Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier Hwm65 0523k

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier HWM65 0523K to szczegółowy poradnik dotyczący działania, konserwacji i instalacji lodówki Haier HWM65 0523K. Poradnik zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym wytyczne dotyczące instalacji, konserwacji i obsługi lodówki, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego zamrażania, użytkowania i przechowywania produktów. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące pracy z systemem chłodzenia i usuwania lodu, a także porady dotyczące konserwacji lodówki, w tym czyszczenie i dbanie o urządzenie. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier HWM65 0523K jest istotnym narzędziem dla właścicieli lodówek Haier, którzy chcą, aby ich urządzenie zawsze działało w najlepszym możliwym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier Hwm65 0523k

Pytanie “Jak znaleźć właściciela działki? ” zadajemy sobie najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem interesującej nas nieruchomości. Gdy jest ona położona w pobliskiej okolicy, ustalenie danych właściciela zazwyczaj nie stwarza większego problemu, często wystarczy zasięgnąć języka u lokalnych mieszkańców. Inaczej rzecz się ma, gdy owa nieruchomość leży na terenie odległym i nieznanym. Na szczęście, istnieje sposób na to, aby i w takim przypadku sprawdzić, do kogo należy działka – przedstawiam go w niniejszym artykule.

Szukasz numeru księgi wieczystej?
Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
Ksiegiwieczyste. pl
Przekonaj się, jakie to proste!

Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy jej dane ewidencyjne

Każda nieruchomość gruntowa posiada indywidualne oznaczenie w postaci numeru ewidencyjnego działki oraz adresu administracyjnego (tzw. identyfikatora) działki. Dane te pochodzą z ewidencji gruntów i budynków. Aby zobrazować jak prezentują się poszczególne oznaczenia, posłużę się przykładem. Działka – nieruchomość gruntowa, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie posiada:

 • numer ewidencyjny: 12/2,
 • adres administracyjny (identyfikator): 146507_8. 0101. 12/2.

Jeśli posiadamy numer ewidencyjny lub identyfikator interesującej nas działki i wiemy, że posiada ona księgę wieczystą, kolejnym krokiem będzie ustalenie numeru wspomnianej księgi wieczystej. To właśnie ten dokument opisuje aktualny stan prawny nieruchomości i tym samym zawiera dane jej aktualnego właściciela.

Najszybszy sposób na znalezienie numeru KW, to skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki dostępnej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl, która umożliwia m. in. dotarcie do numeru księgi wieczystej po numerze działki lub jej identyfikatorze:

Źródło: Ksiegiwieczyste. pl – wyszukiwanie numerów KW po identyfikatorze działki

Z chwilą wyszukania numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości (po wniesieniu wymaganej na stronie opłaty), możemy bezpłatnie przejrzeć treść tej księgi na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekw. pl – po kliknięciu w link „Przeglądanie księgi wieczystej”, należy w polu wyszukiwania wprowadzić ustalony numer księgi i kliknąć „Wyszukaj księgę”:

Źródło: Ekw. pl – wyszukaj księgę po numerze

System odnajdzie daną księgę, aby zapoznać się z jej treścią, należy wybrać opcję „Przeglądaj aktualną treść KW”. Analizując Dział II księgi wieczystej („Własność”), dowiemy się, kto jest prawowitym właścicielem działki, przykład:

Może się okazać, że właścicielem działki jest osoba fizyczna (może być ich kilka), wtedy poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców i numer PESEL. Właścicielem danej działki może się też okazać np. gmina, spółka Skarbu Państwa albo inna jednostka.

Sprawa nieco się komplikuje, gdy nie znamy danych ewidencyjnych działki, ale na to też jest rozwiązanie.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy wyłącznie jej lokalizację

Aby sprawdzić, do kogo należy działka w sytuacji, gdy znamy tylko jej położenie, poszukiwania musimy zacząć od ustalenia danych ewidencyjnych nieruchomości, czyli wspomnianego wcześniej numeru działki lub jej adresu administracyjnego (identyfikatora). Możemy to zrobić przez Internet, za pomocą interaktywnej mapy na stronie Geoportal360. pl. Korzystanie z mapy jest darmowe.

W tym celu na ekranie monitora wywołujemy widok z mapą Polski https://geoportal360. pl/map/. Wiemy, gdzie jest położona interesująca nas działka, lokalizujemy ją na mapie i w tym obszarze powiększamy mapę do momentu aż pojawią się na niej granice działek. Robimy to za pomocą znaków „plus”, „minus” w lewym górnym rogu mapy lub za pomocą „kółka” myszki. Przykładowy widok mapy z granicami działek wygląda następująco:

Źródło: Geoportal360. pl – przykład mapy z numerami i granicami działek

Po kliknięciu na obszar interesującej działki, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym identyfikatorem (adresem administracyjnym) i numerem działki oraz pozostałymi danymi (np. powierzchnia, TERYT, obręb ewidencyjny, województwo, miasto, gmina), przykład:

W tym momencie możemy przejść do kolejnych dwóch kroków opisanych w poprzednim akapicie, czyli:

 • ustalenia numeru księgi wieczystej działki (np. za pomocą ),
 • zapoznania się z treścią księgi wieczystej działki na stronie .
 • Jak sprawdzić właściciela działki, która nie posiada księgi wieczystej?

  Oczywiście może się okazać, że dana nieruchomość gruntowa nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem stanu prawnego takiej działki zapoznaj się z naszym artykułem „Zakup działki bez księgi wieczystej – co należy sprawdzić? ” – dowiesz się z niego, jakie dokumenty, oprócz księgi wieczystej, mogą świadczyć o własności nieruchomości.

  Czy urząd powie nam, kto jest właścicielem działki?

  Posiadając dane ewidencyjne działki, możemy udać się do jednej z państwowych instytucji (Państwowa Ewidencja Gruntów lub Sąd Rejonowy – właściwe dla miejsca położenia nieruchomości), aby złożyć w niej stosowny wniosek o wydanie dokumentu, na którym będzie podany numer księgi wieczystej działki oraz dane osobowe jej właściciela. Oczywiście informacje te nie są udostępniane wszystkim zainteresowanym, warunkiem jest wskazanie interesu prawnego do nieruchomości (chęć zakupu danej działki nie jest interesem prawnym).

  Państwowa Ewidencja Gruntów – wniosek o wypis z rejestru gruntów

  Posiadając adres administracyjny działki możemy spróbować zdobyć nazwisko właściciela nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), zajmującej się z ramienia starosty prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne). Prowadzona przez starostę ewidencja gruntów i budynków obejmuje m. informacje w zakresie:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
 • W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  – nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  – gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. );
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.
 • Podstawowym dokumentem, pozyskiwanym w Państwowej Ewidencji Gruntów, zawierającym dane osobowe właściciela nieruchomości, jest wypis z rejestru gruntów.

  Wnioskując do starosty o wypis z rejestru gruntów musimy liczyć się z tym, że owszem, za odpowiednią opłatą otrzymamy taki wypis, ale wiersz przeznaczony na dane właściciela nieruchomości będzie pusty. Aby pozyskać wypis z rejestru gruntów, którego elementem będzie nazwisko właściciela nieruchomości, niestety, ale trzeba wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela.

  Przy odrobinie szczęścia i stosownej opłacie, wypis z rejestru gruntów z danymi właściciela zostanie nam udostępniony, ponieważ zgodnie z art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, to starosta posiada uprawnienia w zakresie udostępniania danych „wrażliwych”. Przy czym, to do starosty należy ocena czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków czy też nie, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych.

  Najczęściej, osoba, która we wniosku o wypis z rejestru gruntów wykaże swój interes prawny, otrzyma ten dokument z pełnymi danymi.

  Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – wniosek o odpis księgi wieczystej

  Innym sposobem na pozyskanie nazwiska właściciela działki, którą jesteśmy zainteresowani, jest możliwość skorzystania z informacji instytucji, jaką jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Dokumentem wydawanym przez Sąd Rejonowy, Wydział wieczystoksięgowy, na którym widnieje nazwisko właściciela działki, jest odpis księgi wieczystej.

  W celu pozyskania numeru księgi wieczystej interesującej nas działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy numer księgi wieczystej szukanej działki.

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

  Foto: Fotolia


  Właściciele i wspólnicy

  Klikając w oknie głównym w przycisk wejdziemy do okna z właścicielami.Wprowadzenie wszystkich współwłaścicieli (lub właściciela) firmyumożliwi rozliczenia podatku z urzędem skarbowym i utworzenie deklaracji podatkowych PIT.

  Wprowadzając nowego właściciela uzupełniamy Nazwisko i Imię, możemy także przypisać go do danej Grupy. Pole Grupa jest wykorzystywana w prawach dostępu. Możemy łatwo ograniczyć dostęp do wszystkich właścicieli należących do tej samej Grupy. Dodatkowo na zakładkach poniżej uzupełniamy:

  • DANE PERSONALNE - podstawowe dane identyfikujące osobę

  • UWAGA. Program automatycznie sprawdza poprawność numeru NIP i Pesel. Błędne numery oznaczone będą w kolorze czerwonym.

  • DANE DO PRZELEWÓW - wprowadzony rachunek bankowy wykorzystywany będzie przyautomatycznym generowaniu przelewów z deklaracji PIT

  • ADRESY - pełny adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji,przy wprowadzaniu miejscowości możemy skorzystać z biblioteki wszystkich miejscowości, w polach Data wpisujemy, od kiedy dany adres jest ważny

  • ZUS - dane do wyliczenia i rozliczenia składek ZUS:

   • Parametry ZUS - parametry wg których będą naliczane składki ZUS

   • Od, Do - okres obowiązywania parametrów ZUS.Jeśli przez cały okres prowadzenia działalności parametry się nie zmieniają należy określić datę Od jako pierwszy dzień stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność, a datę Do pozostawić pustą.Jeśli w trakcie pracy z programem następowały zmiany, należy wpisać okresy obowiązywania tych zmian.

   • Składki - rodzaj składek ZUS. Przeglądanie i edycja parametrów dostępna jest w osobnym oknie po naciśnięciu przycisku Parametry ZUS.

  • Parametry ZUS - przycisk umożliwiający przeglądanie i edycję parametrów w osobnym oknie:

  • Składki - rodzaj składek ZUS: Standardowe, Ulga na start (6 mies. ), Mały ZUS (MDG), Preferencyjne (24 mies. ). W zależności od wybranego rodzaju składek domyślnie ustawione zostaną niżej omówione pola. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

   UWAGA. Od 1 lutego 2020 r. rodzaj składki Mały ZUS (MDG) zmienia się na Mały ZUS plus.

  • Ubezp. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne- zaznaczamy te ubezpieczenia, którym podlega właściciel

  • Il. skł. społ., Il. zdrow. - ilość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - standardowo 1, możemy podnieść na 2, jeśli właściciel opłaca składki również za współmałżonka

  • Obniżone podstawy ER i CW dla osób rozpoczynających działalność - zaznaczenie spowoduje odliczenie obniżonych składek ZUS

  • Fundusz pracy - zaznaczamy jeśli program ma ujmować składkę na FP w automatycznym przelewie ZUS generowanym z okna Deklaracja PIT5/PIT5L

  • Podstawy indywidualne - zaznaczamy, jeśli właściciel podwyższył sobie podstawy wymiaru składek i wprowadzamy oddzielnie wysokość podstawy emerytalno-rentowej, chorobowo-wypadkowej i zdrowotnej; jeśli nie zaznaczymy tej opcji standardowe podstawy pobrane zostaną z ogólnych parametrów naliczania(patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Parametry naliczania)

  • Skł. wypadk. % - wysokość składki wypadkowej (w procentach). Jeśli pozostawimy pustą, standardowy procent składki ubezpieczenia wypadkowego pobrany zostanie ze wspólnych parametrów naliczania. Standardowej wysokości składki nie należy wpisywać, gdyż wtedy nie będzie aktualizowana na podstawie wspólnych parametrów naliczania.

 • Skł. odl. z datą zapłaty - składki odliczone z datą zapłaty. ZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu następującym po tym, którego dotyczy składka, ale przed upływem terminu zapłaty.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona w styczniu nastęnego roku, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona w styczniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w lutym zostanie odliczona w lutym. NIEZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu, którego dotyczy składka.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona jeszcze w grudniu, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona również w grudniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w styczniu zostanie odliczona w styczniu.

  UWAGA. Począwszy od 2022 roku (Polski Ład) parametr ten nie ma żadnego znaczenia:

 • składki społeczne są zawsze naliczane tak, jakby paramnetr był zaznaczony

 • składki zdrowotne na PIT-5/5L są zawsze naliczane tak jakby parametr był zaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w POPRZEDNIM miesiącu

 • składki zdrowotne na PIT-28 są zawsze naliczane tak jakby parametr był niezaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w BIEŻĄCYM miesiącu.

 • Ewidencja składek - oznacza, że właściciel będzie miał prowadzoną w systemie szczegółową ewidencję wpłat składek ZUS (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Ewidencja składek na FP (53) - oznacza, że właściciel zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Data rozpoczęcia ewid. - data, od której program zacznie odliczać w deklaracjach PIT kwoty składek ZUS dokładnie w takiej wysokości, w jakiej wpisane są wpłaty do tabeli Składki ZUS w danym okresie podatkowym (czyli jeżeli zapomnimy wpisać składki, to program jej nie odliczy). W okresach przed podaną datą program będzie przyjmował, że właściel zapłacił składki ZUS w prawidłowej wysokości, w terminie zgodnym z ustawieniem parametru Skł. z datą zapłaty. Data może pozostać pusta, co będzie oznaczać, że program zawsze będzie odliczał tylko wpłaty wpisane do tabeli Składki ZUS. Data ta zawsze musi być datą pierwszego dnia danego miesiąca (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS).

 • Konto ZUS - indywidualny rachunek do rozliczeń z ZUS obowiązujący od 01. 01. 2018

 • PODATKI - dane do rozliczeń z urzędem skarbowym:

 • Podatek dochodowy - parametry podatku dochodowego (od dochodów z działalności gospodarczej)

 • Parametry - wybieramy podatek liniowylub wg skali (Podatek) oraz miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia (Zaliczka). Jeżelizdecydujemy się na uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, to w kolumnie Kwota upr. należy podać kwotę miesięcznej zaliczki (kwotę tę możemy wpisać "z ręki", lubskorzystać z mechanizmu opisanego w rozdziale MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L).W kolumnie Od wpisujemy datę rozpoczęcia obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datęrozpoczęcia działalności.W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów.Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowychparametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranejformy rozliczenia.
  UWAGA. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

 • Podatek wg skali

 • Ograniczenie podatku, Kwota wolna - indywidualne parametry wyliczenia podatku wg skali (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu). Ustawienia w tej grupie mają znaczenie wyłącznie dla kwot zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku podatkowego. Np. wybór parametru Stawka 1 powoduje obliczenie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17%. Natomiast wybór Stawka 2 według stawki 32% bez względu na to, czy uzyskany dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy, czy też nie. Opcja Bez ograniczenia oznacza, że dochody do pierwszego progu podatkowego będą podlegały opodatkowaniu Stawką 1, natomiast nadwyżka Stawką 2. Podatek całoroczny wyliczany jest zgodnie z obowiązującą tabelą progów i kwot wolnych.

 • Klasa średnia - zaznaczenie tego parametru powoduje obniżenie podstawy opodatkowania przy wyliczeniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych na podatek dochodowy rozliczany wg skali z tytułu ulgi dla klasy średniej.
  UWAGA. Od 1 lipca 2022 r. nie obowiązuje ulga dla klasy średniej. Zaznaczony parametr nie powoduje jej odliczenia przy otwartych okresach.

 • PIT-28 - parametry podatku ryczałtowego (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu)

 • Parametry

 • Zaliczka - wybieramy miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia ryczałtowego podatku od przychodów

 • Ryczałt - sposób naliczania ryczałtu

 • miesięcznie(kwartalnie) - ryczałt jest liczony od przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Wprawdzie ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21. ) nie wskazuje literalnie, że ryczałt należy obliczać w ten sposób, czyli oddzielnie z przychodów każdego miesiąca, ale organy podatkowe zwykle uznają, że obliczanie ryczałtu narastająco w trakcie roku podatkowego jest błędne. Wybierz tę opcję, jeśli zgadzasz się z taką interpretacją. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - ryczałt za miesiąc jest liczony jako różnica pomiędzy ryczałtem obliczonym od przychodów narastająco od początku roku i obliczonym w ten sam sposób ryczałtem z poprzedniego miesiąca

 • Udział - sposób obliczaniu udziału procentowego poszczegónych przychodów. Wg tego udziału są odliczane od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

 • miesięcznie(kwartalnie) - udział procentowy obliczany jest z przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - udział procentowy obliczany jest ze wszystkich przychodów narastająco od początku roku

 • Od, Do - wpisujemy datę rozpoczęcia (Od) obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datę rozpoczęcia działalności. W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów. Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowych parametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranej formy rozliczenia.UWAGI.

  1. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

  2. Ze względu na poprawność obliczeń nie należy zmieniać wartości parametrów Ryczałt i Udział w trakcie roku.

 • Urząd skarbowy wybieramy z biblioteki urzędów skarbowych urząd właściwy według miejsca zamieszkania właściciela lub wspólnika.

 • UDOSTĘPNIANIE

 • Hasło - hasło wymagane do otwierania plików PDF generowanych dla tego właściciela (np. w Informacji o podatkach i ZUS)

 • Aktywna - pole umożliwiające oznaczanie właścicieli aktywnych (aktualnie obsługiwanych w programie), przydatne podczas filtrowania zawartości okna WŁAŚCICIELE.

  Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych podstawowych właściciela należy go przypisać do wprowadzonej wcześniej firmy, której jest właścicielem lub wspólnikiem. W tym celu w oknie  FIRMY klikamy w przycisk  Udziałowcy (patrz Przychody z działalności). Jeśli właściciel ma dochody z kilku firm (źródeł przychodów), wpisujemy go jako udziałowca w każdej z tych firm.Poprawność powiązania właściciela z firmą (lub firmami) możemy sprawdzić klikając w przycisk  Przychody.

  W zależności od rodzajów wybranych działalności (formy rozliczenia), w których udziały ma dany właściciel, dostępnebędą przyciski z następującymi formami rozliczenia podatku:

 •  PIT-5 - jeśli wybrana jest firma ,która w polu Rozliczenia ma wybrane księga przychodów i rozchodów lub najem lub dzierżawa

 • PIT-5L - dla firm na księdze przychodów i rozchodów, jeśli przy właścicielu zaznaczymy Podatek liniowy

 • PIT-28 - dla firm na ryczałcie lub udziałów z najem lub dzierżawa - ryczałt.

 • Klikając w przycisk z odpowiednią deklaracją rozliczymy dochody danej osoby (patrzMIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT).

  Dodatkowo z listy wszystkich właścicieli możemy wyfiltrować tylko tych, którzy mają udziaływ aktualnie wybranej firmie. W tym celu klikamy w przycisk  właściwościi zaznaczamy Tylko właściciele aktualnej firmy lub wciskamy kombinację klawiszy Shift F4.

  Bardzo użyteczne są dostępne pod F2 wydruki:

 • CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (patrz PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - Rozpoczęcie działalności)

 • CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych

 • NIP-7 - zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej bedącą podatnikiem lub płatnikiem wraz z załącznikami

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu - zaświadczenie wymagane w wielu przypadkach, np. kredyt, leasing

 • Oświadczenie o formie opodatkowania - zawierające informacje o formie opodatkowania i sposobie wpłacania zaliczek

 • Prognoza PIT-5 i PIT-5L pomocny w podjęciu decyzji, która forma opodatkowania będzie w nadchodzącym roku (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L)

 • Dla biur rachunkowych

 • Informacja o podatkach i ZUS, który służy do seryjnego przygotowania i rozesłania e-mailem do wszystkich właścicieli informacji o podatkach i składkach ZUS przypadających do zapłaty w danym okresie. Informacje mogą dotyczyć podatków PIT w odpowiedniej formie, podatków VAT ze wszystkich firm, w których właściciel ma udziały, oraz składek ZUS, które właściciel jest zobowiązany zapłacić. Ten wydruk jest alternatywą dla analogicznego wydruku dostępnego w oknie FIRMY, który przygotowuje informacje o VAT danej firmy oraz podatkach PIT wszystkich jej właścicieli (patrz KSIĘGA I EWIDENCJA - Zamknięcie miesiąca - Informacja o podatkach i ZUS).

 • Rozliczenie składek ZUS, który służy do przygotowania zestawienia rozliczenia składek ZUS za wybrany okres dla wszystkich właścicieli

 • Informacja o składce zdrowotnej, który służy do przygotowania zestawienia z informacją o przychodach oraz podstawie wyliczenia składki zdrowotnej i wysokości składki za wybrany okres dla wszystkich właścicieli.

  • Zbiorcza wyszukiwarka Logana Kleinwaksa
  • Spis abonentówc. k. sieci telefonicznych w GalicyiKraków 1907 (wyszukiwarka na samym dole strony)księga z 1923 r. księga adresowa Polski z 1929 r. i jej przeszukiwanieLwóww księdze adresowej Polski z 1929 r. (wyciąg)Białystok Old Telephone Book 1938 -Książka telefonicznaBiałegostoku z 1938 r. , w tym ponadto Łódź oraz okręg warszawski (bez Warszawy! )
   Książka telefoniczna Białystok 1938Księga Adresowa Gdańska 1937/1938 - do pobrania w formie PDF (duży plik)Warszawa 1938/1939 - Spis abonentów warszawskiej seci telefonów Polskiej AkcyjnejSpółki Telefonicznej i rządowej warszawskiej sieci okregowej 1938/1939Łódź 1939Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, wydana w 1939 r. wg spisu z grudnia 1931 r.(praktyczna rada: odsyłacze do poszczególnych liter A-I, J-Q, R-Ż znajdują sięna górze po prawej stronie na przeciwko napisu „Dział II... ”).Wrocław (Breslau) 1941i inne miejscowości ŚląskaBerlin 1799÷1943 - Berlińska Księga Adresowa(przedsiębiorcy, władze publiczne, stowarzyszenia, różne organizacje).Poznań 1946— „Mała książka adresowa; spis urzędów-instytucyi,przedsiębiorstw handlowych i warsztatów rzemieślniczych w Poznaniu ”— publikacja Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w formacie DjVuWymiana informacji o posiadanych lub poszukiwanych historycznych księgach telefonicznych lub adresowych:DirksenPotężna lista (!!! )
  Linki do ksiąg adresowych PTG — odsyłacze Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Uważasz, że na tej stronie powinien znaleźć się też inny link? Napisz!

  Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier Hwm65 0523k

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier Hwm65 0523k

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Haier Hwm65 0523k