": wprowadzany jest znak krzyżyka "#". "Help (Pomoc)" "Cancel (Anuluj)" Maksymalna długość numeru telefonu to 25 cyfr. Aby wykonać połączenie międzynarodowe, na początku numeru należy wypowiedzieć słowo "Plus" (+). Symbol plusa umożliwia wykonywanie połączeń międzynarodowych z dowolnego kraju, bez podawania prefiksu dla połączeń międzynarodowych wykonywanych z kraju, w którym się przebywa. Następnie należy wypowiedzieć wymagany kod kraju. Przykład dialogu Użytkownik: "Dial (Wybierz)" System: "Please, say the number to dial (Powiedz numer, który ma być wybrany. )" Użytkownik: "Plus (Plus) Four (Cztery) Nine (Dziewięć)" System: "Plus (Plus) Four (Cztery) Nine (Dziewięć)" Użytkownik: "Seven (Siedem) Three (Trzy) One (Jeden)" System: "Seven (Siedem) Three (Trzy) One (Jeden)" Użytkownik: "One (Jeden) One (Jeden) Nine (Dziewięć) Nine (Dziewięć)" System: "One (Jeden) One (Jeden) Nine (Dziewięć) Nine (Dziewięć)" Użytkownik: "Dial (Wybierz)" System: "The number is being dialled (Numer jest wybierany)"

128 128 Rozpoznawanie mowy Wprowadzanie nazwy kontaktu Za pomocą polecenia "Call (Wybierz ponownie)" wybierany jest numer telefonu, który jest zapisany w książce telefonicznej pod podaną przez użytkownika etykietą głosową. Dostępne polecenia: "Yes (Tak)" "No (Nie)" "Help (Pomoc)" "Cancel (Anuluj)" Przykład dialogu Użytkownik: "Call (Wybierz ponownie)" System: "Please, say the nametag to call (Powiedz etykietę głosową, która ma być wybrana. )" Użytkownik: <Michael> System: "Do you want to call <Michael>? (Czy chcesz zadzwonić do <Michał>? )" Użytkownik: "Yes (Tak)" System: "The number is being dialled (Numer jest wybierany)" Rozpoczynanie drugiego połączenia Podczas aktywnego połączenia telefonicznego można rozpocząć drugie połączenie. W tym celu należy nacisnąć w. Dostępne polecenia: "Send (Wyślij)": aktywowanie ręcznej sygnalizacji tonowej (DTMF), np. w przypadku poczty głosowej lub bankowych usług telefonicznych. "Send nametag (Wyślij etykietę głosową)": aktywowanie sygnalizacji tonowej (DTMF) poprzez podanie nazwy kontaktu (etykiety głosowej). "Dial (Wybierz)" "Call (Wybierz ponownie)" "Redialing (Wybieranie ponowne)" "Help (Pomoc)" "Cancel (Anuluj)" Przykład dialogu Użytkownik: <jeśli aktywne jest połączenie telefoniczne: nacisnąć w> Użytkownik: "Send (Wyślij)" System: "Please, say the number to send. (Powiedz numer, który ma zostąć wysłany. )" (przykład wprowadzania numeru telefonu został umieszczony w części Wprowadzanie numeru telefonu) Użytkownik: "Send (Wyślij)" Redialing (Wybieranie ponowne) Ostatni użyty numer telefonu można wybrać ponownie za pomocą polecenia "Redialing (Wybieranie ponowne)". Zapisywanie Za pomocą polecenia "Save (Zapisz)" numer telefonu można zapisać w książce telefonicznej pod podaną przez użytkownika etykietą głosową. Podaną nazwę należy jeden raz powtórzyć. Barwa głosu i sposób wypowiedzenia etykiety muszą być możliwie identyczne podczas obu prób; w przeciwnym razie system rozpoznawania mowy odrzuci etykietę.

129 Rozpoznawanie mowy 129 W książce telefonicznej można zapisać do 50 etykiet głosowych. Etykiety głosowe są zależne od mówiącego, tzn. etykietę może uruchomić wyłącznie osoba, która ją nagrała. Aby uniknąć przerwania odtwarzania przez system nagranej właśnie etykiety głosowej, po podaniu nazwy należy pozostawić krótką pauzę. Aby móc korzystać z etykiety głosowej niezależnie od lokalizacji, tj. także w innych krajach, wszystkie numery telefonów należy wprowadzać poprzedzone znakiem "+" i kodem kraju. Dostępne polecenia: "Save (Zapisz)": podany numer zostaje zaakceptowany. " Verify (Potwierdź)": ostatni użyty numer jest ponownie wybierany. "Help (Pomoc)" "Cancel (Anuluj)" Przykład dialogu Użytkownik: "Save (Zapisz)" System: "Please, say the number to save (Powiedz numer, który ma być zapisany. )" (przykład wprowadzania numeru telefonu został umieszczony w części Wprowadzanie numeru telefonu) Użytkownik: "Save (Zapisz)" System: "Please, say the nametag to save (Powiedz etykietę głosową, która ma być zapisana. )" Użytkownik: <Michael> System: "Please, repeat the nametag to confirm (Powtórz etykietę głosową aby potwierdzić. )" Użytkownik: <Michael> System: "Saving the nametag (Zapisywanie etykiety głosowej)" Usuwanie Zapisane etykiety głosowe można usuwać poleceniem "Delete (Usuń)". Dostępne polecenia: "Yes (Tak)" "No (Nie)" "Help (Pomoc)" "Cancel (Anuluj)" Odsłuchiwanie zapisanych etykiet Odtwarzanie przez system wszystkich zapisanych etykiet głosowych można rozpocząć za pomocą polecenia "Directory (Katalog)". Polecenia dostępne podczas odsłuchiwania etykiet głosowych: "Call (Wybierz ponownie)": wybierany jest numer telefonu przypisany do ostatniej odczytanej przez system etykiety. "Delete (Usuń)": ostatnia odczytana przez system etykieta jest usuwana. Zapisywanie telefonu komórkowego na liście urządzeń lub usuwanie z listy Za pomocą polecenia "Pair (Paruj)" telefon komórkowy można zapisać na liście lub usunąć go z listy urządzeń interfejsu telefonu Dostępne polecenia: "Add (Dodaj)" "Delete (Usuń)" "Help (Pomoc)" "Cancel (Anuluj)"

130 130 Rozpoznawanie mowy Przykład dialogu Użytkownik: "Pair (Paruj)" System: "Do you want to add or delete a device? (Czy chcesz dodać lub usunąć urządzenie? )" Użytkownik: "Add (Dodaj)" System: "Using the pair function in the external device, enter <1234> to pair. (Korzystając z funkcji parowania w urządzeniu zewnętrznym, wprowadzić kod <1234> w celu sparowania. )" System: "Do you want to pair the device? (Czy chcesz sparować urządzenie? )" Użytkownik: "Yes (Tak)" System: "The device is connected as the number <device_number> (Urządzenie zostało podłączone jako urządzenie numer <numer_urządzenia>)" Wybieranie telefonu komórkowego z listy urządzeń Przy pomocy polecenia "Select device (Wybierz Urządzenie)" można wybrać telefon komórkowy z listy urządzeń, z którymi możliwe jest nawiązanie połączenia Bluetooth. Przykład dialogu Użytkownik: "Select device (Wybierz Urządzenie)" System: "Please, say a device number to select (Powiedz numer urządzenia, które ma być wybrane. )" Użytkownik: <device_number> System: "Do you want to select the device number <device_number>? (Czy chcesz wybrać urządzenie numer <numer_urządzenia>? )" Użytkownik: "Yes (Tak)" System: "Do you want to pair the device? (Czy chcesz sparować urządzenie? )" Użytkownik: "Yes (Tak)" System: "One moment. The system searches for the selected device (Poczekaj chwilę. System wyszukuje wybrane urządzenie. )" System: "Device number <dev_num> is selected (Wybrano urządzenie numer <numer_urządzenia>)" Voice feedback (Powtarzanie głosu) Każde polecenie głosowe jest potwierdzane lub komentowane przez system Infotainment za pomocą odpowiednich do sytuacji informacji zwrotnych. Aby włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe, wydać polecenie Voice feedback (Powtarzanie głosu) lub nacisnąć w.

131 Telefon 131 Telefon Informacje ogólne Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Połączenie alarmowe Obsługa Telefony komórkowe i radia CB. 141 Informacje ogólne Interfejs telefonu umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych, korzystając z wbudowanego mikrofonu i głośników samochodowych, a także obsługę najważniejszych funkcji telefonu komórkowego za pomocą systemu Infotainment. Na czas korzystania z tego trybu należy zaparkować

132 132 Telefon pojazd. Więcej informacji dotyczących powyższej specyfikacji można znaleźć w Internecie na stronie Obsługa rozpoznawania mowy W sytuacjach awaryjnych bądź zagrożenia nie należy korzystać z rozpoznawania mowy, ponieważ stres powoduje znaczną zmianę barwy głosu oraz sposobu mówienia i polecenia głosowe nie będą rozpoznawane przez system dostatecznie dobrze, by szybko ustanowić żądane połączenie. Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Bluetooth jest standardem komunikacji radiowej używanym do połączeń bezprzewodowych, np. telefonu z innymi urządzeniami. Za pomocą tego połączenia można transferować informacje, takie jak książka telefoniczna, listy połączeń, nazwa operatora sieci komórkowej i siła sygnału. Funkcjonalność ta może być ograniczona w zależności od modelu telefonu. Aby móc ustanowić połączenie Bluetooth z interfejsem telefonu, funkcja Bluetooth musi być aktywna w telefonie komórkowym, a sam telefon musi być skonfigurowany jako widoczny w sieci bezprzewodowej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Menu Bluetooth Nacisnąć CONFIG. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Bluetooth. Uaktywnianie połączeń Bluetooth Jeśli funkcja Bluetooth interfejsu telefonu jest wyłączona: ustawić opcję Aktywacja na Włącz. i potwierdzić wyświetlony komunikat.

133 Telefon 133 Lista urządzeń Po podłączeniu po raz pierwszy telefonu komórkowego do interfejsu telefonu za pośrednictwem połączenia Bluetooth telefon ten jest zapisywany na liście urządzeń. Na liście urządzeń można zapisać maksymalnie 5 telefonów komórkowych. Podłączanie telefonu komórkowego po raz pierwszy Istnieją dwa sposoby łączenia telefonu komórkowego z interfejsem telefonu: poprzez dodanie go jako urządzenia głośnomówiącego lub użycie profilu dostępu do karty SIM (SAP). Tryb urządzenia głośnomówiącego Kiedy telefon jest dodany jako urządzenie głośnomówiące, użytkownik może nawiązywać lub odbierać połączenia i korzystać z innych funkcji za pośrednictwem interfejsu telefonu. Zakres dostępnych funkcji zależy od telefonu komórkowego. Kiedy telefon komórkowy jest podłączony do interfejsu, można go obsługiwać w standardowy sposób. Należy pamiętać, że bateria telefonu komórkowego może rozładowywać się szybciej niż zazwyczaj ze względu na jednoczesne standardowe działanie telefonu i aktywne połączenie Bluetooth. Tryb SAP Podczas korzystania z opcji SAP za pośrednictwem interfejsu telefonu dostępny jest szerszy zakres funkcji, jak np. różne funkcje zabezpieczające i opcje wysyłania wiadomości. Rzeczywisty zakres funkcji zależy od operatora sieci komórkowej. Ponadto w trybie SAP telefon komórkowy znajduje się w trybie oczekiwania. Aktywne jest tylko połączenie Bluetooth i karta SIM, co powoduje mniejsze zużycie energii przez podłączony telefon komórkowy.

134 134 Telefon Podłączanie telefonu komórkowego jako urządzenia głośnomówiącego dowolnym momencie zmienić. Ze względów bezpieczeństwa podczas łączenia (tzw. parowania) urządzeń należy używać czterocyfrowych, losowo wybieranych kodów. Wybrać pozycję Dodaj urządzenie (głośnomówiące). Wyświetlony zostaje kod Bluetooth, który należy wprowadzić w telefonie komórkowym. Od tego momentu interfejs telefonu może zostać wykryty przez inne urządzenia Bluetooth. Gdy interfejs zostanie wykryty przez telefon komórkowy, na telefonie zostanie wyświetlone zapytanie o kod Bluetooth. Gdy telefon komórkowy zostanie wykryty przez interfejs, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie ustanowienia połączenia. Telefon komórkowy zostanie umieszczony na liście urządzeń i będzie go można obsługiwać poprzez interfejs. Zmienianie kodu Bluetooth (dotyczy wyłącznie trybu urządzenia głośnomówiącego) Po pierwszym ustanowieniu połączenia Bluetooth z interfejsem telefonu wyświetlany jest kod domyślny. Kod domyślny można w Wybrać pozycję Zmień kod Bluetooth. W wyświetlanym menu należy edytować kod Bluetooth i potwierdzić zmodyfikowaną wersję przy pomocy opcji OK. Podłączanie telefonu komórkowego przy użyciu profilu dostępu do karty SIM (SAP) Wybrać pozycję Dodaj urządzenie z dostępem SIM.

135 Telefon 135 Interfejs telefonu komórkowego poszukuje dostępnych urządzeń i wyświetla listę odnalezionych urządzeń. Funkcja Bluetooth w telefonie musi być aktywna, a telefon musi być ustawiony jako widoczny. Wybrać żądany telefon komórkowy z listy. Na wyświetlaczu systemu Infotainment wyświetlany jest monit o kod dostępu SAP w postaci kodu 16-cyfrowego. Wprowadzić kod dostępu SAP w telefonie komórkowym (bez spacji). Kod PIN telefonu komórkowego pojawia się na wyświetlaczu systemu Infotainment. Jeśli funkcja Żądanie kodu PIN jest aktywna, użytkownik musi wprowadzić kod PIN karty SIM telefonu komórkowego. Wprowadzić kod PIN karty SIM telefonu komórkowego. Telefon komórkowy zostaje połączony (sparowany) z interfejsem. Za pośrednictwem interfejsu telefonu można korzystać z usług operatora sieci komórkowej.

136 136 Telefon Podłączanie telefonu komórkowego zapisanego na liście urządzeń Wybrać żądany telefon komórkowy, a następnie wybrać opcję Wybierz w wyświetlonym menu. Telefon komórkowy można obsługiwać za pomocą interfejsu. Usuwanie telefonu komórkowego z listy urządzeń Wybrać żądany telefon komórkowy z listy urządzeń. W wyświetlonym menu wybrać pozycję Usuń i potwierdzić wyświetlony komunikat. Konfiguracja podłączonego telefonu Jeśli telefon komórkowy jest podłączony za pośrednictwem funkcji SAP, w menu Ustawienia telefonu można skonfigurować różne ustawienia telefonu. Regulacja sygnału dzwonka Aby zmienić sygnał dzwonka: Nacisnąć CONFIG. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Dźwięk dzwonka. Aby zmienić głośność sygnału dzwonka: Gdy słychać sygnał dzwonka, obrócić pokrętło m systemu Infotainment lub nacisnąć w lub na kierownicy. Zmiana ustawień zabezpieczeń Nacisnąć CONFIG. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Bezpieczeństwo. Wyświetlane jest okno dialogowe zabezpieczeń. Włączanie/wyłączanie żądania kodu PIN Wybrać opcję Żądanie kodu PIN Włącz. Wprowadzić kod PIN karty SIM telefonu komórkowego i potwierdzić. Opcja ta jest zależna od operatora sieci. Zmienianie kodu PIN Wybrać pozycję Zmień kod PIN. Wprowadzić aktualny kod PIN. Wprowadzić nowy kod PIN. Powtórzyć nowy kod PIN i potwierdzić. Kod PIN został zmieniony.

137 Telefon 137 Konfigurowanie usług sieciowych Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Usługi sieciowe. Wyświetlane jest okno dialogowe usług sieciowych. W zależności od operatora sieci i telefonu komórkowego dostępnych jest kilka opcji. Wybór sieci: wybór między automatycznym lub ręcznym wyborem sieci. Połączenie oczekujące: włączanie lub wyłączanie funkcji połączeń oczekujących. Przekierowanie rozmów: wybór opcji przekierowywania w zależności od sytuacji. Blokowanie połączeń: konfiguracja opcji blokowania połączeń w zależności od sytuacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji usług sieciowych można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego lub uzyskać u operatora sieci. Konfigurowanie numeru centrum wiadomości SMS Numer centrum wiadomości SMS to numer telefonu, który funkcjonuje jako bramka do przekazywania wiadomości SMS między telefonami komórkowymi. Numer jest zazwyczaj ustawiany wstępnie przez operatora sieci. Aby skonfigurować numer centrum wiadomości SMS, wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Numer centrum SMS. W razie potrzeby zmodyfikować numer centrum wiadomości SMS. Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu komórkowego Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Przywróć ustawienia fabryczn.. Dlatego w kwestii bardzo ważnej łączności (np. kontaktu z pogotowiem) nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym. W niektórych okolicznościach nie można nawiązać połączeń awaryjnych w

138 138 Telefon każdej sieci komórkowej z uwagi na aktywne określone usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Obsługa Wprowadzenie Po ustanowieniu połączenia Bluetooth pomiędzy telefonem komórkowym a systemem Infotainment, za pomocą systemu można obsługiwać wiele funkcji telefonu. Za pośrednictwem systemu Infotainment można np. ustanowić połączenie przy pomocy numerów telefonów zapisanych w telefonie komórkowym lub zmienić numery telefonów. W trybie głośnomówiącym obsługa telefonu komórkowego jest nadal możliwa, np. odbieranie połączeń lub regulacja głośności. Po ustanowieniu połączenia pomiędzy telefonem komórkowym a systemem Infotainment, następuje transfer danych z telefonu do systemu Infotainment. Niektóre telefony mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji interfejsu telefonu. Dlatego też zakres funkcji określonych telefonów może się różnić od opisanego. Ustawianie głośności funkcji głośnomówiącej Obrócić pokrętło m systemu audionawigacyjnego lub nacisnąć w lub na kierownicy.

139 Telefon 139 Wybieranie numeru telefonu Ręczne wprowadzanie numeru warunkiem, że użyto tego samego telefonu i tej samej karty SIM. Podczas trwanie tego procesu nowo dodane numery są niewidoczne. Jeśli podłączono inny telefon lub użyto innej karty SIM, książka telefoniczna jest przeładowywana całkowicie. W zależności od modelu telefonu proces ten może potrwać kilka minut. Wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej Kiedy główne menu telefonu jest aktywne, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć menu obsługi telefonu. Dostępnych jest kilka opcji wybierania numerów telefonu, korzystania z książki telefonicznej i list połączeń oraz przeglądania i edycji wiadomości. Przy pomocy polecenia Telefon wyłączony możliwe jest odłączenie podłączonego telefonu od interfejsu telefonu. Wybrać opcję Wpisz numer, a następnie wprowadzić żądaną sekwencję liczb. Wybrać opcję Zadzwoń, aby rozpocząć łączenie. Wybierając opcję PB, można przełączyć widok na menu książki telefonicznej. Książka telefoniczna Po ustanowieniu połączenia telefonu z systemem zawartość książki telefonicznej telefonu jest porównywana z książką telefoniczną w pamięci tymczasowej, pod

140 140 Telefon Wybrać pozycję Książka telefoniczna. Z wyświetlonego menu wybrać pierwszą literę nazwy poszukiwanego kontaktu, aby zawęzić listę wpisów książki telefonicznej do wyświetlenia. Po dokonaniu wstępnej selekcji: wybrać żądany wpis książki telefonicznej, aby wyświetlić numery zapisane dla tego kontaktu. Listy połączeń listę połączeń, interesującą nas pozycję na liście i ostatecznie wybrać numer telefonu. Funkcje wysyłania wiadomości Wpisy do książki telefonicznej są przenoszone z telefonu komórkowego. Prezentacja oraz kolejność wpisów książki telefonicznej może być inna na wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego i wyświetlaczu telefonu komórkowego. Za pośrednictwem menu Listy rozmów można przeglądać połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane, a także wybierać numery telefonów. W celu rozpoczęcia łączenia: wybrać żądaną W przypadku sparowania telefonu komórkowego przy pomocy trybu SAP możliwe jest przeglądanie, tworzenie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem interfejsu telefonu. Menu umożliwia również usuwanie wiadomości. Przeglądanie odebranych wiadomości: wybrać opcję Skrzynka SMS odebranych.

141 Telefon 141 Przeglądanie wysłanych wiadomości: wybrać opcję Skrzynka SMS wysłanych Tworzenie wiadomości: wybrać opcję Wpisz nową wiadomość. Wiadomość może zawierać maksymalnie 70 znaków. Połączenia przychodzące W razie przychodzącego połączenia wyświetlane jest menu umożliwiające odebranie lub odrzucenie połączenia. Funkcje podczas trwania połączenia Podczas trwania połączenia telefonicznego, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć podmenu. W zależności od bieżącej sytuacji i zakresu funkcji telefonu komórkowego dostępny jest szereg opcji: Rozłącz się: rozłączanie połączenia telefonicznego. Połącz się z numerem: wprowadzanie numeru telefonu w celu wykonania drugiego połączenia lub przesłania numeru jako sygnalizacji tonowej (DTMF), np. Odłącz rozmowę: odłączanie połączenia z uczestnikiem telekonferencji. Złącz rozmowy: złączanie dwóch połączeń, gdy kilka połączeń jest aktywnych. Przełącz rozmowy: przełączanie pomiędzy połączeniami, gdy kilka połączeń jest aktywnych. Wycisz rozmowę: wyciszanie połączenia. Uwzględnić odpowiednią

142 142 Telefon uwagę zamieszczoną w rozdziale Poduszki powietrzne w Podręczniku użytkownika. Zestawu głośnomówiącego bez anteny zewnętrznej zgodnego ze standardem telefonii GSM 900/1800/1900 oraz UMTS można używać wyłącznie wtedy, gdy maksymalna moc nadawcza telefonu komórkowego nie przekracza 2 W w przypadku korzystania z sieci GSM 900 oraz 1 W w innych przypadkach.

143 Telefon 143

144 144 Indeks A Aktualizowanie list stacji B Bluetooth D DAB DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy E Elementy sterujące telefonu EON G Głośność głosowych informacji zwrotnych I Informacje ogólne 90, 118, 122, 123, 125, 131 K Komunikaty dla kierowców Konfigurowanie DAB Konfigurowanie RDS Korzystanie z gniazda USB Korzystanie z gniazda wejściowego AUX Korzystanie z odtwarzacza CD Korzystanie z radioodbiornika Korzystanie z systemu Infotainment L Listy automatycznie zapisanych stacji Listy ulubionych stacji Ł Ładowanie akumulatora telefonu 131 M Menu zakresów częstotliwości O Obsługa... 99, 108, 119, 122, 138 Obsługa menu Odtwarzacz płyt CD uaktywnienie użycie ważne informacje Odtwarzanie zapisanych plików audio

145 145 P Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Podstawowa obsługa Pokrętło wielofunkcyjne Połączenie alarmowe Ponowne wybieranie stacji. 109, 110 Profil dostępu do karty SIM (SAP) 132 Przegląd elementów sterujących.. 92 Przycisk BACK (wstecz) R Radioodbiornik system RDS (Radio Data System) listy automatycznie zapisanych stacji listy stacji listy ulubionych stacji menu zakresów częstotliwości 110 nadawanie cyfrowego sygnału audio (DAB) uaktywnienie użycie wybieranie zakresu częstotliwości wyszukiwanie stacji RDS Regionalizacja Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Rozpoznawanie mowy, 126 głośność głosowych informacji zwrotnych sterowanie telefonem uaktywnienie użycie Rozpoznawanie poleceń głosowych S System Infotainment głośność komunikatów dla kierowców maksymalna głośność początkowa poziom głośności zależny od prędkości jazdy ustawienia barwy dźwięku ustawienia głośności System RDS (Radio Data System) T Telefon Bluetooth elementy sterujące funkcje podczas rozmowy funkcje wysyłania wiadomości 138 książka telefoniczna listy połączeń ładowanie akumulatora połączenia alarmowe połączenie Bluetooth profil dostępu do karty SIM (SAP) tryb urządzenia głośnomówiącego ustawianie dzwonka ustawianie głośności ważne informacje wybieranie numeru Telefony komórkowe i radia CB. 141 Tryb SAP Tryb urządzenia głośnomówiącego U Uaktywnianie odtwarzacza CD Ustawianie głośności Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia poziomu głośności W Włączanie i wyłączanie systemu Infotainment Włączanie radioodbiornika Włączanie rozpoznawania mowy 126

146 146 Wybieranie zakresu częstotliwości Wyciszanie Wyszukiwanie stacji Z Zaawansowane wyszukiwanie innych stacji (EON) Zabezpieczenie przed kradzieżą. 91 Zapisywanie stacji, 110

147 CD 400plus (2) Wprowadzenie Radioodtwarzacz Odtwarzacz CD Wejście AUX Gniazdo USB Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Telefon Indeks

148 148 Wprowadzenie Wprowadzenie Informacje ogólne Zabezpieczenie przed kradzieżą Przegląd elementów sterujących Obsługa Podstawowa obsługa Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia poziomu głośności.. 158 Informacje ogólne System Infotainment posiada wiele nowoczesnych funkcji, które podczas podróży samochodowych zapewniają rozrywkę i informacje o trasie. Korzystając z funkcji radioodbiornika FM, AM i DAB, można zapisać maksymalnie 36 stacji w sześciu zestawach ulubionych stacji. Do systemu audio-nawigacyjnego można podłączać, jako dodatkowe źródła sygnału audio, zewnętrzne urządzenia pamięci np. ipod, odtwarzacz MP3, pamięć USB lub przenośny odtwarzacz CD za pomocą przewodu lub bezprzewodowo przez Bluetooth. Dodatkowo system audionawigacyjny jest wyposażony w interfejs telefonu komórkowego, który umożliwia wygodne i bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego w samochodzie. Opcjonalnie system Infotainment można obsługiwać za pomocą elementów sterujących znajdujących się na kole kierownicy. Niektóre opisy, w tym dotyczące wyświetlacza i funkcji menu, mogą nie dotyczyć posiadanego pojazdu ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami modelu, specyfikacje modelu dla danego kraju, zainstalowane wyposażenie dodatkowe lub akcesoria. Druga wersja jest wyposażona w poniższy wyświetlacz.

149 Wprowadzenie 149 Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego 9 Ostrzeżenie Należy zawsze korzystać z systemu Infotainment w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu.

150 150 Wprowadzenie Przegląd elementów sterujących CD 400plus

151 Wprowadzenie RADIO Włączanie radioodbiornika lub zmienianie zakresu częstotliwości CD Rozpoczynanie odtwarzania z płyty CD/ MP3/WMA Wyszukiwanie w tył Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w tył).. 160 CD/MP3/WMA: przechodzenie do poprzedniego utworu Przyciski stacji radiowych Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji m Naciśnięcie: włączanie/ wyłączanie System Infotainment Obrót: regulowanie głośności Wyszukiwanie w przód Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód) CD/MP3/WMA: przechodzenie do następnego utworu AS 1/ Poziomy pamięci zapełnianej automatycznie (zapisane stacje radiowe) Krótkie naciśnięcie: wybieranie listy automatycznie zapisanych stacji Długie naciśnięcie: automatyczne zapisywanie stacji FAV 1/2/ Listy ulubionych (zapisane stacje radiowe) TP Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów dla kierowców Jeśli system jest wyłączony: wyświetlanie godziny i daty Wysuwanie płyty CD CONFIG Otwieranie menu ustawień INFO Radioodbiornik: informacje dotyczące aktualnie odbieranej stacji.. 160 CD/MP3/WMA: informacje dotyczące aktualnie włożonej płyty CD

152 152 Wprowadzenie 13 Pokrętło wielofunkcyjne Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości liczbowych Naciśnięcie: wybór/ uaktywnienie zaznaczonej opcji; potwierdzenie ustawionej wartości; wł. funkcji Szczelina na płyty CD BACK Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku lub całego wpisu TONE Ustawienia barwy dźwięku PHONE Otwieranie głównego menu telefonu Wyciszanie AUX Zmiana źródła dźwięku Elementy sterujące na kierownicy 1 qw Krótkie naciśnięcie: odbieranie połączeń telefonicznych lub wybieranie numeru z listy Długie naciśnięcie: wyświetlanie listy połączeń SRC (Źródło) Naciśnięcie: wybieranie źródła dźwięku

153 Wprowadzenie 153 Jeśli aktywne jest radio: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnej/poprzedniej zapisanej stacji Jeśli aktywny jest odtwarzacz CD: obrócenie w górę / w dół umożliwia wybranie następnego/ poprzedniego utworu CD/ MP3/WMA Jeśli aktywny jest interfejs telefonu: obrócenie w górę/w dół umożliwia wybranie następnej/ poprzedniej pozycji na liście połączeń Przy aktywnym interfejsie telefonu i połączeniu oczekującym: obrócenie w górę / w dół umożliwia przełączenie między rozmowami w Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności xn Krótkie naciśnięcie: zakańczanie / odrzucanie połączeń lub zamykanie listy połączeń lub włączanie / wyłączanie wyciszenia Obsługa Elementy sterujące System audio-nawigacyjny obsługuje się przy użyciu przycisków funkcyjnych i pokrętła wielofunkcyjnego, korzystając z menu pojawiających się na wyświetlaczu. Wprowadzanie danych obywa się opcjonalnie za pomocą: panelu sterowania systemu audionawigacyjnego elementów sterujących funkcji audio na kierownicy Włączanie i wyłączanie systemu Infotainment Nacisnąć krótko przycisk X. Nacisnąć ponownie X, aby wyłączyć system. Automatyczne wyłączanie Jeśli system audio-nawigacyjny został włączony przez naciśnięcie X przy wyłączonym zapłonie, po

154 154 Wprowadzenie upływie 10 minut od ostatniego użycia elementu sterującego system wyłącza się automatycznie. Ustawianie głośności Obrócić pokrętło m. Po włączeniu systemu wybierany jest ostatnio używany poziom głośności, pod warunkiem że jest on niższy od maksymalnej głośności początkowej (patrz poniżej). Poniższych ustawień można dokonać oddzielnie: maksymalna głośność początkowa poziom głośności komunikatów dla kierowców Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy Gdy funkcja dopasowywania głośności do prędkości jazdy jest włączona 3 158, poziom głośności jest automatycznie dostosowywany proporcjonalnie do prędkości jazdy, aby skompensować hałas silnika, toczących się kół oraz wiatru. Funkcja wyciszenia Nacisnąć PHONE (jeśli dostępny jest interfejs telefonu: nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund), aby wyciszyć źródła dźwięku. W celu wyłączenia funkcji wyciszenia: obrócić m lub nacisnąć PHONE (jeśli dostępny jest interfejs telefonu: nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund). Tryby działania Radioodbiornik W celu włączenia głównego menu radioodbiornika lub przełączenia pomiędzy zakresami częstotliwości, nacisnąć RADIO. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić menu zakresów częstotliwości zawierające opcje wyboru stacji. Szczegółowy opis funkcji radioodbiornika Podłączanie zewnętrznych odtwarzaczy audio Nacisnąć CD lub AUX jeden raz lub kilkakrotnie, aby wyświetlić menu główne USB, ipod lub AUX (jeśli jest dostępne) lub przełączać między tymi menu. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić odpowiednie menu zawierające opcje wyboru utworów.

155 Wprowadzenie 155 Szczegółowy opis funkcji odtwarzacza płyt CD 3 170, funkcji wejścia AUX 3 174, funkcji gniazda USB oraz funkcji odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth Telefon W celu wyświetlenia menu telefonu krótko nacisnąć PHONE. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić menu telefonu zawierające opcje wprowadzania i wyboru numerów. Szczegółowy opis interfejsu telefonu Ustawienia ogólne Ustawienie języka Teksty menu systemu Infotainment mogą się wyświetlać w różnych językach. Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Języki (Languages) w menu Ustawienia, aby wyświetlić odpowiednie menu. Wybrać żądany język tekstów menu. Szczegółowy opis obsługi menu Ustawienia godziny i daty Szczegółowy opis można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Podstawowa obsługa Pokrętło wielofunkcyjne Pokrętło wielofunkcyjne stanowi centralny element sterujący obsługą menu. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne: zaznaczanie pozycji menu ustawianie wartości numerycznych Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne: wybieranie lub włączanie zaznaczonych pozycji potwierdzanie ustawionych wartości włączanie / wyłączanie funkcji systemu Przycisk BACK Nacisnąć krótko przycisk BACK: aby wyjść z menu aby przejść z podmenu do menu nadrzędnego aby usunąć ostatni znak z ciągu wprowadzanych znaków Nacisnąć i przytrzymać BACK przez kilka sekund, aby usunąć cały wpis. Przykłady obsługi menu Wybieranie opcji

156 156 Wprowadzenie Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby przesunąć wskaźnik (= zmieniony kolor tła) na żądaną opcję. Włączanie ustawienia Ustawianie wartości Regulacja ustawienia Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zmienić bieżącą wartość ustawienia. Wskaźnik przesuwa się wtedy na następną wartość. Po nastawieniu wszystkich wartości następuje automatycznie powrót do menu nadrzędnego. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zmienić ustawienie. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić ustawienie.

157 Wprowadzenie 157 Włączanie lub wyłączanie funkcji Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć funkcję, która ma zostać włączona lub wyłączona. Wprowadzanie ciągu znaków Aby wprowadzić ciąg znaków, np. kod PIN lub numer telefonu: Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby zaznaczyć żądany znak. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić zaznaczony znak. Ostatni znak ciągu można usunąć, wybierając k na wyświetlaczu lub naciskając przycisk BACK na panelu sterowania. Aby zmienić położenie wskaźnika w już wprowadzonym ciągu znaków, wybrać lub na wyświetlaczu. Ustawienia barwy dźwięku W menu ustawień barwy dźwięku można zdefiniować oddzielną charakterystykę barwy dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości radiowych i każdego źródła dźwięku. W celu wyświetlenia menu ustawień barwy dźwięku należy nacisnąć przycisk TONE. Ustawianie tonów niskich, średnich i wysokich Przewinąć listę i wybrać Basy, T. średnie lub Soprany. Ustawianie rozłożenia mocy dźwięku na przednie i tylne głośniki Przewinąć listę i wybrać Fader P-T.

158 158 Wprowadzenie Ustawianie rozłożenia mocy dźwięku na prawe i lewe głośniki Przewinąć listę i wybrać Balans. Wybór charakterystyki dźwięku Przewinąć listę i wybrać Kor. (korektor). Pojawi się menu Ustawienia korektora. Wyzerowywanie pojedynczego ustawienia Wybrać żądaną opcję, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund pokrętło wielofunkcyjne. Wartość zostaje wyzerowana. Wyzerowywanie lub wybieranie pozycji "WYŁ" dla wszystkich ustawień Nacisnąć TONE na kilka sekund. Wszystkie wartości zostają wyzerowane, a dla korektora zostaje wybrana opcja WYŁ. Ustawienia poziomu głośności Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia radia, a następnie Automatyczna regulacja głośno ści. W wyświetlonym menu funkcję Automatyczna regulacja głośno ści można wyłączyć bądź też wybrać stopień dostosowywania głośności. Regulacja maksymalnej prędkości początkowej Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia radia, a następnie Maksym. Regulacja poziomu głośności komunikatów dla kierowców Głośność komunikatów dla kierowców można nastawić w taki sposób, by zwiększała lub zmniejszała się proporcjonalnie do normalnego poziomu głośności. Wybrać opcję Ustawienia radia, Opcje RDS, a następnie Głośn.

159 Regulacja głośności sygnału dzwonka Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, Dźwięk i sygnały, a następnie Głośność dzwonka. Wprowadzenie 159

160 160 Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz Obsługa Wyszukiwanie stacji Listy automatycznie zapisanych stacji Listy ulubionych stacji Menu zakresów częstotliwości System RDS (Radio Data System) DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Obsługa Włączanie radioodbiornika W celu włączenia głównego menu radioodbiornika nacisnąć RADIO. Wyszukiwanie stacji Automatyczne wyszukiwanie stacji Aby przejść do poprzedniej lub następnej zapisanej w pamięci stacji, krótko nacisnąć s lub u. Ręczne wyszukiwanie stacji Nacisnąć i przytrzymać przycisk s lub u. Zwolnić dany przycisk, gdy wyświetlana wartość zbliży się do żądanej częstotliwości. Zostaje wyszukana i automatycznie włączona następna stacja, której sygnał jest odpowiednio dobry. Jeśli nadal nie

161 Radioodtwarzacz 161 zostanie wykryta żadna stacja, ustawiana jest ostatnia aktywna częstotliwość. Zakres częstotliwości FM: w przypadku gdy włączona jest funkcja RDS, wyszukiwane są wyłącznie stacje obsługujące tę funkcję 3 165, zaś gdy włączona jest funkcja komunikatów dla kierowców (TP), wyszukiwane są wyłącznie stacje obsługujące tę funkcję Ręczne dostrajanie odbioru stacji W menu głównym radioodbiornika nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić odpowiednie menu zakresu częstotliwości i wybrać ręczne strojenie np. Strojenie ręczne FM. Na wyświetlonym ekranie częstotliwości obracać pokrętłem wielofunkcyjnym w celu ustawienia optymalnej częstotliwości odbioru stacji. Każdy z zakresów posiada 2 listy automatycznie zapisanych stacji (Stacje AS 1, Stacje AS 2), obie mieszczące po 6 stacji. Automatyczne zapisywanie stacji Przytrzymać wciśnięte AS 1-2 do momentu wyświetlenia komunikatu o automatycznym zapisywaniu. Aby anulować procedurę automatycznego zapisywania, nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Nacisnąć krótko AS 1-2 jeden raz lub kilkakrotnie, aby przełączyć się na żądaną listę.

162 162 Radioodtwarzacz Stacje zapisane ręcznie są nadpisywane podczas procesu automatycznego zapisywania stacji. Przywracanie odbioru stacji Nacisnąć krótko AS 1-2 jeden raz lub kilkakrotnie, aby przełączyć się na żądaną listę. Nacisnąć krótko FAV jeden raz lub kilkakrotnie, aby przełączyć się na żądaną listę. Przywracanie odbioru stacji Nacisnąć krótko FAV jeden raz lub kilkakrotnie, aby przełączyć się na żądaną listę. W celu przywrócenia odbioru danej stacji krótko nacisnąć jeden z przycisków numerycznych stacji Określanie liczby dostępnych list ulubionych stacji Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia radia, a następnie Ulubione stacje radiowe, aby wyświetlić menu Maksym. liczba stron ulubion. s tacji.

163 Radioodtwarzacz 163 Menu zakresów częstotliwości W menu poszczególnych zakresów dostępne są różne funkcje wyboru stacji. Przedstawione poniżej ekrany stanowią jedynie przykłady. Listy stacji W menu głównym radioodbiornika obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić listę stacji odpowiedniego zakresu częstotliwości. Wyświetlone zostaną wszystkie stacje FM, AM lub DAB, których odbiór jest możliwy w danej lokalizacji. Aktualizowanie list stacji W menu głównym radioodbiornika nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić odpowiednie menu zakresu częstotliwości. Jeśli nie można już odbierać stacji zapisanych na listach poszczególnych zakresów: Wybrać opcję w menu odpowiedniego zakresu w celu zaktualizowania listy stacji, np. Aktualizuj listę stacji FM. Aby anulować wyszukiwanie stacji: nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne. Jeśli system audio-nawigacyjny jest wyposażony w dwa tunery, listy stacji są przez cały czas aktualizowane w tle. Nie jest wymagana ręczna aktualizacja.

164 164 Radioodtwarzacz W przypadku zaktualizowania stacji dla danego zakresu aktualizowana jest również odpowiednia lista kategorii. Lista ulubionych W menu głównym radioodbiornika nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić odpowiednie menu zakresu częstotliwości. Wybrać pozycję Lista ulubionych. Wyświetlone zostaną wszystkie stacje zapisane na liście ulubionych stacji. Listy kategorii Wiele stacji RDS i DAB przesyła kod PTY, który określa typ nadawanego programu (np.

165 Radioodtwarzacz 165 Wybrać żądaną stację. Komunikaty DAB Wiele stacji systemu DAB oprócz programów muzycznych nadaje również komunikaty w różnych kategoriach. Uaktywnianie kategorii komunikatów W Menu DAB wybrać opcję Komunikaty DAB, aby wyświetlić odpowiednie menu. Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji RDS wybrane jest ustawienie Włącz.. Podczas wyszukiwania stacji system audio-nawigacyjny dostraja wyłącznie do stacji RDS. Konfigurowanie RDS Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia radia, a następnie Opcje RDS.

166 166 Radioodtwarzacz Dla opcji RDS wybrać ustawienie Włącz. Opcje RDS Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach. Dla opcji Regionalne wybrać ustawienie Włącz. Jeśli włączona jest regionalizacja, wybierane są tylko częstotliwości alternatywne (AF) tych samych programów regionalnych. Wiadomości tekstowe ze stacji Jeśli funkcja RDS jest włączona i odbierana jest stacja RDS, pod nazwą stacji są wyświetlane informacje o bieżącym programie i aktualnie odtwarzanym utworze. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie tych informacji, dla opcji Radiotekst wybrać ustawienie Włącz. TA volume Głośność komunikatów dla kierowców (TA) można wstępnie zdefiniować. Szczegółowy opis Radiowe komunikaty dla kierowców (TP = ang.

167 Radioodtwarzacz 167 Włączanie i wyłączanie funkcji radiowych komunikatów dla kierowców W celu włączenia lub wyłączenia funkcji oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie Infotainment: Nacisnąć TP.

168 168 Radioodtwarzacz Informacje ogólne Dzięki systemowi DAB kilka programów radiowych (usług) może być nadawanych na pojedynczej częstotliwości (multipleksie). Nie występuje zjawisko zaniku fali (osłabienia dźwięku, typowe dla odbioru AM lub FM). Jeśli włączona jest funkcja TP 3 165, nadawane są komunikaty dla kierowców ze stacji FM, która jest w danej chwili najlepiej odbierana. W menu konfiguracyjnym dostępne są następujące opcje: Automatyczne przełączanie programów Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie przełącza się na odbiór tej samej usługi (programu) z innego multipleksu DAB (częstotliwości) w przypadku zbyt słabego sygnału DAB, by mógł być wychwycony przez odbiornik. Wybrać dla funkcji ustawienie Włącz. Automatyczne przełączanie DAB-FM Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie przełącza się na odbiór stacji FM odpowiadającej włączonemu programowi DAB w przypadku zbyt słabego sygnału DAB, by mógł być wychwycony przez odbiornik.

169 Radioodtwarzacz 169 Dynamiczna adaptacja audio Gdy funkcja jest aktywna, zakres dynamiczny sygnału DAB jest ograniczony. Oznacza to, że poziom dźwięków głośnych zostaje obniżony, a poziom dźwięków cichych zostaje podwyższony. Dzięki tej funkcji głośność systemu audionawigacyjnego można zwiększyć tak, by dobrze były słyszane dźwięki ciche, a dźwięki głośnie nie były zbyt donośne. Wybór zakresu Wybrać opcję Wybór zakresu, aby wyświetlić odpowiednie menu. Aby określić, które zakresy częstotliwości DAB mają być odbierane przez system audionawigacyjny, włączyć jedną z opcji: Pasmo-L: MHz, radio naziemne i satelitarne Zakres III: MHz, radio naziemne Oba

170 170 Odtwarzacz CD Odtwarzacz CD Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Zintegrowany odtwarzacz CD systemu Infotainment umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA. Ważne informacje Przestroga W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu singli CD o średnicy 8 cm lub płyt o nieregularnych kształtach. Można używać następujących formatów CD: CD-ROM Mode 1 i Mode 2 CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2 Można używać następujących formatów plików: ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo, Joliet) Pliki MP3 i WMA zapisane w jakimkolwiek formacie innym niż podane powyżej mogą nie być odtwarzane prawidłowo zaś zapisane na nich nazwy plików i katalogów mogą nie być prawidłowo wyświetlane. Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe. Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW (patrz poniżej).

171 Odtwarzacz CD 171 Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe. Dane zapisane na płytach z plikami MP3/WMA podlegają następującym ograniczeniom: Szybkość bitowa: 8 kbit/s kbit/s. Częstotliwość próbkowania: 48 khz, 44. 1 khz, 32 khz (dla MPEG-1) i 24 khz, khz, 16kHz (dla MPEG-2). Odnośnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Liczba utworów: maks Liczba utworów na każdym poziomie struktury folderów: maks Głębokość struktury folderów: maks. 10 poziomów. W tym rozdziale omówiono tylko odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa urządzenia w przypadku plików WMA jest taka sama jak dla plików MP3. Obsługa Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Nacisnąć CD jeden raz lub kilkakrotnie, aby wyświetlić menu główne CD lub MP3.

172 172 Odtwarzacz CD W zależności od tego, czy w odtwarzaczu znajduje się płyta Audio CD czy płyta z plikami MP3, na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje dotyczące bieżącego utworu. Wkładanie płyty CD Trzymając płytę CD zadrukowaną stroną do góry, włożyć ją w szczelinę na płyty, aż zostanie automatycznie wciągnięta. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta CD, na wyświetlaczu widoczny jest symbol 0. Wybieranie utworów za pomocą menu płyty Audio CD Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby otworzyć Menu płyty CD. Przemieszaj utwory Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej: wybrać dla tej opcji ustawienie Włącz.. Gdy funkcja ta jest włączona, w odpowiednim menu głównym wyświetlany jest symbol 2. Powtórz Aby powtarzać odtwarzanie utworu: wybrać dla tej opcji ustawienie Włącz.. Gdy funkcja ta jest włączona, w odpowiednim menu głównym wyświetlany jest symbol 1. Lista utworów Wybieranie utworu na płycie CD: wybrać opcję Lista utworów, a następnie wybrać żądany utwór. Foldery Aby wybrać utwór z folderu: wybrać Foldery. Zostanie wyświetlona lista folderów zapisanych na płycie CD. Wybrać jeden z folderów, a następnie wybrać żądany utwór. Ta pozycja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy włożona jest płyta z plikami MP3. Szukanie... Aby wyświetlić menu wyszukiwania i wyboru utworu: wybrać pozycję Szukanie...

173 Odtwarzacz CD 173 Wybrać jedną z kategorii, a następnie wybrać żądany utwór.

174 174 Wejście AUX Wejście AUX Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Na panelu sterowania systemu audionawigacyjnego znajduje się wejście AUX służące do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku. Obrócić m systemu audionawigacyjnego, aby wyregulować głośność. Wszystkie inne funkcje można obsługiwać wyłącznie za pomocą elementów sterujących danego urządzenia audio.

175 Gniazdo USB 175 Gniazdo USB Informacje ogólne Odtwarzanie zapisanych plików audio Informacje ogólne W konsoli środkowej pod elementami sterującymi ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji znajduje się gniazdo USB służące do podłączania zewnętrznych źródeł z danymi audio. Do gniazda USB można podłączyć odtwarzacz plików MP3, pamięć USB, kartę SD (poprzez złącze/ adapter USB) lub urządzenie ipod. Po podłączeniu jednego z powyższych urządzeń do gniazda USB, można je obsługiwać za pomocą elementów sterujących i opcji menu systemu Infotainment. System Infotainment nie obsługuje wszystkich modeli odtwarzaczy MP3, pamięci USB, kart SD lub urządzeń ipod. Ważne informacje Urządzenia zewnętrzne, podłączone do gniazda USB, muszą być zgodne ze specyfikacją klasy USB MSC (Mass Storage Class). Urządzenia podłączone za pośrednictwem gniazda USB obsługiwane są maksymalną szybkością 12 Mbit/s, zgodnie ze specyfikacją USB V 2. 0. Obsługiwane są wyłącznie urządzenia z systemem plików FAT16/FAT 32. Dyski twarde (HDD) nie są obsługiwane. Koncentratory USB nie są obsługiwane. Można używać następujących formatów plików: ISO9660 Level 1, Level 2 (Romeo, Joliet). Pliki MP3 i WMA zapisane w innym formacie niż podane powyżej mogą nie być odtwarzane prawidłowo, a nazwy plików i katalogów mogą nie być prawidłowo wyświetlane.

176 176 Gniazdo USB Odnośnie do plików zapisanych na urządzeniu zewnętrznym mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Szybkość bitowa: 8 kbit/s kbit/s. 1 khz, 32 khz (dla MPEG-1) i 24 khz, khz, 16 khz (dla MPEG-2). Dane przechowywane na urządzeniach zewnętrznych, podłączonych do gniazda USB, podlegają następującym ograniczeniom: Liczba utworów: maks Liczba utworów na każdym poziomie struktury folderów: maks Głębokość struktury folderów: maks. Nie ma możliwości odtwarzania plików WMA zabezpieczonych systemem DRM, zakupionych w internetowych sklepach muzycznych. Pliki WMA będą prawidłowo odtwarzane, tylko jeśli zostały utworzone przy użyciu aplikacji Windows Media Player w wersji 9 lub późniejszej. Obsługiwane rozszerzenia list odtwarzania:. Pozycje listy odtwarzania muszą być podane w formie tzw. ścieżek względnych. Nie może zostać ustawiony atrybut systemowy folderów/plików zawierających dane dźwiękowe. Odtwarzanie zapisanych plików audio W celu włączenia trybu MP3 lub ipod nacisnąć AUX jeden raz lub kilkakrotnie. Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych w urządzeniu rozpocznie się automatycznie. Korzystanie z menu urządzenia Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić menu aktualnie podłączonego urządzenia.

177 Gniazdo USB 177 Przemieszaj utwory Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej: wybrać dla tej opcji ustawienie Włącz.. Zostanie wyświetlona lista folderów zapisanych na urządzeniu. Ta pozycja menu nie jest dostępna, jeśli nie jest podłączone urządzenie ipod. Wybrać jedną z kategorii, a następnie wybrać żądany utwór. Odłączanie urządzenia Aby bezpiecznie odłączyć urządzenie, wybrać opcję Wyjmij płytę USB lub Odłącz ipod, a następnie odłączyć urządzenie.

178 178 Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Do systemu audio-nawigacyjnego można bezprzewodowo podłączyć źródła sygnału audio Bluetooth (np. ), które obsługują muzyczny protokół Bluetooth A2DP. Ważne informacje Do systemu Infotainment można podłączyć wyłącznie urządzenia Bluetooth, które obsługują profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) w wersji 1. 2 lub nowszej. Urządzenie Bluetooth musi obsługiwać profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) w wersji 1. 0 lub nowszej. Jeśli urządzenie nie obsługuje profilu AVRCP, za pomocą systemu Infotainment można regulować tylko głośność. Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do systemu Infotainment, należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi funkcji Bluetooth, zawartymi w instrukcji urządzenia. Obsługa Warunki wstępne Aby można było użyć trybu odtwarzania muzyki Bluetooth systemu Infotainment, muszą być spełnione następujące warunki wstępne: Funkcja Bluetooth systemu Infotainment musi być aktywna Funkcja Bluetooth zewnętrznego źródła sygnału audio musi być aktywna (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

179 Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth 179 Niektóre zewnętrzne źródła sygnału audio Bluetooth mogą wymagać ustawienia w trybie widoczne (patrz instrukcja obsługi urządzenia). Zewnętrzne źródło sygnału audio Bluetooth musi być sparowane i podłączone do systemu Infotainment Włączanie trybu odtwarzania muzyki Bluetooth W celu włączenia trybu odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth nacisnąć AUX jeden raz lub kilkakrotnie. Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth trzeba włączać i przerywać/ wyłączać za pomocą urządzenia Bluetooth. Obsługa za pomocą systemu Infotainment Regulacja głośności Głośność można regulować za pomocą systemu audionawigacyjnego Przejście do poprzedniego lub następnego utworu Krótko nacisnąć s lub u na panelu sterowania systemu audionawigacyjnego.

180 180 Telefon Telefon Informacje ogólne Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Połączenie alarmowe Obsługa Telefony komórkowe i radia CB. 187 Informacje ogólne Interfejs telefonu umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych, korzystając z wbudowanego mikrofonu i głośników samochodowych, a także obsługę najważniejszych funkcji telefonu komórkowego za pomocą systemu Infotainment. Aby możliwe było korzystanie z interfejsu, telefon komórkowy musi być z nim połączony z systemem audio-nawigacyjnym za pomocą funkcji Bluetooth. Z tego względu przygotowano przepisy i wytyczne w zakresie bezpieczeństwa. Na czas korzystania z tego trybu należy zaparkować

181 Telefon 181 pojazd. Więcej informacji dotyczących powyższej specyfikacji można znaleźć w Internecie na stronie Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Bluetooth jest standardem komunikacji radiowej używanym do połączeń bezprzewodowych np. Za pomocą tego połączenia można przesyłać dane, takie jak książka telefoniczna, listy połączeń, nazwa operatora sieci komórkowej i siła sygnału. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Uaktywnianie połączeń Bluetooth Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać pozycję Ustawienia telefonu. Dla opcji Bluetooth wybrać ustawienie Włącz.. Parowanie urządzenia Bluetooth Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Sparuj urządzenie. Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

182 182 Telefon Gdy tylko interfejs telefonu systemu audio-nawigacyjnego zostanie wykryty, pojawi się na liście urządzeń wyświetlanej przez urządzenie Bluetooth. Wybrać interfejs telefonu. Na żądanie wprowadzić w urządzenie Bluetooth kod PIN. Urządzenia zostaną sparowane i połączone. Książka telefoniczna telefonu komórkowego zostanie pobrana automatycznie. Jeśli połączenie Bluetooth zostało nawiązane: w przypadku gdy do systemu audio-nawigacyjnego było podłączone inne urządzenie Bluetooth, zostanie ono odłączone od systemu. Jeśli próba połączenia Bluetooth zakończyła się niepowodzeniem: ponownie rozpocząć procedurę opisaną powyżej lub skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Z systemem audio-nawigacyjnym można sparować maksymalnie 5 urządzeń. Zmienianie kodu Bluetooth Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Zmień kod Bluetooth. Wprowadzić wybrany czterocyfrowy kod PIN i potwierdzić go, naciskając OK. Podłączanie innego sparowanego urządzenia Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Lista urządzeń. Wyświetla się lista wszystkich urządzeń Bluetooth aktualnie sparowanych z systemem Infotainment. Wybierz wymagane urządzenie. Wybrać Wybierz w celu ustanowienia połączenia.

183 Telefon 183 Odłączanie urządzenia Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać sparowane urządzenie. Wybrać Rozłączono, aby odłączyć urządzenie. Usuwanie sparowanego urządzenia Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Jeśli urządzenie jest podłączone, trzeba je najpierw odłączyć (patrz powyżej). Wybrać Usuń, aby usunąć urządzenie. Przywracanie ustawień fabrycznych Dla ustawień telefonu, np. listy urządzeń, kodu Bluetooth i sygnału dzwonka, można przywrócić wartości fabryczne. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, a następnie Przywróć ustawienia fabryczn.. W podmenu zostaje wyświetlone pytanie. Aby przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień, wybrać Tak.

184 184 Telefon Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci. Obsługa Po ustanowieniu połączenia Bluetooth pomiędzy telefonem komórkowym a systemem audionawigacyjnym, za pomocą systemu można obsługiwać wiele funkcji telefonu. Po ustanowieniu połączenia pomiędzy telefonem komórkowym a systemem audio-nawigacyjnym, następuje transfer danych z telefonu do systemu audio-nawigacyjnego. W zależności od modelu telefonu może to potrwać kilka minut. Niektóre telefony komórkowe mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji interfejsu telefonu. Dlatego też zakres funkcji określonych telefonów komórkowych może się różnić od opisanego. Warunki wstępne Aby można było użyć trybu głośnomówiącego systemu Infotainment, muszą być spełnione następujące warunki wstępne: Funkcja Bluetooth systemu Infotainment musi być aktywna Funkcja Bluetooth telefonu komórkowego musi być aktywna (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

185 Telefon 185 Telefon komórkowy musi być ustawiony w trybie "widoczny" (patrz instrukcja obsługi urządzenia). Telefon komórkowy musi być sparowany z systemem Infotainment Włączanie trybu głośnomówiącego Nacisnąć przycisk PHONE na panelu sterowania systemu audionawigacyjnego. Zostanie wyświetlone menu główne telefonu. Jeśli do systemu audionawigacyjnego nie jest podłączony żaden telefon komórkowy, wyświetlony zostanie komunikat Brak telefonu. Szczegółowy opis ustanawiania połączenia przez Bluetooth Wieloma funkcjami telefonu komórkowego można sterować za pomocą menu głównego telefonu (i powiązanych z nim podmenu), a także za pomocą elementów sterowania telefonem na kierownicy. Nawiązanie połączenia telefonicznego Ręczne wprowadzanie numeru W menu głównym telefonu nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić Menu telefon. Wybrać pozycję Wpisz numer. Wprowadzić żądany numer i wybrać y na ekranie, aby rozpocząć wybieranie numeru. Aby wyświetlić ekran Szukanie książki telefonicznej, nacisnąć 4. Korzystanie z książki telefonicznej Książkę telefoniczną można pobrać tylko wtedy gdy telefon komórkowy obsługuję tę funkcję. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Książka telefoniczna zawiera nazwy i numery kontaktów.

186 186 Telefon Przy otwartym menu głównym telefonu nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić Menu telefon. Wybrać pozycję Książka telefoniczna. Wybrać opcję Szukanie, a następnie Imię lub Ostatnie nazwisko. Podobnie jak w telefonie zwykłym lub komórkowym, litery na wyświetlaczu są podzielone na grupy alfabetyczne: abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv oraz wxyz. Wybrać żądaną grupę liter. Zostanie wyświetlona książka telefoniczna i będą pokazane pozycje zaczynające się na jedną z liter danej grupy. Przewinąć listę i wybrać nazwę żądanej pozycji. Przewinąć listę numerów książki telefonicznej i wybrać żądany numer. Wybierany jest odpowiedni numer telefonu. Usuwanie książki telefonicznej Aby usunąć wszystkie wpisy z książki telefonicznej w systemie audionawigacyjnym, nacisnąć PHONE. Wybrać opcję Książka telefoniczna, a następnie Usuń wszystko. Korzystanie z listy połączeń Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane są rejestrowane na odpowiednich listach połączeń. Przy otwartym menu głównym telefonu nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyświetlić Menu telefon. Wybrać pozycję Listy rozmów. Wybrać żądaną listę połączeń, np. Połączenia nieodebrane. Zostanie wyświetlone menu zawierające odpowiednią listę połączeń. Aby nawiązać połączenie telefoniczne: wybrać wymagany wpis z listy. Ponowne wybieranie numeru telefonu Można ponownie wybrać ostatnio wybierany numer telefonu.

187 Telefon 187 Nacisnąć 7 na kierownicy, aby wyświetlić menu Wybierz ponownie. Ponownie nacisnąć 7, aby rozpocząć wybieranie. Nacisnąć xn na kierownicy, aby wyjść z menu Wybierz ponownie. Ewentualnie można użyć pokrętła wielofunkcyjnego i wybrać na wyświetlaczu Nie. Połączenie przychodzące Jeśli przy połączeniu przychodzącym włączony jest tryb audio, np. radioodbiornik lub odtwarzacz CD, odpowiednie źródło sygnału audio zostanie wyciszone i pozostanie w tym stanie do chwili zakończenia połączenia. Aby odebrać połączenie: wybrać Odbierz na wyświetlaczu. Aby odrzucić połączenie: wybrać Odrzuć na wyświetlaczu. Drugie połączenie przychodzące Jeśli w trakcie trwającego połączenia nadejdzie drugie połączenie, zostanie wyświetlony komunikat. Aby odebrać drugie połączenie i zakończyć połączenie trwające: wybrać Odbierz na wyświetlaczu. Aby odrzucić drugie połączenie i kontynuować połączenie trwające: wybrać Odrzuć na wyświetlaczu. Zmiana sygnału dzwonka Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia. Wybrać opcję Ustawienia telefonu, Dźwięk i sygnały, a następnie Dźwięk dzwonka. Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych sygnałów dzwonka. Wybrać żądany sygnał dzwonka. Szczegółowy opis nastawiania głośności sygnału dzwonka Funkcje w trakcie połączenia W trakcie połączenia telefonicznego wyświetlane jest menu główne telefonu. Wybrać opcję Menu na wyświetlaczu, aby wyświetlić menu Połączony. Wybrać opcję Rozłącz się na wyświetlaczu, aby zakończyć połączenie. Włączanie trybu prywatnego W menu Połączony wybrać Rozmowa prywatna, aby przełączyć połączenie na telefon komórkowy. Aby przełączyć połączenie z powrotem na system audionawigacyjny, wybrać na wyświetlaczu Menu, a następnie Przełącz rozmowę. Wyłączanie/włączanie mikrofonu W menu Połączony ustawić Mikrof. wył. na Włącz.. Rozmówca nie będzie wtedy słyszeć dźwięku z samochodu. Aby ponownie włączyć mikrofon: ustawić Mikrof. z powrotem na Wył.. Telefony komórkowe i radia CB Instrukcja instalacji i wskazówki dotyczące obsługi Przy instalowaniu i obsłudze telefonu komórkowego należy przestrzegać instrukcji instalacji oraz wskazówek dotyczących użytkowania, podanych przez producenta telefonu

188 188 Telefon komórkowego i zestawu głośnomówiącego.

189 Telefon 189

190 190 Indeks A Aktualizowanie list stacji Automatyczna regulacja głośności B Blokowanie komunikatów dla kierowców Bluetooth Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Połączenie Bluetooth Telefon D DAB DAB nadawanie cyfrowego sygnału audio Dynamiczna adaptacja audio E Elementy sterujące Kierownica System Infotainment Telefon Elementy sterujące na kierownicy F Funkcja ponownego wybierania numeru G Głośność Automatyczna regulacja głośności Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy Funkcja wyciszenia Głośność sygnału dzwonka Maksymalna głośność początkowa Ograniczanie głośności przy wysokich temperaturach TA volume Ustawianie głośności Gniazdo USB Informacje ogólne Menu USB Obsługa Odłączanie urządzenia USB Podłączanie urządzenia USB. 175 Ważne informacje Włączanie

191 191 I Informacje ogólne, 174, 175, 178, 180 Gniazdo USB Odtwarzacz płyt CD Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth System Infotainment Telefon Wejście AUX K Komunikaty dla kierowców Książka telefoniczna L Lista kategorii Listy automatycznie zapisanych stacji Ponowne wybieranie stacji Zapisywanie stacji Listy połączeń Listy stacji Listy ulubionych stacji, 163 Ponowne wybieranie stacji Zapisywanie stacji M Maksymalna głośność początkowa Menu CD Menu USB Menu zakresów częstotliwości O Obsługa 153, 160, 171, 174, 178, 184 Gniazdo USB Menu Odtwarzacz płyt CD Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Radioodbiornik Telefon Wejście AUX Obsługa menu Odtwarzacz płyt CD Informacje ogólne Menu CD Obsługa Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Uaktywnianie funkcji Wkładanie płyty CD Wyjmowanie płyt CD Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth Informacje ogólne Obsługa Uaktywnianie funkcji Warunki wstępne Odtwarzanie zapisanych plików audio P Panel sterowania systemu audio-nawigacyjnego Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Podstawowa obsługa Pokrętło wielofunkcyjne Połącz Funkcje podczas rozmowy Nawiązanie połączenia telefonicznego Połączenia przychodzące Sygnał dzwonka Połączenie alarmowe Ponowne wybieranie stacji. 161, 162 Przegląd elementów sterujących 150 R Radioodbiornik Aktualizowanie list stacji Dynamiczna adaptacja audio.. 167

192 192 Komunikaty DAB Komunikaty dla kierowców Konfigurowanie DAB Konfigurowanie RDS Lista kategorii Listy automatycznie zapisanych stacji Listy stacji Listy ulubionych stacji, 163 Menu zakresów częstotliwości 163 Nadawanie cyfrowego sygnału audio (DAB) Obsługa Ponowne wybieranie stacji, 162 Radiowe komunikaty dla kierowców Regionalizacja Strojenie stacji System RDS (Radio Data System) Uaktywnianie funkcji Wybieranie zakresu częstotliwości Wybór zakresu Wyszukiwanie stacji Zapisywanie stacji, 162 Radiowe komunikaty dla kierowców RDS Regionalizacja Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD S Sygnał dzwonka Głośność sygnału dzwonka Wybór sygnału dzwonka System RDS (Radio Data System) T TA volume Telefon Bluetooth Elementy sterujące Funkcje podczas rozmowy Informacje ogólne Książka telefoniczna Listy połączeń Połączenia alarmowe Połączenia przychodzące Połączenie Bluetooth Ponowne wybieranie numeru telefonu Uaktywnianie funkcji Warunki wstępne Ważne informacje Wybieranie numeru Wybór sygnału dzwonka Telefony komórkowe i radia CB. 187 U Uaktywnianie odtwarzacza CD Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia daty Ustawienia godziny Ustawienia języka Ustawienia ogólne Godzina i data Język Przywracanie ustawień fabrycznych Ustawienia samochodu Ustawienia poziomu głośności W Wejście AUX Informacje ogólne Obsługa Regulacja głośności Uaktywnianie funkcji Włączanie funkcji urządzenia AUX Włączanie funkcji USB Włączanie odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth Włączanie radioodbiornika

193 193 Włączanie systemu audionawigacyjnego Włączanie trybu głośnomówiącego telefonu Wybieranie zakresu częstotliwości Wyciszanie Wyszukiwanie stacji Z Zabezpieczenie przed kradzieżą 149 Zapisywanie stacji, 162

194 194

195 Stacja FlexDock Stacja FlexDock Indeks

196 196 Stacja FlexDock Stacja FlexDock Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Stacja FlexDock składa się z wbudowanej podstawy i różnych rodzajów adapterów, które można przymocować do podstawy. Po włożeniu telefonu iphone lub innego smartfonu do adaptera można sterować nim za pomocą systemu audio-nawigacyjnego, elementów sterujących na kierownicy lub ekranu dotykowego. Szczegółowe informacje na temat użycia adaptera można znaleźć w instrukcji dołączonej do każdego adaptera. 9 Ostrzeżenie Urządzeń podłączonych do stacji FlexDock należy używać w taki sposób, by nie rozpraszać uwagi kierowcy i by mógł on przez cały czas bezpiecznie prowadzić samochód. Należy zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju, w którym w danej chwili prowadzony jest pojazd. Przepisy te mogą różnić się od informacji zawartych w niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości zatrzymać pojazd i obsługiwać urządzenia podczas postoju. Nie używać jednocześnie innego źródła dźwięku podłączonego do gniazda USB z uwagi na nakładanie się sygnałów obu źródeł. Przestroga Aby uniknąć kradzieży, wysiadając z samochodu, nie pozostawiać telefonu komórkowego w stacji FlexDock.

197 Stacja FlexDock 197 Obsługa Podłączanie adaptera do podstawy 1. Zdjąć pokrywę z podstawy. 2. Włożyć adapter do podstawy i docisnąć. Podłączanie smartfonu do systemu audio-nawigacyjnego Smartfon uniwersalny Podłączyć smartfon do adaptera za pomocą przewodu połączeniowego. iphone Telefon iphone zostanie połączony automatycznie po jego włożeniu do adaptera. Zależnie od statusu oprogramowania i wyposażenia sprzętowego, dostępne funkcje telefonu iphone mogą być ograniczone. Obsługa smartfonu Gdy smartfon jest podłączony za pośrednictwem stacji FlexDock, jego dostępne funkcje są takie same jak w przypadku podłączenia przez gniazdo USB. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji. Aby można było korzystać z funkcji telefonu lub odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth, należy ustanowić połączenie Bluetooth. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji oraz instrukcji obsługi smartfonu. Odłączanie adaptera od podstawy 1. Nacisnąć przycisk zwalniający i wyjąć adapter. Założyć pokrywę na podstawę.

Schematy do modeli motocyklów WSK 125 i 175
1. Schemat instalacji elektrycznej motocykla WSK m06-B1
2. Schemat instalacji elektrycznej motocykla WSK m06-L
3. Schemat instalacji elektrycznej motocykla WSK m06-Z
4. Schemat motocykla WSK M21W2 KOBUZ
5. Schemat połączen układu prądu stałego 12V (M21W2)
6. Schemat połączen układu prądu zmiennego (M21W2)
7. Schemat połączeń kierunkowskazów
8. Schemat połączeń przewodów motocykla WSK m06-B1
9. Schemat połączeń układu prądu przemiennego w motocyklu M21W2
10. Schemat połączeń układu prądu stałego 6V instalacji motocykla M21W2
11. Schemat połączeń układu zapłonowego motocykla WSK m06-B3
12. Iskrownik
i inne

Schematy mechaniczne:
1. Przekrój silnika 059 (W2B)
2. Przekrój silnika S01-Z3A lux
3. Skrzynia
4. Sprzęgło-przekrój

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Instrukcja obsługi i książka z przepisami Electrolux Efc 650 950 600 900

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i książka z przepisami Electrolux Efc 650 950 600 900

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i książka z przepisami Electrolux Efc 650 950 600 900