Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Aeg Ee3000021w

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Aeg EE3000021W powinna być wykonywana zgodnie z instrukcjami producenta. Należy najpierw odłączyć produkt od zasilania i upewnić się, że wszystkie komponenty zostały odłączone. Następnie wszystkie środki ostrożności zalecane przez producenta powinny zostać wykonane, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom osoby demontującej. Wszystkie elementy powinny zostać zebrane i odpowiednio zabezpieczone przed przyszłym użyciem. Po zakończeniu demontażu produktu należy wykonać przegląd i sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo odłączone, a następnie właściwie je zutylizować.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Aeg Ee3000021w

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 5756458075994835008

[Go Back]

1 INSTRUKCJ CODZIENNEJ EKSPLOTCJI Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. OPIS PRODUKTU URZĄDZENIE DZIĘKUJEMY Z ZKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. by uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie: PL Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając naszą stronę docs. whirlpool. eu i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury Service: Górny kosz 2. Półkakosz na sztućce 3. Składane półeczki 4. Regulator wysokości górnego kosza 5. Górne ramię natryskowe 6. Dolny kosz 7. Dolne ramię natryskowe 8. Zespół filtra 9. Zbiornik soli 10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego 11. Tabliczka znamionowa 12. Panel sterowania 12 PNEL STEROWNI Przycisk i kontrolka Wł. Wył. /Reset 2. Przycisk wyboru programu 3. Kontrolka Brak soli 4. Kontrolka Brak płynu nabłyszczającego 5. Numer programu i wskaźnik czasu Opóźnienia 6. Kontrolka Opóźnienie 7. Wyświetlacz 8. Kontrolka Multizone 9. Przycisk Opóźnienie 10. Przycisk Multizone 11. Przycisk i kontrolka tabletek (Tab) 1

2 PIERWSZE UŻYCIE SÓL DO ZMYWREK, DODTKI DO PŁUKNI I DETERGENT WSKZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCI URZĄDZENI Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz elastyczne elementy mocujące z górnego kosza. NPEŁNINIE ZBIORNIK SOLI Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KMIENI na naczyniach i funkcjonalnych podzespołach zmywarki. Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty. Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody. Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUK TU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się kontrolka BRK SOLI Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą 3. Umieścić lejek (patrz rys. ) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny. 4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu. Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody). Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania. USTWIENIE TWRDOŚCI WODY by zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody. Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. /WYŁ. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy. Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRK SOLI migają jednocześnie. Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TBEL TWRDOŚCI WODY). Poziom Tabela twardości wody dh St. niemieckie fh St. francuskie 1 Miękka Średnia Przeciętna Twarda Bardzo twarda Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. Ustawienie zostało wykonane! Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń. Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek. Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRK SOLI gaśnie. Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu. NPEŁNINIE DOZOWNIK PŁYNU NBŁYSZCZJĄCEGO Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu nabłyszczającego powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRK PŁYNU NBŁYSZCZJĄCEGO, świeci się na panelu sterowania. B 1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) unikać rozlania płynu. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką. 3. Zatrzasnąć pokrywkę. NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory zmywarki. REGULCJ DOZOWNI PŁYNU NBŁYSZCZJĄCEGO Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego. Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ. Nacisnąć trzykrotnie przycisk P będzie słychać sygnał dźwiękowy. Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ. Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRK PŁYNU NBŁYSZCZJĄCEGO. Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego. Ustawienie zostało wykonane! Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRK PŁYNU NBŁYSZCZJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego. Można ustawić maksymalnie 4 poziomy, zależnie od modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. by sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej. Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić niski poziom (12). Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy ustawić wysoki poziom (34). NPEŁNINIE DOZOWNIK DETERGENTU by otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika B. B Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać bezpośrednio do komory zmywarki. 1. Odmierzając dawkę detergentu, należy uwzględnić informacje podane powyżej, aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. Wewnątrz dozownika B znajdują się oznaczenia ułatwiające dozowanie detergentu. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z krawędzi dozownika. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak, aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu. Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu allinone zalecamy używanie przycisku TBLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem MX

3 PL Program NaturalDry Faza suszenia TBEL PROGRMÓW Dozownik detergentu Dostępne opcje *) Komora zmywarki B Czas trwania programu zmywania (godz. :min)**) Zużycie wody (litry/cykl) Zużycie energii (kwh/cykl) 1. Eco 50 3:10 9, 5 0, th Sense:25 3:00 7, 0 14, 0 0, 90 1, 40 3. Intensywny 65 2:50 16, 0 1, 60 4. Codzienny 50 1:35 13, 0 1, 15 5. Cichy 50 3:30 15, 0 1, 15 6. Szybki:30 9, 0 0, 55 7. Kryształy 45 1:40 11, 5 1, 20 0:12 4, 5 0, 01 8. Mycie wstępne Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem: dw_test_support@whirlpool. com. Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń. *) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie. **) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min. Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0, 5 W. OPIS PROGRMÓW Instrukcje wyboru cyklu zmywania. ECO Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody. 6th SENSE Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie zaktualizowany. INTENSYWNY Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych naczyń). CODZIENNY SZYBKI 30 Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek zaschniętych potraw. KRYSZTŁY Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki. MYCIE WSTĘPNE Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie używa się żadnego detergentu. Uwagi: Należy pamiętać, że cykle takie jak Szybki są najbardziej skuteczne w przypadku lekko zabrudzonych naczyń. by jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna. Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie. CICHY Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie. 3

4 OPCJE I FUNKCJE OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PNEL STEROWNI). Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TBEL PROGRMÓW, odpowiednia dioda LED mignie szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona. OPÓŹNIENIE Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do 12 godzin. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol; po każdym naciśnięciu przycisku, czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz. ) liczony od początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony. Wybrać program zmywania i zamknąć drzwiczki: timer zaczyna odliczanie; 3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie i rozpoczyna się cykl zmywania. by ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. by anulować wybór, naciskać przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia zgaśnie. Program zmywania rozpocznie się automatycznie, jak tylko zostaną zamknięte drzwiczki. Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu się cyklu zmywania. MULTIZONE Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać program Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu. Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: symbol wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach. by umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk: pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz) pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz) pokazany na wyświetlaczu (tylko półkakosz na sztućce) pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZON, a urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach). Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w wybranym koszu. TBLETKI Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu. Nacisnąć przycisk TBLETKI i przytrzymać (zaświeci się kontrolka oraz odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent w jednym). W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w płynie, opcja ta powinna być wyłączona. NaturalDry NaturalDry to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się w temperaturze, która jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie zostaną one otworzone, gdy włączona jest opcja SNI RINSE (DEZYNFEKCJ), POWER CLEN lub TURBO. Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą. Należy zapoznać się z PORDNIKIEM INSTLCJI), aby dowiedzieć się, jak zamontować folię ochronną. Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu NaturalDry w następujący sposób: 1. Przejść do menu oprogramowania zmywarki, naciskając i przytrzymując przycisk P (6 sek. ). Po przejściu do Menu Sterowania NaturalDry, można zmienić status tej funkcji, naciskając przycisk P: E włączone d wyłączone Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk P (3 sek. ), aby potwierdzić zmianę i wyjść z Menu Sterowania. 4

5 CODZIENN EKSPLOTCJ 1. SPRWDZENIE PRZYŁĄCZ WODY Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i czy zawór wody jest otwarty. WŁĄCZNIE ZMYWRKI Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ. WKŁDNIE NCZYŃ DO KOSZ (patrz ŁDOWNIE KOSZY) 4. NPEŁNINIE DOZOWNIK DETERGENTU (patrz TBEL PROGRMÓW) 5. WYBÓR PROGRMU I DOSTOSOWNIE CYKLU Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRMÓW), naciskając przycisk P. Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE). 6. STRT Uruchomić cykl zmywania poprzez zamknięcie drzwi. Po włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy. 7. KONIEC CYKLU ZMYWNI Zakończenie cyklu zmywania jest sygnalizowane przez sygnał dźwiękowy i numer cyklu zmywania na wyświetlaczu. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut aby uniknąć oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza. Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu. PL ZMIN PROGRMU W TOKU Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana, pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: otworzyć drzwiczki, nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ. /WYŁ.. Zmywarka wyłączy się. Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ. i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl zamykając drzwiczki. WKŁDNIE DODTKOWYCH NCZYŃ Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ parę! ) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i Cykl będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany. POSTĘPOWNIE W PRZYPDKU PRZERWY W DZIŁNIU Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Cykl zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany, gdy drzwiczki zostaną zamknięte lub przywrócone zasilanie elektryczne. by uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony. PORDY I WSKZÓWKI PORDY Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod bieżącą wodą. Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie przepływać. Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych. Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce. Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne. Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona natryskowe mogą obracać się swobodnie. DEZYNFEKCJ ZMYWRKI by uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. by wyczyścić zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć program bez wkładania naczyń. NCZYNI NIE NDJĄCE SIĘ DO ZMYWNI W ZMYWRKCH Naczynia i sztućce drewniane. Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne. Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie temperatury. Naczynia miedziane i cynowe. Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem. Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt wielu cyklach zmywania. USZKODZENIE NCZYŃ SZKLNYCH I PORCELNOWYCH W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek. Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko zmywanie się skończy. 5

6 ŁDOWNIE KOSZY PÓŁKKOSZ N SZTUĆCE Trzecia półkakosz jest przeznaczona do umieszczania sztućców. Sztućce należy wkładać tak, jak to pokazano na rysunku. Rozdzielone ułożenie sztućców ułatwia ich wyjmowanie po zmywaniu i zapewnia lepsze wysuszenie. Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym koszu. Konstrukcja kosza umożliwia umieszczenie po środku małych naczyń takich, jak filiżanki do kawy. GÓRNY KOSZ Tu należy wkładać delikatne i lekkie naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, małe miseczki do sałatek. SKŁDNE PÓŁECZKI Z REGULOWNYM POŁOŻENIEM Składane półeczki można ustawiać na trzech różnych wysokościach, tak aby rozmieszczenie naczyń w koszu było optymalne. Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego otworu. W celu optymalnego wysuszenia naczyń, półeczki można bardziej pochylić. by zmienić nachylenie, należy podnieść półeczkę, lekko ją przesunąć i ustawić w żądanym położeniu. DOLNY KOSZ Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć stykania się z ramieniem natryskowym. Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek. (przykład sposobu załadowania dolnego kosza) (przykładowe załadowanie górnego kosza) REGULCJ WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZ Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu. Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu. by przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki po bokach kosza i przesunąć kosz w dół. Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy jest załadowany. NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony. 6

7 UTRZYMNIE I KONSERWCJ PL CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTR Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i zapewniając prawidłowy odpływ ścieków. Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości. Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle zamocowane. Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki z niemetalowym włosiem i postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Odkręcić filtr cylindryczny w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć go (Rys. 1). Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2). Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3). Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE NLEŻY WYJMOWĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny element) (Rys. 4). CZYSZCZENIE RMION NTRYSKOWYCH Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z niemetalowym włosiem. by zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry. 1 2 B Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę. C 3 Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania sprawnego funkcjonowania zmywarki. 4 CZYSZCZENIE WĘŻ DOPŁYWOWEGO WODY Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona. 7

8 IEC 436 USUWNIE USTEREK Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek. PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZNIE Zmywarka nie włącza się lub nie reaguje na polecenia. Zmywarka nie odpompowuje wody. Zmywarka pracuje zbyt głośno. Naczynia nie są czyste. Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania. Przerwa w dopływie prądu. Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte. Nie reaguje na polecenia. Cykl zmywania jeszcze nie został zakończony. Wąż spustowy jest zagięty. Rura odpływu zlewu jest zatkana. Filtr jest zatkany resztkami potraw Naczynia uderzają o siebie. Wytwarzana jest nadmierna ilość piany. Naczynia nie zostały prawidłowo rozmieszczone. Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o naczynia. Cykl zmywania jest zbyt delikatny. Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo zamknięta. Filtr jest brudny lub zatkany. Nie ma soli. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę. Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały zatrzaśnięte. Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ. /WYŁ., po ok. jednej minucie włączyć je z powrotem i ustawić ponownie program. Poczekać, aż skończy się cykl zmywania. Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJ INSTLCJI). Oczyścić rurę odpływu w zlewie. Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTR). Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁDOWNIE KOSZY). Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NPEŁNINIE DOZOWNIK DETERGENTU). nulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWNIE WODY (patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu. Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TBEL PROGRMÓW). Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty. Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMNIE I KONSERWCJ). Napełnić zbiornik soli (patrz NPEŁNINIE ZBIORNIK SOLI). KONSERWCJ I INSTRUKCJ ROZWIĄZYWNI PROBLEMÓW by uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i konserwacji. Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna: Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej. pobrać ze strony: docs. eu użyć kodu QR: KONTKT Z PUNKTEM SERWISOWYM Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod znajdujący się na tabliczce znamionowej przymocowanej po lewej lub prawej stronie wewnętrznej części drzwiczek zmywarki. Numer telefonu można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej:: KRT DNYCH TECHNICZNYCH Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można pobrać ze strony: docs. eu /2019 jk Xerox Fabriano 8

Wejdż do pierwszej na świecie prawdziwie interaktywnej przestrzeni kulinarnej.

Pierwsza na świecie prawdziwie interaktywna przestrzeń kulinarna.

Odkryj

Chłodziarki do wina

Z dumą prezentujemy chłodziarki do wina, które spełniają 5 podstawowych kryteriów niezbędnych do prawidłowego przechowywania wina.

Dowiedz się więcej

Przełomowe podejście do pielęgnacji ulubionych ubrań.

Szuflada UniversalDose

Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, w tym kapsułki.

Zmywarki ComfortLift

Rewolucja w zmywaniu naczyń.

Piekarnik parowy

BSE778380B55 (3 Opinie)

Aplikacja SideChef

Odkryj aplikację SideChef

Ciesz się zupełnie nowymi doznaniami kulinarnymi dzięki przepisom i wskazówkom szefów kuchni.

Połączenie wydajnej płyty indukcyjnej z okapem w jednym urządzeniu

Swoboda w projektowaniu kuchni

Zarejestruj produkt

Zarejestruj swoje urządzenie i odbierz kod rabatowy.

Akcesoria kuchenne

Dowiedz się więcej

Pakiety ochronne

Więcej spokoju w codziennym życiu. pl/overlays/new-energy-label/" data-gtm-id="pap____new-energy-label">Etykiety energetyczneNowa etykieta energetyczna

Nowe etykiety klasy energetycznej, pozwalające łatwo identyfikować najbardziej wydajne urządzenia.

Poznaj naszą ofertę

Piekarniki

Płyty do zabudowy

Okapy

Lodówki

Zmywarki

Pralki

Suszarki

Pralko-suszarki

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Aeg Ee3000021w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Aeg Ee3000021w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Aeg Ee3000021w